Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Листопад Н."

Сторінка 16

Завдання 1

Підкреслили числа, що не є результатом множення на 7:

14, 63, 56, 35, 45, 21, 17

Знайшли різницю цих чисел: 15 – 17 = 45 – 15 – 2 = 28

Завдання 2 Порядок дій (дужки можуть змінювати результат)

42 : 7 – 1 = 6 – 1 = 5               4 • 7 – 5 = 28 – 5 = 23

42 : (7 – 1) = 42 : 6 = 7           4 • (7 – 5) = 4 • 2 = 8

Завдання 3 Рівняння

7 • b = 28

b = 28 : 7

b = 4

7 • 4 = 28

28 = 28

72 – с = 67

с = 72 – 67

с = 5

72 – 5 = 67

67 = 67

90 – х = 79

х = 90 – 79

х = 11

90 – 11 = 79

79 = 79

Завдання 4  Перший множник підкреслили однією лінією, а другий — двома:

Перший множник • Другий множник = Добуток

(5 + 2)17      х(12 : 6)     45 • 2

Завдання 5  Довжина саду — 35 м, а його ширина стано­вить 1/5 довжини. Сад з усіх сторін обгороджений парканом. Знайди довжину паркану (периметр).

1) 35 : 5 = 7 (м) – ширина паркану.

2) Р = 35 • 2 + 7 • 2 = 35 + 35 + 7 + 7 = 84 (м)

Відповідь: довжина паркану 84 метри.

 

Сторінка 17

Завдання 1

Добуток чисел 7 і 9.    7 • 9 = 63

Різниця числа 40 і добутку чисел 5 і 7.   40 – (5 • 7) = 40 – 35 = 5

Добуток числа 7 і різниці чисел 15 і 8.  7 • (15 – 8) = 7 • 7 = 49

Завдання 2

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

Завдання 3

49 : а = 7

а = 49 : 7

а = 7

49 : 7 = 7

7 = 7

42 : с = 7

с = 42 : 7

с = 6

42 : 6 = 7

7 = 7

21 : х = 3

х = 21 : 3

х = 7

21 : 7 = 3

3 = 3

Завдання 4 Дії з іменованими числами

56 кг : 7 кг = 8          63 мм : 7 = 9 мм

35 ц : 7 ц = 5            14 дм : 2 = 7 дм

Завдання 5  Задача на зведення до одиниці на множення

У двох однакових коробках — 18 цукерок. Скільки цукерок у п'яти таких коробках?

Короткий запис

2 коробки — 18 цукерок

5 коробок — ? цукерок

Вираз   18 : 2 • 5

1) Скільки цукерок в одній коробці?

18 : 2 = 9 (ц.)

2) Скільки цукерок у п'яти коробках?

5 • 9 = 45 (ц.)

Відповідь: у п'яти коробках 45 цукерків.

 

Сторінка 18

Завдання 1

8 • 9 = 72

6 • 8 = 48

8 • 2 = 24

48 : 8 = 6

64 : 8 = 8

40 : 8 = 5

67 – 8 • 8 = 67 – 64 = 3

7 • 8 – 50 = 56 – 50 = 6

8 • 4 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30

Завдання 2

Результат 4

Результат 5

Результат 1

32 : 8 = 4

16 : 4 = 4

4 + 4 = 8

24 : 6 = 4

2 • 2 = 4

8 : 2 = 4

25 : 5 = 5

40 : 8 = 5

6 – 1 = 5

30 – 25 = 5

3 + 2 = 5

5 • 5 = 25

25 : 5 = 5

10 – 10 = 0

1 – 0 = 1

100 – 99 = 1

66 – 65 = 1

0 + 1 = 1

20 – 19 = 1

Результат 7

Результат 8

Результат 10

28 : 7 = 4

3 + 4 = 7

56 : 8 = 7

10 – 3 = 7

14 : 2 = 7

17 – 10 = 7

24 : 3 = 8

16 : 2 = 8

4 • 2 = 8

40 : 5 = 8

32 : 8 = 4

48 : 6 = 8

0 + 10 = 10

5 • 2 = 10

15 – 5 = 10

10 – 0 = 10

10 + 10 = 20

20 – 10 = 10

Завдання 3 Задача на зведення до одиниці на ділення

У двох однакових сітках вміщується 16 кг картоплі порівну в кожній. Скільки таких сіток знадобиться, щоб розкласти 40 кг картоплі?

