Інші завдання дивись тут...

Завдання 173 Ділення

 

Ділення на число 3

Ділення на число 4

Ділене

9

90

900

160

120

24

Дільник

3

3

3

4

4

4

Частка

3

30

300

40

30

6

Завдання 174

28 : 7 = 4    280 : 7 = 40

32 : 4 = 8    64 : 4 = 16

36 : 9 = 4       720 : 9 = 80

45 : 5 = 9       900 : 5 = 180

Завдання 175 Одиниці вимірювання

7 ц 25 кг = 725 кг

8 т 3 ц = 83 ц

384 кг = 3 ц 84 кг

120 хв = 2 год

3 год = 180 хв

1 год 30 хв = 90 хв

Завдання 176

Ділене

400

400

400

Дільник

20

10

5

Частка

20

40

80

Завдання 177  Щоб пошити костюми для 30 учасників танцю­вального колективу, потрібно 120 м тканини. Скільки ме­трів тканини потрібно, щоб пошити костюми для учасників трьох таких колективів?

1 спосіб

1) 120 : 30 = 4 (м) – потрібно на 1 костюм.

2) 4 • 90 = 360 (м)

2 спосіб

1) 120 • 3 = 360 (м)

Відповідь: потрібно 360 метрів тканини на костюми для учасників трьох таких колективів.

 

Завдання 178  До костюма для хлопчиків пришито по 5 ґудзиків, до костюма для дівчаток — по 6 ґудзиків. У колективі 30 учасників. Скільки всього ґудзиків витра­тили на костюми для учасників одного та трьох танцювальних колективів, якщо хлопчиків і дівчаток у них порівну?

Розв’язання

1) 5 • 15 = 75 (ґ.) – для хлопчиків 1 колективу.

2) 6 • 15 = 90 (ґ.) – для дівчат 1 колективу.

3) 75 + 90 = 165 (ґ.) – для 1 колективу.

4) 165 • 3 = 495 (ґ.) – для 3 таких колективів.

Відповідь: на костюми для учасників одного колективу витратили 165 ґудзиків, а для трьох таких колективів - 495 ґудзиків.

 

 

Завдання 179 Порядок дій

(9 • 5 + 72 : 8 – 700 : 70) : (28 : 7) = 11

(450 : 50 + 45 : 5) : 2 = 9

850 – (374 – 374 • 0) + 300 : 3 = 576

(64 : 8 – 32 : 8) • 10 = 40 

Завдання 180 Дізнайся про кількість учнів у 1, 2, 3 і 4 класах твоєї школи. Застосовуючи ці дані, склади задачі на додавання або множення.

 

1) У школі 145 учнів 10-11 класів, а учнів початкових класів – на 40 більше. Скільки учнів було в початкових класах?

2) У школі 160 учнів початкових класів, а учнів старших класів – у 3 рази більше. Скільки учнів старших класів було в школі?

 

Завдання 181  У школі 300 учнів початкових класів, а учнів 5–9 класів – на 20 менше. Учнів 10–11 класів у 4 рази менше, ніж учнів 1–9 класів. Скільки учнів старших класів у школі?

Розв’язання

1) 300 – 20 = 280 (уч.) – 5-9 класів.

2) 300 + 280 = 580 (уч.) – 1-9 класів.

3) 580 : 4 = (400 + 160 + 20) : 4 = 145 (уч.) – 10-11 класів.

4) 280 + 145 = 425 (уч.)

Відповідь: у школі 425 учнів старших класів.

 

Завдання 182 Порядок дій

80 – 8 • 9 + 39 = 47

480 – 7 • 8 + 76 = 500

800 – (456 + 158) • 0 = 800

(45 : 9 + 45 : 5) : 7 = 2

(63 : 7 + 630 : 70) : 3 = 6

(480 : 8 – 48 : 8) • 10 = 540

Завдання 183  Числове значення (результат) виразу 72 : а змінюється від зміни значення дільника а.

