Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 410, 411 Письмове віднімання

_82

  56

  26

_687

  242

  445

_996

  541

  455

_867

  324

  543

_576

   53

  523

_91

  27

  64

_44

  15

  29

Завдання 412

а) Проста задача на різницеве порівняння

У першому вагоні-зерновозі 386 ц пшениці, а в другому — 264 ц. На скільки більше центнерів пшениці в першому вагоні-зерновозі, ніж у другому?

Короткий запис

І вагон — 386 ц, на ? ц більше

ІІ вагон — 264 ц

Схема

Розв’язання

_386

  264

  122 (ц)

Відповідь: на 122 центнерів.

б) Проста задача на знаходження від’ємника

У вагоні-зерновозі 386 ц пшениці. Коли частину пшениці від­вантажили, то в ньому залишилося ще 125 ц. Скільки центнерів пше­ниці відвантажили?

Короткий запис

Було — 386 ц

Відвантажили — ?

Залишилося — 125 ц

Схема

Розв’язання

_386

  125

  261 (ц)

Відповідь: відвантажили 261 центнер пшениці.

Завдання 413 Одиниці вимірювання

5 м 42 см = 542 см

5 м 42 см = 500 см + 42 см = 542 см

406 см < 4 м 6 дм

4 м 6 дм = 460 см, 406 см < 460 см

58 дм > 5 м 9 см

58 дм = 5 м 80 см, 5 м 80 см > 5 м 9 см

658 см < 65 м 8 см

658 см = 6 м 58 см, 6 м 58 см < 65 м 8 см

Завдання 414 Множення перевіряємо діленням

Розподільний закон множення

відносно додавання

Перевірка діленням

Розподільний закон ділення

відносно додавання

21 • 3 = (20 + 1) • 3 = 60 + 3 = 63

17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

29 • 2 = (20 + 9) • 2 = 40 + 18 = 58

15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 50 + 25 = 75

26 • 3 = (20 + 6) • 3 = 60 + 18 = 78

63 : 21 = 3

68 : 17 = 4

72 : 18 = 4

58 : 29 = 2

75 : 15 = 5

78 : 26 = 3

63 : 3 = (60 + 3) : 3 = 20 + 1 = 21

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 10 + 7 = 17

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18

58 : 2 = (40 + 18) : 2 = 20 + 9 = 29

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 10 + 5 = 15

78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 26

Завдання 415  Задача на зведення до одиниці

Перша бригада пошила за 4 дні 24 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми більше, ніж перша бригада. За скільки днів друга бригада пошила 40 костюмів?

Бригада

Костюмів за 1 день

(продуктивність праці)

Кількість днів

(час роботи)

Загальна кількість костюмів

(загальний виробіток)

І

?

4

24

ІІ

?, на 2 костюми більше

?

40

Короткий запис

І бригада — 4 дні — 24 костюми; 1 день — ? костюмів

ІІ бригада — ? днів — 40 костюмів; 1 день —  ?, на 2 костюми більше

Схема

Вираз    40 : (24 : 4 + 2) • 8

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (к.) – костюмів пошила І бригада за 1 день.

2) 6 + 2 = 8 (к.) – костюмів шила ІІ бригада за 1 день.

3) 40 : 8 = 5 (дн.) – днів працювала друга бригада.

Відповідь: друга бригада шила 5 днів.

 

Завдання 416

На малюнку 6 трикутників

На малюнку 9 чотирикутників

Завдання 417

_675

  124

  551

_988

  785

  203

_869

   54

  815

Завдання 418 Задача на послідовне множення

Одна машина за 1 год кладе асфальт на 4 м дороги. Скільки метрів дороги вкриють асфальтом дві такі машини за З год роботи?

Розв’язання

4 • 2 = 8 (м) – метрів прокладе 2 машини за 1 год.

4 • 3 = 12 (м) – метрів прокладе 1 машина за 3 год.

4 • 2 • 3 = 24 (м) – метрів прокладуть 2 машини за 3 год.

4 • 3 • 2 = 24 (м) – метрів прокладуть 2 машини за 3 год.