Короткий запис

2 сітки — 16 кг

? сіток — 40 кг

Вираз   40 : (16 : 2)

План розв’язування

1) Скільки кілограмів картоплі в одній сітці?

2) Скільки сіток знадобиться для сорока кілограмів?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (кг) – кілограмів картоплі в 1 сітці.

2) 40 : 8 = 5 (с.) – сіток знадобиться.

Відповідь: знадобиться 5 таких сіток.

 

Сторінка 19

Завдання 1 Множення на число 8

с

4

7

5

6

3

8

9

с • 8 + 26

58

82

66

74

50

90

98

4 • 8 + 26 = 32 + 26 = 58

7 • 8 + 26 = 56 + 26 = 56 + 4 + 22 = 82

5 • 8 + 26 = 40 + 26 = 66

6 • 8 + 26 = 48 + 26 = 48 + 2 + 24 = 74

3 • 8 + 26 = 24 + 26 = 40 + 10 = 50

8 • 8 + 26 = 64 + 26 = 80 + 10 = 90

9 • 8 + 26 = 72 + 26 = 98

Завдання 2

40 : с = 5

с = 40 : 5

с = 8

40 : 8 = 5

5 = 5

78 + х = 100

х = 100 – 78

х = 22

78 + 22 = 100

100 = 100

56 : у = 8

у = 56 : 8

у = 7

56 : 7 = 8

8 = 8

Завдання 3  Задача на зведення до одиниці на множення

У трьох однакових пакованнях – 18 фломастерів. Скільки фломастерів у восьми таких пакованнях?

Короткий запис

3 п. — 18 фл.

8 п — ? фл.

Вираз   18 : 3 • 8

План розв’язування

1) Скільки фломастерів у одному пакованні?

2) Скільки фломастерів у восьми таких пакованнях?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (фл.) – фломастерів у одному пакованні.

2) 6 • 8 = 48 (фл.) – фломастерів у восьми таких пакованнях.

Відповідь: у восьми таких пакованнях 48 фломастерів.

Завдання 4

Точки, що не належать кругу: N, K

Точки А і С, що належать кругу – усередині круга.

 

Сторінка 20

Завдання 1  Ознайомлення з дробами

1/9 числа 36    36 : 9 = 4

1/9 числа 54    54 : 9 = 7

1/9 числа 27    27 : 9 = 3

1/9 числа 45    45 : 9 = 5

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Два бублики коштують 18 грн. Скільки коштують три таких бублики?

Короткий запис

2 б. — 18 грн

3 б. — ? грн

План розв’язування

1) Яка ціна бублика? (Скільки коштує один бублик?)

2) Скільки коштують три таких бублики?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (грн) – ціна бублика.

2) 9 • 3 = 27 (грн) – коштують три таких бублики.

Відповідь: три таких бублики коштують 27 грн.

Завдання 3

Добудували квадрат: кути прямі, сторони рівні.

Добудували прямокутник: кути прямі, протилежні сторони рівні.

 

Сторінка 21

Завдання 1

9 + 9 + 9 + 9 + 9 – 9 • 4 = 9 • 5 – 9 • 4 = 9 • 1 = 9

9 + 9 + 9 + 9 + 9 – 9 • 3 = 9 • 5 – 9 • 3 = 9 • 2 = 18

4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 = 4 • 4 + 3 • 3 = 16 + 9 = 16 + 4 + 5 = 25

Завдання 2  Проста задача зі змінною на збільшення на деяке число

У першому ящику лежить n кг яблук, а в другому – на 7 кг більше. Скільки кілограмів яблук у другому ящику?

n + 15 (кг) – яблук у другому ящику.

Якщо n = 12, то  n + 15 = 15 + 12 = 27 (кг)

Якщо n = 15, то n + 15 = 15 + 15 = 30 (кг)

Завдання 3 Складена задача зі змінними на знаходження суми

На пасовищі b овець, а кіз – на с більше. Скільки всього кіз і овець пасовищі?

1) b + с – кіз на пасовищі.

2) b + (b + с) – всього кіз і овець на пасовищі.

