Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В." 

Завдання 763  Множення числа 9 і ділення на число 9

Числа, які діляться тільки на 3:  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Числа, які діляться тільки на 9:  9, 18, 27, 36, 45, 72, 54, 81

Числа, які можна поділити і на 9, і на 3: 9, 18, 27

Висновок: якщо число ділиться на 9, то воно також ділиться на 3.

Завдання 764

Щоб помножити число на 10, потрібно справа до числа дописати один нуль.

3 • 10 = 10 • 3 = 1 дес. • 3 = 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. = 3 дес. = 30

10 • 7 = 1 дес. • 7 = 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. = 7 дес. = 70

 

Завдання 765 Множення

10 • 4 = 4 • 10 = 40     10 • 2 = 2 • 10 = 20       10 • 8 = 8 • 10 = 80

10 • 5 = 5 • 10 = 50     10 • 9 = 9 • 10 = 90       10 • 6 = 6 • 10 = 60

 

Завдання 766 Проста задача на ділення

Пекар розклав 40 пиріжків на 10 тарілок порівну. Скільки пи­ріжків він поклав на кожну тарілку?

40 пиріжків — це 10 тарілок по ? пиріжків

Короткий запис

На тарілці — ? п., 40 пиріжків розділити на 10 порівну

Розв’язання

40 : 10 = 4 (п.) – пиріжків він поклав на кожну тарілку.

Відповідь: на кожну тарілку він поклав 4 пиріжки.

1) Обернена задача на ділення на вміщення

Пекар розклав 40 пиріжків на тарілки, по 4 пиріжки на кожну. Скільки тарілок знадобилося?  

40 пиріжків — це ? тарілок по 4 пиріжки

Короткий запис

Тарілки — ? т., 40 пиріжків уміщують по 4 пиріжки

Розв’язання

40 : 4 = 10 (т.) – тарілок знадобилося.

Відповідь: знадобилося 10 тарілок.

2) Обернена задача на множення

Пекар розклав на 10 тарілок по 4 пиріжки порівну. Скільки пи­ріжків розклав пекар на тарілки?

Короткий запис

Пиріжки — ? п., 10 тарілок по 4 пиріжки

Розв’язання

4 • 10 = 40 (п.) – пиріжків розклав пекар на тарілки.

Відповідь: на тарілки пекар розклав 40 пиріжків.

Завдання 767 

Щоб число, яке закінчується на нуль, поділити на 10, потрібно відкинути в цьому числі справа один нуль.

7 • 10 = 70        9 • 10 = 90          3 • 10 = 30            4 • 10 = 40

70 : 10 = 7        90 : 10 = 9          30 : 10 = 3            40 : 10 = 4

Завдання 768   Натуральні числа

На 10 можна поділити всі круглі числа (числа, які закінчуються цифрою 0).

Маємо числа 16, 20, 33, 40, 50, 62, 70, 80, 88, 90

Числа, які діляться на 10: 20, 40, 50, 80, 90

 

Завдання 769  Порядок дій

7 • 10 + 22 = 70 + 22 = 92           40 : 10 + 17 = 4 + 17 = 17 + 3 + 1 = 21

14 : 7 • 10 = 2 • 10 = 20               3 • 3 • 10 = 9 • 10 = 90

 

Завдання 770

45 + 60 : 10 = 45 + 6 = 45 + 5 + 1 = 51     7 • 10 – 40 : 10 = 70 – 4 = 66

5 • 8 : 10 = 40 : 10 = 4                               10 • 3 : 6 = 30 : 6 = 5

 

Завдання 771 Складена задача на зменшення у декілька разів і знаходження суми

У фермера було 80 білих кролів, а чорних кролів — у 10 разів менше. Скільки всього кролів було у фермера?

Білі

Чорні

Всього

80 кролів

у 10 разів менше

?

Короткий запис

Білі — 80 кролів

Чорні — ?, у 10 разів менше

Всього — ?

Вираз 80 + 80 : 10

Короткий запис №1

Білі — 80 кролів

Чорні — ?, у 10 разів менше

Короткий запис №2

Білі — 80 кролів

Чорні — 8 кролів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чорних кролів було у фермера?

2) Скільки всього кролів було у фермера?

Розв’язання

1) 80 : 10 = 8 (кр.) – чорних кролів було у фермера.

2) 80 + 8 = 88 (кр.) – всього кролів було у фермера.

Відповідь: у фермера було 88 кролів.

