Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 34

Завдання 1  Групи виразів:

однакові доданки

різні доданки

7 + 7 + 7 + 7 + 7, 12 + 12 + 12

6 + 6 + 6 + 9

6 + 6 + 6 + 9 = 6 • 3 + 9 = 18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27

7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5 = 35

12 + 12 + 12 = 12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 10 • 3 + 2 • 3 = 30 + 6 = 36

 

Завдання 2  Групи виразів:

нульова різниця

ненульова різниця

27 – 9 – 9 – 9, 60 – 15 – 15 – 15 – 15

36 – 4 – 4

27 – 9 – 9 – 9 = 0                  27 : 9 = 3

60 – 15 – 15 – 15 – 15 = 0      60 : 15 = 4

 

Завдання 3

4 + 3 = 7       4 • 3 = 12     26 + 2 = 28     26 • 2 = 26 + 26 = 52

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання (до рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання):

4 + 3 = 7   7 – 3 = 4    7 – 4 = 3

26 + 2 = 28   28 – 2 = 26   28 – 26 = 2

Взаємозв’язок дій множення і ділення (до рівності на множення можна скласти рівності на ділення):

4 • 3 = 12     12 : 3 = 4     12 : 4 = 3

26 • 2 = 52   52 : 2 = 26    52 : 26 = 2

 

Завдання 4

Множення перевіряють діленням:

7 • 5 = 35   перевірка   35 : 5 = 7    35 : 7 = 5

Ділення перевіряють множенням і діленням:

72 : 9 = 7   перевірка   7 • 9 = 63    72 : 7 = 8

 

Завдання 5

8 • 4 = 32   перевірка   32 : 4 = 8    32 : 8 = 4

12 : 6 = 2    перевірка   2 • 6 = 12    12 : 2 = 6

7 • 8 = 56    перевірка   56 : 7 = 8    56 : 8 = 7

40 : 5 = 8    перевірка   8 • 5 = 40    40 : 8 = 5

 

Сторінка 35

Завдання 6

24 : 8 = 3, тому що 3 • 8 = 24

49 : 7 = 7, тому що 7 • 7 = 49

54 : 6 = 9, тому що 96 = 54

 

Завдання 7

27 • 0 = 0     11 : 1 = 11    0 • 9 = 0   34 • 1 = 34

32 : 32 = 1   1 • 67 = 67    0 : 7 = 0   14 : 14 = 1

 

Завдання 8  Порядок дій

30 – 3 • 4 + 27 = 45

1) 3 • 4 = 12

2) 30 – 12 + 27 = 30 + 27 – 12 = 45

56 + 25 – 7 • 8 = 25

1) 7 • 8 = 56

2) 56 + 25 – 56 = 56 – 56 + 25 = 25

8 • 7 – 6 • 8 = 8

1) 8 • 7 = 56

2) 6 • 8 = 48

3) 56 – 48 = 8

17 + 42 : 6 – 16 = 8

1) 42 : 6 = 7

2) 17 + 7 – 16 = 17 – 16 + 7 = 8

48 : (15 – 27 : 3) • 4 = 32

1) 27 : 3 = 9

2) 15 – 9 = 6

3) 48 : 6 = 8

4) 8 • 4 = 32

7 • (16 : 2 – 56 : 7) = 0

1) 16 : 2 = 8

2) 56 : 7 = 8

3) 8 – 8 = 0

4) 7 • 0 = 0

Завдання 9

1) Складена задача у непрямій формі на зменшення на деяке число і знаходження суми

У першої лисиці 12 лисенят, що на 5 більше, ніж у другої лисиці. Скільки всього лисенят в обох лисиць?

Короткий запис

І лисиця — 12 лисенят, це на 5 лисенят більше

ІІ лисиця — ?

Всього — ?

Схема

Вираз   12 + (12 – 5)

Короткий запис №1

І лисиця — 12 лисенят, це на 5 лисенят більше

ІІ лисиця — ?

Короткий запис №2

І лисиця — 12 лисенят

ІІ лисиця — 7 лисенят

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки лисенят у другої лисиці?

2) Скільки всього лисенят в обох лисиць?

Розв’язання

1) 12 – 5 = 7 (л) – лисенят у другої лисиці.

2) 12 + 7 = 19 (л) – всього лисенят в обох лисиць.

Відповідь: в обох лисиць 19 лисенят.

 

2) Складена задача у непрямій формі на знаходження суми

У першої лисиці 12 лисенят, що на 5 більше, ніж у другої лисиці. А третя лисиця вигодовує ведмежат, що лиши­лися без мами, і цих ведмежат на 4 менше, ніж лисенят у другої лисиці. Скільки всього дитинчат у трьох лисиць?

Короткий запис

І лисиця — 12 дитинчат, це на 5 дитинчат більше, ніж у ІІ лисиці

ІІ лисиця — ?

ІІІ лисиця — ?, на 4 дитинчат менше, ніж у ІІ лисиці

Всього — ?

