Вправа 91.1. Намалюйте фонтан у вигляді букви. Розкажіть про зображене на своїх малюнках.

91.2. Складіть і запишіть загадку про фонтан. Загадайте її учням інших груп.

Тече струмінь-водоспад,

Бризки навколо летять.

В спеку гарно освіжає,

Коли в парку я гуляю.

 

Вправа 92. 1. Прочитай і спиши слова.

Фіалка — хвіртка, фартух— хвала, фото — хвоя, фиркати — хвиля.

92.2. Порівняй вимову звуків, позначених виділеними буква­ми. Зроби висновок.

 

Правильно вимовляй і пиши:

хвойний                          фотограф

хвіст                               фігура

хвалько                          факел

хвилина                          шофер

хвилюватись                   фонтан

хворий                           футбол

 

Вправа 93.1. Прочитай прислів'я. Подумай, коли їх доречно вживати.

Кожна лисиця свій хвостик хвалить. Краще за п'ять хвилин раніше, ніж на п'ять хвилин пізні­ше. Хвіст витягне — ніс зав'язне, ніс витягне — хвіст зав'язне. На кожну хворобу свої ліки.

93.2. Спиши. Підкресли буквосполучення хв у словах. Запам'ятай написання слів.

Кожна лисиця свій хвостик хвалить. Краще за п'ять хвилин раніше, ніж на п'ять хвилин пізні­ше. Хвіст витягне — ніс зав'язне, ніс витягне — хвіст зав'язне. На кожну хворобу свої ліки.

 

Вправа 94.1. Знайди в орфографічному словнику п'ять слів із буквою ф і п'ять слів із буквосполученням хв.

Фонтан, параграф, граф, каліграфія, фартух. Хвіст, хвороба, хвалько, хвилина, дрохва.

Фрукти, граф, графин, фокус, фен. Хвіст, хворост, хвилина, хвалько, хвиля.

94.2. Запиши їх. Постав наголос.

Фонтан, параграф, граф, каліграфія, фартух. Хвіст, хвороба, хвалько, хвилина, дрохва.

94.3. З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

Дрохва розпустила свій великий хвіст. Парк прикрасив величний фонтан.

Вчителька задала прочитати перший параграф. Хвалькуватий горобець позбувся свого хвостика.

 

Вправа 95.1. Прочитай речення. У виділених словах правильно вимов­ляй звуки [дж], [дз], [дз'].

  З-під гори дзюркоче веселе джерельце. Вода в ньому дзеркальна, прозора. Джерельце на­пуває землю своєю чистого водичкою.

  Ось похитують своїми жовтими й помаран­чевими голівками чорнобривці. Над ними вже дуже рідко літають бджоли і джмелі.

95.2. Випиши виділені слова. Підкресли буквосполучення дж, дз.

Дзюркоче, джерельце, дзеркальна, джерельце, бджоли, джмелі.

 

Вправа 96.1. Запиши речення, доповнивши їх словами. У цьому допо­можуть тобі малюнки.

На городі виросла висока кукурудза. На лузі ще можна побачити дзвіночки . Лід на ставку нагадує велике дзеркало.

96.2. Поділи для переносу слова з буквосполученнями дж, дз.

Ку – курудза, куку – рудза, кукуру – дза, дзві – ночки, дзвіноч – ки, дзвіно – чки, дзер – кало, дзерка – ло.    

96.3. Полічи кількість звуків і букв у цих словах.

Кукурудза (9 букв, 8 звуків), дзвіночки (9 букв, 8 звуків), дзеркало (8 букв, 7 звуків)

 

Вправа 97.1. Прочитайте текст.

ДЖМЕЛИК

Над осінніми квітами кружляє джмелик, схожий на вертоліт. Весь чорний, мов вуглинка. На спинці та голівці — дві плямки, мов пелюсточки квітки прили­пли. А над ними дужими пропелерами мерех­тять крильця.

— Джу-джу-джу! — дзвінко гуде джмелик.

— Джу-джу!.. (Сергій Носань).

97.2. Чим відрізняються між собою слова джміль і джмелик?

Слово джміль односкладове, джмелик – двоскладове.

97.3. Користуючись текстом, усно опишіть джмелика за запитаннями.

1. На що схожий джмелик?

2. Якого він кольору?

3. Що у нього на голівці і на спинці?

4. На що схожі крильця джмелика?

5. Як джмелик гуде?

Джмелик схожий на вертоліт. Він чорного кольору. У нього на голівці і на спинці дві плямки. Крильця джмелика схожі на пропелери. Він гуде так: джу-джу-джу.

 

Вправа 98.1. «Перетвори» рослину хміль на комаху, замінивши один звук. Запиши слова.

Хміль – джміль.

98.2. Визнач, чи однакова кількість звуків і букв у записаних словах. З одним зі слів склади і запиши речення.

Хміль – букв 5, звуків 4 [х м' і л']

Джміль – букв 6, звуків 4 [дж м' і л']

Серед запашних квітів літав чорний джміль.

 

Вправа 99.1. Прочитай слова. Правильно вимов перший звук. Назви букви, якими він позначається.

Дзвін, джунглі, дзеркальце, джем, дзвінкий, дзеркальний, дзвінок, джерельна.

99.2. Запиши ці слова і поділи на склади. У виділених словах визнач кількість звуків і букв.

Дзвін, джун-глі, дзер-каль-це, джем, дзвін-кий, дзер-каль-ний, дзві-нок, дже-рель-на.

Джем – букв 4, звуків 3 [дж е м]    [ •' ]

Джерельна – букв 9, звуків 7 [дж е р е л' н а]     [ • | •' =| •]

 

Вправа 100.1. Прочитайте скоромовку. Пра­вильно вимовляйте звуки, позначені буквами г і ґ.

Галасливі ґави й галки

в гусенят взяли скакалки,

Гусенята їм ґелґочуть,

що й вони скакати хочуть.

2. Спишіть скоромовку. Слова з буквами г і ґ усно поділіть на склади.

Га-лас-ли-ві ґа-ви й гал-ки

в гу-се-нят взяли скакалки,

Гу-се-ня-та їм ґел-ґо-чуть,

що й вони скакати хочуть.