Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 86 ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ

Завдання 1 Додавання

4 + 3  «4 плюс 3»                   2 + 1 «до двох додати 1»     

5 + 4  «5 збільшити на 4»       5 + 4 = 9   «значення виразу дорівнює дев’яти»

Завдання 2, 3   

2 + 6 = 8     4 + 5 = 9                          6 + 3 = 9

1 + 4 = 5     4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6       6 + 4 – 0 = 10 – 0 = 10

5 + 4 = 9     2 + 4 + 2 = 6 + 2 = 8       3 + 4 + 0 = 7 + 0 = 7

Завдання 3  Виміряй довжину кожного відрізка ламаної. Зна­йди їх суму.

АВ = 2 см       ВС = 4 см         СD = 4 см        2 + 4 + 4 = 6 + 4 = 10 (см)

� В Іри було 4 збірки казок. На день народження їй подарували 1 збірку казок про тварин і 2 збірки ча­рівних казок. Скільки збірок казок має Іра?

4 + 1 + 2 = 5 + 2 = 7

 

СТОРІНКА 87  ДОДАВАННЯ ЧИСЕЛ

Завдання 1

2 + 6 = 8

1 + 6 = 7

6 + 3 = 9

6 + 4 = 10

3 + 6 + 1 = 9 + 1 = 10

6 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10

4 + 6 + 0 = 10 + 0 = 10

2 + 6 + 1 = 8 + 1 = 9

Завдання 2

Зручніше до більшого числа додавати менше. Додавати числа можна в будь-якому порядку. Результат при цьому не зміниться.

2 + 1 + 7 = 7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10

6 + 3 + 1 = 9 + 1 = 10

2 + 5 + 2 = 5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9

Завдання 3 

Збільшили кожне з чисел 2, 4, 3, 5 на 3 (додали число 3):

2 + 3 = 5     4 + 3 = 7    3 + 3 = 6     5 + 3 = 8

Зменшили кожне з чисел 2, 4, 3, 5 на 1 (відняли число 1):

2 – 1 = 1      4 – 1 = 3     3 – 1 = 2     5 – 1 = 4

Завдання 4

1) Проста задача на знаходження суми

Для букету Софійка зірвала 5 волошок і 2 ромашки. Скільки всього квіток зірвала дівчинка?

Волошки

Ромашки

Всього

5 квіток

2 квітки

?

Короткий запис

Волошки — 5 квіток

Дзвоники — 2 квітки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 2 = 7 (кв.) – всього квіток зірвала дівчинка.

Відповідь: дівчинка зірвала 7 квіток.

2) Проста задача на знаходження суми трьох доданків

Для букету Софійка зірвала 5 волошок, 2 ромашки і 2 дзвоники. Скільки всього квіток зірвала дівчинка?

Волошки

Ромашки

Дзвоники

Всього

5 квіток

2 квітки

2 квітки

?

Короткий запис

Волошки — 5 квіток

Дзвоники — 2 квітки

Дзвоники — 2 квітки

Всього — ?

Розв’язання

5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9 (кв.) – всього квіток зірвала дівчинка.

Відповідь: дівчинка зірвала 9 квіток.

Завдання 5

5 + 3 + 1 + 1 = 8 + 1 + 1 = 9 + 1 = 10 (кг) – маса мішечка з борошном.

5 + 2 + 1 = 7 + 1 = 8 (кг) – маса пакета з цукерками.

Додавання числа 7

Усі випадки додавання числа 7: 1 + 7 = 8    2 + 7 = 9    3 + 7 = 10

 

СТОРІНКА 88  ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РІЗНИЦІ

Завдання 1  Віднімання

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

5 – 2 = 3         7 – 2 = 5       9 – 2 = 7

6 – 2 = 4         8 – 2 = 6       10 – 2 = 8

Зменшувані від найменшого до найбільшого (зростання): 5, 6, 7, 8, 9, 10

Різни­ці від найменшого до найбільшого (зростання): 3, 4, 5, 6, 7, 8

Висновок: де більше зменшуване, там більша різниця.

