Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Гісь О., Філяк І."

Урок 1  

Завдання 1  

На малюнку натуральні числа від 1 до 30: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Завдання 2

Полічили десятками до 100 (круглі числа від 10 до 100): 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

10 (найменше кругле число)   100 (найбільше кругле число)    50 (число, наступне за числом 49)    70 (число, попереднє до числа 71)

 

Завдання 3 Сусіднє число до числа 1, яке не є натуральним

Міркуємо так. «Сусіди» числа 1 – це 0 і 2, 0 – не є натуральним числом.

Відповідь: 0

 

Завдання 4 Серед чисел 0, 1, 2, 9, 10, 11, 30, 40, 45, 56, 67, 79, 98, 99 вибрали:

� найменше натуральне число — 1;

� найбільше одноцифрове число — 9;

� найбільше двоцифрове число — 99;

� найменше двоцифрове число — 10;

� число, що має «сусідів» 39 і 41 — 40;

� попереднє число від 80 — 79;

� наступне число за 29 — 30;

� число, що не є натуральним — 0;

� числа, що записані двома «сусідніми» цифрами і є більші ніж 50: 51 і 52

 

Завдання 5  Серед чисел 9, 11, 18, 23, 24, 26, 27, 32, 40, 45 вибрали:

парні числа 18, 24, 26, 32, 40      непарні числа: 9, 11, 23, 27, 45

 

Завдання 6

25 – двоцифрове непарне число, «сусід» чисел 24 і 26

90 – двоцифрове парне кругле число, «сусід» чисел 89 і 90

49 – двоцифрове непарне число, «сусід» чисел 48 і 50

2 – одноцифрове парне число, «сусід» чисел 1 і 3

 

Завдання 7

Числа першого десятка в порядку зростання: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Міркуємо так. Числа першого десятку – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, вони впорядковані в порядку зростання.

Числа другого десятка в порядку спадання: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11

Міркуємо так. Числа другого десятку – 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Впорядкуємо їх в порядку спадання – 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11

Числа п’ятого десятка у прямому порядку (в порядку зростання):

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Міркуємо так. Числа п’ятого десятку – 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, вони впорядковані в порядку зростання (в прямому порядку).

Числа шостого десятка у зворотному порядку (в порядку спадання):

60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51

Міркуємо так. Числа шостого десятку – 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Впорядкуємо їх в порядку спадання (в зворотному порядку) – 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51.

Парні числа восьмого десятка: 72, 74, 76, 78, 80

Міркуємо так. Числа восьмого десятку – 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Виберемо парні числа: 72, 74, 76, 78, 80.

Непарні числа дев'ятого десятка: 81, 83, 85, 87, 89

Міркуємо так. Числа дев’ятого десятку – 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Виберемо непарні числа 81, 83, 85, 87, 89.

  

Завдання 8  Скільки разів зустрілася цифра 9 у всіх числах десятого десятка?

Міркуємо так. Числа десятого десятка – 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Цифра 9 зустрічається 8 разів у числах від 91 до 98, ще 2 рази в числі 99, тоді разом 8 + 2 = 10 (разів)

Відповідь: цифра зустрічається 10 разів.

 

Завдання 9 Ребуси

100ніжка – стоніжка, ті100 – тісто, пі2л – підвал, 100вп – стовп, 3зуб – тризуб, 100лиця – столиця, нами100 – намисто, 100рона – сторона, ві2га – відвага, г1а – година, 7'я – сім, 40а – сорока, напер100к – наперсток, мі100 – місто, ли100чок – листочок, р1а – родина, ві3на – вітрина

 

Урок 2 

Завдання 1 У школі 85 третьокласників.

97 — дев'яносто сім з математики.

84 — вісімдесят чотири з мови.

89 — вісімдесят дев'ять з читання.

76 —  сімдесят шість з природознавства.

Достатньо підручників з математики та читання (97 > 85, 89 > 85),

а недостатньо з мови та природознавства (84 < 85, 76 < 85).

 

Завдання 2

56 = 5 дес. 6 од.       38 = 3 дес. 8 од.      19 = 3 дес. 9 од.

