Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 310  Ознайомлення з дробами

1/6 числа становить 8, тоді 8 • 6 = 48

1/5 числа становить 12 хв, тоді  12 хв • 5 = (10 хв + 2 хв) • 5 = 60 хв

1/4 числа становить 24 см, тоді  24 см • 4 = (20 см + 4 см) • 4 = 96 см

1/3 числа становить 9 год,  тоді 9 год • 3 = 27 год

 

Завдання 311, 312, 313

Спосіб послідовного ділення:

28 : 14 = 28 : (7 •  2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

Спосіб випробування:

65 : 13 = 5

13 • 2 = 26 (не підходить)

13 • 3 = 39 (не підходить)

13 • 4 = 52 (не підходить)

13 • 5 = 65 (підходить)

68 : 17 = 4

17 • 2 = 34 (не підходить)

17 • 3 = 51 (не підходить)

17 • 4 = 68 (не підходить)

 

Завдання 314 Проста задача на ділення на вміщення

У магазині 90 книжок розклали в пакети по 15 книжок. Скільки одер­жали пакетів книжок?

Книжок у 1 пакеті

Кількість пакетів

Загальна кількість книжок

15

?

90

Короткий запис

1 пакет — 15 книжок

? пакетів — 90 книжок

Розв’язання

90 : 15 = 90 : 3 : 5 = 6 (п.) – пакетів книжок одержали.
Відповідь: одержали 6 пакетів книжок.

 

Завдання 315 Множення перевіряємо діленням

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 60 + 12 = 72

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 60 + 30 = 90

27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 60 + 21 = 81

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 20 + 4 = 24

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 10 + 5 = 15

81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 20 + 7 = 27

Завдання 316 Складена задача на віднімання частини числа

У мотку було 24 м мотузки. 1/8 мотузки відрізали. Скільки метрів мо­тузки залишилося в мотку?

Було

Відрізали

Залишилося

24 м

1/8 було

?

Короткий запис

Було — 24 м

Відрізали — ?, 1/8 було

Залишилось — ?

Вираз    24 – 24 : 8

Короткий запис №1

Було — 24 м

Відрізали — ?, 1/8 було

Короткий запис №2

Було — 24 м

Відрізали — 3 м

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів мо­тузки відрізали?

2) Скільки метрів мо­тузки залишилося в мотку?

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (м) – метрів мотузки відрізали.

2) 24 – 3 = 21 (м) – метрів мо­тузки залишилося в мотку.

2 спосіб (для старших класів)

Якщо 1/8 мотузки відрізали, тоді залишилося 7/8, тому

24 : 8 • 7 = 3 (м) – метрів мо­тузки залишилося в мотку.

Відповідь: у мотку залишилося 21 метр мотузки.

 

Завдання 317 Складена задача на знаходження частини числа

У книжці 96 сторінок. Першого дня Тарас прочитав 1/6 всіх сторінок, а другого дня — 1/4 решти. Скільки сторінок прочитав Тарас другого дня?

Короткий запис

Було — 96 сторінок

Прочитав I день — ?, 1/6 від було

Залишилося (Решта) — ?

II день — ?, 1/4 від решти

Вираз    (96 – 96 : 6) : 4

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитав Тарас першого дня?

2) Яка решта сторінок? (Скільки сторінок залишилося прочитати?)

3) Скільки сторінок прочитав Тарас другого дня?

Розв’язання

1) 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 16 (стор.) – сторінок прочитав Тарас першого дня.

2) 96 – 16 = 80 (стор.) – решта сторінок.

3) 80 : 4 = 20 (стор.) – сторінок прочитав Тарас другого дня.

Відповідь: другого дня Тарас прочитав 20 сторінок.

