Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 44

Вправа 1  Вірш «Не вгадаєте ніколи» Петра Ребра...

Тема: діалог про звіра на малюнку юних художників.

Головна думка: «художники юні уп'ятьох малювали ведмедя».

Рими: папір – звір, вовна – безумовно, диво – можливо, дріт – кіт, лоза – коза, будяк – їжак, стальні – ні, дивиться – лисиця, ніколи – Микола.

В ньо-го гри-ва ко-шла-та, як вов-на... Це лев, бе-зу-мов-но!

В ньо-го ро-ги роз-кі-шні на ди-во... Так, то-ді це ко-ро-ва, мо-жли-во?

Ву-са дов-гі, цу-пкі, на-че дріт... Зви-чай-но, це кіт!

Ніж-ки ні-жні, тон-кі, мов ло-за. По-че-кай-те, а мо-же, ко-за?

Весь ко-лю-чий, не-на-че бу-дяк. Ну, то-ді це, зви-чай-но, ї-жак!

На ко-пи-тах під-ко-ви сталь-ні. То це кінь, о-че-ви-дно?

Хвіст пу-хна-стий, аж лю-бо ди-ви-ться. Ну то-ді, бе-зу-мов-но, ли-си-ця!

Це ху-до-жни-ки ю-ні у-п'я-тьох ма-лю-ва-ли ве-дме-дя.

• Порівняння з вірша: «грива, як вовна», «вуса, наче дріт», «ніжки, мов лоза», «колючий, наче будяк».

• Чому було складно зрозуміти, кого малюють діти? Намальована тварина мала ознаки багатьох звірів.

• Чому весь час повторюються слова «Ні, не…»? Бо на малюнку мав бути зображений ведмідь.

• Чому дітям не вдалося намалювати справжнього ведмедя? Напевно, вони не знали як виглядає тварина. Або не змогли організувати роботу в групі, тому кожен малював те, що хотів. 

Сполучення слів з вірша:

Грива (яка?) кошлата.  Роги (які?) розкішні.

Вуса (які?) довгі, цупкі.  Ніжки (які?) ніжні, тонкі. 

Звір (який) колючий.  Підкови (які?) стальні.

Хвіст (який?) пухнастий.   Художники (які?) юні.

• Утворили сполучення слів, щоб описати ведмедя: (який?) вайлуватий клишоногий ведмідь, (яка?) густа шерсть, (які?) п’ятипалі лапи, (які?) гострі кігті, (який?) короткий хвіст.

Напиши, як слід поводитися при зустрічі з ведмедем...

 

СТОРІНКА 45

Вправа 2

Їжак

Сірий, маленький, колючий їжак

Вовк

Сірий, великий, хижий, зубастий, виє

Слон

Сірий, великий, африканський, з хоботом

Вправа 3 Виправили речення «Корова — велика тварина з рогами по кутах».

Корова — велика тварина з рогами на голові.

 

Вправа 4 

папуга

кольоровий, пір’яний, горластий з дзьобом гачкуватим, літає, слова повторяє

коза

біла, рогата, кошлата, невелика, мекає

миша

маленька, сіренька, тонкий хвіст довгий, пищить  

білка

маленька, руденька, пухнаста, прудка, у дуплі живе

заєць

малий, боязливий, прудкий, пухнастий, літом сірий, взимку білий

 

СТРІНКА 46

Вправа 1

Заголовок: «Хвилястий папуга».

Тема: опис хвилястого папуги.

Головна думка: «поширений птах, якого тримають удома».

• Описали папугу за фото і запитаннями:

Який папуга? Папуга хвилястий – це красивий стрункий птах.

Які частини тіла є в нього? У нього є тулуб, маленька голова, невеликі крила, довгий хвіст, лапи з міцними кігтями.

Яка в нього голівка? У птаха жовта голівка.

Які очі? Очі темно-синього кольору.

На що схожі? Схожі на намистини.

Яке пір'я на голівці? спинці? хвості? На голівці жовте пір'я, на спинці – темні смужки, схожі на хвильки, на хвості – зелене.

Які ніжки? Ніжки світлого сіро-зеленого кольору. На кінці паль­ців ростуть міцні кігті синього, чорного або білого кольору.

• Слова — назви ознак папуги (прикметники): хвилястий папуга; поширений, красивий стрункий птах, природне забарвлення  зелене; голівка і шия — жовті; на щоках фіолетові плями; очі темно-синього кольору; потилиця і верхня частина спинки покриті темними смуж­ками; на спині довгі пера темно-синього кольору з металевим відливом; довгий хвіст; крила невеликі; дзьоб вигнутий і міцний; ноги світлого сіро-зеленого кольору; на пальцях міцні кігті синього, чорного або білого кольору.

 

СТОРІНКА 47

Вправа 1  Вірш «Вже сонечко в небі сіда …» Лесі Українки

Аналіз вірша «Вже сонечко в небі сіда…» … (тема, головна думка, художні засоби, рими)...

• Яке природне явище описує поетеса? Поетеса описує захід сонця: «вже сонечко в море сіда», «у морі темніє», «ось промінь останній».