64 = 6 дес. 4 од.       100 = 10 дес. = 1 сот.

100 – найбільше крейди оранжевого кольору

19 – найменше крейди зеленого кольору

 

Завдання 3 Групування розрядів у класи

Потрібно

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

 

Ложки

10

 

100

сто

10 дес.

Виделки

1

 

10

десять

1 дес.

Ножі кухонні

 

5

5

п’ять

5 од.

Тарілки мілкі

3

2

32

тридцять два

3 дес. 2 од.

Тарілки глибокі

2

3

23

двадцять три

2 дес. 3 од.

Склянки

8

4

84

вісімдесят чотири

8 дес. 4 од.

Числа в порядку зростання: 5, 10, 23, 32, 84, 100

 

Завдання 4

11

1) число другого десятка, у якого число одиниць до­рівнює числу десятків.

Міркуємо так. Числа другого десятка: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Серед них число, у якого число одиниць до­рівнює числу десятків:  11 = 1 дес. 1 од.

58

2) число між 50 і 60, у якого число одиниць на 3 більше, ніж число десятків

Міркуємо так. Числа між 50 і 60 – це 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Серед них 58 = 5 дес. 8 од. – число, у якого одиниць на 3 більше, ніж число десятків, бо 8 – 5 = 3.

42

3) число між 40 і 50, у якого число одиниць на 2 менше, ніж число десятків

Міркуємо так. Числа між 40 і 50:  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

серед них 42 = 4 дес. 2 од., у нього число одиниць на 2 менше, ніж число десятків, бо 4 – 2 = 2.

30

4) число третього десятка, в якому число десятків на 3 більше, ніж число одиниць.

Міркуємо так. Числа третього десятка: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

серед них 30 = 3 дес. 0 од – число, у якого десятків на 3 більше, ніж число одиниць, бо 3 – 0 = 3.

69

5) число сьомого десятка, в якому число десятків на 3 менше, ніж число одиниць

Міркуємо так. Числа сьомого десятка: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

серед них 69 = 6 дес. 9 од. – число, у якого десятків на 3 менше, ніж одиниць, бо 9 – 6 = 3.

Завдання 5

30

24

45

33

36

62

22

98

40

87

14

54

65

18

76

99

А

Ж

І

Б

В

О

Р

И

В

Ь

Д

Р

Л

Е

П

Ш

1) непарні числа в порядку зростання

Міркуємо так. Непарні числа 45, 33, 87, 65, 99 впорядкуємо в порядку зростання.

33, 45, 65, 87, 99 (більша)

2) парні числа, у яких число десятків менше 4

Міркуємо так. Парні числа 30, 24, 36, 62, 22, 98, 40, 14, 54, 18, 76. Серед них числа, у яких число десятків менше 4 – 30, 24, 36, 22, 14, 18, упорядкуємо в порядку зростання.

14, 18, 22, 24, 30, 36 (держав)

3) парні числа, що більші, ніж 30, в яких число одиниць менше від числа десятків

Міркуємо так. Парні числа 30, 24, 36, 62, 22, 98, 40, 14, 54, 18, 76. Серед них числа більші від 30, в яких число одиниць менше від числа десятків – 62, 98, 40, 54, 76, упорядкуємо в порядку зростання.

40, 54, 62, 76, 98 (вроп)

Україна – найбільша   держава Європи

 

Завдання 6 Порівняння натуральних чисел

� Порівняти 3 дес. і 9 од.             

3 дес. > 9 од.

Міркуємо так. 30 > 9, бо двоцифрові числа більші, ніж одноцифрові.

� Порівняти 5 дес. 4 од. і 4 дес. 5 од.   

5 дес. 4 од. > 4 дес. 5 од.

Міркуємо так. Спочатку порівнюємо число десятків  5 д. > 4 д., тому 54 > 45.

� Порівняти найменше кругле двоцифрове число і 1 дес. 1 од.

1 дес. < 1 дес. 1 од.

Міркуємо так. 10 – найменше кругле двоцифрове число. Попереднє число менше, ніж наступне, тому 10 < 11

� Порівняти найбільше кругле двоцифрове число і 9 дес. 9 од.

