Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 161 Множення

100 : 10 • 3 = 10 • 3 = 30       

600 : 10 • 3 = 60 • 3 = 180

1000 • 10 • 3 = 100 • 3 = 300

4 • 200 : 8 = 800 : 8 = 100

4 • 200 : 10 = 800 : 10 = 80

4 • 200 : 2 = 800 : 2 = 400

Завдання 162 Складена задача на знаходження суми частки і числа

Перший гончар за 4 години виробляє 24 макітри, а другий за 1 год — 5 макітр. Скільки макітр вироблять обидва гончарі разом за 1 год?

Гончарі

Макітри за 1 год

Час

Загальна кількість макітр

І гончар

?

?

4

24

ІІ гончар

5

 

Короткий запис

І гончар — ? м., 24 макітри розділити на 4 порівну

ІІ гончар — 5 макітр

Разом — ?

Вираз    24 : 4 + 5

План розв’язування

1) Скільки макітр виробить перший гончар за 1 год?

2) Скільки макітр вироблять обидва гончарі разом за 1 год?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (м.) – макітр виробить перший гончар за годину.

2) 6 + 5 = 11 (м.) – макітр вироблять обидва гончарі разом за годину.

Відповідь: за годину обидва гончарі вироблять разом 11 макітр.

 

Завдання 163  Рівняння

30 • х = 60

х = 60 : 30

х = 2

30 • 2 = 60

60 = 60

х • 200 = 800

х = 800 : 200

х = 4

4 • 200 = 800

800 = 800

Завдання 164 Задача на знаходження чисел за трьома сумами (завжди має декілька способів розв’язування)

Коли троє поросят разом стали на вагу, вона показала 75 кг. Маса першого і другого поросят разом — 52 кг, а другого і третього — 48 кг Яка маса кожного поросяти? 

Короткий запис

І і ІІ порося — 52 кг   50

ІІ і ІІІ порося — 48 кг  55

Всього — 75 кг  70

Розв’язання

1 спосіб

1) 75 – 52 = 23 (кг) – ІІІ порося.

2) 75 – 48 = 27 (кг) – І порося.

3) 48 – 23 = 25 (кг) – ІІ порося.

2 спосіб

1) 75 – 52 = 23 (кг) – ІІІ порося.

2) 75 – 48 = 27 (кг) – І порося.

3) 52 – 27 = 22 (кг) – ІІ порося.

3 спосіб

1) 75 – 48 = 27 (кг) – І порося.

2) 52 – 27 = 25 (кг) – ІІ порося.

3) 48 – 25 = 23 (кг) – ІІІ порося.

4 спосіб

1) 75 – 52 = 23 (кг) – ІІІ порося.

2) 48 – 23 = 25 (кг) – ІІ порося.

3) 52 – 25 = 27 (кг) – І порося.

5 спосіб

1) (52 + 48) – 75 = 25 (кг) – ІІ порося.

2) 52 – 25 = 27 (кг) – І порося.

3) 48 – 25 = 23 (кг) – ІІІ порося.

Відповідь: маса першого поросяти 27 кг, другого – 25 кг, третього – 23 кг.

 

Завдання 165  Побудували коло, радіус якого дорівнює З см

Завдання 166  Одиниці вимірювання

2 доби – 4 год = 1 доба 24 год – 4 год = 1 доба 20 год

2 год + 30 хв = 2 год 30 хв

З хв – 50 с = 2 хв 60 с – 50 с = 2 хв 10 с

 

Завдання 167  Довжина лавки 2 м (20 дм). Є дві мірки: перша — завдовжки 5 дм, а друга — З дм.

Котрою міркою можна точно виміряти довжину лав­ки? Першою міркою. 

Скільки разів мірка відкладеться на довжині лавки?  20 дм : 5 дм = 4 (рази)

 

Завдання 168  Складена задача на знаходження невідомого доданка

Чабан продав трьох баранів, маса кожного з яких 50 кг, та одну вівцю. Загальна маса проданих тварин — 190 кг. Яка маса вівці?