• Чому поетеса уживає виділені слова? Порівняння прикрашають вірш.

• Виписали сполучення слів — назв предметів та їхніх ознак:

Вода (яка?) прозора, глибока.

Хвилі (які?) зелені, іскри (які?) червоні, іскри (які?) блискучі, вогонь (який?) ясний.

• Замінили деякі слова — назви ознак на протилежні за значенням (антоніми). Тихе море — бурхливе море. Прозора, глибока вода — мутна, мілка вода. Іскри блискучі — іскри тьмяні. Темної тучі — світлої тучі. Дорога довга й широка — дорога коротка й вузька. Веселеє сонечко ясне – сумне сонечко темне.

Що змінилося? Отримали неправдиву картину природи.

 

Вправа 2  Речення про захід сонця

Вода зеленіє, мов оксамит. На зелених хвилях тремтять червоні блискучі іскри. Вони миготять ясним вогнем, мов блискавка. То заблиснуть, то згаснуть. Заховався останній промінь. У тихому морі стемніло.

 

СТОРІНКА 48 – 49

Вправа 1  Оповідання «Мишкові кросівки» Анатолія Савчука

Тема: розповідь про змагання з бігу.

Основна думка: «Усіх перегнав!».

• Чому Мишко прийшов на крос?

«А тут іще Мишко — він у нас за фотографа — сказав, що фотографуватиме переможця».

Чому герою оповідання сподобалися кросівки Мишка?

«По-перше, зовсім новенькі, аж блищать. По-друге, страшенно симпатичні: самі білі, а на них різно­кольорові смужечки».

• Про що ти дізнався?

«Те, що Мишкові кросівки замалі для мене, я відчув одразу, як тільки взув їх… Бачу — один за одним мене обігнало кілька хлопців. Що ро­бити?».

• Чому хлопчик став переможцем у кросі?

Він найшвидше бігав, напевно, добре тренувався: «знаю хто і як бігає». На змаганнях здогадався зняти тісні кросівки: «зупинився я, зняв Мишкові кро­сівки — наче на світ народився!».

Риси характеру головного героя

чесний

«Те, що Мишкові кросівки замалі для мене, я відчув одразу, як тільки взув їх». «Дотри­мав слова!»

наполегливий

«І щосили як дремену! Усіх перегнав!»

хоче успіху

«Тільки дивись, щоб гарний кадр зробив!». «Звичайно, переможцем буду я. Бо знаю, хто і як бігає»

дружелюбний

«А тут іще Мишко — він у нас за фотографа — сказав, що фотографуватиме переможця»

передбачає наслідки

«Що ро­бити? Зупинився я, зняв Мишкові кро­сівки — наче на світ народився!».

«Що це за кадр: перемо­жець, а босий. Не надрукують».

• План до оповідання:

1. Сьогодні у нас крос.

2. Тісно у кросівках друга.

3. До фінішу босими ногами.

4. Світлина переможця.

• Визначили однаковий корінь у спільнокореневих словахфотографа, фотографуватиме, фото, фотоапаратом

 

СТОРІНКА 50

Вправа 1  Дієслова

Карина стрибає. Оленка малює. Андрійко присідає. Василько показує.

 

Вправа 2

Малий Тимко (що зробив?) розбив тарілку. Василько (що зробив?) засмутився. Галинка (що робить?) сміється. Іванка (що робить?) плаче. Андрійко (що робить?) думає. Василинка (що робить?) кричить.

• Як би ти вчинила та чому? Я би поспівчувала, заспокоїла, пояснила, прибрала. Хлопчик розбив тарілку ненавмисно. Я теж можу щось випадково розбити. Не хочу, щоб з мене сміялися або кричали.

 

Вправа 3  Я (що роблю?) пишу ручкою.

Я малюю олівцем.

Я вимірюю лінійкою.

Я витираю ластиком.

Я ріжу ножицями.

Я клею клеєм.

Я фарбую пензликом.

 

СТОРІНКА 51

Вправа 4   Підкреслили дієслова

Вероніка писала (що робила?) ручкою. Юрко малював (що робив?) олівцем. Євген різав (що робив?) ножицями.

 

Вправа 5  Виправили речення  «Ігор катався на ковзанах з невивченим віршем»

Ігор ще не вивчив вірш, а вже катався на ковзанах. Ігор катався на ковзанах, але ще не вивчив вірш.

 

Вправа 1  Оповідання «Найкращий подарунок» Дмитра Кузьменка

• Розкажи, який найкращий подарунок для тебе…

• Чи є у світі те, чого ти боїшся та як ти долаєш свій страх?  Колись я боявся монстрів. Проте подолав свій страх. Від мами більше дізнався про цих персонажів. Тепер переконаний, що їх не існує.

 

СТОРІНКА 52

• Сашко запропонував подарувати Олі квіти, бо хотів допомогти дівчинці позбутися свого безглуздого страху.

• Сашко плакав, адже ще дужче перелякав дівчинку і завдав їй прикрощів.

•  Чому Оля не вилікувалася від страху? Вона не знала таємниці усіх страхів — страхи бояться знань.

