Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Листопад Н."

Сторінка 56

Завдання 1

Хлопчик правильно обчислив довжину марш­руту 1:

+126

    56

  182 так

Завдання 2

Довжина маршруту 2 становить 151 км  (102 км + 49 км = 151 км)

Завдання 3

Довжина маршруту З становить 202 км (137 км + 65 км = 100 км + 90 км + 12 км = 202 км)

Завдання 4

До водоспаду автобус їхав через пункт А, а назад повертався через пункт С. Яку відстань проїхав автобус? 384 км (182 км + 202 км = 384 км)

 

Сторінка 57

Завдання 5

До водоспаду туристи їхали 2 год З0 хв, а назад — З год 10 хв. Біля водоспаду вони були 2 год.

7 год 40 хв – тривалість екскурсії (2 год 30 хв + 2 год + 3 год 10 хв = 7 год 40 хв)

17 год 40 хв – час повернення (10 год + 7 год 40 хв = 17 год 40 хв)

Завдання 6

Висота відомого Ніагарського водоспаду — 57 м, що на 35 м менше, ніж висота водоспаду, який відвідали туристи. Яка висота цього водо­спаду? 

57 + 35 = 80 + 12 = 92 (м) 

 

Сторінка 58

Завдання 1

Значення суми 567 + 384 = 567 + 400 – 16 = 951: Б 951

Завдання 2

Значення різниці 804 – 368 = 404 + (400 – 368) = 404 + 32 = 436: В 436

Завдання 3

Число с = 345 буде розв’язком рівняння: Б с + 238 = 583 (345 + 238 = 583)

Завдання 4 Письмове додавання та письмове віднімання

458 + 264 – 545 = 175  

803 – 388 + 585 = 1000

+458

  264

  722

_722

  547

  175

_803

  388

  415

+415

   585

 1000 

Завдання 5 Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешкан­ці. У першому під'їзді проживає 267 мешканців, а в другому — на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки мешканців проживає у тре­тьому під'їзді?

Короткий запис

І під’їзд — 267 мешканців

ІІ під’їзд — ?, на 38 мешканців більше, ніж у І під’їзді

ІІІ під’їзд — ?

Всього — 842 мешканці

Розв’язання

1) 267 + 38 = 267 + 33 + 5 = 305 (м.) – мешканців у ІІ під'їзді.

2) 842 – 267 – 305 = 270 (м.)

2 спосіб

Короткий запис

І під’їзд — 267 мешканців

ІІ під’їзд — ?, на 38 мешканців більше, ніж у І під’їзді

Всього (І і ІІ під’їзд) — ?

ІІІ під’їзд — ?

Всього — 842 мешканці

Розв’язання

1) 267 + 38 = 305 (м.) – мешканців у ІІ під'їзді.

2) 267 + 305 = 572 (м.) – всього мешканців у І і ІІ під'їзді.

3) 842 – 572 = 270 (м.)

Відповідь: у третьому під'їзді проживає 270 мешканців.

 

Сторінка 59

Завдання 1

а

4

45

70

30

1

а • 10

40

450

700

300

10

 

с

6

1

4

9

10

с • 100

600

100

400

900

1000

Завдання 2 Множення

Щоб помножити число на 10 достатньо приписати до нього справа один нуль.

Щоб помножити число на 100 достатньо приписати до нього справа два нулі.

Завдання 3 

9 • 10 + 10 = 90 + 10 = 900

300 – 15 • 10 = 300 – 150 = 150

10 • 10 + 400 = 100 + 400 = 500

23 • 10 – 15 • 10 = (23 – 15) • 10 = 8 • 10 = 80

Завдання 4 Взаємозв'язок дій множення і ділення (до рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення)

4 • 100 = 400                    10 • 100 = 1000

400 : 4 = 100                     1000 : 10 = 100

400 : 100 = 4                     1000 : 100 = 10

Завдання 5 Складена задача на знаходження суми

З городу зібрали 300 кг картоплі, а моркви – у 10 разів менше. Цибулі зібрали на 25 кг більше, ніж моркви. Скільки всього кілограмів моркви й цибулі зібрали?

Короткий запис №1

Картопля — 300 кг

Морква — ?, у 10 разів менше

Короткий запис №2

Морква — 30 кг

Цибуля — ?, на 25 кг більше

Короткий запис №3

Морква — 30 кг

Цибуля — 55 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів моркви зібрали?

2) Скільки кілограмів цибулі зібрали?

3) Скільки всього кілограмів моркви й цибулі зібрали?

Розв’язання

1) 300 : 10 = 30 (кг) – моркви зібрали.

2) 30 + 25 = 55 (кг) – цибулі зібрали.