Завдання 2 Порівняння чисел

8 = 8

8 > 2

2 < 8

8 + 2 > 8

(сума більша, ніж доданок)

8 – 2 < 8

(різниця менша, ніж зменшуване)

8 + 2 > 2

(сума більша, ніж доданок)

6 – 3 < 8 – 3

(де менше зменшуване, там менша різниця)

7 – 2 < 9 – 2

(де менше зменшуване, там менша різниця)

9 – 1 < 10 – 1

(де менше зменшуване, там менша різниця)

Завдання 3

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

4 – 3 = 1     5 – 3 = 2    6 – 3 = 3       7 – 3 = 4   

8 – 3 = 5     9 – 3 = 6    10 – 3 = 7

Висновок: якщо зменшуване збільшити на декілька одиниць, тоді різниця збільшиться на стільки ж одиниць.

4 – 3 = 1

5 – 3 = (4 + 1) – 3 = (4 – 3) + 1 = 1 + 1 = 2

6 – 3 = (4 + 2) – 3 = (4 – 3) + 2 = 1 + 2 = 3

7 – 3 = (4 + 3) – 3 = (4 – 3) + 3 = 1 + 3 = 4

8 – 3 = (4 + 4) – 3 = (4 – 3) + 4 = 1 + 4 = 5

9 – 3 = (4 + 5) – 3 = (4 – 3) + 5 = 1 + 5 = 6

10 – 3 = (4 + 6) – 3 = (4 – 3) + 6 = 1 + 6 = 7

Завдання 4 Задача на різницеве порівняння

Для різницевого порівняння двох чисел треба від більшого числа відняти менше.

Садівники виростили 10 видів лілій, а нарцисів — 4 види. Чого більше? Чого менше? На скільки?

10 > 4   лілій більше, ніж нарцисів

10 – 4 = 6 (л.) – на стільки більше лілій, ніж нарцисів.

4 < 10   нарцисів менше, ніж лілій

10 – 4 = 6 (н.) – на стільки менше нарцисів, ніж лілій.

Схема

� Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

У павука-хрестовика 2 основних ока, а бічних — на 6 більше. Скільки всього очей у павука-хрестовика?

Основні

Бічні

Всього

2 ока

на 6 очей більше

?

Короткий запис

Основні — 2 ока

Бічні — ?, на 6 очей більше

Всього — ?

Схема

Вираз    2 + (2 + 6)

Короткий запис №1

Основні — 2 ока

Бічні — ?, на 6 очей більше

Короткий запис №2
Основні — 2 ока

Бічні — 8 очей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки бічних очей у павука-хрестовика?

2) Скільки всього очей у павука-хрестовика?

Розв’язання

1) 2 + 6 = 8 (оч.) – бічних очей у павука-хрестовика.

2) 2 + 8 = 10 (оч.) – всього очей у павука-хрестовика.

Відповідь: у павука-хрестовика 10 очей.

 

СТОРІНКА 89  ЗМІНА РІЗНИЦІ ВІД ЗМІНИ ЗМЕНШУВАНОГО

Завдання 1

Зменшувані зменшуємо на 1. Різниця також зменшується на 1.

10 – 4 = 6         8 – 4 = 4           6 – 4 = 2     

9 – 4 = 5           7 – 4 = 3           5 – 4 = 1

Завдання 1

7 – 3 = 4    4 – 3 = 1    8 – 3 = 5    6 – 3 = 3    5 – 3 = 2    10 – 3 = 7

Завдання 3  Урівноважили шальки терезів

Гиря 2 кг

Гиря 5 кг

Гиря 2 кг

Борошно 1 кг

Борошно 2 кг

Борошно 2 кг

Борошно 3 кг

Гиря 2 кг

Гиря 2 кг

Борошно 7 кг

2 + 5 = 2 + 1 + 2 + 2

3 + 2 + 2 = 7

Завдання 4  Задача на віднімання

Кольорова крейда завдовжки 10 см змалювалася на 2 см. Якою завдовжки стала крейда?