9 дес. < 9 дес. 9 од.

Міркуємо так. Найбільше кругле двоцифрове число 90 = 9 дес., 90 < 99

� Порівняти найбільше непарне число першого десятка і 9 дес.

9 од. < 9 дес.

Міркуємо так. Числа першого десятка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, серед них найбільше непарне число – 9, одноцифрове число менше, ніж одноцифрове, тому 9 < 90.

� Порівняти найменше парне число другого десятка і 20 дес.

1 дес. 2 од. < 20 дес.

Міркуємо так. Числа другого десятка 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, серед них парні – 12, 14, 16, 18, 20. З них найменше парне число – це 12 = 1 дес. 2 од., тому 1 дес. 2 од. < 20 дес.

� Порівняти найменше непарне число третього десятка і 1 дес. 3 од.

2 дес. 1 од. > 1 дес. 3 од.

Міркуємо так. Числа третього десятка 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, з них непарні – 21, 23, 25, 27, 29. Найменше непарне число – це 21 = 2 дес. 1 од. Порівнюємо десятки 2 дес. > 1 дес., тому 2 дес. 1 од. > 1 дес. 3 од.

� Порівняти найбільше парне число четвертого десятка і 4 дес.

4 дес. = 4 дес.

Міркуємо так. Числа четвертого десятка 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, серед них парні – це 32, 34, 36, 38, 40. Найбільше парне число – 40 = 4 дес., тому 4 дес. = 4 дес.

 

Урок 3

Завдання 1

35

53

14

40

6

3 дес. 5 од.

5 дес. 3 од.

1 дес. 4 од.

4 дес.

6 од.

Числа в порядку зростання: 6, 14, 35, 40, 53

1) Додали два найбільші числа: 53 + 40 = 93

2) Відняли два найменші числа: 14 – 6 = 8

3) «Сума чисел 14 і 6 дасть 20»

«Різниця чисел 53 і 40 дорівнює тринадцяти».

4) Додали усі парні числа: 6 + 14 + 40 = 60

    доповнили суму до числа 100: 6 + 14 + 40 + 40 = 100

5)

Непарне число

два найближчі до нього круглі числа

35

30,40

53

50, 60

6) Три числа, у яких число десятків на 7 більше, ніж число одиниць:

70, 81, 92 (7 дес. 0 од., 8 дес. 1 од. 9 дес. 2 од.)

 

Завдання 2   

 

3-А

3-Б

3-В

Хлопці

16

14

13

Дівчата

12

14 (стільки ж, скільки хлопців)

15 (на 2 учнів більше, ніж хлопців)

Всього

28

28

28

� Найбільше хлопців у 3-А класі (16)

� Найбільше дівчат у 3-В класі (15)

� Хлопців та дівчат порівну в 3-Б класі (14)

Нема класу з найменшою кількістю учнів, бо у всіх класах учнів порівну

(16 + 12 = 14 + 14 = 13 + 15).

14 + 13 = 27 (хл.) – всього хлопців у 3-Б і в 3-В класах.

12 + 14 = 26 (д.) – дівчат разом у 3-А і 3-Б класах.

 

Завдання 3

1) 13 – 2 = 11

35 – 22 = 13

43 – 40 = 3

2) 29 – 7 = 12

10 + 13 = 23

3 + 16 = 16 + 3 = 19

3) 76 – 65 = 11

59 – 32 = 27

21 + 12 = 33

4) 94 – 70 = 24

19 – 4 = 15

62 – 41 = 21

5) 33 – 20 = 13

11 + 7 = 18

88 – 77 = 11

Київстолиця України

 

Завдання 4  Складена задача на збільшення не деяке число і знаходження суми

Для наймолодших учнів школа придбала квитки до лялькового театру: 43 квитки – на виставу «Золоте курча», а на виставу «Попелюшка» – на 10 квитків більше. Скільки всього квитків до лялькового театру придбали для наймолодших школярів?

Короткий запис

«Золоте курча» — 43 квитки

«Попелюшка» — ?, на 10 квитків більше

Всього — ?