3) 30 + 55 = 85 (кг) – всього кілограмів моркви й цибулі зібрали.

Відповідь: всього зібрали 85 кг моркви й цибулі.

 

Сторінка 60

Завдання 1

800 : 8 – 80 = 100 – 80 = 20

800 : 100 – 8 = 8 – 8 = 0

600 : 10 – 600 : 100 = 60 – 6 = 54

400 : 100 + 400 : 10 = 4 + 40 = 44

Завдання 2 Рівняння

с : 10 = 70

с = 70 • 10

с = 700

700 : 10 = 70

70 = 70

с • 10 = 70

с = 70 : 10

с = 7

7 • 10 = 70

70 = 70

Завдання 3 Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Дорослому собаці на день дають 875 г їжі: м'ясних продуктів — 420 г, каші — на 150 г менше. Решту продуктів становлять овочі та фрукти. Скільки грамів овочів і фруктів дають собаці на день?

Короткий запис

М’ясо — 420 г

Каша — ?, на 150 г менше, ніж м’яса

Овочі й фрукти  — ?

Всього — 875 г

Розв’язання

1) 420 – 150 = 420 – 120 – 30 = 270 (г) – каші дають на день.

2) 875 – 420 – 270 = 455 – 270 = 185 (г)

2 спосіб

Короткий запис

М’ясо — 420 г

Каша — ?, на 150 г менше, ніж м’яса

Всього (М'ясо і каша) — ?

Овочі й фрукти — ?

Всього — 875 г

Розв’язання

1) 420 – 150 = 270 (г) – каші дають на день.

2) 420 + 270 = 690 (г) – всього м'яса і каші дають.

3) 875 – 690 = 185 (г)

Відповідь: на день собаці дають 185 грамів овочів і фруктів.

Завдання 4

Радіус кола з центром у точці О дорівнює 7 см, а радіус кола з центром у точці А — З см. Знайди довжину відрізка ОТ.

ОМ = 7 см – радіус кола з центром у точці О.

МТ = 3 см + 3 см = 6 см – діаметр кола з центром у точці А.

ОТ = 7 см + 6 см = 13 см

 

Сторінка 61

Завдання 1 Множення на число 2

b

30

300

20

200

10

100

b • 2

60

600

40

400

20

200

Завдання 2 Вирази

Якщо а = 20, то 3 • а – а : 10 = 3 • 20 – 20 : 10 = 60 – 2 = 58

Якщо а = 200, то 3 • а – а : 10 = 3 • 200 – 200 : 10 = 600 – 20 = 580

Якщо а = 300, то 3 • а – а : 10 = 3 • 300 – 300 : 10 = 900 – 30 = 870

Завдання 3 Ділення на число 3

с

30

300

90

900

60

600

с : 3

10

100

30

300

20

200

Завдання 4 Одиниці вимірювання

7 год = 1 год • 7 = 60 хв • 7 = 420 хв

2 год 25 хв = 1 хв • 2 + 25 хв = 60 хв • 2 + 25 хв = 120 хв + 25 хв = 145 хв

5 хв = 1 хв • 5 = 60 с • 5 = 300 с

2 хв 45 с = 1 хв • 2 + 45 с = 60 с • 2 + 45 с = 120 с + 45 с = 165 с

Завдання 5  Ознайомлення з дробами

1/4 доби = 1 доба : 4 = 24 год : 4 = 6 год 

1/4 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = (40 хв + 20 хв) : 4 = 10 хв + 5 хв = 15 хв

1/4 хв = 1 хв : 4 = 60 с : 4 = 15 с

 

Сторінка 62

Завдання 1

600 : 30 = 600 : (10 • 3) = 600 : 10 : 3 = 60 : 3 = 20

600 : 300 = 600 : (100 • 3) = 600 : 100 : 3 = 6 : 3 = 2

600 : 20 = 600 : (10 • 2) = 600 : 10 : 2 = 60 : 2 = 30

800 : 40 = 800 : (104) = 800 : 10 : 4 = 80 : 4 = 20

800 : 400 = 800 : (1004) = 800 : 100 : 4 = 8 : 4 = 2

800 : 200 = 800 : (1002) = 800 : 100 : 2 = 8 : 2 = 4

Завдання 2

140 : 70 = 140 : 10 : 7 = 14 : 7 = 2

210 : 30 = 210 : 10 : 3 = 21 : 3 = 7

150 : 50 • 8 = (150 : 10 : 5) • 8 = 3 • 8 = 24

3 • 40 : 60 = 120 : 60 = 120 : 10 : 6 = 12 : 6 = 2

Завдання 3  За чотири рази на двох однакових каруселях може покататися 80 дітей. Скільки дітей можуть покататися на одній такій каруселі за 1 раз?