 

Завдання 419 Порядок дій

(170 – 140) • 3 + 250 = 30 • 3 + 250 = 90 + 250 = 340

700 – (60 • 4 + 80) = 700 – (240 + 80) = 700 – 320 = 380

230 • 2 – 70 • 4 = 460 – 280 = 180

320 – 80 • 3 + 130 = 320 – 240 + 130 = 210

390 : З • 2 = (300 + 90) : 3 • 2 = (100 + 30) • 2 = 260

480 : 2 : 4 = 480 : (2 •  4) = 480 : 8 = 60

 

Завдання 420, 421

+624

  136

  760

+574

  235

  809

+268

  322

  590

_486

  154

  332

+647

    23

  670

Завдання 422 Проста задача на збільшення на деяке число

Кросівки коштують 373 грн, а черевики — на 117 грн дорожчі. Яка ціна черевиків?

Короткий запис

Кросівки — 373 грн

Черевики — ?, на 117 грн більше

Схема

Розв’язання

+373

  117

  490 (грн)

Відповідь: ціна черевиків 490 гривень.

 

Завдання 423

54 : 6 • 10 = 9 • 10 = 90

64 : 8 : 4 = 8 : 4 = 2

51 : 3 + 3 = 17 + 3 = 20

48 : (4 – 2) = 48 : 2 = 24

24 • 2 : 6 = 48 : 6 = 8

36 : 2 – 8 = 18 – 8 = 10

Завдання 424 Рівняння

х – 425 = 345

х = 345 + 425

х = 770

770 – 425 = 345

х – 271 = 136

х = 136 + 271

х = 407

407 – 271 = 136

+345

  425

  770

_770

  425

  345

+136

  271

  407

_407

  271

  136

Завдання 425

1) Задача на зведення до одиниці.

Маса 7 однакових посилок 56 кг. Яка маса 5 таких посилок?

Маса 1 посилки (кг)

Кількість посилок

Загальна маса посилок (кг)

?

7

56

Однакова

5

?

Короткий запис

7 посилок — 56 кг; 1 посилка — ? кг

5 посилок — ? кг; 1 посилка — однаково

Схема

Вираз    (56 : 7) • 5

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (кг) – маса посилки.

2) 8 • 5 = 40 (кг) – маса 5 таких посилок.

Відповідь: маса п’яти таких посилок 40 кілограмів.

 

2) Обернена задача на знаходження числа 5.

Маса 7 однакових посилок 56 кг. Скільки таких посилок будуть мати масу 40 кг?

Маса 1 посилки (кг)

Кількість посилок

Загальна маса посилок (кг)

?

7

56

Однакова

?

40

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (кг) – маса посилки.

2) 40 : 8 = 5 (п.) – посилок.

Відповідь: 5 посилок.

 

Завдання 426 Проста задача на додавання

Вистава розпочалась о 19 год 15 хв і тривала 2 год 05 хв. О котрій годині закінчилася вистава?

Була

Тривала

Стала

19 год 15 хв

2 год 5 хв

?

Короткий запис

Була (розпочалась) — 19 год 15 хв

Тривала — 2 год 5 хв

Стала (закінчилась) — ?

Розв’язання

+19 год 15 хв

    2 год 05 хв

  21 год 20 хв

Відповідь: вистава закінчилась о 21 год 20 хв.

 

Завдання 427  Маса двох однакових качок і гуски дорівнює 7 кг, а маса двох однакових гусок і качки — 8 кг. Яка маса качки і яка — гуски?

Розв’язання

К – качка, Г – гуска , тоді

К + К + Г = 7 кг     Г + Г + К = 8 кг

8 кг – 7 кг = Г + Г + К – (Г + К + К) = Г – К   

Г = К + 1 кг

К + К + К + 1 кг = 7 кг

3 К = 6 кг

К = 6 кг : 3 = 2 кг

Г = 2 кг + 1 кг = 3 кг

8 кг – 7 кг = 1 кг – на стільки кілограмів важча гуска, ніж качка.

Нехай х (кг) – маса качки, тоді х + 1 (кг) – маса гуски

х + х + х + 1 = 7

3 х = 6

х = 6 : 3

х = 2 (кг) – маса качки.

х + 1 = 2 + 1 = 3 (кг) – маса гуски.