Було

Змалювалась

Залишилось

10 см

2 см

?

Короткий запис

Було — 10 см

Змалювалась — 2 см

Залишилось — ?

Розв’язання

10 – 2 = 8 (см) – сантиметрів завдовжки стала крейда.

Відповідь: крейда стала 8 сантиметрів завдовжки.

 

Завдання 5 Побудували відрізки, коротші на 3 см від зображених.

АВ = 10 см        10 – 3 = 7 (см)

СD = 6 см          6 – 3 = 3 (см)

СТОРІНКА 90  ТАБЛИЧНЕ ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10

Завдання 1

1) Склад числа 9.  9 – 1 = 8    9 – 2 = 7   9 – 3 = 6    9 – 4 = 5     9 – 5 = 4    9 – 6 = 3     9 – 7 = 2    9 – 8 = 1     9 – 9 = 0

2) Склад числа 8. 8 – 1 = 7    8 – 2 = 6   8 – 3 = 5    8 – 4 = 4     8 – 5 = 3    8 – 6 = 2     8 – 7 = 1    8 – 8 = 0

Завдання 2 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

2 + 8 = 10         10 – 2 = 8

4 + 4 = 10         10 – 4 = 4

5 + 5 = 10         10 – 5 = 5

7 + 3 = 10         10 – 7 = 3

Завдання 3  Обчислили різниці

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

7 – 5 = 2       9 – 5 = 4       2 + 4           8 + 1

6 + 4            10 – 3 = 7      5 – 5 = 0     6 – 5 = 1

Завдання 4 Задача на знаходження третього числа за сумою двох інших

У зоопарку 4 леви, 5 ведмедів, а ли­сиць стільки, скільки левів і ведмедів разом. Скільки лисиць у зоопарку?

Короткий запис

Леви — 4 тварини

Ведмеді — 5 тварин

Лисиці — ?, стільки ж, скільки левів і ведмедів разом

Розв’язання

4 + 5 = 9 (л.) – лисиць у зоопарку.

Відповідь: у зоопарку 9 лисиць.

Завдання 5

«Родина» чисел 4, 9, 5: 4 + 5 = 9   5 + 4 = 9   9 – 4 = 5   9 – 5 = 4

� 8 + 2 = 10     8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14     6 + 4 = 10

 

СТОРІНКА 91  ТАБЛИЧНЕ ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10

Завдання 1

Пропущені числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

«Сусіди» числа — попереднє і наступне числа.

Числа

2

4

6

8

9

«Сусіди»

1, 3

3, 5

5, 7

7, 9

8, 10

Творення

2 – 1 = 1

2 + 1 = 3

4 – 1 = 3

4 + 1 = 5

6 – 1 = 5

6 + 1 = 7

8 – 1 = 7

8 + 1 = 9

9 – 1 = 8

9 + 1 = 10

Завдання 2   10 – 3 = 7    10 – 5 = 5    10 – 7 = 3

Було — 10 трикутників

Закрили — 3 трикутники

Залишилось — 7 трикутників

Було — 10 трикутників

Закрили — 5 трикутників

Залишилось — 5 трикутників

Було — 10 трикутників

Закрили — 7 трикутників

Залишилось — 3 трикутники

10 – 3 = 7

10 – 5 = 5

10 – 7 = 3

Завдання 3 Підкреслили вирази, значен­ня яких дорівнює 5.

Доданок + Доданок = Сума    Зменшуване – Від’ємник = Різниця     Значення виразів – це сума або різниця.

