СТОРІНКА 30
Завдання 1
1) Сорока знайшла 15 ґудзиків, що на 8 штук більше, ніж гачків. Скільки гачків знайшла сорока?
Короткий запис
І — 15 ґ. , що на ґ. більше, ніж ІІ
ІІ — ?
2) Сорока знайшла 15 ґудзиків, що на 8 штук більше, ніж гачків. Скільки ґудзиків і гачків знайшла сорока?
Короткий запис
І — 16 ґ., що на ґ. більше, ніж ІІ
ІІ — ?
Разом — ?
3) Сорока знайшла 15 ґудзиків, що на 8 штук більше, ніж гачків. Намистин сорока знайшла стільки, скільки ґудзиків і гачків разом. Скільки намистин знайшла сорока?
Короткий запис
І — 15 шт., що на шт. більше, ніж ІІ
ІІ — ?
ІІІ — ?, стільки I i II разом

Розв’язання

1) 15  8 = 7 (шт.) – гачків знайшла

2) 15 + 7 = 22 (шт.) – намистин знайшла

Відповідь: 22 намистини.

4) Сорока знайшла 15 ґудзиків, що на 8 штук більше, ніж гачків, а намистин — стільки, скільки ґудзиків і гачків разом. Скільки всього ґудзиків, гачків і намистин знайшла сорока?
Короткий запис
І — 15 шт., що на шт. більше, ніж ІІ
ІІ — ?
ІІІ — ?, стільки I i II разом
Разом — ?

Розв’язання

1) 15  8 = 7 (шт.) – гачків знайшла

2) 15 + 7 = 22 (шт.) – намистин знайшла

3) 22 + 22 = 44 (шт.) – знайшла ґудзиків, гачків і намистин разом

Відповідь: 44 штуки.

 

СТОРІНКА 31

Завдання 2 Додавання й віднімання чисел

18 + 12= 30
18 + 16 = 30 + 4 = 34
90 – 13 = 77
93 – 13 = 77 + 3 = 80
20 + 7 = 27
18 + 9 = 27  2 +  2 = 27

Завдання 3

• 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9
• 5 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8
38 • 2 = 38 + 38
• 3 = 7 + 7 + 7
20 + 7 = 27
18 + 9 = 27  2 +  2 = 27

56 : 8 = 7  56 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0

64 : 16 = 4  64 16 – 16 – 16 – 16 = 0

 

Завдання 4
• 2 = 14
• 4 = 28
• 6 = 12
• 3 = 6
• 5 = 40
• 10 = 80

Завдання 5 Добери хоча б одне значення змінної с, за якого нерівність істинна

57 + с > 61, при с = 5

 

СТОРІНКА 32

Завдання 1 Заміни за можливістю додавання множенням. Знайди результати.

6 + 6 + 9 + 6 = 6 • 3 + 9 = 27
8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 • 5 = 40
23 + 23 + 23 = 23 • 3 = 69
13 + 14 = 27

Завдання 2 Заміни за можливістю віднімання діленням.

40  5 • 3 = 25
24 : 6  = 4
36 : 12 = 3
58 : 58 = 1

Перша рівність не відображає ділення, а решта —  рівності, які відображають ділення.

 

Завдання 3 Взаємозв’язок дій додавання та віднімання; множення та ділення

6 + 7 = 13
13 – 6 = 7
13 – 7 = 6
 7 = 42
42 : 6 = 7
42 : 7 = 6
26 + 2 = 28
28 – 26 = 2
28 – 2 = 26
26  2 = 52
52 : 26 = 2
52 : 2 = 26

Завдання 4 Перевір, чи правильно Тарас виконав обчислення.

• 4 = 36 Перевірка: 36 : 4 = 9 Неправильно
42 : 7 = 6 Перевірка: • 7 = 42 Правильно

 

СТОРІНКА 33

Завдання 5

Поліна має знайти значення часток. Вона гарно знає таблиці множення, але їй треба виконати ділення. Поміркуй, як знання таблиць множення допоможе дівчинці виконати ділення.
64 : 8 = 8, тому що 8  8 = 64
56 : 7 = 8, тому що 8  7 = 56
45 : 9 = 5, тому що 5 9 = 45

 

Завдання 6
• 8 = 0
43 : 1 = 43
65 • 0 = 0
42 : 42 = 1

Завдання 7 Порядок дій

17 + 4 • – 32 = 17 + 24 – 32 = 9
48 + 24 – • 6 = 48 + 24 – 48 = 24
70 – 45 – 30 : 6 = 70 – 45 – 5 = 20
27 + 54 : 9  7 = 27 + 6 • 7 = 27 + 42 = 69

Завдання 8

1) У дитячому містечку професій 15 дітей випробовують себе в ролі пожежників. Це на 8 дітей більше, ніж тих, хто вчиться бути кондитерами. Скільки всього дітей опановують професії пожежника та кондитера?

Розв’язання

1) 15  8 = 7 (д.) – вчиться бути кондитерами

2) 15 + 7 = 22 (д.) – опановують професії пожежника та кондитера

Відповідь: 22 дитини.