Схема

Вираз     43 + (43 + 10)

Короткий запис №1

«Золоте курча» — 43 квитки

«Попелюшка» — ?, на 10 квитків більше

Короткий запис №2

«Золоте курча» — 43 квитки

«Попелюшка» — 53 квитки

Всього — ?

План

1) Скільки квитків придбала школа на виставу «Попелюшка»?

2) Скільки всього квитків до лялькового театру придбала школа для наймолодших школярів?

Розв’язання   

1) 43 + 10 = 53 (к.) – квитків на виставу «Попелюшка».

2) 43 + 53 = 96 (к.) – всього квитків до лялькового театру придбала школа для наймолодших школярів.

Відповідь: до лялькового театру для наймолодших школярів школа придбала 96 квитків.

 

Завдання 5

1) Складена задача на збільшення не деяке число і знаходження суми

23 учні слухали екскурсовода на подвір'ї театру. А в музеї театру було на 3 учні більше. Скільки всього школярів прийшли до театру ляльок?

Короткий запис

На подвір'ї — 23 школярі

У музеї — ?, на 3 школярів більше

Всього — ?

Розв’язання   

1) 23 + 3 = 26 (шк.) – школярів було в музеї театру.

2) 23 + 26 = 49 (шк.) – всього школярів прийшли до театру ляльок.

Відповідь: до театру ляльок прийшло 49 школярів.

2) Складена задача на зменшення на деяке число

Після екскурсії 25 школярів чекали у фойє театру. До гардеробу зайшло на 11 школярів менше, ніж чекало у фойє. До залу зайшло на 4 школярі менше, ніж до гардеробу. Скільки школярів зайшло до залу?

Короткий запис

У фойє — 25 школярів

У гардеробі — ?, на 11 школярів менше, ніж у фойє

У залі — ?, на 4 школярі менше, ніж у гардеробі

Схема

Вираз:   (25 – 11) – 4

Короткий запис №1

У фойє — 25 школярів

У гардеробі — ?, на 11 школярів менше

Короткий запис №2

У гардеробі — 14 школярів

У залі — ?, на 4 школярі менше

План

1) Скільки школярів зайшло до гардеробу?

2) Скільки школярів зайшло до залу?

Розв’язання     

1) 25 – 11 = 14 (шк.) – школярів зайшло до гардеробу.

2) 14 – 4 = 10 (шк.) – школярів зайшло до залу.

Відповідь: до залу зайшло 10 школярів.

 

Завдання 6

Числа на бейсболках

48

14

26

57

31

Імена дітей

Галя

Сашко

Андрій

Оля

Марко

Міркуємо так.

1) Число Сашка має цифру 1 у розряді десятків, тому маємо число 14 = 1 дес. 4 од.

2) Число Олі має число одиниць на 2 більше, ніж число десятків, тому маємо 57 = 5 дес. 7 од.   

3) Число Марка є більшим, ніж число Андрія, але меншим, ніж число Галі. Оскільки число Марка є більшим, ніж число Андрія, тому маємо в порядку зростання число Андрія і Марка. Оскільки число Марка є меншим, ніж число Галі, тому маємо в порядку зростання числа Андрія, Марка, Галі. Числа, що залишились 48, 26, 31, упорядкуємо по зростанні, тоді 26, 31, 48, тому в Андрія – 26, у Марка – 31, в Галі – 48.

 

Завдання 7

1) Із цифр 3, 6, 1, 8 додали найбільше і найменше можливі двоцифрові числа:

86 + 13 = 99

Міркуємо так. Із цифр 3, 6, 1, 8 найбільше двоцифрове число – 86 = 8 дес. 6 од., а найменше можливе  двоцифрове число – 13 = 1 дес. 3 од.  

2) Відняли найбільше і найменше двоцифрові парні числа: 98 – 16 = 82

Міркуємо так. Із цифр 3, 6, 1, 8, 9 найбільше двоцифрове парне число – 98 = 9 дес. 8 од., а найменше двоцифрове парне число – 16 = 1 дес. 6 од.

