Інші завдання дивись тут... 

Завдання 763

Числа, які діляться тільки на 3:  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Числа, які діляться тільки на 9:  9, 18, 27, 36, 45, 72, 54, 81

Числа, які можна поділити і на 9, і на 3: 9, 18, 27

Висновок: якщо число ділиться на 9, то воно також ділиться на 3

 

Завдання 764

3 • 10 = 10 • 3 = 1 дес. • 3 = 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. = 3 дес. = 30

10 • 7 = 1 дес. • 7 = 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. + 1 дес. = 7 дес. = 70

Щоб помножити число на 10, потрібно справа до числа дописати один нуль

 

Завдання 765

10 • 4 = 4 • 10 = 40     10 • 2 = 2 • 10 = 20       10 • 8 = 8 • 10 = 80

10 • 5 = 5 • 10 = 50     10 • 9 = 9 • 10 = 90       10 • 6 = 6 • 10 = 60

 

Завдання 766 Проста задача на ділення

Пекар розклав 40 пиріжків на 10 тарілок порівну. Скільки пи­ріжків він поклав на кожну тарілку?

40 пиріжків — це 10 тарілок по ? пиріжків

Короткий запис

На тарілці — ? п., 40 пиріжків розділити на 10 порівну

Розв’язання

40 : 10 = 4 (п.) – пиріжків він поклав на кожну тарілку

Відповідь: на кожну тарілку він поклав 4 пиріжки

 

Обернена задача на ділення на вміщення

Пекар розклав 40 пиріжків на тарілки, по 4 пиріжки на кожну. Скільки тарілок знадобилося?  

40 пиріжків — це ? тарілок по 4 пиріжки

Короткий запис

Тарілки — ? т., 40 пиріжків уміщують по 4 пиріжки

Розв’язання

40 : 4 = 10 (т.) – тарілок знадобилося

Відповідь: знадобилося 10 тарілок

 

Обернена задача на множення

Пекар розклав на 10 тарілок по 4 пиріжки порівну. Скільки пи­ріжків розклав пекар на тарілки?

Короткий запис

Пиріжки — ? п., 10 тарілок по 4 пиріжки

Розв’язання

4 • 10 = 40 (п.) – пиріжків розклав пекар на тарілки

Відповідь: на тарілки пекар розклав 40 пиріжків

 

Завдання 767 

7 • 10 = 70        9 • 10 = 90          3 • 10 = 30            4 • 10 = 40

70 : 10 = 7        90 : 10 = 9          30 : 10 = 3            40 : 10 = 4

Щоб число, яке закінчується на нуль, поділити на 10, потрібно відкинути в цьому числі справа один нуль

 

Завдання 768   Натуральні числа

Маємо числа 16, 20, 33, 40, 50, 62, 70, 80, 88, 90

Числа, які діляться на 10: 20, 40, 50, 80, 90

На 10 можна поділити всі круглі числа (числа, які закінчуються цифрою 0)

 

Завдання 769  Порядок дій

7 • 10 + 22 = 70 + 22 = 92           40 : 10 + 17 = 4 + 17 = 17 + 3 + 1 = 21

14 : 7 • 10 = 2 • 10 = 20               3 • 3 • 10 = 9 • 10 = 90

 

Завдання 770

45 + 60 : 10 = 45 + 6 = 45 + 5 + 1 = 51     7 • 10 – 40 : 10 = 70 – 4 = 66

5 • 8 : 10 = 40 : 10 = 4                               10 • 3 : 6 = 30 : 6 = 5

 

Завдання 771 У фермера було 80 білих кролів, а чорних кролів — у 10 разів менше. Скільки всього кролів було у фермера?

Білі

Чорні

Всього

80 кролів

у 10 разів менше

?

Короткий запис

Білі — 80 кролів

Чорні — ?, у 10 разів менше

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чорних кролів було у фермера?

2) Скільки всього кролів було у фермера?

