Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 715  Множення числа 5

Множник

5

5

5

5

5

5

5

5

Множник

9

5

3

7

6

4

2

8

Добуток

45

25

15

35

30

20

10

40

Завдання 716 Складена задача знаходження суми добутку і числа

У кожному з 5 будиночків заховалося по 4 мишенят і ще 2 мишенят залишилося надворі. Скільки було всіх мишенят?

У будиночках

Надворі

Всього

5 будиночків по 4 мишенят

2 мишенят

?

Короткий запис

У будиночках — ? м., 5 будиночок по 4 мишенят

Надворі — 2 мишенят

Всього — ?

Схема

Короткий запис №1

У будиночках — ? м., 5 будиночок по 4 мишенят

Короткий запис №2

У будиночках — 20 мишенят

Надворі — 2 мишенят

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки було мишенят у будиночках? 4 • 5 = 20 (м.)

2) Скільки було всіх мишенят? 20 + 2 = 22 (м.)

Розв’язання

4 • 5 + 2 = 20 + 2 = 22 (м.)

Відповідь: було 22 мишенят.

 

Завдання 717

З та­блиці множення числа 5

З та­блиці множення числа 4

З та­блиці множення числа 3

20

35

25

10

15

20

24

32

12

27

24

9

12

18

15

М

А

С

Л

О

М

О

Р

Е

К

О

Л

Е

С

О

Завдання 718  Ділення з остачею 

У країні Бананії поширені тільки купюри вартістю 5 бананів. Якщо потрібну суму неможливо запла­тити купюрами, тоді додають справжні банани. Скільки купюр і скільки плодів знадобиться, щоб заплатити суму 15 бананів? 42 банани? 30 бана­нів? 28 бананів?

15 = 5 • 3

3 купюри

15 : 5 = 3

42 = 40 + 2 = 5 • 8 + 2

8 купюр і 2 плоди

42 : 5 = 8 (ост. 2)

30 = 5 • 6

6 купюр

30 : 5 = 6

28 = 25 + 3 = 5 • 5 + 3

5 купюр і 3 плоди

28 : 5 = 5 (ост. 3)

Завдання 719 Порядок дій

(□ + □) • (□ + □)     1,3,2 (КУЩ)              □ : □ + □ • □  1,3,2 (РІВ)

 

Завдання 720 Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

Висота будинку 9 м, а вежа коло нього у 5 разів вища (більша). На скільки метрів вежа вища (більше метрів) за будинок?

Короткий запис

Будинок — 9 м

Вежа — ?, у 5 разів більше; на ? м більше

Схема

Вираз   9 • 5 – 9

Короткий запис №1

Будинок — 9 м

Вежа — ?, у 5 разів більше

Короткий запис №2

Будинок — 9 м

Вежа — 45 м, на ? м більше

План розв’язування

1) Яка висота вежі?

2) На скільки метрів вежа вища за будинок?

Розв’язання

1) 9 • 5 = 45 (м) – висота вежі.

2) 45 – 9 = 45 – 10 + 1 = 36 (м) – на стільки метрів вежа вища за будинок.

2 спосіб

Якщо висота будинку 9 м, а вежа у 5 разів вища, це означає, що на довжину будинку  припадає 1 частина, а вежі – 5 таких частин, тоді різниця у довжині — це 4 рази по 9 м, тому

9 • 4 = 36 (м) – на стільки метрів вежа вища за будинок.

Відповідь: на 36 метрів вища вежа за будинок.

 

Завдання 721

4 • 9 – 35 = 36 – 35 = 1

3 • 8 + 12 = 24 + 12 = 36

32 : 4 • 2 = 8 • 2 = 16

9 • 3 : 3 = 27 : 3 = 9

40 – 16 : 4 = 40 – 4  = 36

(40 – 16) : 4 = 24 : 4 = 6

28 – 14 : 2 = 28 – 7 = 21

(28 – 14) : 2 = 14 : 2 = 7

Завдання 722 Множення

а

2

4

5

3

8

9

6

7

а • 5

10

20

25

15

40

45

30

35

Завдання 723  Складена задача на віднімання числа від добутку

Брат заплатив за зошит ціною 42 грн 9 купюр по 5 грн. Скільки гривень здачі він отримає?