Вираз   b + (b + с)

Завдання 4  Складена задача зі змінною на знаходження суми числа і добутку

У кошику лежить а білих грибів, а маслюків – у 9 разів більше. Скільки всього білих грибів лежить у кошику?

1) а • 9 (м.) – маслюків у кошику.

2) а + а • 9 (гр.) – всього грибів у кошику.

Вираз  а + а • 9

Якщо а = 6, то а + а • 9 = 6 + 6 • 9 = 6 + 54 = 50 + 10 = 60

Якщо а = 9, то а + а • 9 = 9 + 9 • 9 = 9 + 81 = 80 + 10 = 90

Якщо а = 7, то а + а • 9 = 7 + 7 • 9 = 7 + 63 = 60 + 10 = 70

Завдання 5  Поставили дужки так, щоб рівності стали правиль­ними:

(14 – 7) • 2 = 7 • 2 = 14         18 : (9 : 3) = 18 : 3 = 6

 

Сторінка 22

Завдання 1

10 • 3 + 3 = 30 + 3 = 33     99 – 9 • 10 = 99 – 90 = 9      77 • 1 – 10 = 77 – 10 = 67

Завдання 2

70 : 10 = 7

40 : 10 = 4

3 • 10 • 0 = 0

30 : 5 • 0 = 6 • 0 = 0

10 • 3 – 30 : 10 = 30 – 3 = 27

20 : 4 + 4 • 10 = 5 + 40 = 45

Якщо один із множників дорівнює 0, тоді добуток дорівнює 0.

Завдання 3

5 • 7 • 3 • 0 = 0 = 3 • 8 – 4 • 6

(72 – 67) • 10 = 50 = 3 • 10 + 20

74 – 2 • 10 = 54 = 4 + 5 • 10

Завдання 4 Закреслили вирази, що не мають змісту (ділити на 0 не можна):

64 : 8 – 8 = 8 – 8 = 0      0 : (89 – 75) = 0 : 6 = 0       0 : 10 = 0

64 : (8 – 8) = 64 : 0      1 : 1 – 1 = 1 – 1 = 0            10 : 0 

Завдання 5 Складена задача зі змінною на віднімання числа від суми

У одному ящику було 12 кг, а в іншому – n кг. Продали 20 кг огірків. Скільки кілограмів огірків залишилося?

1) 12 + n(кг) – всього кілограмів огірків було в ящиках.

2) (12 + n) – 20 (кг) – кілограмів огірків залишилося.

Відповідь: залишилося (12 + n) – 20 кілограмів огірків.

Завдання 6  Розв’язали рівняння, не виконуючи обчислень:

3 • х = 9 • 3

х = 9

с • 10 = 6 • 10

с = 6

10 • 7 = b • 7

b = 10

Сторінка 23

Завдання 1

Фігура поділена на 5 рівних частин, зафарбована 1 така частина.

1/5

Шестикутник поділений на 6 рівних частин, зафарбована 1 така частина.

1/6

Круг поділено на 6 рівних частин, зафарбовано 2 таких частини 2/6.

Круг поділено на 3 рівних частини, зафарбована 1 така частина. 1/3

Завдання 2

1/3 числа становить 5, тоді ціле число дорівнює  5 • 3 = 15

1/3 числа становить 8, тоді ціле число дорівнює  8 • 3 = 24

1/3 числа становить 4, тоді ціле число дорівнює  4 • 3 = 12

1/3 числа становить 2, тоді ціле число дорівнює  2 • 3 = 6

Завдання 3 Проста задача на знаходження цілого за його частиною

Із мішка продали З кг рису, що становить 1/4 всього рису. Скільки кілограмів рису було в мішку спочатку?

Короткий запис

1 — ? кг

1/4 — 3 кг

Схема

Розв’язання

Якщо 3 кг – це вже 1/4 від усього рису, тому

1) З • 4 = 12 (кг)

Відповідь: спочатку в мішку було 12 кілограмів рису.

Завдання 4 Порівняння чисел 

2 • 3 < 23

(6 < 23)

2 • 6 < 68

(12 < 68)

переставний закон

 множення

3 • 7 = 7 • 3

3 • х = х • 3

4 м : 2 = 6 м : З

(2 м = 2 м)

15 л : 5 л < 15 л : 3 л

(3 л < 5 л)

Інші завдання дивись тут...