Відповідь: маса качки 2 кг, маса гуски 3 кг.

 

Завдання 428 Письмове додавання

+276

  132

  408

+583

  207

  790

+341

    65

  406

Завдання 429  Ознайомлення з дробами  

Проста задача на знаходження цілого за його частиною

У літаку летіло З0 спортсменів. Вони становили 1/6 частину всіх пасажирів. Скільки всього пасажирів летіло в літаку?

Короткий запис

Пасажири — 1 — ? пасажирів

Спортсмени — 1/6 — 30 пасажирів

Розв’язання

1) 30 • 6 = 180 (п.) – пасажирів летіло в літаку.

Відповідь: у літаку летіло 180 пасажирів.

 

Завдання 430, 431

_640

  215

  425

_308

  126

  182

_470

  319

  151

_909

  717

  192

Завдання 432 Задача на послідовне ділення

Чотири однакові вантажівки за 2 рейси перевезли 160 ц кавунів. Скіль­ки центнерів кавунів перевезла одна вантажівка за 1 рейс?

Масу перевозить 1 авто за 1 рейс

Кількість авто

Кількість рейсів

Загальна маса кавунів

?

4

2

160 ц

160 : 4 = 40 (ц) – центнерів кавунів перевезла 1 вантажівка за 2 рейси.

160 : 2 = 80 (ц) – центнерів кавунів перевозять 4 вантажівки за 1 рейс.

160 : 4 : 2 = 20 (ц) – центнерів кавунів перевозить 1 вантажівка за 1 рейс.

160 : 2 : 4 = 20 (ц) – центнерів кавунів перевозить 1 вантажівка за 1 рейс.

 

Завдання 433 Периметр

Прямокутник ABCD

Трикутник ABC

Р = (4 + 3) • 2 = 14 (см)

Р = 3 + 4 + 5 = 12 (см)

Завдання 434  Складена задача на різницеве порівняння

Троє гірськолижників спускалися з однієї гори трьома різними трасами. Довжина першої траси 100 м, другої — у 4 рази більша, а третьої — на 50 м менша, ніж другої. На скільки метрів перша траса коротша від третьої?

Короткий запис

І траса — 100 м; на ? менше, ніж ІІІ

ІІ траса — ?, у 4 рази більша

ІІІ траса — ?, на 50 м менше, ніж ІІ

Схема

Вираз     (100 • 4 – 50) – 100

Розв’язання

1) 100 • 4 = 400 (м) – довжина ІІ траси.

2) 400 – 50 = 350 (м) – довжина ІІІ траси.

3) 350 – 100 = 250 (м) – на стільки метрів перша траса коротша від третьої.

Відповідь: на 250 метрів коротша перша траса від третьої.

 

Завдання 435 Задача на послідовне ділення

Троє рибалок за З дні з'їли 18 лящів. Скільки лящів з'їдав 1 ри­балка за 1 день?

Короткий запис

3 рибалки — 3 дні — 18 лящів

3 рибалки — 1 день — ? лящів

1 рибалка — 1 день — ? лящів

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (л.) – з'їдали 3 ри­балки за 1 день.

2) 6 : 3 = 2 (л.) – з'їдав 1 ри­балка за 1 день.

Відповідь: з'їдав 2 лящі.

 

Завдання 436

_509

  392

  117

_710

  204

  506

_870

  444

  426

_607

  384

  223

Завдання 437  «Кругові» приклади

56 + 87 = 130 + 13 = 143           

143 + 517 = 600 + 50 + 10 = 660

660 – 252 = 660 – 250 – 2 = 410 – 2 = 408

408 – 352 = 408 – 400 + 48 = 8 + 48 = 56

 

Завдання 438 Рівняння

х – 323 = 585

х = 585 + 323

х = 908

908 – 323 = 585

907 – х = 264

х = 907 – 264

х = 643

907 – 643 = 264

+585

  323

  908

_908

  323

  585

_907

  264

  643

_907

  643

  264

Завдання 439 Задача на послідовне ділення

Чотирьом космонавтам для триденного польоту поклали в космічний холодильник 24 тюбики з їжею. Скільки тюбиків з їжею зможе спожи­вати щодня кожний космонавт?

