Вправа 351.1. Зі слів кожного рядка складіть репліки, щоб утворився діалог. Розіграйте діалог

1. Тобі, я, неділю, у, телефонував(ла). Ти, був(ла), де?

2. У, театр, батьками, я, ходив(да), з.

3. Який, ходили, у, театр, ви?

4. Відвідали, Івана, ми, імені, театр, Оранка.

5. Виставу, а, яку, дивилися, ви?

в. Дивилися, «Котигорошко», казку, ми.

7. Вам, гра, чи, акторів (виконавці ролей у театральних виставах), сподобалася?

8. Так, навіть, подарувала, я, квіти, акторові.

9. Варто, виставу, подивитися, мені, і?

10. Цю, обов'язково, виставу, подивись.

11. За, дякую, пораду.

1. Я телефонував(ла) тобі у неділю. Де ти був(ла)?

2. Я ходив(да) з батьками у театр.

3. У який театр ви ходили?

4. Ми відвідали театр імені Івана Франка.

5. А яку виставу ви дивилися?

в. Ми дивилися казку «Котигорошко».

7. Чи сподобалась вам гра акторів?

8. Так, я навіть подарувала квіти акторові.

9. Варто і мені подивитися виставу?

10. Обов'язково подивись цю виставу.

11. Дякую за пораду.

 

Вправа 352. 1. Прочитай і спиши текст.

Театр — одне з найкращих місць відпочин­ку. Найбільше дітям подобаються лялькові театри. Театр ляльок — театр, у якому діють ляльки, що їх рухають актори. Обов'язково відвідайте ляльковий театр, щоб одержати за­доволення від спілкування з мистецтвом.

352.2. Підкресли дієслова. Поясни правильність думки.

Театр — одне з найкращих місць відпочин­ку. Найбільше дітям подобаються лялькові театри. Театр ляльок — театр, у якому діють ляльки, що їх рухають актори. Обов'язково відвідайте ляльковий театр, щоб одержати за­доволення від спілкування з мистецтвом.

352.3. Підготуй розповідь про театр, який ти із задоволенням відвідуєш зі своїми батьками.

 

Вправа 353. 1. Прочитай і спиши текст.

                   ЗНАТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ!

   З дитинства я любив працю. Влітку пас ко­рову, гусей, допомагав батькам працювати на городі. У школі був сумлінним учнем, завжди вчився на «відмінно». Виявляється, це неваж­ко. Важливо з перших днів зрозуміти прави­ло: «Знати якомога більше!   (Павло Попович, льотчик-космонавт)

353.2. Розкажи, що сказав космонавт про працю і про знання.

Космонавт з дитинства любив працю. Він зрозумів правило: «Знати якомога більше!  

353.3. Спиши перші два речення, підкресли слова — назви дій. Усно зміни ці слова так, щоб вони відповідали на питання що робить?

З дитинства я любив (любить) працю. Влітку пас (пасе) ко­рову, гусей, допомагав (допомагає) батькам працювати (працює) на городі.

 

Вправа 354.1. Допиши прислів'я, користуючись довідкою. Слова для довідки: зробиш насміх; на розум наставляє; втоми не знати; хто не хоче робити.

1. Праця годує, праця одягає, праця зігрі­ває, . 2. Дружно працювати — ...  3. Тяжко тому жити,.... 4. Робиш наспіх — ....

Праця годує, праця одягає, праця зігрі­ває, на розум наставляє. Дружно працювати — втоми не знати. Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Робиш наспіх — зробиш насміх.

354.2. Прочитай прислів'я. Як то їх розумієш? Усно постав питання до слів — назв дій.

Праця годує (що робить?), праця одягає (що робить?), праця зігрі­ває (що робить?), на розум наставляє (що робить?). Дружно працювати (що робити?) — втоми не знати (що робити?). Тяжко тому жити (що робити?), хто не хоче робити (що робити?). Робиш (що робиш?) наспіх — зробиш (що зробиш?) насміх.

 

Вправа 355.1. Розкажіть за малюнком про те, як діти навесні садили дерева. Використайте сполучення слів.

