Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 107

Завдання 1, 2, 3 Рівняння

Ділене : Дільник = Частка. Якщо ділене поділити на частку, отримаємо дільник.

18 : 9 = 2

18 : 2 = 9

15 : 5 = 3

15 : 3 = 5

18 : 6 = 3

18 : 3 = 6

12 : 6 = 2

12 : 2 = 6

21 : 7 = 3

21 : 3 = 7

24 : 8 = 3

24 : 3 = 8

Завдання 4

(Е) 50 – 13 = 50 – 20 + 7 = 37

(Ч) 37 – 18 = 37 – 20 + 2 = 19

(Ш) 23 + 45 = 68

(В) 70 – 46 = 70 – 50 + 4 = 24

(К) 24 : 3 = 8

(Н) 18 : 2 = 9

(Е) 3 • 6 = 18

(О) 21 : 3 = 7

Значення в порядку зменшення:

68 (Ш), 37 (е), 24 (в), 19 (ч), 18 (е), 9 (н), 8 (к), 7 (о)

 

Завдання 5 Круасан і 2 ватрушки коштують 20 грн. Два круасани і 2 ватрушки коштують 28 грн. Скільки коштує круасан і скільки ватрушка окремо?

Розв’язання

1) 28 – 20 = 8 (грн) – гривень коштує круасан.

2) 20 – 8 = 12 (грн) – гривень коштують дві ватрушки.

3) 12 : 2 = 6 (грн) – гривень коштує ватрушка.

Перевірка: 8 + 6 • 2 = 8 + 12 = 20,  8 • 2 + 6 • 2 = 16 + 12 = 28

Відповідь: круасан коштує 8 гривень, ватрушка коштує 6 гривень.

 

СТОРІНКА 108

Завдання 1, 2 Порядок дій

18 – 2 + 4 = 16 + 4 = 20

1) 18 – 2 = 16

2) 16 + 4 = 20

20 + 2 • 8 = 20 + 16 = 36

1) 2 • 8 = 16

2) 20 + 16 = 36

20 – 2 • 7 = 20 – 14 = 6

1) 2 • 7 = 14

3) 20 – 14 = 6

19 – 12 : 2 = 19 – 6 = 13

1) 12 : 2 = 6

2) 19 – 6 = 13

9 : 3 • 5 = 3 • 5 = 15

1) 9 : 3 = 3

2) 3 • 5 = 15

6 : 2 • 3 = 3 • 3 = 9

1) 6 : 2 = 3

2) 3 • 3 = 9

Завдання 3

а) Кратне порівняння: 21 : 3 = 7 (разів) – у стільки разів число 21 більше, ніж З.

б) Різницеве порівняння: 27 – 3 = 24 – на стільки число 27 більше, ніж З.

 

Завдання 4

Множення

Ділення

Множник

6

2

3

8

Ділене

21

16

12

18

Множник

3

7

5

2

Дільник

7

2

4

2

Добуток

18

14

15

16

Частка

3

8

3

9

18 : 3 = 6          14 : 2 = 7

15 : 3 = 5          16 : 2 = 8

21 : 3 = 7            16 : 2 = 8

12 : 4 = 3            9 • 2 = 18

Завдання 5 «Магічні» квадрати

4

14

12

4

19

16

6

27

12

18

10

2

25

13

1

21

15

9

8

6

16

10

7

22

18

3

24

4 + 10 + 16 = 30

30 – 10 – 6 = 14

30 – 14 – 4 = 12

30 – 12 – 16 = 2

30 – 10 – 2 = 18

30 – 18 – 4 = 8

10 + 13 + 19 = 39

39 – 16 – 1 = 22

39 – 22 – 10 = 7

39 – 13 – 1 = 25

39 – 10 – 25 = 4

39 – 7 – 13 = 19

27 + 3 + 15 = 45

45 – 15 – 18 = 12

45 – 12 – 27 = 6

45 – 18 – 6 = 21

45 – 18 – 3 = 24

45 – 24 – 12 = 9

СТОРІНКА 109

Завдання 1

36 : 4 + 5 = 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14

5 + 36 : 4 = 5 + 9 = 14

45 – 35 : 5 = 45 – 7 = 45 – 5 – 2 = 38

(45 – 35) : 5 = 10 : 5 = 2

6 • 7 – 3 = 42 – 3 = 42 – 2 – 1 = 39

6 • (7 – 3) = 6 • 4 = 24

24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

24 : (6 : 2) = 24 : 3 = 8

Завдання 2

2 • 6 + 3 : 3 = 13

1) 2 • 6 = 12

2) 3 : 3 = 1

3) 12 + 1 = 13

2 • (6 + 3) : 3 = 6

1) 6 + 3 = 9

2) 2 • 9 = 18

3) 18 : 3 = 6

Завдання 3

а) Складена задача на зменшення у декілька разів

Груші розклали в 4 кошики, по 3 кг у кожний, та в один ящик. У ящи­ку виявилось груш у 2 рази менше, ніж разом у кошиках. Скільки кілограмів груш було в ящику?