Розв’язання

1) 80 : 10 = 8 (к.) – чорних кролів було у фермера

2) 80 + 8 = 88 (к.) – всього кролів було у фермера

Відповідь: у фермера було 88 кролів

 

Завдання 772

Збільшення в 10 разів:

 

2

5

7

4

8

9

3

6

• 10  

20

50

70

40

80

90

30

60

Зменшення в 10 разів:

 

20

40

30

10

70

90

50

60

: 10

2

4

3

1

7

9

5

6

Завдання 773

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0     0 • 4 = 4 • 0               0 • 4 = 0

0 • 3 = 0 + 0 + 0 = 0           0 • 3 = 3 • 0               0 • 3 = 0

0 • а = 0   помноживши нуль на будь-яке число, у добутку дістанемо нуль

а • 0 = 0   помноживши будь-яке число на нуль, у добутку дістанемо нуль

 

Завдання 774

3 • 0 = 0     0 • 9 = 0       5 • 0 + 25 = 0 + 25 = 25    73 – 0 • 9 = 73 – 0 = 73

(29 + 11) : 10 = 40 : 10 = 4      10 • (21 – 16) = 10 • (21 – 11 – 5) = 10 • 5 = 50

0 • (18 : 6) = 0 • 3 = 0              0 • 4 • 1 = 0 • 1 = 0

 

Завдання 775 До шкільної бібліотеки привезли 10 пакунків книжок по 5 збі­рок художньої літератури в кожному та 15 словників. Скільки всього книжок привезли до бібліотеки?

Збірки

Словники

Всього

10 пакунків по 5 книжок

15 книжок

?

Короткий запис

Збірки — ? к., 10 пакунків по 5 книжок

Словники — 15 книжок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки збірок привезли до бібліотеки?

2) Скільки всього книжок привезли до бібліотеки?

Розв’язання

1) 5 • 10 = 50 (з.) – збірок привезли до бібліотеки

2) 50 + 15 = 65 (к.) – всього книжок привезли до бібліотеки

Відповідь: до бібліотеки привезли 65 книжок

 

Завдання 776  

Групи фігур за формою: плоскі (чотирикутник, 2 шестикутники, 2 трикутники,  квадрат) та об’ємні (куб, 2 циліндри)

Групи фігур за кольором: жовті та нежовті

Групи фігур за розміром: великі та малі

 

Завдання 777

5 • 7 • 0  = 35 • 0 = 0          20 : 4 • 0 = 5 • 0 = 0   

(60 – 4) • 0 = 56 • 0 = 0       0 • 9 + 55 = 0 + 55 = 55

 

Завдання 778 Проста задача на кратне порівняння

Для шкільної бібліотеки придбали 45 орфографічних і 9 тлу­мачних словників. У скільки разів більше придбали орфогра­фічних словників, ніж тлумачних?

Короткий запис

Орфографічні — 45 словників, у ? разів більше

Тлумачні — 9 словників

Розв’язання

45 : 9 = 5 (разів) – у стільки разів більше орфогра­фічних словників, ніж тлумачних

Відповідь: придбали у 5 разів більше орфогра­фічних словників, ніж тлумачних

 

Завдання 779

90 : 10 = 9   (бо 9 • 10 = 90)               0 • 6 = 0   (бо 0 : 6 = 0)

40 : 10 = 4   (бо 40 : 4 = 10)               8 : 8 = 1   (бо 8 : 1 = 8)

а : а = 1    поділивши будь-яке число, крім нуля, на те саме число, ді­станемо 1

 

Завдання 780

8 • 0 = 0     0 : 8 = 0

0 : а = 0    поділивши нуль на будь-яке число, відмінне від нуля, у частці дістанемо нуль

На нуль ділити не можна!

 

Завдання 781

49 : 7 • 0 + 38 = 7 • 0 + 38 = 0 + 38 = 38            0 • 7 + 64 : 8 = 0 + 8 = 8

72 – 0 : 7 + 14 = 72 – 0 + 14 = 72 + 14 = 86         48 : 8 – 0 : 6 = 6 – 0 = 6

(41 – 5) : 6 • 10 = 36 : 6 • 10 = 6 • 10 = 60           9 : 9 + 20 : 4 = 1 + 5 = 6

 

Завдання 782  Одиниці вимірювання

60 хв : 10 = 6 хв  (6 хв = 6 хв)    10 год + 16 год < 28 год (26 год < 28 год)

10 см : 5 < 5 см  (2 см < 5 см)        3 с • 10 > 30 с : 5   (30 с > 6 с)

 

Завдання 783  Проста задача на зменшення у декілька разів

Яблука в магазині коштували 18 грн за кілограм. Під час акції їхня ціна знизилась (зменшилась) у 2 рази. Скільки коштували яблука під час акції?