Було

Заплатив

Залишилося

9 купюр по 5 грн

42 грн

?

Короткий запис

Було — ? грн, 9 купюр по 5 грн

Заплатив — 42 грн

Залишилося (решта) — ?

Схема

Вираз   5 • 9 – 42

Короткий запис №1

Було — ? грн, 9 купюр по 5 грн

Короткий запис №2

Було — 45 грн

Заплатив — 42 грн

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень було в брата?

2) Скільки гривень здачі він отримає?

Розв’язання

1) 5 • 9 = 45 (грн) – гривень було в брата.

2) 45 – 42 = 3 (грн) – гривень здачі він отримає.

Відповідь: він отримає 3 гривні здачі.

 

Завдання 724 Складена задача на знаходження суми добутків

Паркан складається із 5 цегляних стовпчиків шириною 1 м і 4 щитів з дошок шириною 5 м. Яка ширина всього паркана?

Цегляні стовпчики

Щити з дошок

Всього

5 стовпчиків по 1 м

4 щити по 5 м

?

Короткий запис

Стовпчики — ? м, 5 стовпчиків по 1 м

Щити — ? м, 4 щити по 5 м

Всього — ?

Схема

Вираз  1 • 5 + 5 • 4

Короткий запис №1

Стовпчики — ? м, 5 стовпчиків по 1 м

Короткий запис №2

Щити — ? м, 4 щити по 5 м

Короткий запис №3

Стовпчики — 5 м

Щити — 20 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка ширина цегляних стовпчиків?

2) Яка ширина щитів з дошок?

3) Яка ширина всього паркана?

Розв’язання

1) 1 • 5 = 5 (м) – ширина п’яти цегляних стовпчиків.

2) 5 • 4 = 20 (м) – ширина чотирьох щитів.

3) 5 + 20 = 25 (м) – ширина всього паркана.

Відповідь: ширина паркана 25 метрів.

 

Завдання 725 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, можнна добуток поділити на відомий множник.

5 • 5 = 25

25 : 5 = 5

4 • 6 = 24

24 : 4 = 6

3 • 7 = 21

21 : 3 = 7

3 • 4 = 12

12 : 3 = 4

5 • 4 = 20

20 : 5 = 4

5 • 3 = 15

15 : 5 = 3

4 • 8 = 32

32 : 4 = 8

5 • 8 = 40

40 : 5 = 8

Завдання 726  На мірній лінійці вказано тільки десятки, а між ними розташовані поділки без чисел. Які числа там повинні бути? Усі натуральні числа від 1 до 55, крім круглих чисел.

 

Завдання 727

48 – 24 : (36 – 30) = 44

1) 36 – 30 = 6

2) 24 : 6 = 4

3) 48 – 4 = 44

2 • 6 : (8 : 2) = 3

1) 8 : 2 = 4

2) 2 • 6 = 12

3) 12 : 4 = 3

Завдання 728  Складена задача на віднімання частини числа

У книжці 36 сторінок. Петрик прочи­тав четверту частину книжки. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Було

Прочитав

Залишилося

36 сторінок

1/4 було

?

Короткий запис

Було — 36 сторінок

Прочитав — ?, 1/4 було

Залишилось — ?

Схема

Вираз    36 – 36 : 4

Короткий запис №1

Було — 36 сторінок

Прочитав — ?, 1/4 було

Короткий запис №2

Було — 36 сторінок

Прочитав — 9 сторінок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитав Петрик?

2) Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (стор.) – сторінок прочитав Петрик.

2) 36 – 9 = 36 – 6 – 3 = 27 (стор.) – сторінок йому залишилося прочитати.

2 спосіб (для старших класів)

Якщо 1/4 сторінок книжки прочитав, тоді залишилося 3/4, тому

36 : 4 • 3 = 9 • 3 = 27 (стор.) – сторінок йому залишилося прочитати.