 

Урок 4 

Завдання 1 Рівняння

40 + 20 = 60

(бо 60 – 20 = 40)

90 – 50 = 40

(бо 90 – 40 = 50)

30 + 20 = 50

(бо 50 – 30 = 20)

60 – 10 = 50

(бо 50 + 10 = 60)

80 – 10 = 70

(бо 80 – 70 = 10)

9– 20 = 70

(бо 70 + 20 = 90)

30 + 9 = 39

(бо 39 – 30 = 9)

8 + 70 = 78

(бо 78 – 8 = 70)

64 – 4 = 60

(бо 64 – 60 = 4)

60 + 4 = 64

(бо 64 – 4 = 60)

5 + 20 = 25

(бо 25 – 20 = 5)

45 – 5 = 40

(бо 40 + 5 = 45)

42 + 7 = 49

(бо 49 – 7 = 42)

4 + 23 = 27

(бо 27 – 4 = 23)

85 – 3 = 82

(бо 82 + 3 = 85)

Завдання 2  Додавання

1) 8 + 5 = 13

Додавання частинами: 8 + 5 = 8 + (2 + 3) = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

2) 28 + 5 = 33

Додавання частинами: 28 + 5 = 28 + (2 + 3) = 28 + 2 + 3 = 30 + 3 = 33

Порозрядне додавання з переходом через десяток: 28 + 5 = (20 + 8) + 5 = 20 + (8 + 5) = 20 + 13 = 33

3)  28 + 15 = 43

Додавання частинами:   28 + 15 = 28 + (2 + 13) = 28 + 2 + 13 = 30 + 13 = 43,  28 + 15 = 28 + (10 + 5) = 28 + 10 + 5 = 38 + 5 = 43

Порозрядне додавання з переходом через десяток: 28 + 15 = (20 + 8) + (10 + 5) = (20 + 10) + (8 + 5) = 30 + 13 = 43

Завдання 3

9 + 6 = 9 + (1 + 5) = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

12 + 8 = (10 + 2) + 8 = 10 + (2 + 8) = 10 + 10 = 20

31 + 9 = (30 + 1) + 9 = 30 + (1 + 9) = 30 + 10 = 40

53 + 8 = 53 + (7 + 1) = 53 + 7 + 1 = 60 + 1 = 61

14 + 16 = (10 + 10) + (4 + 6) = 20 + 10 = 30

47 + 26 = 47 + (3 + 20) = 47 + 3 + 23 = 50 + 23 = 73

 

Завдання 4   

Де більші доданки, там більша сума.

1) 8 + 7 + 8 = 15 + 8 = 23        2) 34 + 16 + 22 = 50 + 22 = 72

 

Завдання 5 Віднімання

1) 13 – 7 = 6

Віднімання частинами: 13 – 7 = 13 – (3 + 7) = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6

2) 40 – 7 = 33

Порозрядне віднімання з переходом через десяток: 40 – 7 = (30 + 10) – 7 = 30 + (10 – 7) = 30 + 3 = 33

3) 43 – 7 = 36

Віднімання частинами: 43 – 7 = 43 – (3 + 4) = 43 – 3 = 4 = 40 – 4 = 36

Порозрядне віднімання з переходом через десяток: 43 – 7 = (30 + 13) – 7 = 30 + (13 – 7) = 30 + 6 = 36

4) 43 – 27 = 16

Віднімання частинами: 43 – 27 = 43 – (23 + 4) = 43 – 23 – 4 = 20 – 4 = 16  

                                43 – 27 = 43 – (20 + 7) = 43 – 20 – 7 = 23 – 7 = 16

Завдання 6

12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7

15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 8

40 – 8 = 30 + (10 – 8) = 32

80 – 6 = 70 + (10 – 6) = 74

60 – 36 = 20 + (40 – 36) = 24

30 – 12 = 18 + (12 – 12) = 18

40 – 36 = 4

92 – 9 = 92 – 2 – 7 = 83

55 – 8 = 55 – 5 – 3 = 47

42 – 16 = 42 – 12 – 4 = 26

64 – 47 = 64 – 44 – 3 = 17

36 – 28 = 36 – 20 – 8 = 8

Завдання 7

Числа

Рівність на віднімання

Рівність на додавання

4, 10, 15

15 – 10 = 5

4 + 15 = 19

16, 9, 8

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8

16 + 9 = 25

9, 18, 35

35 – 9 = 35 – 5 – 4 = 26

35 + 18 = 35 + 15 + 3 = 53

12, 36, 60

60 – 12 = 60 – 10 – 2 = 48

36 + 12 = 48

Завдання 8  Проста задача на знаходження суми трьох доданків

У Києві побудовано три лінії метро. На лінії М1 працює 18 станцій, на лінії М2 – стільки ж, а на лінії М3 – 16 станцій. Скільки всього станцій метро працює у Києві?