Барани

Вівця

Всього

3 барани по 50 кг

?

190 кг

Короткий запис

Барани — ? кг, 3 барани по 50 кг

Вівця — ?

Всього — 190 кг

Вираз     190 – 150 • 3

Короткий запис №1

Барани — ? кг, 3 барани по 50 кг

Короткий запис №2

Барани — 150 кг

Вівця — ?

Всього — 190 кг

План розв’язування

1) Яка маса баранів?

2) Яка маса вівці?

Розв’язання

1) 50 • 3 = 150 (кг) – маса баранів.

2) 190 – 150 = 40 (кг) – маса вівці.

Відповідь: маса вівці 40 кілограмів.

 

Завдання 169  Порядок дій

500 – (630 – 450) = 500 + 450 – 630 = 950 – 630 = 320

370 + 350 : 5 = 370 + 70 = 370 + 30 + 40 = 440

680 + (1000 – 790) = 680 + (1000 – 700 – 90) = 680 + 210 = 890

610 – 420 : 6 = 610 – 70 = 510 + (100 – 70) = 540

300 • 3 – 70 • 6 = 900 – 420 = 500 – 20 = 480

40 • 7 + 70 • 8 = 280 + 560 = 700 + 140 = 840

 

Завдання 170

280 : 7 : 8 = 40 : 8 = 5

720 : 8 : 3 = 90 : 3 = 30

40 • 4 : 20 = 160 : 20 = 8

900 : 30 • 6 = 30 • 6 = 180

5 • 50 : 10 = 250 : 10 = 25

6 • 60 : 90 = 360 : 90 = 4

Завдання 171  Задача на зведення до одиниці зі змінною

За 4 кг полуниць заплатили с грн. Скільки кілограмів полуниць можна купити на 450 грн? Розв'яжи задачу, якщо с = 200

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

?

4

с

однакова

?

450

Короткий запис

4 кг — с грн

? кг — 450 грн

Розв’язання

1) с : 4 (грн) – ціна кілограма полуниць.

2) 450 : (с : 4) (кг) – кілограмів полуниць можна купити.

Якщо с = 200, тоді 450 : (с : 4) = 450 : (200 : 4) = 450 : 50 = 9 (кг)

 

Завдання 172

а) Проста задача на ділення

Автомат за 4 хв виготовляє 80 пельменів. Скільки пельменів він виготовляє за 1 хв?

80 пельменів — це 4 хв по ? пельменів

Пельменів за 1 хв

Кількість хвилин

Загальна кількість пельменів

?

4 хв

80

Короткий запис

За хвилину — ? п., 80 пельменів розділити на 4 порівну

Розв’язання

80 : 4 = 20 (п.)

Відповідь: за хвилину автомат виготовляє 20 пельменів.

 

б) Задача на послідовне ділення (завжди має декілька способів розв’язування)

Два автомати за 4 хв виготовляють 80 пельменів. Скільки пельменів виготовляє один автомат за 1 хв?

Пельменів за 1 хв

Кількість хвилин

Кількість автоматів

Загальна кількість пельменів

?

2

80

 

1 спосіб

Короткий запис

2 автомати — 4 хв — 80 пельменів

2 автомати — 1 хв — ?

1 автомат — 1 хв — ?

Вираз     (80 : 4) : 2

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (п.) – пельменів виготовляють 2 автомати за 1 хв.

2) 20 : 2 = 10 (п.) – пельменів виготовляє 1 автомат за 1 хв.

2 спосіб

Короткий запис

2 автомати — 4 хв — 80 пельменів

1 автомат — 4 хв — ?

1 автомат — 1 хв — ?

Вираз     (80 : 2) : 4

Розв’язання

1) 80 : 2 = 40 (п.) – пельменів виготовляє 1 автомат за 4 хв.

