Вправа 2. Прочитайте. Поясніть, у чому полягає краса мови.

Що таке краса? Це привабливість, врода, вишуканість. Якщо в людини це виявляється передовсім через її зовнішність, то в мові — через її звучання, а в українській мові — через її мелодій­ність і милозвучність. Милозвучності українського мовлення досягають чергуванням голосних і приголосних звуків, уникненням важких для вимови чи неприємних для слуху поєднань звуків. Милозвучність забез­печує природну для української мови наспівність і гармонійність. Красу звучання української мови особливо відзначають іноземці. Звичними стали такі означення нашої мови, як солов'їна і джерельна.

                                                          (З посібника «Культура мовлення»)

Краса мови передається милозвучним звучанням: чергуванням голосних і приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, уподібнення приголосних звуків, тобто уникненням важких для вимови чи неприємних для слуху поєднань звуків.

Поясніть лексичне значення слова милозвучність.

Милозвучність – приємність для слуху.

• Назвіть особливості української мови, які забезпечують її милозвучність.

Чергування голосних і приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, уподібнення приголосних звуків.

• Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за поданим у кінці підручника Тлумачним словничком.

Милозвучність — приємність для слуху.

Гармонійність (від грец.) — основаність на гармонії — узгодженості, поєд­нанні, взаємній відповідності якостей (предметів, явищ, частин цілого); злаго­дженість.

• Розкрийте зміст прислів'я «Краса людини — в її устах й очах».