Інші завдання дивись тут...

Завдання 161

100 : 10 • 3 = 10 • 3 = 30       

600 : 10 • 3 = 60 • 3 = 180

1000 • 10 • 3 = 100 • 3 = 300

4 • 200 : 8 = 800 : 8 = 100

4 • 200 : 10 = 800 : 10 = 80

4 • 200 : 2 = 800 : 2 = 400

Завдання 162

Перший гончар за 4 години виробляє 24 макітри, а другий за 1 год — 5 макітр. Скільки макітр вироблять обидва гончарі разом за 1 год?

Розв’язання

Вираз    64 : 4 + 5

1) 24 : 4 = 6 (м.) – перший гончар за 1 год

2) 6 + 5 = 11 (м.) 

Відповідь: за годину обидва гончарі вироблять 11 макітр

 

Завдання 163  Рівняння

30 • х = 60

х = 60 : 30

х = 2

30 • 2 = 60

60 = 60

х • 200 = 800

х = 800 : 200

х = 4

4 • 200 = 800

800 = 800

Завдання 164

Коли троє поросят разом стали на вагу, вона показала 75 кг. Маса першого і другого поросят разом — 52 кг, а другого і третього — 48 кг Яка маса кожного поросяти?

Розв’язання

1) 75 – 52 = 23 (кг) – маса третього поросяти

2) 75 – 48 = 27 (кг) – маса першого поросяти

3) 52 – 27 = 25 (кг) – маса другого поросяти

Відповідь: маса першого поросяти 27 кг, другого – 25 кг, третього – 23 кг

 

Завдання 165  Побудуй коло, радіус якого дорівнює З см

Завдання 166

2 доби – 4 год = 1 доба 24 год – 4 год = 1 доба 20 год

2 год + 30 хв = 2 год 30 хв

З хв – 50 с = 2 хв 60 с – 50 с = 2 хв 10 сек.

 

Завдання 167  Довжина лавки 2 м (20 дм). Є дві мірки: перша — завдовжки 5 дм, а друга — З дм.

Котрою міркою можна точно виміряти довжину лав­ки? Першою

Скільки разів мірка відкладеться на довжині лавки?  20 дм : 5 дм = 4 (рази)

 

Завдання 168

Чабан продав трьох баранів, маса кожного з яких 50 кг, та одну вівцю. Загальна маса проданих тварин — 190 кг. Яка маса вівці?

Розв’язання

1) 50 • 3 = 150 (кг) – маса баранів

2) 190 – 150 = 40 (кг) 

Відповідь: маса вівці 40 кілограмів

 

Завдання 169  Порядок дій

500 – (630 – 450) = 500 – 180 = 320

370 + 350 : 5 = 370 + 70 = 440

680 + (1000 – 790) = 680 + 210 = 890

610 – 420 : 6 = 610 – 70 = 540

300 • 3 – 70 • 6 = 900 – 420 = 480

40 • 7 + 70 • 8 = 280 + 560 = 840

 

Завдання 170

280 : 7 : 8 = 5         40 • 4 : 20 = 8

720 : 8 : 3 = 30       900 : 30 • 6 = 180

5 • 50 : 10 = 25    6 • 60 : 90 = 4

 

Завдання 171

За 4 кг полуниць заплатили с грн. Скільки кілограмів полуниць можна купити на 450 грн? Розв'яжи задачу, якщо с = 200

Короткий запис

4 кг — с грн

? кг — 450 грн

Розв’язання

1) с : 4 (грн) – ціна полуниць

2) 450 : (с : 4) (кг) – полуниць можна купити

Якщо с = 200, тоді 450 : (с : 4) = 450 : (200 : 4) = 450 : 50 = 9 (кг)

 

Завдання 172

а) Автомат за 4 хв виготовляє 80 пельменів. Скільки пельменів він виготовляє за 1 хв?

Розв’язання

80 : 4 = 20 (п.)

Відповідь: за хвилину автомат виготовляє 20 пельменів

 

б) Два автомати за 4 хв виготовляють 80 пельменів. Скільки пельменів виготовляє один автомат за 1 хв?