 

СТОРІНКА 53

• Продовження діалогу Сашка та Олі про страхи дівчинки…

• Виписали слова — назви дій (дієслова): квіти (що роблять?) пнуться, розтинають, розпускають, заманюють.

• Слова, які описують стани людини: боїться, радіє, бігає, цікавиться, співає, дивується, танцює.

Оля дуже боїться звичайнісіньких квітів. Вона не радіє заквітчаній весняній природі. Бігає до школи поза клумбами. Не цікавиться корисними комахами. Сашко дивується безглуздими страхами дівчинки.

 

Вправа 1  Частини мови:

(що роблю?, дієслова) читаю, пишу, малюю, стрибаю, граю, співаю, танцюю, спілкуюся, розмовляю, їм, п’ю, бігаю, їжджу, копаю, саджу;

(що?, іменники) читання, письмо, малювання, гра, танок, розмова, їжа.

• Записали дієслова у стовпчики

У школі

Удома

На вулиці

читаю

пишу

малюю

співаю

танцюю

спілкуюся

граю

їм

п’ю

розмовляю

стрибаю

бігаю

їжджу

копаю

саджу

Вправа 2

• Поставили наголос:  О́лень году́є О́лю. Доро́га ї́де по маши́ні. М'яч гра́є Оле́гом

«Неправильне» речення

Правильне речення

Олень годує Олю.

Дорога їде по машині.

М'яч грає Олегом.

Диван спить на котові.

Трава їсть корову.

Газета читає дідуся.

Оля годує оленя.

Машина їде по дорозі.

Олег грає з м’ячем.

Кіт спить на дивані.

Корова їсть траву.

Дідусь читає газету.

СТОРІНКА 54

Вправа 3 Словничок антонімів

Слова, протилежні за значенням (антоніми): йти — стояти, говорити — мовчати, радіти — сумувати, лінуватися — працювати, сміятися — плакати.

 

Вправа 4  Вірш-небилиця (вигадка) «Пан Перевертас» Сергія Пантюка

Тема: розповідь про пана Перевертаса, який показує, що можуть наробити неправильні речення.

Основна думка: заклик писати правильно.

Рими: гаразд – Перевертас, з’являється – перевертається, мишка – книжка, оселі – стелі, повзе – гризе, крок – дитсадок, доби – гриби, нас – Пересертас – у нас, близьким – з ним.

«Неправильні речення»

Правильні речення

Жене до нірки кішку мишка.

Мене читає зранку книжка.

Братик … збирає іграшки на стелі

Змія летить, а птах повзе.

Горішок білочку гризе.

Руками я карбую крок.

Батькам пора у дитсадок!

І вже гриби збирають нас.

Жене до нірки мишку кішка.

Книжку читаю зранку я.

Братик … збирає іграшки на підлозі.

Змія повзе, а птах летить.
Білочка горішок гризе.

Ногами я карбую крок.

Дітям пора у дитсадок!

І вже гриби збираємо ми.

• Пан Перевертас приходить для того, щоб наглядно показати, що означають неправильні речення. Він не приходить до того, хто пише правильні речення.

• Виписали з вірша парами іменник та дієслово: пан приходить, Перевертас приходить, мишка жене, все перевертається, книжка читає, братик блукає, братик збирає, змія летить, птах повзе, горішок гризе, пан вибіг, Перевертас вибіг, гриби збирають, батьки (не) дружать.

 

СТОРІНКА 55

Вправа 1  Підкреслили дієслова:

Тато витирає (що робить?) вікно ганчіркою. Мама новою праскою прасує (що робить?) підодіяльник. Андрійко віялом змітає (що робить?) пил. Дарина несе (що робить?) простирадло в шафу.

 

Вправа 2

Я гуляю з собакою. Я поливаю квіти. Я складаю книжки. Я витираю пил.

Ми вибиваємо килим. Ми ходимо за покупами в супермаркет. Ми миємо посуд. Ми прасуємо одяг. Ми прибираємо пилососом килим. Ми готуємо страви. Ми перемо ношений одяг.

•  Хто прибирає у вашому домі та яку роботу виконуєш ти…

 

Вправа 3

Писати в зошиті, малювати в зошиті, ставити оцінку в зошит, підписати зошит, гортати зошит, розгорнути зошит, згорнути зошит, покласти зошит, скласти зошит, шукати в зошиті, загубити зошит, заховати зошит, знайти зошит, знищити зошит, забруднити зошит, віддати зошит, передати зошит, дати зошит, отримати зошит, принести зошит, купити зошит, продавати зошит.

Складати кубики, гратися кубиками, будувати з кубиків, підкидати кубики, загубити кубики, знайти кубики, купити кубики, продавати кубики, подарувати кубики.

Розливати чай, заварювати чай, наливати воду, настоювати чай, готувати чай. 

Читати книгу, гортати книгу,  шукати в книзі, розгорнути книгу, скласти книгу, покласти книгу, заховати книгу, знайти книгу, отримати книгу, позичити книгу, подарувати книгу, загубити книгу, віддати книгу, принести книгу, поставити книгу, забруднити книгу, склеїти книгу, купити книгу, продавати книгу.

Інші завдання дивись тут...