Короткий запис

У кошиках — ? кг, 4 кошики по 3 кг

У ящику — ?, у 2 рази менше

Вираз     3 • 4 : 2

План розв’язування

1)  Скільки кілограмів груш було у кошиках?

2) Скільки кілограмів груш було в ящику?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (кг) – кілограмів груш було у кошиках.

2) 12 : 2 = 6 (кг) – кілограмів груш було в ящику.

Відповідь: у ящику було 6 кілограмів груш.

б) Складена задача на кратне порівняння

Груші розклали в 4 кошики, по 3 кг в кожний, та у ящик У скільки разів менше груш у ящику, ніж у кошиках?

Короткий запис

У кошиках — ? кг, 4 кошики по 3 кг

У ящику — 2 кг; у ? разів менше

Вираз        3 • 4 : 2

План розв’язування

1) Скільки кілограмів груш було у кошиках?

2) У скільки разів менше груш у ящику, ніж у кошиках?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (кг) – кілограмів груш було у кошиках.

2) 12 : 2 = 6 (разів) – у стільки разів менше груш у ящику, ніж у кошиках.

Відповідь: у 6 разів менше груш у ящику, ніж у кошиках.

Завдання 4 Периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см.

Р = 5 + 3 + 5 + 3 = 16 (см)

Р = (5 + 3) • 2 = 8 • 2 = 16 (см)

Р = 5 • 2 + 3 • 2 = 10 + 6 = 16 (см)

 

Завдання 5  Поділи відрізок АВ на три такі відрізки, щоб довжина одного дорів­нювала сумі двох інших.

АВ = 10 см

І – 1 см, ІІ – 2 см, ІІІ – 7 см

І – 2 см, ІІ – 4 см, ІІІ – 4 см

І – 3 см, ІІ – 6 см, ІІІ – 4 см

 

СТОРІНКА 110

Завдання 1

32 : 8 + 7 = 4 + 7 = 11

14 + 6 • 6 = 14 + 36 = 50

80 – 7 • 5 = 80 – 35 = 80 – 40 + 5 = 45

17 + 40 : 8 = 17 + 5 = 17 + 3 + 2 = 22

36 : 9 • 5 = 4 • 5 = 20

(18 + 24) : 6 = (18 + 2 + 22) : 6 = 42 : 6 = 7

Завдання 2 Накресли відрізок АВ завдовжки 4 см і відрізок CD завдовжки 12 см.

а) Кратне порівняння

12 : 4 = 3 (рази) – у стільки разів довжина відрізка АВ менша, ніж довжина відрізка CD.

б) Різницеве порівняння

12 – 4 = 8 (см) – на стільки сантиметрів довжина відрізка АВ менша, ніж довжина відрізка CD.

 

Завдання 3 Порівняння чисел

5 + 5 + 5 + 5 > 5 • 3

(бо 5 • 4 > 5 • 3)

6 • 4 + 6 = 6 • 5

(бо 6 • 5 = 6 • 5)

4 • 3 + 4 • 2 < 4 • 6

4 • 5 < 4 • 6

5 • 3 – 5 < 5 • 4

(бо 5 • 2 < 5 • 4)

Завдання 4

 

Вересень

Жовтень

Листопад

Сонячних днів

17

13

5

Похмурих днів

10

11

13

Дощових днів

3

7

12

1) 3 + 7 + 12 = 22 (дн.) – всього днів восени падав дощ.

2) 17 – 13 = 4 (дн.) – на стільки менше сонячних днів було в жовтні, ніж у вересні.

3) 12 : 3 = 4 (рази) – у стільки разів більше було дощових днів у листопаді, ніж у вересні.

4) Скільки всього сонячних днів було восени?

У скільки разів менше було дощових днів у вересні, ніж у листопаді?

На скільки більше сонячних днів було у вересні, ніж у жовтні?

 

Завдання 5 Складена задача на різницеве порівняння

На летовищі було 24 літаки. 9 літаків полетіло. На скільки більше літаків залишилося на летовищі, ніж полетіло?

Короткий запис

Було — 24 літаки

Полетіло — 9 літаків

Залишилось — ?; на ? більше, ніж полетіло

Вираз  (24 – 9) – 9 

Короткий запис №1

Було — 24 літаки

Полетіло — 9 літаків

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Полетіло — 9 літаків

Залишилось — 15 літаків,  на ? більше

План розв’язування

1) Скільки літаків залишилося?

2) На скільки більше літаків залишилося на летовищі, ніж полетіло?

Розв’язання

1) 24 – 9 = 24 – 4 – 5 = 15 (л.) – літаків залишилося.

2) 15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 6 (л.) – на стільки більше літаків залишилося на летовищі, ніж полетіло.

Відповідь: на 6 літаків більше залишилося на летовищі, ніж полетіло.

