Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 104

Завдання 1

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — одноцифрові числа (для запису числа використовується 1 цифра).

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 — двоцифрові числа (для запису числа використовуються 2 цифри).

Завдання 2 Натуральні числа

1, 4, 5, 6 , 8 – одноцифрові числа.

10, 11, 13, 15 – двоцифрові числа.

Завдання 3 Проста задача на збільшення на деяке число

Кладка має ширину 10 дм, а місток на 20 дм ширший (більше дециметрів). Яка ширина містка?

Короткий запис

Кладка — 10 дм

Місток — ?, на 20 дм більше

Розв’язання

10 + 20 = 30 (дм) – ширина містка.

Відповідь: ширина містка 30 дециметрів.

Завдання 4

10 + 2 = 12

12 – 2 = 10

12 – 10 = 2

10 + 7 = 17

17 – 7 = 10

17 – 10 = 27

10 – 10 = 20

12 – 12 = 24

17 – 17 = 0

12 + 0 = 12

0 + 17 = 17

16 – 0 = 16

� У п’ятикутника5 кутів, 5 вершин, 5 сторін.

У чотирикутника 4 кути, 4 вершини, 4 сторони.

У квадрата4 кути, 4 вершини, 4 сторони.

 

СТОРІНКА 105

Завдання 1

Числа, менші від 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Їх 10, бо 9 – 0 + 1 = 10

10 + 1 = 11     10 + 3 = 13      10 + 7 = 17

Завдання 2

Порозрядне додавання:  14 + 1 = 15

14 + 1 = (10 + 4) + 1 = 10 + (4 + 1) = 10 + 5 = 15

Порозрядне віднімання:  15 – 1 = 14

15 – 1 = (10 + 5) – 1 = 10 + (5 – 1) = 10 + 4 = 14

Завдання 3

Збільшити на 1 — це означає додати число 1, а додати число 1 — це означає знайти наступне число:

11 + 1 = 12   13 + 1 = 14       17 + 1 = 18      19 + 1 = 20

Зменшити на 1 — це означає відняти число 1, а відняти число 1 — це означає знайти попереднє число:

11 – 1 = 10    13 – 1 = 12      17 – 1 = 16        19 – 1 = 18

Знайти попереднє і наступне числа для деякого числа — це означає знайти його «сусідів».

Завдання 4

На приготування торта взяли 15 яєць, 10 з них ви­користали для тіста, а решту — для крему. Скільки яєць використали для крему?

Проста задача на віднімання

Короткий запис

Було (взяли) — 15 яєць

Використали — 10 яєць

Залишилось — ?

Розв’язання

15 – 10 = 5 (яєць) – яєць використали для крему.

Відповідь: для крему використали 5 яєць.

Проста задача на знаходження невідомого доданка

Короткий запис

Використані — 10 яєць

Решта — ?

Всього — 15 яєць

Розв’язання

15 – 10 = 5 (яєць) – яєць використали для крему.

Відповідь: для крему використали 5 яєць.

Завдання 5

Додати число 1 — це означає знайти наступне число. Відняти число 1 — це означає знайти попереднє число.

16 + 1 = 17   18 – 1 = 17    15 + 1 = 16     17 – 1 = 16

� На скільки сума чисел 10 і 5 більша від їх різниці?

І спосіб (діями)

10 + 5 = 15 – сума чисел 10 і 5.

10 – 5 = 5 – різниця чисел 10 і 5.

15 – 5 = 10 – на стільки сума чисел

10 і 5 більша від їх різниці.

ІІ спосіб (виразом)

(10 + 5) – (10 – 5) = 10 + 5 – 10 + 5 = 10

Відповідь: на 10.

 

СТОРІНКА 106  РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ.

Завдання 1 Порівняння чисел

6 < 8  на 2 (бо 8 – 6 = 2)

8 > 6  на 2 (бо 8 – 6 = 2)

10 < 12  на 2 (бо 12 – 10 = 2)

12 > 10  на 2 (бо 12 – 10 = 2)

Завдання 2

У трикутника 3 кути, 3 вершини, 3 сторони.