Короткий запис

Лінія М1 — 18 станцій

Лінія М2 — 18 станцій (стільки ж, скільки на лінії М2)

Лінія М3 — 16 станцій

Всього — ?

Схема

Розв’язання

18 + 18 + 16 = (18 + 2) + (18 + 2) + 12 = 20 + 20 + 12 = 52 (ст.) – всього станцій метро працює у Києві.

Відповідь: у Києві працює 52 станції метро.

 

Завдання 9 Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв'язування).

Ширина вулиці Хрещатик – 75 м. Проїжджа частина займає 24 м ширини всієї вулиці. Два тротуари мають ширину по 14 м кожний. Решту ширини вулиці займає алея з каштанами. Яка ширина алеї з каштанами?

Алея

Тротуар

Дорога

Тротуар

Всього

?

14 м

24 м

14 м

75 м

Короткий запис

Алея — ?

Тротуари — ?, 14 м і  14 м

Дорога — 24 м

Всього — 75 м

Схема

Вираз 75 – ((14 + 14) + 24)  

План

1) Яка ширина двох тротуарів?

2) Яка ширина тротуарів разом із проїжджою частиною?

3) Яка ширина алеї з каштанами?

Розв’язання  

1) 14 + 14 = 20 + 8 = 28 (м) – ширина двох тротуарів.

2) 24 + 28 = 24 + 6 + 22 = 52 (м) – ширина тротуарів разом із проїжджою частиною.

3) 75 – 52 = 23 (м) – ширина алеї з каштанами.

Відповідь: ширина алеї з каштанами 23 метри.

 

Завдання 10  

Правило: число останнього рядка – сума цифр початкового числа.

47

58

19

77

84

96

65

89

99

4 + 7

5 + 8

1 + 9

7 + 7

8 + 4

15 – 9

11 – 5

8 + 9

9 + 9

11

13

10

14

12

15

11

17

18

Урок 5

Завдання 1

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

Щоб знайти від’ємник, треба до різниці додати зменшуване.

28 + 40 = 68

(бо 68 – 28 = 40)

20 + 32 = 52

(бо 52 – 32 = 20)

17 + 32 = 49

(бо 49 – 17 = 32)

54 + 34 = 88

(бо 88 – 34 = 54)

34 – 30 = 4

(бо 4 + 30 = 34)

79 – 53 = 26

(бо 26 + 53 = 79)

64 – 43 = 21

(бо 64 – 21 = 43)

87 – 74 = 13

(бо 87 – 13 = 74)

32 + 64 = 96

(2 од. + 4 од. = 6 од.,  9 дес. – 6 дес. = 3 дес.)

36 + 31 = 67

(7 од. – 1 од. = 6 од.,  6 дес. – 3 дес. = 3 дес.) 

75 – 12 = 63

(5 од. – 3 од. = 2 од.,  7 дес. – 1 дес. = 6 дес.)

86 – 34 = 52

(6 од. – 2 од. = 4 од.,  5 дес. + 3 дес. = 8 дес.)

