Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 847  Одиниці вимірювання

1 ц = 100 кг     1 доба = 24 год     1 тиждень = 7 діб    1 м = 10 см = 10 дм

1 год = 60 хв    1 грн = 100 к.       1 рік = 12 міс.          1 дм = 10 см

 

Завдання 848  Порівняння чисел

1 год 15 хв < 85 хв    

(1 год 15 хв = 60 хв + 15 хв = 75 хв,

75 хв < 85 хв)

1 доба 3 год < 29 год  

(1доба 3год = 24год + 3год = 27 год, 27 год < 29 год)

2 грн > 100 к.  

(2 грн = 100 к. + 100 к. = 200 к.,

200 к. > 100 к.)

60 см = 6 дм

10 дм = 1 м

 

1 ц > 90 кг

(1 ц = 100 кг, 100 кг > 90 кг)

Завдання 849

35 см + 65 см = 90 см +  10 см = 100 см  

1 рік – 4 міс. = 12 міс. – 4 міс. = 8 міс.      

2 доби + 6 год = 24 год + 24 год + 6 год = 54 год

1 грн – 50 к. = 100 к. – 50 к. = 50 к.

1 год – 30 хв = 60 хв – 30 хв = 30 хв

48 кг + 52 кг = 90 кг + 10 кг = 100 кг

Завдання 850

 

Кролик

1 год 30 хв

1 год 15 хв

 1 год 45 хв  

Аліса

13  год 30 хв

= 1 год 30  хв + 12  год

13 год 15 хв

= 1 год 15 хв + 12 год

13 год 45 хв

= 1 год 45 хв + 12 год

Завдання 851  Складена задача на знаходження невідомого доданка

Сім'я відпочивала на морі 3 тижні. За цей період було 6 до­щових днів. Скільки днів було сонячно?

Дощові дні

Сонячні дні

Всього

6 днів

?

3 тижні по 7 днів

Короткий запис

Дощові — 6 днів

Сонячні — ?

Всього — ? дн., 3 тижні по 7 днів

Вираз   (7 • 3) – 6 

Короткий запис №1

Днів всього — ? дн., 3 тижні по 7 днів

Короткий запис №2

Дощові — 6 днів

Сонячні — ?

Всього — 21 день

План розв’язування

1) Скільки днів сім'я відпочивала на морі?

2) Скільки днів було сонячно?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (дн.) – днів сім'я відпочивала на морі.

2) 21 – 6 = 15 (дн.) – днів було сонячно.

Відповідь: було сонячно 15 днів.

 

Завдання 852 Проста задача на ділення на вміщення

Оповідання займає в книжці 36 сторінок. Олена читає щодня по 6 сторінок. За скільки днів вона прочитає оповідання?

36 сторінок — це ? днів по 6 сторінок

Короткий запис

Дні — ? д., 36 сторінок уміщує по 6 сторінок

Розв’язання

36 : 6 = 6 (дн.) – днів потрібно.

Відповідь: Оленка прочитає оповідання за 6 днів.

 

Завдання 853  Непряма проста задача на зменшення на деяке число

Довжина тіла пітона становить 9 м, він на 4 м довший за кро­кодила. Яка довжина тіла крокодила?

Короткий запис

Пітон — 9 м, що на 4 м більше

Крокодил — ?

Розв’язання

Якщо пітон на 4 м довший, це означає, що крокодил на 4 м коротший, тому

9 – 4 = 5 (м) – довжина тіла крокодила.

Відповідь: довжина тіла крокодила 5 метрів.

 

Завдання 854

1 год 30 хв = 90 хв  

(1 год 30 хв = 60 хв + 30 хв = 90  хв)

1 доба 7 год > 30 год  

(1доба7год=24год+7год=31год, 31год > 30год)

1 грн = 100 к.

70 см > 4 дм

(7 дм > 4 дм)

1 дм < 1 м 

(1 дм < 10 дм)   

1 ц > 50 кг

(100 кг > 50 кг)

Завдання 855 Тиждень почався 9 числа. Яке число буде через тиждень? Через два тижні?

9 + 7 = 16 – число через тиждень.

9 + 14 = 16 + 7 = 23 – число через два тижні.