 

Завдання 318

Спосіб послідовного ділення:

80 : 16 = 80 : (8 • 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

100 : 25 = 100 : (5 • 5) = 100 : 5 : 5 = 20 : 5 = 4

Спосіб випробовування:

57 : 19 = 3

19 • 2 = 38 (не підходить)
19 • 3 = 57 (підходить)

78 : 26  = 3

26 • 2 = 52 (не підходить)

26 • 3 = 78 (підходить)

Завдання 319 Складена задача на кратне порівняння числа і різниці

У першій книжці 64 сторінки, а в другій — на 48 сторінок менше. У скільки разів більше сторінок у першій книжці, ніж у другій?

Короткий запис

І книжка — 64 сторінки; у ? разів більше

ІІ книжка — ?, на 48 сторінок  менше

Вираз    64 : (64 – 48)

m_shd_d18r_12dma18

Вираз    12 : (12 – 8)

Короткий запис №1

І книжка — 64 сторінки

ІІ книжка — ?, на 48 сторінок  менше

Короткий запис №2

І книжка — 64 сторінки,  у ? разів більше

ІІ книжка — 16 сторінок

План розв’язування

1) Скільки сторінок у другій книжці?

2) У скільки разів більше сторінок у першій книжці, ніж у другій?

Розв’язання

1) 64 – 48 = 64 – 50 + 2 = 16 (стор.) – сторінок у другій книжці.

2) 64 : 16 = 64 : 8 : 2 = 4 (рази) – у стіль­ки разів більше сторінок у першій книжці, ніж у другій.

Відповідь: у 4 рази більше сторінок у першій книжці, ніж у другій. 

 

Завдання 320

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

800 : 20 = 800 : 10 : 2 = 40

900 : 3 = 300      (бо 900 : 300 = 900 : 100 : 3 = 3)

200 : 4 = 50       (бо 50 • 4 = 200)

36 : 18 = 2         (бо 36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 10 + 8 = 18)

700 : 140 = 5     (бо 700 : 5 = (500 + 200) : 5 = 100 + 40 = 140)

81 : 3 = 27         (бо 27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 60 + 21 = 81)

600 : 4 = 150      (бо 150 • 4 = (100 + 50) • 4 = 400 + 200 = 600)

1000 : 100 = 10

 

Завдання 321 Рівняння

18 : х = 6

х = 18 : 6

х = 3

Перевірка:

18 : 3 = 6

6 = 6

Число 18 поділили на невідоме число

 й отримали 6. Знайди невідо­ме число.

 

Завдання 322

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

28 : х = 7

х = 28 : 7

х = 4

28 : 4 = 7

7 = 7

63 : х = 9

х = 63 : 9

х = 7

63 : 7 = 9

9 = 9

60 : х = 5

х = 60 : 5

х = 12

60 : 12 = 5

5 = 5

Завдання 323 Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, становить 15 см. Перша ланка має 8 см. Довжина другої ланки становить 1/4 довжини першої. Накресли таку ламану.

1) 8 : 4 = 2 (см) – довжина другої ланки.

2) 8 + 2 = 10 (см) – довжина першої і другої ланок разом.

3) 15 – 10 = 5 (см) – довжина третьої ланки.

Треба побудувати ламану з трьома ланками 8 см, 2 см, 5 см.

 

Завдання 324 Одиниці вимірювання

185 см = 180 см + 5 см = 18 дм 5 см

359 кг = 300 кг + 59 кг = 3 ц 59 кг

243 мм = 200 мм + 43 мм = 2 дм 43 мм

849 к. = 800 к. + 49 к. = 8 грн 49 к.

518 см = 500 см + 18 см = 5 м 18 см

605 к. = 600 к. + 5 к. = 1 грн 5 к.

 

Завдання 325 Складена задача на віднімання у непрямій формі

На грядці цвіло 7 білих гладіолусів, що становило у всіх розквітлих гладіолусів. Для букета зрізали 9 гладіолусів. Скільки гладіолусів за­лишилося?

Короткий запис

Білі — 7 гладіолусів, це 1/7 було

Було (розквітло) — ?