2) 40 : 4 = 10 (п.) – пельменів виготовляє 1 автомат за 1 хв.

Відповідь: за хвилину автомат виготовляє 10 пельменів.

• У скільки разів більша продуктивність автомата у випадку а),  ніж у випадку б)

20 : 10 = 2 (рази)

 

Завдання 173 Ознайомлення з дробами

Яку частину метра становить 1 дм? 1 см? 1 мм?

1 дм = 1/10 м       1 см = 1/100 м                 1 мм = 1/1000 м

Яку частину центнера становить 1 кг?  1 кг =  1/100 ц

Яку частину доби становить 1 год? 1 год = 1/24 доби

 

Завдання 174  Відомо, що відрізок АВ = 6 см становить 1/10 відрізка CD.

Скільки дециме­трів становить відрізок CD? 6 см • 10 = 60 см = 6 дм

Скільки це міліметрів? 6 дм = 1 дм • 6 = 100 мм • 6 = 600 мм

 

Завдання 175 З-поміж чисел 1, 4, 6, 9 вибери ті, за яких нерівності 36 : х < 9 буде істинною.

Спосіб розв’язуванням нерівності:

36 : х < 9

36 : х < 36 : 4

х > 4

Спосіб добору:

36 : 1 > 9 не підходить    36 : 4 = 9 не підходить

36 : 6 < 9 підходить         36 : 9 < 9 підходить

Відповідь: 6, 9

 

Завдання 176

1000 : 500 70 = 10 : 5 70 = 2 • 70 = 140     

40 • 6 : 3 + 770  = 240 : 3 + 770 = 80 + 770 = 850

540 : 90 • 80 = 54 : 9 • 80  = 6 • 80 = 480

5 • 60 • 2 – 540 = 300 • 2 – 540 = 600 – 540 = 60

8 • 70 : 10 + 50 = 560 : 10 + 50 = 56 + 50 = 106

350 : 70 • 80 = 35 : 7 • 80 = 5 • 80 = 400

Завдання 177  Задача на послідовне множення (завжди має декілька способів розв’язування)

Кінь за день може спожити 6 кг вівса. Скільки кілограмів вівса потрібно 6 коням на 10 днів?

Сіна за 1 день (кг)

Кількість днів

Кількість коней

Загальна кількість сіна (кг)

6

10

6

?

 

1 спосіб

Короткий запис

6 коням — 10 днів — ?

6 коням — 1 день — ?

1 кінь — 1 день — 6 кг

Вираз      (6 • 6) • 10

Розв’язання

1) 6 • 6 = 36 (кг) – вівса 6 коням на 1 день.

2) 36 • 10 = 360 (кг) – вівса 6 коням на 10 днів.

2 спосіб

Короткий запис

6 коням — 10 днів — ?

6 коням — 1 день — ?

1 кінь — 1 день — 6 кг

Вираз      (6 • 10) • 6

Розв’язання

1) 6 • 10 = 60 (кг) – вівса 1 коню на 10 днів.

2) 60 • 6 = 360 (кг) – вівса 6 коням на 10 днів.

3 спосіб

Короткий запис

Сіна — ?, 60 днів по 6 кг

Днів — ?, 6 разів по 10 днів

1 кінь — 1 день — 6 кг

Вираз      6 • (10 • 6) 

Розв’язання

1) 10 • 6 = 60 (дн.) – загальна кількість днів.

2) 6 • 60 = 360 (кг) – вівса 6 коням на 10 днів.

Відповідь: на 10 днів 6 коням потрібно 360 кілограмів вівса.

