Інші правила дивись тут...

Графіка (від грец. grapho – пишу) – це розділ мовознавства, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі.

 

Лексикологія (від грец. lexikos – словесний, словниковий і logos – учення) – це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови.

 

Морфоло́гія (від дав.-гр. μορφή — форма і λογία — слово, або вчення), словосклад — розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови. Це вчення про будову та граматичні класи слів (частини мови), граматичні категорії і систему словозміни їх.

 

Орфографія (від грец. orthos – правильний, grapho – пишу) – це розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів.

 

Орфоепія (від грец. orthos – правильний, epos – мова, мовлення) – це розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.

 

Пунктуація (від лат. punctum – крапка) – це розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків.

 

Синтаксис (від грец. syntaxis – побудова, поєднання) – це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і ре­чення.

 

Фонетика (від грец. phonetikos – звуковий) – це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови.

Інші правила дивись тут...