 

Завдання 856

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 (наступне число на 3 більше від попереднього)

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 (наступне число на 4 більше від попереднього)

 

Завдання 857  Обчислили тільки ті вирази, у яких остання дія множення:

6 • (13 – 7) = 36

1) 13 – 7 = 6

2) 6 • 6 = 36

6 • 3 : 2 =

1) 6 • 3 = 18

2) 18 : 2 = 9

27 : 9 • 8 = 24

1) 27 : 9 = 3

2) 3 • 8 = 24

15 + 7 • 5 =

1) 7 • 5 = 35

2) 15 + 35 = 50

(32 – 24) • 4 = 32

1) 32 – 24 = 8

2) 8 • 4 = 32

24 : 6 • 5 = 20

1) 24 : 6 = 4

2) 4 • 5 = 20

(17 – 8) • 7 = 63

1) 17 – 8 = 9

2) 9 • 7 = 63

3 • 8 : 6 =

1) 3 • 8 = 24

2) 24 : 6 = 4

Завдання 858  Взаємозв'язок дій множення і ділення

До кожного виразу на множення можна скласти вирази на ділення. 

7 • 9 = 63

63 : 9 = 7

63 : 7 = 9

3 • 8 = 24

24 : 3 = 8

24 : 8 = 3

6 • 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

4 • 3 = 12

12 : 4 = 3

12 : 3 = 4

5 • 7 = 35

35 : 5 = 7

35 : 7 = 5

Завдання 859 Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

У першому ящику 24 кілограми полуниць, а в другому – у 3 рази менше. На скільки кілограмів менше полуниць у другому ящику, ніж у першому?

Короткий запис

І ящик — 24 кг

ІІ ящик — ?, у 3 рази менше, на ? кг полуниць менше

Вираз    24 – 24 : 3

Короткий запис №1

І ящик — 24 кг

ІІ ящик — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

І ящик — 24 кг

ІІ ящик — 8 кг, на ? кг полуниць менше

План розв’язування

1) Скільки кілограмів полуниць у другому ящику?

2) На скільки кілограмів менше полуниць у другому ящику, ніж у першому?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (кг) – кілограмів полуниць у другому ящику.

2) 24 – 8 = 16 (кг) – на стільки кілограмів менше полуниць у другому ящику, ніж у першому.

Відповідь: на 16 кілограмів полуниць менше у другому ящику, ніж у першому.

 

Завдання 860  Знайди периметри квадрата зі стороною 2 см і квадрата зі стороною 4 см. У скільки разів периметр одно­го квадрата більший за периметр іншого?

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

Р = 4 • 4 = 16 (см) – периметр квадрата зі стороною 4 см.

16 : 8 = 2 (рази) – у стільки разів периметр одно­го квадрата більший за периметр іншого.

 

Завдання 861

3 • 7 = 21

21 : 3 = 7

21 : 7 = 3

8 • 9 = 72

72 : 8 = 9

72 : 9 = 8

5 • 9 = 45

45 : 5 = 9

45 : 9 = 5

7 • 6 = 42

42 : 7 = 6

42 : 6 = 7

4 • 2 = 8

8 : 4 = 2

8 : 2 = 4

Завдання 862 Складена задача на віднімання суми від числа

У швейній майстерні було 30 м тканини. Кравчиня відрізала від цієї тканини 7 разів по 2 м. Скільки метрів тканини зали­шилося?

Було

Відрізала

Залишилося

30 м

7 разів по 2 м

?

Короткий запис

Було — 30 м

Відрізала — ?, 7 разів по 2 м

Залишилось — ?

m_shd_d30rdrd02m07

Вираз    30 – 2 • 7

Короткий запис №1

Відрізала — ?, 7 разів по 2 м

Короткий запис №2

Було — 30 м

Відрізала — 14 м

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини відрізали?

2) Скільки метрів тканини зали­шилося?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (м) – метрів тканини відрізали.

2) 30 – 14 = 16 (м) – метрів тканини зали­шилося.

Відповідь: залишилося 16 метрів тканини.

 

Завдання 863  Порядок дій

3 • 8 + 24 = 24 + 24 = 48    14 : 2 + 50 = 7 + 50 = 57      2 • 9 – 6 = 18 – 6 = 12

3 • 7 – 6 = 21 – 6 = 15         18 : 2 – 7 = 9 – 7 = 2            2 • З + 5 = 6 + 5 = 11

 

Завдання 864 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Множник

3

8

25 : 5 = 5

7

27 : 3 = 9

6

Множник

7

8 : 8 = 1

5

56 : 7 = 8

3

0

Добуток

3 • 7 = 21

8

25

56

27

6 • 0 = 0

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

Ділене

64

48

0 : 9 = 0

4

8 • 5 = 40

36

Дільник

8

48 : 6 = 8

9

4 : 1 = 4

5

6

Частка

64 : 8 = 8

6

0

1

8

36 : 6 = 6

Завдання 865

(16 – 8) : 4 = 8 : 4 = 2               35 : (5 + 30) = 35 :  35 = 1

24 : (6 + 2) = 24 : 8 = 3             56 – 7 • 8 = 56 – 56 = 0

 

Завдання 866

6 • 9 > 9 • 5

(добуток більший там, де більший множник)

45 : 9 < 54 : 6

(45 : □ < 9)

5 • 7 + 9 < 7 • 6 + 9

(добуток менший там, де менший множник)

48 – 5 • 5 = 53 – 6 • 5

(48 – 25 = 23 = 53 – 30)

Завдання 867 Довжина сторони прямокутника становить 10 см, а шири­на — у 2 рази менша. Знайди периметр прямокутника. По­будуй його.