Тюбиків за 1 день для 1 космонавта

Кількість днів

Кількість космонавтів

Загальна кількість тюбиків

?

3

4

24

Короткий запис

4 космонавти — 3 дні — 24 тюбики

4 космонавти — 1 день — ? тюбиків

1 космонавт — 1 день — ? тюбиків

Схема

Вираз    24 : 3 : 4

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (т.) – тюбиків з їжею зможуть споживати 4 космонавти за 1 день.

2) 8 : 4 = 2 (т.) – тюбиків з їжею зможе споживати 1 космонавт за 1 день.

Відповідь: щодня кожний космонавт зможе споживати 2 тюбики з їжею.

 

Завдання 440 Складена задача на різницеве порівняння

Протягом року 157 днів були похмурими, сонячних днів було на 14 мен­ше, а дощових — у 6 разів менше, ніж похмурих і сонячних разом. Решту днів йшов сніг На скільки менше у році було дощових днів, ніж похмурих?

Короткий запис

Похмурі — 157 днів

Сонячні — ?, на 14 днів менше

Всього (Похмурі і сонячні) — ?

Дощових — ?, у 6 разів менше, ніж похмурих і сонячних разом; на ? днів менше, ніж похмурих

Розв’язання

1) 157 – 14 = 143 (дн.) – днів сонячних.

2) 157 + 143 = 200 + 90 + 10 = 300 (дн.) – всього похмурих і сонячних днів.

3) 300 : 6 = 50 (дн.) – дощових днів.

4) 157 – 50 = 107 (дн.) – на стільки менше у році було дощових днів, ніж похмурих.

Відповідь: на 107 днів менше у році було дощових днів, ніж похмурих.

 

Завдання 441 Одиниці вимірювання

72 год = (72 : 24) доби = 3 доби          

36 міс. = (36 : 12) роки = 3 роки

4 доби 4 год = 1 доба • 4 + 4 год = 24 год • 4 + 4 год = 96 год + 4 год = 100 год

300 хв = (300 : 60) год = 5 год

2 хв 50 с = 1 хв • 2 + 50 с = 60 с • 2 + 50 с = 120 с + 50 с = 170 с

180 с = (180 : 60) хв = 3 хв

 

Завдання 442  Город завдовжки 6 м і завширшки З м обсадили по межі кукурудзою: по одній рослині через кожний метр та по одній у кутах. Скільки рослин посадили по периме­тру городу?

Розв’язання

Усередині кожної довжини маємо 5 рослин, ширини – 2 рослини, тому

1) 5 • 2 + 2 • 2 = 14 (р.) – рослин усередині довжини і ширини городу.

Знайдемо суму рослин усередині та по кутах городу, тоді

2) 14 + 4 = 18 (р.) – рослин посадили по периметру городу.

Відповідь: по периметру городу посадили 18 рослин.

 

Завдання 443 Письмове віднімання

_590

  267

  323

+351

  243

  594

+385

  524

  909

_894

  772

  122

_607

  111

  496

+39

  93

132

+283

  607

  890

_96

  69

  27

Завдання 444 Складена задача на зведення до одиниці

На змагання поїхало З футбольні команди з однаковою кіль­кістю гравців у кожній, всього — 54 футболісти, і 4 однакові баскет­больні команди. У баскетбольній команді на 6 гравців менше, ніж у футбольній. Скільки баскетболістів поїхало на змагання?

Команди

Гравців за 1 команді

Кількість команд

Загальна кількість гравців

Футболісти

?

3

54

Баскетболісти

?, на 6 гравців менше

4

?

Короткий запис

Футболісти — 4 команди — 54 гравці; 1 команда — ? гравці

Баскетболісти — 4 дні — ? гравців; 1 команда —  ?, на 6 гравців менше

Схема

Вираз    (54 : 3 – 6) • 4

Розв’язання

1) 54 : 3 = (30 + 24) : 3 = 18 (гр.) – гравців у 1 футбольній команді.

2) 18 – 6 = 12 (гр.) – гравців у 1 баскетбольній команді.

3) 12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 48 (гр.) – баскетболістів поїхало на змагання. 

Відповідь: на змагання поїхало 48 баскетболістів.

Інші завдання дивись тут...