Короткий запис

Спочатку — 18 грн

Акція — ?, у 2 рази менше

Розв’язування

18 : 2 = 9 (грн) – гривень коштували яблука під час акції

Відповідь: під час акції яблука коштували 9 гривень

 

Завдання 784

32 : 4 + 0 • 6 = 8 + 0 = 8           24 : 4 – 36 : 9 = 6 – 4 = 2

0 : 3 • 9 + 94 = 0 • 9 + 94 = 0 + 94 = 94

 

Завдання 785  Проста задача на ділення

З 6 овець настригли 42 кг вовни порівну з кожної. Скільки кілограмів вовни настригли з однієї вівці?

42 кг — це 6 овець по ? кг

Короткий запис

З вівці — ? кг, 42 кг розділити на 6 порівну

Розв’язування

42 : 6 = 7 (кг) – кілограмів вовни настригли з однієї вівці

Відповідь: з однієї вівці настригли 7 кілограмів вовни

 

Завдання 786  Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Множник

3

6

28 : 7 = 4

9

21 : 3 = 7

9

Множник

9

0 : 6 = 0

7

45 : 9 = 5

3

0

Добуток

3 • 9 = 27

0

28

45

21

9 • 0 = 0

Ділене : Дільник = Частка

Ділене

36

42

0 • 6 = 0

8

5 • 8 = 40

49

Дільник

4

42 : 7 = 6

6

8 : 1 = 8

8

7

Частка

36 : 4 = 9

7

0

1

5

49 : 7 = 7

 

Завдання 787  Обчислили вирази, у яких остання дія додавання:

15 : 3 + 7 • 4 = 33

1) 15 : 3 = 5

2) 7 • 4 = 28

3) 5 + 28 = 28 + 2 + 3 = 33

(27 + 13) : 8 =

1) 27 + 13 = 40

2) 40 : 8 = 5

70 : 10 – 35 : 5 =

1) 70 : 10 = 7

2) 35 : 5 = 7

3) 7 – 7 = 0

29 + 16 : 2 • 7 = 85

1) 16 : 2 = 8

2) 8 • 7 = 56

3) 29 + 56 = 56 + 4 + 25 = 85

81 : 9 + 17 = 26

1) 81 : 9 = 9

2) 9 + 17 = 17 + 3 + 6 = 26

68 + 45 : 5 = 77

1) 45 : 5 = 9

2) 68 + 9 = 68 + 2 + 7 = 77

Завдання 788  На ранкову гімнастику Леонід витрачає 20 хв, а Марія — у 4 рази менше. На скільки хвилин менше витрачає на ранко­ву гімнастику Марія?

Короткий запис

Леонід — 20 хв

Марія — ?, у 4 рази менше; на ? менше

План розв’язування

1) Скільки хвилин витрачає на ранкову гімнастику Марія?

2) На скільки хвилин менше витрачає на ранко­ву гімнастику Марія?

Розв’язання

1) 20 : 4 = 5 (хв) – хвилин витрачає на ранкову гімнастику Марія

2) 20 – 5 = 15 (хв) – на стільки менше хвилин витрачає на ранко­ву гімнастику Марія

Відповідь: на 15 хвилин менше витрачає на ранкову гімнастику Марія

 

Завдання 789  Відрізок дорівнює 12 см. Побудуй ще два відрізки: у 3 рази коротший та на 3 см коротший за поданий.

12 : 3 = 4 (см)

12 – 3 = 9 (см)

 

Завдання 790 Братові 12 років, а сестрі 2 роки. У скільки разів брат буде старший за сестру через 3 роки?

Міркуємо так

1) 12 + 3 = 15 (р.) – років братові буде

2) 2 + 3 = 5 (р.) – років сестрі буде

3) 15 : 5 = 3 (рази) – у стільки разів брат буде старший за сестру через 3 роки

 

Завдання 791

86 – 7 • 9 = 86 – 63 = 23                            91 + 8 : 8 = 91 + 1 = 92

66 – 54 : 6 = 66 – 9 = 66 – 6 – 3 = 57         (66 – 54) : 6 = 12 : 6 = 2

 

Завдання 792  Орест прочитав 9 сторінок книжки, а Олена — на 18 сторінок більше. У скільки разів більше прочитала сторінок Олена, ніж Орест?

Короткий запис

Орест — 9 сторінок

Оленка — ?, на 18 сторінок більше; у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитала Олена?

2) У скільки разів більше прочитала сторінок Олена, ніж Орест?

Розв’язання

1) 9 + 18 = 27 (стор.) – сторінок прочитала Олена

2) 27 : 9 = 3 (рази) – у стільки разів більше сторінок прочитала Олена, ніж Орест

Відповідь: у 3 рази більше сторінок прочитала Олена, ніж Орест

Інші завдання дивись тут...