1 спосіб

Вираз   80 : 4 : 2

1) 80 : 4 = 20 (д.) – на двох каруселях.

2) 20 : 2 = 10 (д.)

2 спосіб

Вираз    80 : 2 : 4

1) 80 : 2 = 40 (д.) – за чотири рази на каруселі.

2) 40 : 4 = 10 (д.)

Відповідь: за раз на каруселі можуть покататися 10 дітей.

 

Сторінка 63

Завдання 1 Складена задача на знаходження суми добутків

Купили 3 упаковки печива, масою 100 г кожна, і 3 упаковки мармеладу, масою 200 г кожна. Яка загальна маса покупки?

Продукт

Маса 1 упаковки

Кількість упаковок

Загальна маса

печиво

100 г

3

?

?

мармелад

200 г

3

?

Спочатку знайдемо масу печива і мармеладу, а потім обчислимо загальну масу, тоді

Печиво

Мармелад

Всього

3 упаковки по 100 г

3 упаковки по 200 г

?

Короткий запис

Печиво — ? г, 3 упаковки по 100 г

Мармелад — ? г, 3 упаковки по 200 г

Всього — ?

Вираз   100 • 3 + 200 • 3

Короткий запис №1

Печиво — ? г, 3 упаковки по 100 г

Короткий запис №2

Мармелад — ? г, 3 упаковки по 200 г

Короткий запис №3

Печиво — 300 г

Мармелад — 600 г

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка маса печива?

2) Яка маса мармеладу?

3) Яка маса покупки?

Розв’язання

1) 100 • 3 = 300 (г) – маса печива.

2) 200 • 3 = 600 (г) – маса мармеладу.

3) 300 + 600 = 900 (г) – загальна маса покупки.

2 спосіб

Оскільки купили однакову кількість пачок, тому

Маса 1 упаковки 

Кількість упаковок

Загальна маса

100 г  і 200 г

3

?

Короткий запис

Покупка — ? г, 3 ящики по ? (100 г і 200 г)

 

Вираз   (100 + 200) • 3

Короткий запис №1

Печиво — 100 г

Мармелад — 200 г

Всього — ?

Короткий запис №2

Покупка — ? г, 3 ящики по 300 г

 

План розв’язування

1) Яка маса ящика печива і ящика мармеладу разом?

2) Яка загальна маса покупки?

Розв’язання

1) 100 + 200 = 300 (г) – маса ящика печива і ящика мармеладу разом.

2) 300 • 3 = 900 (г) – загальна маса покупки.

Відповідь: загальна маса покупки 900 грамів.

Завдання 2 Розподільний закон множення відносно додавання

32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 30 • 3 + 2 • 3 = 90 + 6 = 96

21 • 2 = (20 + 1) • 2 = 20 • 2 + 1 • 2 = 40 + 2 = 42

19 • 5 = (10 + 9) • 5 = 10 • 5 + 9 • 5 = 50 + 45 = 95

82 • 2 = (80 + 2) • 2 = 80 • 2 + 2 • 2 = 160 + 4 = 164

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 20 • 4 + 4 • 4 = 80 + 16 = 96

13 • 7 = (10 + 3) • 7 = 10 • 7 + 3 • 7 = 70 + 21 = 91

Завдання 3  Порядок дій

13 • 3 + 11 = 50

1) 13 • 3 = (10 + 3) • 3 = 30 + 9 = 39

2) 39 + 11 = 40 + 10 = 50

25 • 4 – 4 = 96

1) 25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

2) 100 – 4 = 96

67 • 2 – 50 = 84

1) 67 • 2 = (60 + 7) • 2 = 120 + 14 = 134

2) 134 – 50 = 34 + (100 – 50) = 34 + 50 = 84

99 • 2 + 112 = 310

1) 99 • 2 = 100 • 2 – 2 = 200 – 2 = 198

2) 198 + 112 = 200 + 100 + 10 = 310

345 – 65 • 5 = 20

1) 65 • 5 = (60 + 5) • 5 = 300 + 25 = 325

2) 345 – 325 = 20

50 • 5 + 11 • 3 = 283

1) 50 • 5 = 250

2) 11 • 3 = 10 • 3 + 3 = 30 + 3 = 33

3) 250 + 33 = 283

Завдання 4

4 год = 1 год • 4 = 60 хв • 4 = 240 хв

8 хв = 1 хв • 8 = 60 с • 8 = 480 с

3 доби = 1 доба • 3 = 24 год • 3 = (20 год + 4 год) • 3 = 60 год + 12 год = 72 год

2 доби 12 год = (24 год + 24 год) + 12 год = 60 год

Інші завдання дивись тут...