5 + 5 = 10       7 + 3 = 10       10 – 5 = 5

8 – 3 = 7          5 – 0 = 5         9 – 4 = 5

3 + 2 = 5         4 – 1 = 3         4 + 2 = 6

Завдання 4 Одиниці вимірювання

8 кг – 2 кг = 6 кг     4 л – 1 л = 5 л      9 см – 6 см = 3 см

Зменшуване – Від’ємник = Різниця     Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

4 кг – 1 кг = 3 кг

(бо 3 кг + 1 кг = 4 кг)

4 л – 1 л = 3 л

(бо 3 л + 1 л = 6 л)

6 см – 3 см = 3 см

(бо 3 см + 3 см = 6 см)

� Де розрізати стрічку, щоб у Сонечка стрічка була на 2 см довша, ніж у Метелика?

Міркуємо так.

5 + 5 = 10 (см) – довжини стрічок однакові. Стрічку Сонечка треба збільшити на 1 см, тоді відповідно стрічку Метелика зменшити на 1 см, а різнитимуться вони на 2 см, тобто

5 + 1 = 6 (см) – довжина стрічки Сонечка.

5 – 1 = 4 (см) – довжина стрічки Метелика.

Перевірка: 6 > 4 на 2 (бо 6 – 4 = 2)

Відповідь: стрічку треба розрізати на позначці 6 см.

 

СТОРІНКА 92 ВИРАЗИ НА ДВІ ДІЇ

Завдання 1 Склали рівності з числами «родини» чисел 9, 1 і 8:

1 + 8 = 9       8 + 1 = 9      9 – 1 = 8       9 – 8 = 1

Завдання 2  Порядок дій

7 + 3 = 10

7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10

4 + 5 = 9

4 + 3 – 1 = 7 – 1 = 6

6 – 2 = 4

4 – 2 + 3 = 2 + 3 = 5

10 – 1 = 9

6 – 2 – 1 = 4 – 1 = 3

Завдання 3  На дроті сиділо 7 ластівок. 4 з них відлетіло, а при­летіло 3. Скільки стало ластівок? Вираз:  7 – 4 + 3

Було — 7 ластівок

Відлетіло — 4 ластівки

Залишилось — ?

OOOOOOO

Було — 3 ластівки

Прилетіло — 3 ластівки

Стало — ?

OOO OOO

Завдання 4

У Пушинки 4 стрічки на лапках, 3 на шиї й 2 на хвості.

Скільки стрічок прикрашають Пушин­ку?

Яких стрічок у кішки найбільше; найменше?

Скільки ще стрічок треба пов'язати кішці, щоб їх було 10?

Короткий запис

Лапка — 4 стрічки

Шия — 3 стрічки

Хвіст — 2 стрічки

Всього — ?

4 + 3 + 2 = 7 + 2 = 9 (стр.)

 – стрічок прикрашають Пушин­ку.

4 > 3    4 > 2  найбільше стрічок на лапках

2 < 3    2 < 4  найменше стрічок на хвості

Доповнили число 9 до 10:

9 + 1 = 10

Завдання 5

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо отримані результати.

4 < 5

4 + 2 > 5 (6 > 5)

6 > 5

6 – 1 = 5 (5 = 5)

7 = 7

7 – 2 < 7 + 2 (сума менша, ніж різниця)

� Івась стояв у ряду п'ятим від правого краю і четвертим від лівого. Скільки дітей було в ряду?

Міркуємо так.

5 – 1 = 4 (д.) – дітей за Івасем (коли рахуємо справа).

4 + 4 = 8 (д.) – дітей в ряду.

Перевірка:   ∆∆∆(∆Ів.)∆∆∆∆

Відповідь: у ряду 8 дітей.

 

СТОРІНКА 93  ОБ'ЄМНІ ФІГУРИ КУБ. КУЛЯ. ЦИЛІНДР

Завдання 1  Башти складено з кубиків: 5, 6, 4   

Завдання 2  На предмети схожі об'ємні (просторові) фігури:

куля – кавун, помідор; куб – коробка; циліндр – труба.

Фігури відрізняються формою і кольором.