 

Завдання 178  Сума розрядних доданків

18 = 10 + 8    23 = 20 + 3    32 = 30 + 2

 

Завдання 179, 180  Розподільний закон множення відносно додавання

Щоб помножити двоцифрове число на одноцифрове, треба число окремо помножити на десятки й одиниці та додати результати множення:

16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 10 • 4 + 6 • 4 = 40 + 24 = 64

23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 = 80 + 12 = 92

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70

32 • 3 = (30 + 2) • 3 =30 • 3 + 2 • 3 = 90 + 6 = 96

43 • 2 = (40 + 3) • 2 = 40 • 2+ 3 • 2 = 80 + 6 = 86

25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 20 • 3 + 5 • 3 = 60 + 15 = 75

 

Завдання 181

Щоб помножити трицифрове число на одноцифрове, треба число окремо помножити на сотні, десятки й одиниці та додати результати множення:

130 • 4 = (100 + 30) • 4 = 100 • 4 + 30 • 4 = 400 + 120 = 520

120 • 3 = (100 + 20) • 3 = 100 • 3 + 20 • 3 = 300 + 60 = 360

230 • 2 = (200 + 30) • 2 = 200 • 2 + 30 • 2 = 400 + 60 = 460

260 • 3 = (200 + 60) • 3 = 200 • 3 + 60 • 3 = 600 + 180 = 780

 

Завдання 182 Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 12 см, а ширина становить 1/6 довжини. Обчисли периметр прямокутника.

12 : 6 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 12 см і шириною 2 см:

Р = (12 + 2) • 2 = 14 • 2 = 28 (см) – периметр прямокутника довжиною 12 см і шириною 2 см.

2 спосіб

Р = 12 • 2 + 2 • 2 = 24 + 4 = 28 (см) – периметр прямокутника довжиною 12 см і шириною 2 см.

3 спосіб

Р = 12 + 2 + 12 + 2 = 28 (см) – периметр прямокутника довжиною 12 см і шириною 2 см.

 

Завдання 183 Таблиця витрат овочів у шкільній їдальні

 

Картопля

Капуста

Морква

Буряк

Цибуля 

Січень

120 кг

60 кг

8 кг

20 кг

10 кг

Лютий

200 кг

80 кг

10 кг

40 кг

10 кг

Березень

180 кг

60 кг

6 кг

З0 кг

5 кг

200 + 80 + 10 + 40 + 10 = 340 (кг) – всього кілограмів овочів витратили в лютому.

120 : 20 = 6 (разів) – у стільки разів більше в січні витратили картоплі, ніж буряка.

120 : 60 = 2 (рази) – у стільки разів більше в січні витратили кар­топлі, ніж капусти.

8 + 10 + 6 = 24 (кг) – кілограмів моркви витратили за ці три місяці.

Скільки всього картоплі використали за ці місяці? 120 + 200 + 180 = 500 (кг)

 

Завдання 184

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 20 • 4 + 4 • 4 = 80 + 16 = 96

25 • 5 = (20 + 5) • 5 = 20 • 5 + 5 • 5 = 100 + 25 = 125

27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 20 • 3 + 7 • 3  = 60 + 21 = 81

180 • 5 = (100 + 80) • 5 = 100 • 5 + 80 • 5 = 500 + 400 = 900

120 • 6 = (100 + 20) •  6 = 100 • 6 + 20 • 6 = 600 + 120 = 720

 

Завдання 185  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Тато купив 2 пакети кефіру по 14 грн і масло за 34 грн. Яка вар­тість покупки?

Кефір

Масло

Всього

2 пакети по 14 грн

34 грн

?

Короткий запис

Кефір — ? грн, 2 пакети по 14 грн

Масло — 34 грн

Всього — ?

Вираз     14 • 2 + 34

Короткий запис №1

Кефір — ? грн, 2 пакети по 14 грн

Короткий запис №2

Кефір — 28 грн

Масло — 34 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вар­тість кефіру?

2) Яка вар­тість покупки?

Розв’язання

Розв’язання

1) 14 • 2 = 14 + 14 = 28 (грн) – вартість кефіру.

2) 28 + 34 = 62 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки  62 гривні.

100 – 62 = 100 – 70 + 8 = 38 (грн) – гривень решти отримав тато зі 100 грн.

Інші завдання дивись тут...