Якщо а = 36, тоді 72 : а = 72 : 36 = 2

Якщо а = 18, тоді 72 : а = 72 : 18 = 4

Якщо а = 6, тоді 72 : а = 72 : 6 = 12

Якщо а = 2, тоді 72 : а = 72 : 2 = 36

Якщо а = 36, тоді 72 : а = 72 : 36 = 2

Якщо а = 12, тоді 72 : а = 72 : 12 = 6

Якщо а = 6, тоді 72 : а = 72 : 6 = 12

Якщо а = 3, тоді 72 : а = 72 : 3 = 24

Завдання 184 

300 + 20 + 8 + 200 + 90 + 7 = 328 + 297 = 625

400 + 50 + 3 + 100 + 20 + 5 = 453 + 125 = 578

800 + 40 + 9 – 300 – 30 – 3 = 849 – 333 = 516

500 + 70 + 8 – 200 – 50 – 1 = 578 – 251 = 327

 

Завдання 185  Письмове додавання

+328

  297

  625

_849

  333

  516

+345

  235

  580

+238

    42

  280

_747

  358

  389

_345

  235

  110

_438

    21

  417

+274

  367

  641

Завдання 186 Письмове віднімання

+405

  278

  683

+405

    38

  443 

+357

  473

  830

+448

  289

  737

_384

  279

  105

_563

  275

  288

_914

  419

  495

_510

  398

  112

Завдання 187  Від суми чисел 719 і 35 відняти різницю чисел 803 і 574:

(719 + 35) – (803 – 574) = 525

+719

    35

  754

_803

  574

  229

_754

  229

  525 

Завдання 188  У класній бібліотеці a книжок. За місяць бібліотека попов­нилася на b книжок, а учні взяли для читання c книжок. Скільки книжок залишилося в бібліотеці наприкінці міся­ця?

Вираз   (а + b) – с

Якщо a = 483, b = 109, c = 173, тоді (а + b) – с = (483 + 109) – 173 = 419 

 

Завдання 189

У класній бібліотеці 750 книжок. За місяць бібліотека попов­нилася на 50 книжок. Для читання учні взяли 120 книжок. Скільки книжок залишилося в бібліотеці наприкінці місяця?

Розв’язання

1) 750 + 50 = 800 (кн.) – стало в бібліотеці.

2) 800 – 120 = 680 (кн.) 

Відповідь: наприкінці місяця залишилось 680 книжок.

 

Завдання 190

349 + 118 + 456 = 467 + 456 = 923

278 + 315 + 146 = 593 + 146 = 739

624 + 338 – 125 = 338 – 125 + 624 = 837

635 – 274 + 347 = 361 + 347 = 708

624 – 238 • 2 = 624 – 476 = 148

635 – 274 : 2 = 634 – 137 = 498

Завдання 191 Через дві точки А і В проведено пряму MN.

Усі фі­гури: промені АМ, МА, ВА, ВN, відрізок АВ, пряма МN.

 

Завдання 192 

Можуть перетинатися промінь ОМ і відрізок АВ, промінь ОМ і пряма СD.

 

Завдання 193

Прямі: 1, 5.  Криві: 6, 7.   Ламані: 2, 3, 4, 8.

 

Завдання 194  Прочитай назви ламаних. Назви їх ланки (відрізки) та вер­шини. Скільки ланок і вершин має кожна ламана? Обчисли довжину кожної ламаної. Запиши довжини в по­рядку зростання.

Ламана

Ланки

Вершини

ABCD

AB,BC,CD

A,B,C,D

EFKLM

EF,FK,KL,LM

E,F,K,L,M

NOP

NO,OP,PN

N,O,P

ARSTXOGZ

AR,RS,ST,TX,XO,OG,GZ,ZA

A,R,S,T,X,O,G,Z,A

Завдання 195 Довжина відрізка АВ дорівнює 27 мм, а довжина відріз­ка ВС — 35 мм. Якою може бути довжина відрізка АC?

1, 2) АС = АВ + ВС = 27 мм + 35 мм = 6 см 2 мм

3) АС = ВС – АВ = 35 мм – 27 мм = 8 мм

 

Завдання 196

+308

    45

  353

+308

    49

  357

_407

  132

  275

_407

  139

  268

_270

  184

    86

Завдання 197  П'ять однакових зошитів у клітинку коштують 15 грн. Скіль­ки коштують три такі зошити? Чотири такі зошити?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (грн) – ціна зошита.

2) 3 • 3 = 9 (грн) – коштують три зошити.

3) 3 • 4 = 12 (грн) – коштують чотири зошити.

Склали подібну задачу про зошити. П'ять однакових зошитів у клітинку коштують 35 грн. Скіль­ки коштують два такі зошити? Сім таких зошитів?

 

Завдання 198  Розв'язки рівнянь, не виконуючи дій

х + 20 = 115 + 20

х = 115

х – 300 = 524 – 300

х = 524

х • 10 = 15 • 10

х = 15

Інші завдання дивись тут...