У чотирикутника 4 кути, 4 вершини, 4 сторони.

Трикутник від чо­тирикутника відрізняється формою, кількістю кутів, кількістю вершин, кількістю сторін.

Завдання 3

Об'ємні (просторові) фігури: куля (блакитна), циліндр (жовтий), куб (рожевий).

Площинні (плоскі) фігури: квадрат (білий), трикутник (білий).

Проста задача на знаходження суми трьох доданків

В акваріумі було 6 гупі, 4 золоті рибки й 1 скалярія. Скільки всього рибок у аківріумі?

Гупі

Золоті рибки

Скалярії

Всього

6 рибок

4 рибки

1 рибка

?

Короткий запис

Гупі — 6 рибок

Золоті — 4 рибки

Скалярії — 1 рибка

Всього — ?

Розв’язання

6 + 4 + 1 = 11 (р.) – всього рибок у акваріумі.

Відповідь: в акваріумі 11 рибок.

Акваріуми бувають у формі кулі, куба, паралелепіпеда.

 

СТОРІНКА 107

Завдання 1 Розрядна лічба

11 = 1 дес. 2 од.     11 = 10 + 2

14 = 1 дес. 4 од.     14 = 10 + 4

15 = 1 дес. 5 од.     15 = 10 + 5

19 = 1 дес. 9 од.     19 = 10 + 9

20 = 2 дес.             20 = 20 + 0

Завдання 2

Порозрядне додавання: 15 + 3 = 18

15 + 3 = (10 + 5) + 3 = 10 + (5 + 3) = 10 + 8 = 18

Порозрядне віднімання: 15 = 3 = 12

15 – 3 = (10 + 5) – 3 = 10 + (5 – 3) = 10 + 2 = 12

Завдання 3

12 + 1 = 13

12 – 1 = 11

14 + 2 = 16

14 – 2 = 12

18 + 2 = 10 + 10 = 20

18 – 4 = 14

80 + 10 = 90

60 – 10 = 50

20 + 40 = 60

70 – 30 = 40

Завдання 4

Проста завдання на зменшення на деяке число

У шкільному саду працювало 16 хлопчиків, а дів­чаток — на 3 менше. Скільки працювало дівчаток?

Короткий запис

Хлопчики — 16 дітей

Дівчатка — ?, на 3 дітей менше

Розв’язання

16 – 3 = 13 (д.)

Відповідь: працювало 13 дівчаток.

Проста завдання на збільшення на деяке число

У шкільному саду працювало 16 хлопчиків, а дів­чаток — на 3 більше. Скільки працювало дівчаток?

Короткий запис

Хлопчики — 16 дітей

Дівчатка — ?, на 3 дітей більше

Розв’язання

16 + 3 = 19 (д.)

Відповідь: працювало 19 дівчаток.

Завдання 5

Предмети мають форму конуса.

10 + 5 > 5

(сума більша, ніж доданок)

10 + 5 = 5 + 10

(переставний закон додавання)

15 – 5 = 10 – 0

(10 = 10)

15 – 5 > 10 – 5

(10 > 5)

15 + 1 > 15 + 0

(де більший доданок, там більша сума)

15 – 0 = 15

(15 = 15)

СТОРІНКА 108  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Завдання 1

До джерельця прибігли погратися 5 дівчаток і 4 хлоп­чики. Скільки дітей зібралося біля джерельця?

Розв’язання

5 + 4 = 9 (д.)

Відповідь: біля джерельця зібралося 9 дітей.

Завдання 2

Діти зірвали 10 квіточок, з яких зробили 2 однако­вих букети. По скільки квіточок у кожному букеті?

Розв’язання

10 кв. = 5 кв. + 5 кв.

Відповідь: у кожному букеті 5 квіточок.

Завдання 3

Діти зловили 19 рибин. З 10 рибин зварили юшку, а решту засмажили на вогні. Скільки рибин засма­жили?