Відповідь: залишилося прочитати 27 сторінок.

 

Завдання 729

5 • 9 = 45

4 • 3 = 12

5 • 2 = 10

4 • 9 = 36

5 • 7 = 35

3 • 5 = 15

5 • 6 = 30

4 • 5 = 20

Завдання 730, 731

Скільки купюр по 5 грн треба взяти, щоб отримати 15 грн?

15 грн — це ? купюр по 5 грн        15 : 5 = 3 (к.)

Скільки купюр по 5 грн треба взяти, щоб отримати 20 грн?

20 грн — це ? купюр по 5 грн        20 : 5 = 4 (к.)

Скільки купюр по 5 грн треба взяти, щоб отримати З0 грн?

30 грн — це ? купюр по 5 грн        30 : 5 = 6 (к.)

Скільки купюр по 5 грн треба взяти, щоб отримати 35 грн?

35 грн — це ? купюр по 5 грн        35 : 5 = 7 (к.)

Скільки купюр по 5 грн треба взяти, щоб отримати 45 грн?

45 грн — це ? купюр по 5 грн        45 : 5 = 9 (к.)

 

Завдання 732 Складена задача на ділення на вміщення

Щоб зв'язати одну шкарпетку, бабусі Олі потрібно 5 годин. Скільки шкарпеток зв'яже бабуся Оля за 40 годин? Скільки пар можна скласти з цих шкар­петок?

Короткий запис №1

40 годин — це ? шкарпеток по 5 годин

Короткий запис №2

8 шкарпеток — це ? пар по 2 шкарпетки

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (шк.) – шкарпеток зв’яже бабуся.

2) 8 : 2 = 4 (п.) – пар можна скласти.
Відповідь: бабуся зв’яже 8 шкарпеток, з них можна скласти 4 пари.

 

Завдання 733

25 : 5 + 24 = 5 + 24 = 29

35 : 5 + 58 = 7 + 58 = 50 + 15 = 65

15 – 20 : 5 = 15 – 4 = 11

81 + 45 : 5 = 81 + 9 = 80 + 10 = 90

(45 – 30) : 5 = 15 : 5 = 3

(75 – 50) : 5 = 25 : 5 = 5

Завдання 734  Два чоловічки повинні пройти шлях завдовжки 20 клітинок. Якому чоловічку доведеться зробити більше кроків?

Міркуємо так. Оскільки загальний шлях однаковий, а довжина кроку зеленого чоловічка менша, тому йому доведеться зробити більше кроків.

Відповідь: зеленому чоловічку.

 

Завдання 735  Шукаємо кількість, коли відома ціна і вартість

Чашка чаю коштує 5 грн. Якщо продати весь чай із чайника, можна отримати 45 грн. Скільки чашок чаю в чайнику?

Ціна 

Кількість чашок

Вартість

5 грн

?

45 грн

Розв’язання

45 : 5 = 9 (ч.) – чашок чаю в чайнику.

Відповідь: у чайнику 9 чашок чаю.

 

Завдання 736 Ділення

35 : 5 = 7

24 : 4 = 6

15 : 5 = 3

16 : 4 = 4

25 : 5 = 5

15 : 3 = 5

45 : 5 = 9

28 : 4 = 7

30 : 5 = 6

24 : 3 = 8

20 : 5 = 4

18 : 3 = 6

Завдання 737 Проста задача на ділення на вміщення

Із 5 прутиків можна скласти ось таку рочку. Скільки зірочок можна скласти з 35 прутиків?

Прутиків для 1 зірочки

Кількість зірочок

Загальна кількість прутиків

5

?

35

35 прутиків — це ? зірочок по 5 прутиків

Короткий запис

Зірочки — ? з., 35 прутиків уміщає по 5 прутиків

Схема

Розв’язання

35 : 5 = 7 (з.) – зірочок можна скласти.

Відповідь: можна скласти 7 зірочок.