Зрізали — 9 гладіолусів

Залишилося — ?

Вираз    7 • 7 – 9

Короткий запис №1

Білі — 7 гладіолусів, це 1/7 було

Було (розквітло) — ?

Короткий запис №2

Було (розквітло) — 49 гладіолусів

Зрізали — 9 гладіолусів

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всіх гладіолусів розквітло на грядці?

2) Скільки гладіолусів за­лишилося?

Розв’язання

Якщо 7 гладіолусів – це вже 1/7 всіх розквітлих, тоді

1) 7 • 7 = 49 (гл.) – всіх гладіолусів розквітло на грядці.

2) 49 – 9 = 40 (гл.) – гладіолусів залишилося.

Відповідь: залишилося 40 гладіолусів.

 

Завдання 326

Спосіб послідовного ділення

Спосіб добору

70 : 14 = 70 : (7 • 2) = 70 : 7 : 2 = 5

81 : 27 = 81 : 9 : 3 = 3 : 3 = 1

52 : 13 = 4

84 : 12 = 4

85 : 17 = 5

84 : 14 = 6

78 : 26 = 3

72 : 24 = 3

Завдання 327 Апельсин дорожчий від яблука в З рази. Що дорожче: З0 яблук чи 8 апельсинів?

Міркуємо так. 1 апельсин : 1 яблуко = 3, тобто 1 апельсин = 3 яблука, тоді 8 апельсинів = 3 • 8 яблук

3 • 8 = 24 (ябл.) – вартість 8 апельсинів дорівнює вартості 24 яблук.

30 > 24

Відповідь: якщо апельсин  у 3 рази дорожчий від яблука, тоді З0 яблук дорожчі від 8 апельсинів.

 

Завдання 328 Задача на послідовне ділення

6 однакових човнів перевезли 48 пасажирів, зробивши по 4 рейси кожний. Скількох пасажирів перевозив за рейс один такий човен, маючи щоразу однакову кількість пасажирів?

Пасажирів за 1 рейс

Кількість рейсів

Кількість човнів

Загальна кількість пасажирів

?

4

6

48

Короткий запис

6 човнів — 4 рейси — 48 пасажирів

6 човнів — 1 рейс — ? пасажирів

1 човен — 1 рейс — ? пасажирів

fsh2_048l004l006

Вираз     48 : 4 : 6

Розв’язання

1) 48 : 4 = 12 (п.) – пасажирів перевозили 6 човнів за 1 рейс.

2) 12 : 6 = 2 (п.) – пасажирів перевозив 1 човен за 1 рейс.

Відповідь: за рейс човен перевозив 2 пасажирів.

 

Завдання 329

72 : х = 9

х = 72 : 9

х = 8

72 : 8 = 9

9 = 9

68 : х = 4

х = 68 : 4

х = 17

68 : 17 = 4

4 = 4

50 : х = 25

х = 50 : 25

х = 2

50 : 2 = 25

25 = 25

Завдання 330 Ділення з остачею

Данилко хотів роздати 7 морквин порівну трьом кроликам. По скільки морквин одержав кожний кролик. Скільки морквин залишилося?

7 : 3 = 2 (ост. 1)

Відповідь: кожен кролик отримав по 2 морквини, залишилась 1 морквина.

 

Завдання 331

15 : 4 = 3 (ост. 3)      15 : 4 = 3 (ост. 1)       14 : 4 = 3 (ост. 2)

 

Завдання 332 Порядок дій

56 : 14 = 56 : (7 • 2) = 56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

69 : 23 = 69 : 23 = 3

48 : 2 + 8 = (40 + 8) : 2 + 8 = 20 + 4 + 8 = 20 + 12 = 32

72 : 4 + 12 = (40 + 32) : 4 + 12 = 10 + 8 + 12 = 20 + 10 = 30

81 : З + 27 = (60 + 21) : 3 + 27 = 20 + 7 + 27 = 40 + 14 = 54

90 : 5 + 18 = (50 + 30) : 5 + 18 = 10 + 6 + 18 = 20 + 12 = 32

102 : 3 = (90 + 12) : 3 = 30 + 4 = 34

104 : 4 = (80 + 24) : 4 = 20 + 6 = 26

 