Розв’язання

19 – 10 = 9 (р.)

Відповідь: діти засмажили 9 рибин.

Завдання 4

Дівчатка з'їли 3 рибини, а хлопчики — на 3 більше. Скільки рибин з'їли хлопчики?

Розв’язання

3 + 3 = 6 (р.)

Відповідь: хлопчики з’їли 6 рибин.

Завдання 5

На прогулянку хлопчики взяли 14 яблук, а дівчат­ка — на 3 менше. Скільки яблук взяли дівчатка?

Розв’язання

14 – 3 = 11 (ябл.)

Відповідь: дівчатка взяли 11 яблук.

Завдання 6

Діти організували 2 команди для гри у волейбол, по 3 гравці в кожній команді. Скільки дітей грало у волейбол?

Розв’язання

3 + 3 = 6 (д.)

Відповідь: у волейбол грало 6 дітей.

� У слові Україна – 4 склади, у слові програма – 3 склади (складів стільки ж, скільки голосних звуків).  

4 > 3         3 < 4 

У слові Україна – 7 букв, у слові програма – 8 букв.

8 > 7         7 < 8

 

СТОРІНКА 109

Завдання 1

а) Чет­веро дітей співали, двоє танцювали, троє декламу­вали вірші. Скільки дітей брали участь у концерті?

Розв’язання

4 + 2 + 3 = 6 + 3 = 9 (д.)

Відповідь: у концерті взяло участь 9 дітей.

б) За один кінець мотузки взялися всі хлоп­чики (3 дітей), а за інший — усі дівчатка (5 дітей). Кого було більше і на скільки? Скільки дітей перетягувало мотузку? Скільки дітей спостерігало за грою?

Розв’язання

5 > 3  дівчаток було більше, ніж хлопчиків

5 – 3 = 2 (д.) – на стільки більше було дівчаток, ніж хлопчиків.

3 + 5 = 8 (д.) – дітей перетягувало мотузку.

0 дітей спостерігали за грою, діти не спостерігали, а змагалися.

в) Скільки всього людей було біля джерельця, якщо з дітьми був вихователь?

Розв’язання

3 + 5 + 1 = 8 + 1 = 9 (л.)

Відповідь: біля джерельця було 9 людей.

� «Я наймен­ше з можливих в «родині» з числами 50, З0 та 20»,

бо 30 + 20 = 50     20 + 30 = 50    50 – 20 = 30    50 – 30 = 20

 

СТОРІНКА 110  НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 40

Завдання 1

2 дес. 1 од. = 21       2 дес. 4 од. = 24     3 дес. 2 од. = 32     3 дес. 6 од. = 36

Завдання 2

Прилічуємо по 1 до чисел від 20 до З0:

20 + 1 = 21    21 + 1 = 22    22 + 1 = 23    23 + 1 = 24    24 + 1 = 25

25 + 1 = 26    26 + 1 = 27    27 + 1 = 28    28 + 1 = 29    29 + 1 = 30

Прилічуємо по 1 до чисел від 30 до 40:

30 + 1 = 31    31 + 1 = 32    32 + 1 = 33    33 + 1 = 34    34 + 1 = 35

35 + 1 = 36    36 + 1 = 37    37 + 1 = 38    38 + 1 = 39    39 + 1 = 40

Завдання 3

2 дес. 3 од = 23     3 дес. 1 од = 31     3 дес. 4 од. = 34    4 дес. = 40

Завдання 4

2 дес. > 2 од.  (20 > 2)                     2 дес. 4 од. < 3 дес.  (24 < 30)

3 дес. > 2 дес. (30 > 20)                   2 дес. 5 од. < 3 дес. 5 од.  (25 < 35)

3 дес. 1 од. > 2 дес.  (31 > 20)         3 дес. 6 од. < 4 дес.  (36 < 40)

Завдання 5 Проста задача на знаходження зменшуваного

На поличці стояли книги. Коли взяли 2 книги, їх за­лишилося 10. Скільки книг стояло на поличці спо­чатку?