 

Завдання 772 Множення і ділення на розрядну одиницю

Збільшення в 10 разів

Зменшення в 10 разів

 

2

5

7

4

8

9

3

6

 

20

40

30

10

70

90

50

60

• 10  

20

50

70

40

80

90

30

60

: 10

2

4

3

1

7

9

5

6

Завдання 773

0 • а = 0   (помноживши нуль на будь–яке число, у добутку дістанемо нуль)

а • 0 = 0   (помноживши будь–яке число на нуль, у добутку дістанемо нуль)

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0     0 • 4 = 4 • 0               0 • 4 = 0

0 • 3 = 0 + 0 + 0 = 0           0 • 3 = 3 • 0               0 • 3 = 0

 

Завдання 774

3 • 0 = 0    

0 • 9 = 0      

5 • 0 + 25 = 0 + 25 = 25   

73 – 0 • 9 = 73 – 0 = 73

(29 + 11) : 10 = 40 : 10 = 4

10 • (21 – 16) = 10 • (21 – 11 – 5) = 10 • 5 = 50

0 • (18 : 6) = 0 • 3 = 0

0 • 4 • 1 = 0 • 1 = 0

Завдання 775 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

До шкільної бібліотеки привезли 10 пакунків книжок по 5 збі­рок художньої літератури в кожному та 15 словників. Скільки всього книжок привезли до бібліотеки?

Збірки

Словники

Всього

10 пакунків по 5 книжок

15 книжок

?

Короткий запис

Збірки — ? к., 10 пакунків по 5 книжок

Словники — 15 книжок

Всього — ?

Вираз     5 • 10 + 15

Короткий запис №1

Збірки — ? к., 10 пакунків по 5 книжок

Короткий запис №2

Збірки — 50 книжок

Словники — 15 книжок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки збірок привезли до бібліотеки?

2) Скільки всього книжок привезли до бібліотеки?

Розв’язання

1) 5 • 10 = 50 (зб.) – збірок привезли до бібліотеки.

2) 50 + 15 = 65 (кн.) – всього книжок привезли до бібліотеки.

Відповідь: до бібліотеки привезли 65 книжок.

 

Завдання 776  

Групи фігур за формою: плоскі (чотирикутник, шестикутники, трикутники,  квадрат) та об’ємні (куб, циліндри)

Групи фігур за розміром: великі та малі

 

Завдання 777

5 • 7 • 0  = 35 • 0 = 0     20 : 4 • 0 = 5 • 0 = 0      (60 – 4) • 0 = 56 • 0 = 0       0 • 9 + 55 = 0 + 55 = 55

Завдання 778 Проста задача на кратне порівняння

Для шкільної бібліотеки придбали 45 орфографічних і 9 тлу­мачних словників. У скільки разів більше придбали орфогра­фічних словників, ніж тлумачних?

Короткий запис

Орфографічні — 45 словників, у ? разів більше

Тлумачні — 9 словників

Розв’язання

45 : 9 = 5 (разів) – у стільки разів більше орфогра­фічних словників, ніж тлумачних.

Відповідь: придбали у 5 разів більше орфогра­фічних словників, ніж тлумачних.

 

Завдання 779  

а : а = 1    (поділивши будь–яке число, крім нуля, на те саме число, ді­станемо 1)

90 : 10 = 9

(бо 9 • 10 = 90)

0 • 6 = 0   

(бо 0 : 6 = 0)

40 : 10 = 4

(бо 40 : 4 = 10)

8 : 8 = 1

(бо 8 : 1 = 8)

Завдання 780

0 : а = 0    (поділивши нуль на будь–яке число, відмінне від нуля, у частці дістанемо нуль)

На нуль ділити не можна!

8 • 0 = 0     0 : 8 = 0

 

Завдання 781

49 : 7 • 0 + 38 = 7 • 0 + 38 = 0 + 38 = 38            0 • 7 + 64 : 8 = 0 + 8 = 8

72 – 0 : 7 + 14 = 72 – 0 + 14 = 72 + 14 = 86         48 : 8 – 0 : 6 = 6 – 0 = 6

(41 – 5) : 6 • 10 = 36 : 6 • 10 = 6 • 10 = 60           9 : 9 + 20 : 4 = 1 + 5 = 6

 

Завдання 782  Одиниці вимірювання

60 хв : 10 = 6 хв  (6 хв = 6 хв)    10 год + 16 год < 28 год (26 год < 28 год)

10 см : 5 < 5 см  (2 см < 5 см)        3 с • 10 > 30 с : 5   (30 с > 6 с)

 

Завдання 783  Проста задача на зменшення у декілька разів

Яблука в магазині коштували 18 грн за кілограм. Під час акції їхня ціна знизилась (зменшилась) у 2 рази. Скільки коштували яблука під час акції?

Короткий запис

Спочатку — 18 грн

Акція — ?, у 2 рази менше

Розв’язування

18 : 2 = 9 (грн) – гривень коштували яблука під час акції.

Відповідь: під час акції яблука коштували 9 гривень.

 

Завдання 784

32 : 4 + 0 • 6 = 8 + 0 = 8                24 : 4 – 36 : 9 = 6 – 4 = 2              0 : 3 • 9 + 94 = 0 • 9 + 94 = 0 + 94 = 94

Завдання 785  Проста задача на ділення

З 6 овець настригли 42 кг вовни порівну з кожної. Скільки кілограмів вовни настригли з однієї вівці?