 

СТОРІНКА 111 Повторення

Завдання 1  Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

 Додавання і віднімання

Перевірка

47 + 39 = 47 + 3 + 36 = 86

86 – 47 = 86 – 46 – 1 = 39

86 – 39 = 86 – 36 – 3 = 47

91 – 39 = 91 – 31 – 8 = 52

52 + 39 = 52 + 8 + 31 = 91

91 – 52 = 91 – 51 – 1 = 39

25 + 48 = 60 + 13 = 73

73 – 48 = 73 – 43 – 5 = 25

73 – 25 = 73 – 23 – 2 = 48

83 – 55 = 83 – 53 – 2 = 28

28 + 55 = 70 + 13 = 83

83 – 28 = 83 – 23 – 5 = 55

Завдання 2 

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник. Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Зменшуване

51

24 + 16 =

40

82

97

47 + 19 =

66

Від’ємник

51 – 17 =

34

16

82 – 43 =

39

38

19

Різниця

17

24

43

97 – 38 =

59

47

Доданок + Доданок = Сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

Доданок

9

25 – 16 =

9

17

53

48

Доданок

8

16

32 – 17 =

15

24

77 – 48 =

29

Сума

9 + 8 =

17

25

32

53 + 24 =

77

77

Завдання 3  Побудуй прямокутник, довжина якого 11 см, а ширина — на 9 см менша. Обчисли периметр прямокутника.

11 – 9 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Р = 11 + 2 + 11 + 2 = 26 (см) – периметр прямокутника довжиною 11 см і шириною 2 см.

2 спосіб

11 – 9 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Р = 11 • 2 + 2 • 2 = (11 + 11) + (2 + 2) = 26 (см) – периметр прямокутника довжиною 11 см і шириною 2 см.

3 спосіб

11 – 9 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Р = (11 + 2) • 2 = 13 • 2 = 13 + 13 = 26 (см) – периметр прямокутника довжиною 11 см і шириною 2 см.

Відповідь: периметр прямокутника 26 сантиметрів.

 

Завдання 4 Складена задача на зменшення на деяке число

У зоомагазині в першому акваріумі плавало 45 рибок, у другому — 38, а в третьому — на 15 рибок менше, ніж у першому і другому разом. Скільки рибок плавало в третьому акваріумі?

Короткий запис

І акваріум — 45 рибок

ІІ акваріум — 38 рибок

Всього (І і ІІ акваріуми) — ?

ІІІ акваріум — ?, на 15 рибок менше, ніж у І і ІІ разом

Схема

Вираз   (45 + 38) – 15   

Короткий запис №1

І акваріум — 45 рибок

ІІ акваріум — 38 рибок

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ акваріуми — 83 рибки

ІІІ акваріум — ?, на 15 рибок менше

План розв’язування

1) Скільки всього рибок плавало у І і ІІ акваріумах?

2) Скільки рибок плавало в третьому акваріумі?

Розв’язання

1) 45 + 38 = 45 + 5 + 33 = 83 (р.) – всього рибок плавало у І і ІІ акваріумах.

2) 83 – 15 = 83 – 13 – 2 = 68 (р.) – рибок плавало в третьому акваріумі.

Відповідь: у третьому акваріумі плавали 68 рибок.

 

Завдання 5 Складена задача на віднімання

У книжці 32 сторінки. Першого дня Яна прочитала 8 сторінок, а другого дня — 13 сторінок. Скільки сторінок книжки залишилося прочитати Яні?

Короткий запис

Було — 33 сторінки

Прочитала — ?, 8 сторінок і 13 сторінок

Залишилось — ?

Вираз  33 – (8 + 13)

План розв’язування

1) Скільки всього сторінок прочитала Яна?

2) Скільки сторінок книжки залишилося прочитати Яні?

Розв'язання

1) 8 + 13 = 13 + 7 + 1 = 21 (стор.) – всього сторінок прочитала Яна.

2) 33 – 21 = 12 (стор.) – сторінок книжки залишилося прочитати Яні.

2 спосіб

Оскільки дівчинка читала першого дня, а потім другого, тому

Короткий запис

Було — 33 сторінки

Прочитала І дня — 8 сторінок

Залишились (Було) — ?

Прочитала ІІ дня — 13 сторінок

Залишилось — ?

Вираз  (33 – 8) – 13

План розв’язування

1) Скільки непрочитаних сторінок книжки залишилося після першого дня?

2) Скільки сторінок книжки залишилося прочитати Яні?

Розв'язання

1) 33 – 8 = 33 – 3 – 5 = 25 (стор.) – непрочитаних сторінок книжки залишилося після першого дня.

2) 25 – 13 = 12 (стор.) – сторінок книжки залишилося прочитати Яні.

Відповідь: Яні залишилося прочитати 12 сторінок.

 

Завдання 6 Допоможи гномикові знайти коротшу дорогу до його дому.

1) 35 + 65 = 90 + 10 = 100 (м) – дорога біля озера.

2) 34 + 23 + 28 = 70 + 15 = 85 (м) – дорога біля замку.

85 м < 100 м  дорога біля замку коротша.

 

Завдання 7  Три роки тому Ярикові було 5 років. Скільки років буде Ярикові через рік?

Розв'язання

1) 5 + 3 = 8 (р.) – років Ярикові тепер.

2) 8 + 1 = 9 (р.) – років буде Ярикові через рік.

Відповідь: через рік Ярикові буде 9 років.

Інші завдання дивись тут...