Міркуємо так

10 : 2 = 5 (см) – ширина прямокутника.

Р = 10 • 2 + 5 • 2 = 30 (см) – периметр прямокутника довжиною 10 см і шириною 5 см.

2 спосіб   Р = (10 + 5) • 2 = 30 (см) – периметр прямокутника довжиною 10 см і шириною 5 см.

3 спосіб   Р = 10 + 5 + 10 + 5 = 30 (см) – периметр прямокутника довжиною 10 см і шириною 5 см.

Завдання 868 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Зібрали 8 кошиків малини, по 2 кг в кожному, та ще 15 кг у ящику. Скільки всього кілограмів малини зібрали?

Кошики

Ящик

Всього

8 кошиків по 2 кг

15 кг

?

Короткий запис

Малини — ? к., 8 кошиків по 2 кг і ще 15 кг

Розв’язання

1) 2 • 8 + 15 = 31 (кг)

Відповідь: зібрали 31 кілограм малини.

 

Завдання 869  Запиши число 16 як суму однакових доданків різними способами. Скільки є таких способів?

Міркуємо так. 16 = 8 • 2 = 2 • 8 = 4 • 4 = 1 • 16 , множення замінимо додаванням, тоді

16 = 8 + 8        16 = 4 + 4 + 4 + 4       16 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

16 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Відповідь: 4 способи.

 

Завдання 870

4 • 9 – 32 = 36 – 32 = 4

45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

65 + 18 : 3 = 65 + 6 = 65 + 5 + 1 = 71

36 – 28 : 4 = 36 – 7 = 26 + (10 – 7) = 29

48 : 8 + 63 = 6 + 63 = 69

12 + 5 • 5 = 12 + 25 = 37

Завдання 871  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Щоб прикрасити до свята клас, купили 8 синіх кульок, а жов­тих — у 3 рази більше. Скільки всього кульок купили для при­крашання класу?

Сині

Жовтих

Всього

8 кульок

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Сині — 8 кульок

Жовті — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Вираз   8 + 8 • 3

Короткий запис №1

Сині — 8 кульок

Жовті — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Сині — 8 кульок

Жовті — 24 кульки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки синіх кульок купили для при­крашання класу?

2) Скільки всього кульок купили для при­крашання класу?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (к.) – синіх кульок купили для прикрашання класу.

2) 8 + 24 = 32 (к.) – всього кульок купили для при­крашання класу.

2 спосіб

Якщо синіх 8 кульок, а жовтих — у 3 рази більше, це також означає, що синіх кульок 1 частина, а червоних – 3 таких частин, тоді разом 4 частини по 8 кульок

8 • 4 = 32 (к.) – всього кульок купили для при­крашання класу.

Відповідь: для прикрашання класу купили 32 кульки.

 

Завдання 872  «Зайве» число

10 12 14 15 16 18 20 (15 не ділиться на 2)

5 10 15 20 25 30 35 37 40 45 50 (37 не ділиться на 5)

9 18 27 36 40 45 54 63 72 81 90  (40 не ділиться на 9)

 

Завдання 873

3 • 5 + 54 + 7 = 15 + 54 + 7 = 69 + 7 = 69 + 1 + 6 = 76

4 • 9 + 15 – 41 = 36 + 15 – 41 = (36 + 4 + 11) – 41 = 51 – 41 = 10

18 : 3 + 69 – 16 = 6 + 69 – 16 = 69 – 16 + 6 = 53 + 6 = 59

 28 : 7 + 29 – 30 = 4 + 29 – 30 = 29 + 1 – 30 + 3 = 3

14 : 2 + 64 : 8 = 7 + 8 = 8 + 2 + 5 = 15

72 : 9 + 6 • 8 = 8 + 48 = 48 + 2 + 6 = 50 + 6 = 56

 

Завдання 874

Якщо а = 5, тоді 17 + а • 4 = 17 + 5 • 4 = 17 + 20 = 37

Якщо а = 9, тоді 17 + а • 4 = 17 + 9 • 4 = 17 + 36 = 36 + 4 + 13 = 40 + 13 = 53

Якщо b = 9, тоді 36 : b + 24 = 36 : 9 + 24 = 4 + 24 = 28

Якщо b = 4, тоді 36 : b + 24 = 36 : 4 + 24 = 9 + 24 = 24 + 6 + 3 = 30 + 3 = 33

 

Завдання 875 30 ґудзиків пришили на 6 курток порівну, залишилося пришити ще 15 ґудзиків на такі самі куртки. Скільки курток пошили в майстерні?