Завдання 3

4 + 3 – 2 = 7 – 2 = 5

5 – 3 + 2 = 2 + 2 = 4

7 – 3 – 4 = 4 – 4 = 0

8 – 3 – 5 = 5 – 5 = 0

1 + 2 + 3 = 3 + 3 = 6

3 + 1 + 2 = 4 + 2 = 7

Завдання 4

1) Прості задача на різницеве порівняння

У Софійки було 5 куль і 3 куби. На скільки більше куль, ніж  кубів?

Короткий запис

Кулі — 5 фігур, на ? фігур більше

Куби — 3 фігури

Розв’язання

5 – 3 = 2 (к.) – на стільки більше куль, ніж кубів.

Відповідь: на 2 кулі більше, ніж кубів.

У Софійки було 5 куль і 3 куби. На скільки менше кубів, ніж  куль?

Короткий запис

Кулі — 5 фігур

Куби — 3 фігури, , на ? фігур менше

Розв’язання

5 – 3 = 2 (к.) – на стільки менше кубів, ніж куль.

Відповідь: на 2 куби менше, ніж куль.

2) Проста задача на знаходження суми

Купили 6 циліндрів і 3 кулі. Скільки всього фігур придбали?

Циліндри

Кулі

Всього

6 фігур

4 фігури

?

Короткий запис

Циліндри — 6 фігур

Кулі — 4 фігури

Всього — ?

Розв’язання

6 + 4 = 10 (ф.) – всього фігур придбали.

Відповідь: придбали 10 фігур.

� Назви натуральні числа, розміщені між 0 і 5: 1, 2, 3, 4.

Їх 4 числа. Між 6 і 3 розміщено 2 числа: 5, 4.

 

СТОРІНКА 94 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 1 Проста задача на знаходження суми

У кімнаті гралося 4 хлопчиків та 5 дівчаток. Скільки всього дітей гралося в кімнаті?

Хлопчики

Дівчатка

Всього

4 дітей

5 дітей

?

Короткий запис

Хлопчики — 4 дітей

Дівчатка — 5 дітей

Всього — ?

4 + 5 = 9 (д.)

Відповідь: у кімнаті гралося 9 дітей.

 

Завдання 2 Проста задача на різницеве порівняння

Вежа складена з 5 червоних та 3 зелених кубиків. Яких кубиків більше і на скільки?

Короткий запис

Червоні — 5 кубиків, на ? кубиків більше

Зелені — 3 кубики

5 > 3   червоних кубиків більше, ніж зелених

5 – 3 = 2 (к.)

Відповідь: на 2 кубики більше червоних, ніж зелених.

 

Завдання 3 Проста задача на віднімання

Діти збудували стіну з 10 цеглинок. 1 цеглинка впа­ла. Скільки цеглинок залишилося в стіні?

Було

Впала

Залишилось

10 цеглинок

1 цеглинка

?

Короткий запис

Було — 10 цеглинок

Впала — 1 цеглинка

Залишилось — ?

10 – 1 = 9 (ц.)

Відповідь: в стіні залишилось 9 цеглинок.

 

Завдання 4 Проста задача на знаходження невідомого доданку

У кімнаті гралося кілька дітей. Коли до них прийшло ще двоє, то їх стало п'ятеро. Скільки дітей гралося в кімнаті спочатку?

Було

Прийшло

Стало

?

2 дітей

5 дітей

Короткий запис

Було — ?

Прийшло — 2 дітей

Стало — 5 дітей

5 – 2 = 3 (д.)

Відповідь: спочатку в кімнаті гралося 3 дітей.

 

Завдання 5 Проста задача на збільшення на деяке число

У Романа було 4 машинки, а в Тетяни — на 3 біль­ше. Скільки іграшкових машинок було в Тетяни?

Короткий запис

Роман — 4 машинки

Тетяна — ?, на 3 машинки більше

4 + 3 = 7 (м.)

Відповідь: у Тетяни було 7 іграшкових машинок.

Інші завдання дивись тут...