Завдання 333 Рівняння

85 : х = 5

х = 85 : 5

х = (50 + 35) : 5

х = 17

85 : 17 = 5

5 = 5

76 : х = 4

х = 76 : 4

х = (40 + 36) : 4

х = 19

76 : 19 = 4

4 = 4

96 : х = 8

х = 96 : 8

х = (80 + 16) : 8

х = 12

96 : 12 = 8

8 = 8

Завдання 334 Складена задача на знаходження частини числа

Маса гарбуза 12 кг. Від гарбуза відрізали 1/3 частину і зробили сік, а з 1/4 його решти зварили кашу. Скільки кілограмів гарбуза витрати­ли на кашу?

Короткий запис

Було  — 12 кг

Відрізали — ?, 1/3 було

Залишилось (решта) — ?

Зварили — ?, 1/4 решти

Вираз    (12 – 12 : 3) : 4

Короткий запис №1

Було  — 12 кг

Відрізали — ?, 1/3 було

Короткий запис №2

Було  — 12 кг

Відрізали — 4 кг

Залишилось (решта) — ?

Короткий запис №3

Решта — 8 кг

Зварили — ?, 1/4 решти

План розв’язування

1) Скільки кілограмів гарбуза відрізали?

2) Скільки кілограмів має решта гарбуза? (Скільки кілограмів гарбуза залишилося?)

3) Скільки кілограмів гарбуза витрати­ли на кашу?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (кг) – кілограмів гарбуза відрізали.

2) 12 – 4 = 8 (кг) - кілограмів має решта гарбуза.

3) 8 : 4 = 2 (кг) – кілограмів гарбуза витрати­ли на кашу.

Відповідь: на кашу витратили 2 кілограми гарбуза.

 

Завдання 335 Що більше: 1/5 від 80 грн чи 1/6 від 90 грн? На скільки більше?

1/5 від 80 грн = 80 грн : 5 = 16 грн

1/6 від 90 грн = 90 грн : 6 = 15 грн

16 грн > 15 грн      16 грн – 15 грн = 1 грн 

Відповідь: 1/5 від 80 грн більше, ніж 1/6 від 90 грн, на 1 гривню.

 

Завдання 336

Множення і ділення

Перевірка

13 • 7 = (10 + 3) • 7 = 70 + 21 = 91

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 50 + 20 = 70

48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 10 + 2 = 12

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14

91 : 7 = (70 + 21) : 7 = 10 + 3 = 13

70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 10 + 4 = 14

12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 40 + 8 = 48

14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 30 + 12 = 42

Завдання 337 Периметр трикутника З м 5 дм. Довжина однієї сторони трикут­ника 7 дм, другої — 1 м З дм. Знайди довжину третьої сторони три­кутника.

Короткий запис

І сторона — 7 дм

ІІ сторона — 1 м 3 дм

Всього (І і ІІ сторони) — ?

ІІІ сторона — ?

Всього (периметр) — 3 м 5 дм

Розв’язання

1) 7 дм + 1 м 3 дм = 1 м + 10 дм = 2 м

2) 3 м 5 дм – 2 м = 1 м 5 дм

2 спосіб

Короткий запис

І сторона — 7 дм

ІІ сторона — 1 м 3 дм

ІІІ сторона — ?

Всього (периметр) — 3 м 5 дм

Розв’язання

3 м 5 дм – 1 м 3 дм – 7 дм = 2 м 2 дм – 7 дм = 1 м 12 дм – 7 дм = 1 м 5 дм

Відповідь: довжина третьої сторони – 1 м 5 дм. 

Інші завдання дивись тут...