Розв’язання

Якщо в першої лисиці дитинчат менше, ніж у другої, то в другої – на стільки ж більше, ніж у першої, тому

1) 12 – 5 = 7 (л.) – лисенят у другої лисиці.

2) 7 – 4 = 3 (в.) – ведмежат у третьої лисиці.

3) 12 + 7 + 3 = 22 (д.) – всього дитинчат у трьох лисиць.

Відповідь: у трьох лисиць 22 дитинчат.

 

Сторінка 36 

Завдання 1, 2 Таблиця множення числа 5

Відтворили попередній і наступний результати таблиці множення:

6 7 = 6 • 8 – 6 = 48 – 6 = 42

6 8 = 48

6 • 9 = 6 • 8 + 6 = 48 + 6 = 54

5 • 4 = 5 • 5 – 5 = 25 – 5 = 20

5 • 5 = 25

5 • 6 = 5 • 5 + 5 = 25 + 5 = 30

7 • 6 = 7 • 7 – 7 = 49 – 7 = 42

7 • 7 = 49

7 • 8 = 7 • 7 + 7 = 49 + 7 = 56

Завдання 8  Переставний закон множення

8 • 2 = 2 • 8 = 16     8 • 6 = 6 • 8 = 48

8 • 3 = 3 • 8 = 24     8 • 7 = 7 • 8 = 56

8 • 4 = 4 • 8 = 32     8 • 8 = 8 • 8 = 64

8 • 5 = 5 • 8 = 40     8 • 9 = 9 • 8 = 72

 

Завдання 4 Таблиця множення числа 7

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21

7 • 6 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 21 + 21 = 42

7 • 9 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 21 + 21 + 21 = 63

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28

7 • 8 = (7 + 7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7 + 7) = 28 + 28 = 56

7 • 2 = 7 + 7 = 14

7 • 4 = (7 + 7) + (7 + 7) = 14 + 14 = 28

7 • 6 = (7 + 7) + (7 + 7) + (7 + 7) = 14 + 14 + 14 = 42

7 • 8 = (7 + 7) + (7 + 7) + (7 + 7) + (7 + 7) = 14 + 14 + 14 + 14 = 56

 

Сторінка 37

Завдання 5, 6 Таблиця множення числа 6, таблиця ділення на число 6, таблиця ділення числа 6

Ділення перевіряємо множенням і діленням:

27 : 9 = 3  перевірка  3 • 9 = 27   27 : 3 = 9

36 : 4 = 9  перевірка  9 • 4 = 36   36 : 9 = 4

24 : 8 = 3  перевірка  3 • 8 = 24   24 : 3 = 8

72 : 8 = 9  перевірка  9 • 8 = 72   72 : 9 = 8

42 : 7 = 6  перевірка  6 • 7 = 42   42 : 6 = 7

48 : 6 = 8  перевірка  8 • 6 = 48   48 : 8 = 6

32 : 8 = 4  перевірка  4 • 8 = 32   32 : 4 = 8

72 : 9 = 8  перевірка  8 • 9 = 72   72 : 8 = 9

 

Завдання 7 Складена задача на знаходження суми

Ведмедиця та ведмежата виру­шили до галявини. Уздовж бе­рега річки вони рухались 1 го­дину (60 хв), а на перепливання річки вони витратили на 45 хвилин менше. Останній відрізок часу ведмеді бігли, витративши часу на 37 хвилин більше, ніж вони витратили, перепливаючи річ­ку. Скільки всього часу тривав шлях ведмедів до галявини?

Короткий запис

Йшли —  60 хв

Пливли — ?, на 45 хв менше, ніж йшли

Бігли — ?, на 37 хв більше, ніж пливли

Всього — ?

Короткий запис №1

Йшли —  60 хв

Пливли — ?, на 45 хв менше

Короткий запис №2

Пливли — 15 хв

Бігли — ?, на 37 хв більше

Короткий запис №3

Йшли —  60 хв

Пливли — 15 хв

Бігли — 52 хв  

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки часу перепливали річку?

2) Скільки часу бігли?

3) Скільки всього часу тривав шлях ведмедів до галявини?

Розв’язання

1) 60 – 45 = 15 (хв.) – час на перепливання річки.

2) 15 + 37 = 52 (хв.) – час бігу.

3) 60 хв + 15 хв + 52 хв = 60 хв + 52 хв + 8 хв + 7 хв = 2 год 7 хв

Відповідь: шлях ведмедів до галявини тривав 2 год 7 хв.

 

Завдання 8 

(60 – (91 – 49)) : 6 + 8 • 5 = 43

1) 91 – 49 = 42

2) 60 – 42 = 18

3) 18 : 6 = 3

4) 8 • 5 = 40

5) 3 + 40 = 43

((54 – 57) • 6 : 7 • 4) – (32 : 8 • 4) = 8

1) 54 – 47 = 7

2) 7 • 6 = 42

3) 42 : 7 = 6

4) 6 • 4 = 24

5) 32 : 8 = 4

6) 4 • 4 = 16

7) 24 – 16 = 8

Сторінка 38

Завдання 1 Впорядкували числа в порядку зростання (від меншого до більшого).

