Інші правила дивись тут...

МОРФОЛОГІЯ(«морфе» — форма, «логос» — учення) - розділ науки про мову, що вивчає слова як частини мови.

ЧАСТИНИ МОВИ — це класи слів, які характеризуються лексичним значенням (зміст, який вклали в слово люди, дізнаємося з в тлумачного словника, його мають тільки самостійні частини мови); граматичним значенням (морфологічними озна­ками – рід, число, відмінок, відміна, дієвідміна, особа, час тощо); синтаксичною роллю (виступають членами речення, ними є тільки самостійні частини мови).

В українській мові є 10 частин мови. Шість самостійних частин мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово (його форми — дієприкметник, дієприслівник), прислівник.

Частина мови Що означає На які питання відповідає  Як змінюється
Іменник назву предмета хто? що? за числами (однина, множина) й відмінками (Н.в., Р.в., Д.в., З.в., Ор.в., М.в., Кл.в.)
Прикметник ознаку предмета який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? за родами (чоловічий, жіночий, середній), числами (однина, множина), відмінками (Н.в., Р.в., Д.в., З.в., Ор.в., М.в.)
Займенник указує на особу або предмет, не називаючи їх хто? що? за відмінками (Н.в., Р.в., Д.в., З.в., Ор.в., М.в.)
Числівник кількість або порядок предметів при лічбі скільки? котрий? котра? котре? котрі? за відмінками (Н.в., Р.в., Д.в., З.в., Ор.в., М.в.), родами (чоловічий, жіночий, середній), числами (однина, множина)
Дієслово дію предмета що робить? що робив? що зробить? за часами (минулий, теперішній, майбутній), числами (однина, множина), особами (1 ос., 2 ос., 3 ос.), родами (чоловічий, жіночий, середній)
Дієприкметник ознаку дії як? де? коли? куди? звідки? навіщо? незмінна частина мови

 

Три службові частини мови: прийменник, сполучник, частка. Десята частина мови — вигук (ой, ох, агов, алло) ні до самостій­них, ні до службових частин мови не належить.

Літературна казка про частини мови

Інші правила дивись тут...

  • Богдан-Барабан
    Дякую, те що треба wink
    8 вересня 2016 16:12