Короткий запис №1

Було — ?

Пришили — 30 ґудзиків

Залишилось — 15 ґудзиків

Короткий запис №2

30 ґудзиків — це 6 курток по ? ґудзиків

На куртці — ? ґ., 30 курток розділити на 6 порівну

Короткий запис №3

45 ґудзиків — це ? курток по 5 ґудзиків

Курток пошили — ? к., 45 ґудзиків уміщає по 5 ґудзиків

Вираз    (15 + 30) : (30 : 6) 

План розв’язування

1) Скільки всього ґудзиків було?

2) Скільки ґудзиків пришивають на кожну куртку?

3) Скільки курток пошили в майстерні?

Розв’язання

1) 15 + 30 = 45 (ґ.) – всього ґудзиків було.

2) 30 : 6 = 5 (ґ.) – ґудзиків пришивають на кожну куртку.

3) 45 : 5 = 9 (к.) – курток пошили в майстерні.

2 спосіб

Короткий запис №1

30 ґудзиків — це 6 курток по ? ґудзиків

На куртці — ? ґ., 30 курток розділити на 6 порівну

Короткий запис №2

15 ґудзиків — це ? курток по 5 ґудзиків

Курток залишилось — ? к., 15 ґудзиків уміщає по 5 ґудзиків

Короткий запис №3

Було (пошили) — ?

Пришили — 6 курток

Залишилось — 3 куртки

Вираз     15 : (30 : 6) + 6

План розв’язування

1) Скільки ґудзиків пришивають на кожну куртку?

2) Скільки курток залишилося пошити?

3) Скільки курток пошили в майстерні?

Розв’язання

1) 30 : 6 = 5 (ґ.) – ґудзиків пришивають на одну куртку.

2) 15 : 5 = 3 (к.) – курток залишилося пошити.

3) 3 + 6 = 9 (к.) – курток пошили в майстерні.

Відповідь: у майстерні пошили 9 курток.

 

Завдання 876  Складена задача на кратне порівняння числа і частки

Маса трьох однакових кролів становить 18 кг, а маса порося­ти — 24 кг. У скільки разів 1 кріль легший за порося?

Короткий запис №1

18 кг — це 3 кролі по ? кг

Маса кроля — ? кг, 18 кг розділити на 3 порівну

Короткий запис №2

Кріль — 6 кг, у ? разів менше

Порося — 24 кг

Вираз    24 : (18 : 6)

План розв’язування

1) Яка маса кроля?

2) У скільки разів 1 кріль легший за порося?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (кг) – маса кроля.

2) 24 : 6 = 4 (рази) – у стільки разів кріль легший за порося.

Відповідь: кріль у 4 рази легший за порося.

 

Завдання 877 Побудуй 2 різні прямокутники з однаковим периметром, що дорівнює 14 см.

Міркуємо так.

14 : 2 = 7 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника)

7 см = 6 см + 1 см         7 см = 5 см + 2 см        7 см = 4 см + 3 см

Будуємо прямокутник довжиною 5 см і шириною 2 см

Будуємо прямокутник довжиною 4 см і шириною 3 см

Завдання 878

6 • (17 – 9) = 6 • (17 – 7 – 2) = 6 • 8 = 48                        49 : 7 • 5 = 7 • 5 = 35

(36 – 18) : 2 = (36 – 16 – 2) : 2 = 18 : 2 = 9                  8 • 7 – 16 = 56 – 16 = 40

(56 – 48) : 4 = (56 – 46 – 2) : 4 = 8 : 4 = 2                   3 • (27 – 21) = 3 • 6 = 18

63 : 9 • 6 = 7 • 6 = 42                                                 35 – 5 • 2 = 35 – 10 = 25

 

Завдання 879 Складена задача на збільшення на деяке число

У Захара було 8 монет по 2 грн, а в Тетяни – на 15 грн більше. Скільки гривень було в Тетяни?

Короткий запис

Захар — ? грн, 8 монет по 2 грн

Тетяна — ?, на 15 грн більше

Вираз   2 • 8 + 15

Короткий запис №1

Захар — ? грн, 8 монет по 2 грн

Короткий запис №2

Захар — 16 монет

Тетяна — ?, на 15 грн більше

План розв’язування

1) Скільки гривень було у Захара?

2) Скільки гривень було в Тетяни?

Розв’язання

1) 2 • 8 = 16 (грн) – гривень було у Захара.

2) 16 + 15 = 31 (грн) – гривень було у Тетяни.

Відповідь: у Тетяни була 31 гривня.

Інші завдання дивись тут...