 

СТОРІНКА 34

Завдання 1 Таблиця множення числа 5

 

Завдання 2
• 6 = 30
• 7 = 35, 35 – 30 = 5
• 8 = 40, 40 – 35 = 5

 

Завдання 3 Переставний закон множення
 2 = 2 • 5 = 10
 3 = 3 • 5 = 15
 4 = 4 • 5 = 20
 5 = 5  5 = 25
 6 = 6  5 = 30
 7 = 7 • 5 = 35
 8 = 8 • 5 = 40
• 9 = 9 • 5 = 45

СТОРІНКА 35

Завдання 4 Таблиця множення числа 2

 

 

Завдання 6
42 : 6 = 7
48 : 8 = 6
63 : 7 = 9
64 : 8 = 8
21 : 3 = 7
28 : 7 = 4

СТОРІНКА 36

Завдання 1
36, 24, 42, 12, 48, 30, 54, 52, 18, 6, 60
36, 8, 20, 4, 16, 24, 18, 40, 12, 28, 32
У порядку зростання: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
У порядку зростання: 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Закономірність: 12 – 6 = 68 – 4 = 4

 

Завдання 2
У порядку спадання: 90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, 9
У порядку спадання: 70, 63, 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14, 7

 

Завдання 3
 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 2 + 3 • 2 + 3 • 2 = 6 + 6 + 6 = 18
 3 = 3  6 = 18
 6 = • 3 + 6 • 3 = 18 + 18 = 36
 9 = • 3 + 6 • 3 + 6 • 3 = 18 + 18 + 18 = 54

 

СТОРІНКА 37

Завдання 4

 3 = 3  7 = 21
 6 = • 3 + 7 • 3 = 21 + 21 = 42
 9 = • 3 + 7 • 3 + 7 • 3 = 21 + 21 + 21 = 63
Застосуй для відтворення табличних результатів для таблиці множення числа 8.
 3 = 3  8 = 24
 6 = 8 • 3 + 8 • 3 = 24 + 24 = 48
 9 = • 3 + 8 • 3 + 8 • 3 = 24 + 24 + 24 = 72

 

Завдання 5
24 • 3 = 24 + 24 + 24 = 72
18 • 5 = 18 + 18 + 18 + 18 + 18 = 90

 

Завдання 6
 4 = 28
 8 56
 2 = 16
 6 54
 3 = 18
 6 = 36

СТОРІНКА 38

Завдання 1 Знайди значення виразів, замінивши додавання множенням, віднімання — діленням.

15 + 15 + 15 + 15 = 15 • 4 = 60
24  8  8  8 = 0   (24 : 8 = 3)

 

«Розклади» 10 шкарпеток на пари. Скільки пар утворилось? Яку іншу кількість шкарпеток можна розкласти на пари? Склади відповідні рівності.
10 : 2 = 5
8 : 2 = 4
6 : 2 = 3

Числа 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ... можна поділити на 2.

Числа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ... не можна поділити на 2.

 

Завдання 3
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Результати закінчуються цифрами: 2, 4, 6, 8, 0
5, 10, 15, 30, 25, 30, 35, 40, 45, 50
У результаті множення числа 5 на парне число значення добутку закінчується нулем.
У результаті множення числа 5 на непарне число значення добутку закінчується цифрою 5.

 

СТОРІНКА 39

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
Кожний наступний результат більший за попередній на: 12 – 6 = 6
Попередній результат менший від наступного на: 12 – 6 = 6
Парні числа: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

 

• 2 = 7 • 1 + 7 = 14
• 3 = • 2 + 7 = 14 + 7 = 21
• 4 = 7 • 3 + 7 = 21 + 7 = 28
• 5 = 7 • 4 + 7 = 28 + 7 = 35

 

• 6 = 7 • 5 + 7 = 35 + 7 = 42
• 7 = 7 • 6 + 7 = 42 + 7 = 49
• 8 = 7 • 7 + 7 = 49 + 7 = 56
• 9 = 7 • 8 + 7 = 56 + 7 = 63
• 10 = 7 • 9 + 7 = 63 + 7 = 70

Завдання 7 Згадай правило множення числа на 10

• 3 = • 4 – 8 = 32 – 8 = 24
• 4 = 8 • 5 – 8 = 40 – 8 = 32
• 5 = • 6 – 8 = 48 – 8 = 40
• 6 = • 7 – 8 = 56 – 8 = 48
• 7 = • 8 – 8 = 64 – 8 = 56
• 8 = 8 • 9 – 8 = 72 – 8 = 64
• 9 = 8 • 10 – 8 = 80 – 8 = 72
• 10 = 80

Завдання 8

32 учні прийшли до парку розваг. 18 учнів вирішили спуститися з водяної гірки, а решта учнів розсілися парами на каруселі. Скільки пар учнів опинилося на каруселі?
Короткий запис
Усього — 32 уч.
З гірки — 18 уч.
На каруселі — ?, решта
Розв’язання

1) 32  18 = 14 (уч.) – учнів розсілося на каруселі

2) 14 : 2 = 7 (пар) – розсілося пар учнів

Відповідь: 7 пар учнів.