 

Завдання 738

Ділене

30

25

10

45

15

20

35

40

Дільник

5

5

5

5

5

5

5

5

Частка

6

5

2

9

3

4

7

8

Завдання 739 Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

У зоопарку живе 25 страусів, а фаза­нів — у 5 разів менше. На скільки менше фазанів, ніж страусів, живе в зоопарку?

Короткий запис

Страуси — 25 птахів

Фазани — ?, у 5 разів менше; на ? птахів менше

Схема

Вираз    25 – 25 : 5

Короткий запис №1

Страуси — 25 птахів

Фазани — ?, у 5 разів менше

Короткий запис №2

Страуси — 25 птахів

Фазани — 5 птахів, на ? птахів менше

План розв’язування

1) Скільки фазанів живе в зоопарку?

2) На скільки менше фазанів, ніж страусів, живе в зоопарку?

Розв’язання

1) 25 : 5 = 5 (ф.) – фазанів живе в зоопарку.

2) 25 – 5 = 20 (ф.)на стіль­ки менше фазанів, ніж страусів.

Відповідь: у зоопарку живе на 20 фазанів менше, ніж страусів.

 

Завдання 740 Одне й те саме число поділили на 4 і на 5. У якому випадку отримали більший результат? 

Міркуємо так. Ділене : Дільник = Частка. Де менше ділене, там більша частка.

Відповідь: при діленні на 4.

 

Завдання 741

20 : 4 • 20 : 5 = 1

1) 20 : 4 = 5

2) 20 : 5 = 4

3) 5 – 4 = 1

(34 – 4) : (10 : 2) = 6

1) 34 – 4 = 30

2) 10 : 2 = 5

3) 30 : 5 = 6

Завдання 742  Довжини всіх сторін п'ятикутника однакові, а його периметр дорівнює 20 см. Знайди довжину сто­рони цього п'ятикутника.

Розв’язання

20 : 5 = 4 (см) – довжина рівностороннього п’ятикутника.

Відповідь: довжина сторони 4 см.

  

Завдання 743 

48 : 5 = 9 (ост. 3) – 9 купюр і ще 3 банани (В).

32 : 5 = 6 (ост. 2) – 6 купюр і ще 2 банани (Б).

14 : 5 = 2 (ост. 4) – 2 купюри і ще 4 банани (Г).

26 : 5 = 5 (ост. 1) – 5 купюр і ще 1 банан (А).

 

Завдання 744

49 – 35 : 5 = 49 – 7 = 42

71 + 15 : 5 = 71 + 3 = 74

45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

20 : 5 • 4 = 4 • 4 = 16

30 : 5 + 53 = 6 + 53 = 59

10 : 5 + 29 = 2 + 29 = 29 + 1 + 1 = 31

25 : (12 – 7) = 25 : 5 = 5

40 : (4 + 1) = 40 : 5 = 8

Завдання 745 Складена задача на знаходження суми числа і добутку

Моторний човен може перевезти 4 пасажири, а яхта — у 5 разів біль­ше. Скільки пасажирів перевезуть моторний човен і яхта разом?

Човен

Яхта

Всього

4 пасажири

у 5 разів більше

?

Короткий запис

Човен — 4 пасажири

Яхта — ?, у 5 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   4 + 4 • 5

Короткий запис №1

Човен — 4 пасажири

Яхта — ?, у 5 разів більше

Короткий запис №2

Човен — 4 пасажири

Яхта — 20 пасажирів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки пасажирів перевезе яхта?

2) Скільки пасажирів перевезуть моторний човен і яхта разом?

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20 (п.) – пасажирів перевезе яхта.

2) 4 + 20 = 24 (п.) – пасажирів перевезуть моторний човен і яхта разом.

2 спосіб

Якщо човен може перевезти 4 пасажирів, а яхта – у 5 разів більше, це також означає, що на човен припадає 1 частина пасажирів, а на яхту припадає 5 таких частин, тоді разом 6 частини по 4 пасажири

4 • 6 = 24 (п.) – пасажирів перевезуть моторний човен і яхта разом.

Відповідь: разом перевезуть 24 пасажирів.

Інші завдання дивись тут...