Інші завдання дивись тут...

Завдання 224  Множення

Перший множник • Другий множник = Добуток

7 • 9 = 63

70 • 9 = 630

100 • 9 = 900

8 • 4 = 32

80 • 4 = 320

200 • 4 = 800

5 • 7 = 35

50 • 7 = 350

100 • 7 = 700

9 • 3 = 27

90 • 3 = 270

300 • 3 = 900

4 • 2 = 8

4 дес. • 2 = 80

4 сот. • 2 = 800

Завдання 225, 226, 227 Письмове множення

х 105

       3

  315

х 304

       3

  912

х 207

       4

  828

х 405

       2

   810

х 49

     7

 343

х 104

       5

   520

х 321

       3

   963

х 345

       2

  690

Завдання 228 Цифр у добутку – цифр у добутку числа одиниць найвищого розряду першого множника на другий множник:

56 • 7  (3 цифри)     301 • 2 (3 цифри)

81 • 3  (3 цифри)     27 • 3  (2 цифри)

 

Завдання 229 Порядок дій

62 • 6 + 473 = 372 + 473 = 845            790 – 79 • 9 = 790 – 711 = 79

308 • 2 + 384 = 616 + 384 = 1000        205 • 3 – 125 = 615 – 125 = 490

 

Завдання 230  Між першим і другим поверхами 22 сходинки. Скільки схо­динок між першим і дев'ятим поверхами?

Розв’язання
1) 9 – 1 = 8 (пов.) поверхів 
2) 22 • 8 = 176 (сх.)

Відповідь: між першим і дев'ятим поверхами 176 сходинок.

 

Завдання 231 Днів у кожному місяці  

а) навчальний рік триває ___ днів

б) канікули серед навчального року тривають ___ днів

в) вихідні дні тривають ___ днів

Навчальний рік триває ___ робочих днів

 

Завдання 232

35 * 1 = 35

35 • 1 = 35     35 : 1 = 35

35 * 1 = 34

35 – 1 = 34

35 * 0 = 0

35 • 0 = 0

35 * 0 = 35

35 + 0 = 35   35 – 0 = 35

Завдання 233

х 75

     4

 300

х 208

       3

   624

х 109

       7

  763

х 309

       3

  927

Завдання 234 

Четвертокласник прочитав за перший день 32 сторінки книжки, за другий — у 2 рази більше. Кількість прочита­них за 2 дні сторінок на 150 менша, ніж кількість сторінок в усій книжці. Скільки сторінок у цій книжці?

Розв’язання

1) 32 • 2 = 64 (стор.) – другого дня.

2) 32 + 64 = 96 (стор.) – за два дні.

3) 96 + 150 = 246 (стор.)

Відповідь: у книжці 246 сторінок.

Четвертокласник прочитав за перший день 21 сторінку книжки, за другий — у 2 рази більше. За третій день – на 33 сторінок менше, ніж за попередні дні. Скільки сторінок прочитав третього дня?

Розв’язання

1) 21 • 2 = 42 (стор.) – другого дня.

2) 21 + 42 = 63 (стор.) – за два дні.

3) 63 – 33 = 30 (стор.)

Відповідь: третього дня прочитав 30 сторінок.

Завдання 235  Упиши однакові пропущені цифри, щоб рівності стали правильними

1* + 3* + 5* = 111                *0 + *1 + * 2 = 273

17 + 37 + 57 = 111                 90 + 91 + 92 = 273

 

Завдання 236

102 • 7 = (100 + 2) • 7 = 714  В

 

Завдання 237  Рівняння

х : 3 = 64

х = 64 • 3

х = 192

192 : 3 = 64

64 = 64

у : 3 = 335 – 130

у : 3 = 205

у = 205 • 3

у = 615

615 : 3 = 205

335 – 130 = 205

205 = 205

z : 7 = 35 • 3

z : 7 = 105

z = 105 • 7

z = 735

735 : 7 = 105

35 • 3 = 105

105 = 105

Завдання 238, 239  

Ціна скейта 148 грн. Якою буде вартість трьох таких скейтів?

Розв’язання

148 • 3 = (8 + 40 + 100) • 3 = 444 (грн)

Відповідь: вартість троьх таких скейтів 444 гривні.

 

Завдання 240, 241

х 154

      5

  770

х 234

      3

  702

115 • 7 – 115 = 690 

318 • 3 – 318 = 636

х115

     6

  690

х 318

      2

   636

Завдання 242 Одиниці вимірювання

324 кг • 2 = 648 кг         2 ц 43 кг • 2 = 4 ц 86 кг

134 см • 6 = 804 см        8 мм • 8 = 64 мм

 

Завдання 243 У школі є 3 перші класи, а других, третіх і четвертих класів — по 2. Ра­зом у початкових класах 270 учнів. Скільки в школі дітей першого кла­су й скільки четвертого класу, якщо їх кількість в усіх класах однакова?

Розв’язання

1) 3 + 2 + 2 + 2 = 9 (кл.) – класів.

2) 270 : 9 = 30 (д.) – дітей у одному класі.

3) 30 • 3 = 90 (д.) – дітей першого класу.

4) 30 • 2 = 60 (д.)

Відповідь: 90 дітей першого класу, 60 дітей четвертого класу.

 

Завдання 244 Квадрат АBCD, прямокутний трикутник MNO, тупокутний трикутник KPZ, чотирикутник EFQS, п’ятикутник RTYXZ.

1) У трикутника три вершини, три сторони, три кути. Обчислили периметр прямокутного трикутника.

2) Побудували прямокутний трикутник, у якого сторони, що утворюють прямий кут, — 3 см і 4 см. Яка довжина третьої сторони? 5 см

Завдання 245 Куплено 4 банки зеленої, 3 банки блакитної та 2 банки жов­тої фарб за однаковою ціною на суму 540 грн. Яка вартість однієї банки фарби?

Схема б)

Розв’язання

1) 4 + 3 + 2 = 9 (б.) – всього банок.

2) 540 : 9 = 60 (грн)

Відповідь: ціна банки фарби 60 гривень.

 

Завдання 246

За два дні автомобіліст проїхав 368 км. Яку відстань він проїжджав кожного дня, якщо першого дня проїхав на 46 км більше, ніж другого?

Розв’язання

І спосіб

1) 368 – 46 = 322 (км) – вся відстань другого дня.

2) 322 : 2 = 161 (км) – відстань другого дня.

3) 161 + 46 = 207 (км) – відстань першого дня.

ІІ спосіб

1) 368 + 46 = 414 (км) – вся відстань першого дня.

2) 414 : 2 = 207 (км) – відстань першого дня.

3) 207 – 46 = 161 (км) – відстань другого дня.

 

Завдання 247

х : 6 = 123

х = 123 • 6

х = 738

 

х : 5 = 100 + 74

х : 5 = 174

х = 174 • 5

х = 870

х : 3 = 24 • 6

х : 3 = 144

х = 144 • 3

х = 432

Завдання 248  Натуральні числа

Усі двоцифрові числа написано підряд: 10, 11 … , 99.

Записано всього 90 цифр

99 - 10 + 1 = 90

Інші завдання дивись тут...