Завдання 2

Збільшити числа на 8 (додати число 8):

88 + 8 = 88 + 2 + 6 = 90 + 6 = 96

57 + 8 = 57 + 3 + 5 = 60 + 5 = 65

14 + 8 = 14 + 6 + 2 = 20 + 2 = 22

9 + 8 = 17

Зменшили числа на 23 (відняти число 23):

71 – 23 = 71 – 21 – 2 = 48

30 – 23 = 7

45 – 23 = 22

63 – 23 = 40

Завдання 3

Перший доданок на 2 більший, ніж другий (тобто другий доданок – на 2 менший, ніж перший)

ІІ доданок

14 – 2 = 12

26 – 2 = 24

45 – 2 = 43

40 – 2 = 38

Сума

14 + 12 = 26

26 + 24 = 50     

45 + 43 = 88

40 + 38 = 78

Рівності на

віднімання

26 – 14 = 12

26 – 12 = 14

50 – 26 = 24

50 – 24 = 26

88 – 45 = 43

88 – 43 = 45

78 – 40 = 38

78 – 38 = 40

Завдання 4  Для різних доданків маємо «числові трійки»

7 + 5 = 12

5 + 7 = 12

12 – 5 = 7

12 – 7 = 5

11 + 9 = 20

9 + 11 = 20

20 – 11 = 9

20 – 9 = 11

43 + 8 = 51

8 + 43 = 51

51 – 43 = 8

51 – 8 = 43

6 + 94 = 100

94 + 6 = 100

100 – 6 = 94

100 – 94 = 6

Завдання 5  Для однакових доданків маємо «числові двійки»

23 + 23 = 46

46 – 23 = 23

35 + 35 = 70

70 – 35 = 35

25 + 25 = 50

50 – 25 = 25

47 + 47 = 94

94 – 47 = 47

Завдання 6

21 – 21 = 0 

якщо зменшуване дорівнює від’ємнику, тоді різниця дорівнює нулю

52 – 30 = 20

12 – 11 = 1

різниця наступного і попереднього чисел дорівнює одиниці

59 – 45 = 14

 

Завдання 7 

Табір

 «Сокіл»

«Едельвейс»

«Перлина»

«Лісовичок»

«Карпати»

Школярі

69

80

73

100

84

 Найбільше школярів (100 школярів) відпочивало в таборі «Лісовичок».

Найменше школярів (60 школярів) відпочивало в таборі «Сокіл».

 Серед школярів, що відпочивали в «Соколі», — 34 дів­чинки. Скільки хлопців відпочивало в «Соколі»?

69 – 34 = 35 (хл.) – хлопців відпочивало в «Соколі».

 48 школярів приїхало в «Едельвейс» автобусом, а решта – поїздом. Скільки дітей приїхало в «Едельвейс» поїздом?

80 – 48 = 32 (д.) – дітей приїхало в «Едельвейс» поїздом.   

 Дев'ятьох дітей з «Перлини» батьки забрали трохи раніше. Скільки школярів відпочивало в «Перлині» до кінця зміни?

73 – 9 = 73 – 3 – 6 = 64 (шк.) –  школярів відпочивало в «Перлині» до кінця зміни.

 Скільки ще школярів мало би приїхати до табору «Карпати», щоб їхня кількість стала такою, як у таборі «Лісовичок»?

100 – 84 = 10 + (90 – 84) = 16 (шк.) – школярів мало би приїхати до табору «Карпати».

 

З полуницею

З вишнею

З бананом

йогурт

46

34

20

морозиво

38

47

15

� 46 + 38 = 46 + 4 + 34 = 84 (шт.) – всього пачок йогуртів і порцій морозива з полуницею дали дітям на підвечірок.

� 34 + 47 = 34 + 6 + 41 = 81 (шт.) – всього пачок йогуртів і порцій морозива з вишнею дали дітям на підвечірок.

� 20 + 15 = 35 (шт.) – всього пачок йогуртів і порцій морозива з бананом дали дітям на підвечірок.

� 46 + 34 + 20 = 90 + 10 = 100 (п.) – всього пачок йогуртів дали дітям на підвечірок.

� 38 + 47 + 15 = 80 + 20 = 100 (п.) – всього порцій морозива дали дітям на під­вечірок.

 

Завдання 8

1) Число сьомого десятка, що має цифру 3 в розряді одиниць: 63

Міркуємо так. Числа сьомого десятка – 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70. Серед них число, що має цифру 3 в розряді одиниць  63 = 6 дес. 3 од.

2) Число, у якого число десятків на 9 більше, ніж число одиниць: 90

Міркуємо так. 9 дес. 0 од. = 90

Інші завдання дивись тут...