Саджанці яблуні та груші; садили дерева; до­глядати за молодими деревами, виростити кві­тучий сад, посмакувати яблуками і грушами.

355.2. Запишіть свою розповідь.

   Учні захотіли виростити фруктовий сад.

    Біля школи навесні садили дерева. Саджанці яблуні та груші швидко прижилися на новому місці. Діти будуть доглядати за молодими деревами. Сад виросте і дасть гарний урожай.

    Усі зможуть посмакувати соковитими яблуками та грушами. 

355.3. Підкресліть слова — назви дій предметів.

   Учні захотіли виростити фруктовий сад.

    Біля школи навесні садили дерева. Саджанці яблуні та груші швидко прижилися на новому місці. Діти будуть доглядати за молодими деревами. Сад дасть багатий урожай.

    Усі зможуть посмакувати соковитими яблуками та грушами. 

 

Вправа 356. 1. Дай відповіді на запитання що чим роблять?, дібравши з довідки потрібні дієслова. Запиши. Слова для довідки: косять, орють, жнуть, пиля­ють, загрібають, копають, рубають, ріжуть.

Сокирою.... Лопатою....

Косою .... Граблями ....

Серпом…. Ножицями

Плугом .... Пилкою ....

Сокирою рубають. Косою косять. Серпом жнуть. Плугом орють. Лопатою копають. Граблями загрібають. Ножицями ріжуть. Пилкою пиляють.

 

Вправа 357.1. Прочитайте. З якої казки цей уривок?

Журавель стук-стук дзьобом — нічого же спіймав. А лисичка тим часом лиже й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла.

Казка «Лисичка і Журавель».

357.2. Пригадайте і розкажіть в особах початок і кінець казки.

357.3. Слова стук-стук, шкряб-шкряб, хлюп-хлюп, стриб-стриб замініть іншими словами. Запишіть їх разом із назвами предметів за зразком. Зразок. Журавель стукає.

Заєць стрибає. Хвилі хлюпають. Мишка шкрябає.

357.4. Розкажіть про свою роботу перед класом.

 

Вправа 358.1. Складіть і запишіть розповідь за по­даними початком. Використовуйте сполучення слів. Слова для довідки: ласкаві хвилі; прозора дале­чінь; море співає; хвилі наздоганяють.

    Дивовижна краса моря зачаровує кожного!

    Навколо розкинулась прозора далечінь. Ласкаві хвилі набігають на берег. Вода тепла та блакитна. Угорі літають чайки. Наздоганяють морські хвилі.     

    Прислухайтесь до звуку мушлі. Нам співає море!

358.2. У записаному тексті підкресліть слова — назви дій (дієслова).

 

 

Вправа 359.1. До слів лівого стовпчика добери слова, протилежні за значенням, з правого стовпчика. Запиши їх парами. Зразок. Працювати — відпочивати.

Купувати             мовчати

руйнувати           продавати

говорити             підігрівати

підіймати            опускати

охолоджувати     кричати

шепотіти            будувати

Купувати – продавати. Руйнувати – будувати. Говорити – мовчати. Підіймати – опускати. Охолоджувати – підігрівати. Шепотіти – кричати.

359.2. З однією парою слів (на вибір) склади і запиши речення.

Машиніст крану вправно піднімав та опускав великі бетонні блоки.

Учні на уроці активно піднімали та опускали руки.

Будувати важче, ніж руйнувати.

Завдання сумлінного продавця продавати якісний товар, щоб покупець хотів його купувати.

Краще мовчати, ніж говорити що попало.

 

Вправа 360.1. прочитайте текст. Чітко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

Як гарно тихого весняно­го дня в лісі! Ви йдете вузь­кою лісовою стежкою. З обох боків над нею нависли вже зелені гілки дерев. Зрідка перелетить пташка з дерева на дерево. А гілки ще довго похитуються (За Григорієм Скребицьким).

360.2. Доберіть заголовок.

Весняний ліс.

360.3. Випишіть дієслова, усно поставте до них питання.

Йдете (що робите?), нависли (що зробили?), перелетить (що зробить?), похитуються (що роблять?).