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (п.) – пельменів виготовляють 2 автомати за 1 хв

2) 20 : 2 = 10 (п.) – пельменів виготовляє 1 автомат за 1 хв

Відповідь: за хвилину автомат виготовляє 10 пельменів

• У скільки разів більша продуктивність автомата у випадку а),  ніж у випадку б)

20 : 10 = 2 (рази)

 

Завдання 173

Яку частину метра становить 1 дм? 1 см? 1 мм? 1/10, 1/100, 1/1000

Яку частину центнера становить 1 кг? 1/100

Яку частину доби становить 1 год? 1/24

 

Завдання 174  Відомо, що відрізок АВ = 6 см становить 1/10 відрізка CD.

Скільки дециме­трів становить відрізок CD? 6 см • 10 = 60 см

Скільки це міліметрів? 60 см = 600 мм

 

Завдання 175  Нерівності у молодших класах

З-поміж чисел 1, 4, 6, 9 вибери ті, за яких нерівність 36 : х < 9 буде істинною

Відповідь: 6, 9

 

Завдання 176

1000 : 500 • 70 = 10 : 5 • 70 = 140     

540 : 90 • 80 = 54 : 9 • 80  = 480

40 • 6 : 3 + 770  = 240 : 3 + 770 = 850

5 • 60 • 2 – 540 = 300 • 2 – 540 = 60

8 • 70 : 10 + 50 = 560 : 10 + 50 = 106

350 : 70 • 80 = 35 : 7 • 80 = 400

 

Завдання 177

Кінь за день може спожити 6 кг вівса. Скільки кілограмів вівса потрібно 6 коням на 10 днів?

Розв’язання

1) 6 • 6 = 36 (кг) – вівса 6 коням на 1 день

2) 36 • 10 = 360 (кг) 

Відповідь: на 10 днів коню потрібно 360 кілограмів вівса

 

Завдання 178  Сума розрядних доданків

18 = 10 + 8    23 = 20 + 3    32 = 30 + 2

 

Завдання 179, 180  Розподільний закон множення відносно додавання

23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 = 80 + 12 = 92

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70

32 • 3 = (30 + 2) • 3 =30 • 3 + 2 • 3 = 90 + 6 = 96

43 • 2 = (40 + 3) • 2 = 40 • 2+ 3 • 2 = 80 + 6 = 86

25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75

 

Завдання 181

120 • 3 = 100 • 3 + 20 • 3 = 360

230 • 2 = 200 • 2 + 30 • 2 = 460

260 • 3 = 200 • 3 + 60 • 3 = 780

 

Завдання 182 Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 12 см, а ширина становить 1/6 довжини. Обчисли периметр прямокутника.

12 : 6 = 2 (см) – ширина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 12 см і шириною 2 см

Р = (12 + 2) • 2 = 14 • 2 = 28 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 183 Таблиця витрат овочів у шкільній їдальні

 

Картопля

Капуста

Морква

Буряк

Цибуля 

Січень

120 кг

60 кг

8 кг

20 кг

10 кг

Лютий

200 кг

80 кг

10 кг

40 кг

10 кг

Березень

180 кг

60 кг

6 кг

З0 кг

5 кг

200 + 80 + 10 + 40 + 10 = 340 (кг) – всього кілограмів овочів витратили в лютому

120 : 20 = 6 (разів) – у стільки разів більше в січні витратили картоплі, ніж буряка

120 : 60 = 2 (рази) – у стільки разів більше в січні витратили кар­топлі, ніж капусти

8 + 10 + 6 = 24 (кг) – кілограмів моркви витратили за ці три місяці

Скільки всього картоплі використали за ці місяці? 120 + 200 + 180 = 500 (кг)

 

Завдання 184

24 • 4 = 20 • 4 + 4 • 4 = 96

25 • 5 = 20 • 5 + 5 • 5 = 125

27 • 3 = 20 • 3 + 7 • 3  = 81

180 • 5 = 100 • 5 + 80 • 5 = 900

120 • 6 = 100 • 6 + 20 • 6 = 720

 

Завдання 185

Тато купив 2 пакети кефіру по 14 грн і масло за 34 грн. Яка вар­тість покупки?

Розв’язання

1) 14 • 2 = 28 (грн) – вартість кефіру

2) 28 + 34 = 62 (грн) 

Відповідь: вартість покупки  62 гривні

Скільки гривень решти отримав тато зі 100 грн?  100 – 62 = 38 (грн)

Інші завдання дивись тут...