Було

Взяли

Залишилось

?

2 книги

10 книг

Короткий запис

Було (стояли) — ?

Взяли — 2 книги

Залишилось — 10 книг

Розв’язання

10 + 2 = 12 (кн.) – книг було спочатку.

Відповідь: спочатку на поличці було 12 книг.

Завдання 6

«Сусіди» числа — це його попереднє і наступне числа.

«Сусіди» числа 10:  9 і 11,  бо 10 – 1 = 9        10 + 1 = 11

«Сусіди» числа 20:  19 і 21,  бо 20 – 1 = 19     20 + 1 = 21

«Сусіди» числа 30:  29 і 31,  бо 30 – 1 = 29     30 + 1 = 31

«Сусіди» числа 35:  34 і 36,  бо 35 – 1 = 34     35 + 1 = 36

� Можна скласти трикутник, п’ятикутник, шестикутник.

У трикутника 3 сторони, у п’ятикутника – 5, у шестикутника – 6 .

 

СТОРІНКА 111  ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ В МЕЖАХ 40

Завдання 1

2 дес. 3 од. = 23  (двадцять три)

2 дес. 6 од. = 26  (двадцять шість)

3 дес. 9 од. = 39  (тридцять дев’ять)

Завдання 2

Непарні числа: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Завдання 3

2 дес.1 од. = 21 (двадцять один)          3 дес. 7 од. = 37 (тридцять сім)

3 дес. = 30  (тридцять)                        2 дес. 9 од. = 29 (двадцять дев’ятий)

2 дес. 4 од. = 24 (двадцять чотири)      4 дес. = 40 (сорок)

Завдання 4 Складена задача з непов’язаними запитаннями

У Дмитрика 40 грн, у Надійки З0 грн. У кого більше грошей? На скільки? Скільки гривень у них разом?

Короткий запис

Дмитрик — 40 грн, на ? грн більше

Надійка — 30 грн

Всього — ?

Розв’язання

1) 40 > 30   у Дмитрика більше грошей, ніж у Надійки

40 – 30 = 10 (грн) – на стільки більше грошей у Дмитрика.

2) 40 + 30 = 70 (грн) – гривень у них разом.

Відповідь: на 10 гривень більше у Дмитрика, разом у них 70 гривень.

Завдання 5

3 + 5 = 8

7 + 1 = 8

13 + 5 = 18

17 + 1 = 18

9 – 4 = 5

6 – 2 = 4

19 – 4 = 15

16 – 2 = 14

20 + 10 = 30

40 – 10 = 30

40 – 20 = 20

20 + 20 = 40

3 + 4 – 2 = 7 – 2 = 5

10 + 5 – 4 = 5 – 4 + 10 = 11

10 + 7 – 7 = 10

18 – 8 – 10 = 10 – 10 = 0

� Механічний годинник слід час від часу накручувати.

В електронному годиннику треба міняти батарейки.

Пісочний і водяний годинники слід перевертати.

 

СТОРІНКА 112

Завдання 1

20 і 5                34 без 4               34 без 30         

20 + 5 = 25       34 – 4 = 30          34 – 30 = 4

Завдання 2  «Родина» чисел – це взаємозв’язок дій додавання і віднімання

10 + 2 = 12

12 – 2 = 10

12 – 10 = 2

7 + 3 = 10

10 – 3 = 7

10 – 7 = 3

30 + 5 = 35

35 – 5 = 30

35 – 30 = 5

Завдання 3

20 + 3 = 23

23 – 3 = 20

23 – 20 = 3

23 – 23 = 0

30 + 6 = 36

36 – 6 = 30

36 – 30 = 6

36 + 0 = 36

4 + 20 = 24

24 – 20 = 4

24 – 4 = 20

24 – 24 = 0

5 + 30 = 35

35 – 30 = 5

35 – 5 = 30

35 + 0 = 35

Завдання 4

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

� «Покотити» можна кулю, циліндр. У куба 8 вершин, а в кола чи циліндра нема вершин.

Інші завдання дивись тут...