Короткий запис

6 овець — 42 кг

1 вівця — ? кг

Розв’язування

42 : 6 = 7 (кг) – кілограмів вовни настригли з однієї вівці.

Відповідь: з однієї вівці настригли 7 кілограмів вовни.

 

Завдання 786  Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Множник

3

6

28 : 7 = 4

9

21 : 3 = 7

9

Множник

9

0 : 6 = 0

7

45 : 9 = 5

3

0

Добуток

3 • 9 = 27

0

28

45

21

9 • 0 = 0

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

Ділене

36

42

0 • 6 = 0

8

5 • 8 = 40

49

Дільник

4

42 : 7 = 6

6

8 : 1 = 8

8

7

Частка

36 : 4 = 9

7

0

1

5

49 : 7 = 7

Завдання 787  Обчислили вирази, у яких остання дія додавання:

15 : 3 + 7 • 4 = 33

1) 15 : 3 = 5

2) 7 • 4 = 28

3) 5 + 28 = 28 + 2 + 3 = 33

70 : 10 – 35 : 5 = 0

1) 70 : 10 = 7

2) 35 : 5 = 7

3) 7 – 7 = 0

81 : 9 + 17 = 26

1) 81 : 9 = 9

2) 9 + 17 = 17 + 3 + 6 = 26

(27 + 13) : 8 = 5

1) 27 + 13 = 30 + 10 = 40

2) 40 : 8 = 5

29 + 16 : 2 • 7 = 85

1) 16 : 2 = 8

2) 8 • 7 = 56

3) 29 + 56 = 56 + 4 + 25 = 85

68 + 45 : 5 = 77

1) 45 : 5 = 9

2) 68 + 9 = 68 + 2 + 7 = 77

Завдання 788  Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

На ранкову гімнастику Леонід витрачає 20 хв, а Марія — у 4 рази менше. На скільки хвилин менше витрачає на ранко­ву гімнастику Марія?

Короткий запис

Леонід — 20 хв

Марія — ?, у 4 рази менше; на ? хв менше

Вираз    20 – 20 : 4

Короткий запис №1

Леонід — 20 хв

Марія — ?, у 4 рази менше

Короткий запис №2

Леонід — 20 хв

Марія — 5 хв, на ? хв менше

План розв’язування

1) Скільки хвилин витрачає на ранкову гімнастику Марія?

2) На скільки хвилин менше витрачає на ранко­ву гімнастику Марія?

Розв’язання

1) 20 : 4 = 5 (хв) – хвилин витрачає на ранкову гімнастику Марія.

2) 20 – 5 = 15 (хв) – на стільки менше хвилин витрачає на ранко­ву гімнастику Марія.

Відповідь: на 15 хвилин менше витрачає на ранкову гімнастику Марія.

 

Завдання 789  Відрізок дорівнює 12 см. Побудуй ще два відрізки: у 3 рази коротший та на 3 см коротший за поданий.

12 : 3 = 4 (см)

12 – 3 = 9 (см)

Завдання 790 Братові 12 років, а сестрі 2 роки. У скільки разів брат буде старший за сестру через 3 роки?

Міркуємо так

1) 12 + 3 = 15 (р.) – років братові буде через три роки.

2) 2 + 3 = 5 (р.) – років сестрі буде через три роки.

3) 15 : 5 = 3 (рази) – у стільки разів брат буде старший за сестру через три роки.

 

Завдання 791

86 – 7 • 9 = 86 – 63 = 23                            91 + 8 : 8 = 91 + 1 = 92

66 – 54 : 6 = 66 – 9 = 66 – 6 – 3 = 57         (66 – 54) : 6 = 12 : 6 = 2

 

Завдання 792  Складена задача на кратне порівняння суми і числа

Орест прочитав 9 сторінок книжки, а Олена — на 18 сторінок більше. У скільки разів більше прочитала сторінок Олена, ніж Орест?

Короткий запис

Орест — 9 сторінок

Оленка — ?, на 18 сторінок більше; у ? разів більше

Вираз     (9 + 18) : 4

Короткий запис №1

Орест — 9 сторінок

Оленка — ?, на 18 сторінок більше

Короткий запис №2

Орест — 9 сторінок

Оленка — 27 сторінок, у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитала Олена?

2) У скільки разів більше прочитала сторінок Олена, ніж Орест?

Розв’язання

1) 9 + 18 = 27 (стор.) – сторінок прочитала Олена.

2) 27 : 9 = 3 (рази) – у стільки разів більше сторінок прочитала Олена, ніж Орест.

Відповідь: у 3 рази більше сторінок прочитала Олена, ніж Орест.

Інші завдання дивись тут...