Інші правила дивись тут...

МОРФОЛОГІЯ(«морфе» — форма, «логос» — учення) - розділ науки про мову, що вивчає слова як частини мови.

ЧАСТИНИ МОВИ — це класи слів, які характеризуються лексичним значенням (зміст, який вклали в слово люди, дізнаємося з в тлумачного словника, його мають тільки самостійні частини мови); граматичним значенням (морфологічними озна­ками – рід, число, відмінок, відміна, дієвідміна, особа, час тощо); синтаксичною роллю (виступають членами речення, ними є тільки самостійні частини мови).

В українській мові є 10 частин мови. Шість самостійних частин мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово (його форми — дієприкметник, дієприслівник), прислівник. Три службові частини мови: прийменник, сполучник, частка. Десята частина мови — вигук (ой, ох, агов, алло) ні до самостій­них, ні до службових частин мови не належить.

Інші правила дивись тут...

  • Богдан-Барабан
    Дякую, те що треба wink
    8 вересня 2016 16:12