14, 21, 28, 35, 49, 56, 63  «зайве» число 20 (не ділиться на 7)

6, 12, 18, 21, 24, 27, 35 «зайве» число 15 (не ділиться на 6 або 7)

16, 24, 32, 40, 48, 56, 64  «зайве» число 58 (не ділиться на 8)

 

Завдання 2

Результати таблиці множення числа 8 у порядку спадання:

72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8

Результати таблиці множення числа 6 у порядку зростання:

54, 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6

Результати таблиці множення числа 5 в порядку спадання:

45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

 

Завдання 3 Знаючи таблицю множення на 2, використали для інших обчислень:

4 • 2 = 2 • 4 = 8

4 • 4 = (4 + 4) + (4 + 4) = 4 • 2 + 4 • 2 = 8 + 8 = 16

4 • 6 = (4 + 4) + (4 + 4) + (4 + 4) = 4 2 + 42 + 42 = 8 + 8 + 8 = 24

4 • 8 = (4 + 4) + (4 + 4) + (4 + 4) + (4 + 4) = 4 • 2 + 4 • 2 + 4 • 2 + 4 • 2 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32

Знаючи таблицю множення на 3, використали для інших обчислень:

7 • 3 = 3 • 7 = 21

7 • 6 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 7 • 3 + 7 • 3 = 21 + 21 = 42

7 • 9 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 21 + 21 + 21 = 63

 

Сторінка 39

Завдання 4

8 • 2 = 2 • 8 = 16

8 • 4 = (8 + 8) + (8 + 8) = 8 • 2 + 8 • 2 = 16 + 16 = 32

8 • 6 = (8 + 8) + (8 + 8) + (8 + 8) = 8 • 2 + 8 • 2 + 8 • 2 = 16 + 16 + 16 = 48

8 • 3 = 24

8 • 6 = (8 + 8 + 8) + (8 + 8 + 8) = 8 • 3 + 83 = 24 + 24 = 48

8 • 9 = (8 + 8 + 8) + (8 + 8 + 8) + (8 + 8 + 8) = 83 + 83 + 83 = 24 + 24 + 24 = 72

 

Завдання 5  Множення замінили додаванням, а ділення — відніманням

6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 18

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 36

12 • 4 = 12 + 12 + 12 + 12 = 40 + 8 = 48

36 : 12 = 3, бо  36 – 12 – 12 – 12 = 0

27 • 3 = 27 + 27 + 27 = 60 + 21 = 81

81 : 27 = 3, бо 81 – 27 – 27 – 27 = 0

24 : 12 = 2, бо 24 – 12 – 12 = 0

28 • 3 = 28 + 28 + 28 = 60 + 24 = 84

 

Завдання 6  Якщо множник збільшити у декілька разів, тоді добуток також збільшиться у стільки ж разів

6 • 2 = 12

2 • 3 = 6

6 • 6 = 36

12 • 3 = 12 + 12 + 12 = 36

4 • 3 = 12

3 • 2 = 6

4 • 6 = 24

12 • 2 = 12 + 12 = 24

9 • 3 = 27

3 • 3 = 9

9 • 9 = 81

27 • 3 = 27 + 27 + 27 = 81

6 • 2 = 12           6 • 6 = 6 • (2 • 3) = (6 • 2) • 3 = 12 • 3 = 36

4 • 3 = 12           4 • 6 = 4 • (3 • 2) = (4 • 3) • 2 = 12 • 2 = 24

9 • 3 = 27           9 • 9 = 9 • (3 • 3) = (9 • 3) • 3 = 27 • 3 = 81

 

Завдання 7 Складена задача на знаходження суми числа і добутку

У лебедів 14 дитинчат, а в трьох качок по 5 каченят. Скільки всього дитинчат у лебедів і качок?

У лебедів

У качок

Всього

14 дитинчат

3 качки по 5 дитинчат

?

Короткий запис

У лебедів —  14 дитинчат

У качок — ? д., 3 качки по 5 дитинчат  

Всього — ?

Вираз   14 + 5 • 3

Короткий запис №1

У качок — ? д., 3 качки по 5 дитинчат

Короткий запис №2

У лебедів —  14 дитинчат

У качок — 15 дитинчат

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дитинчат у качок?

2) Скільки всього дитинчат у лебедів і качок?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (к.) – каченят у трьох качок.

2) 14 + 15 = 29 (д.) – всього дитинчат у лебедів і качок.

Відповідь: у лебедів і качок всього 29 дитинчат.

Інші завдання дивись тут...

  • Настя
    ДЯКУЮ☺️
    22 вересня 2020 18:06
  • ОЛЕКСАНДР
    ПОМИЛКА В 8 ПРИК 2 СТОРІНКА 37 --------------- Дякуємо. Поставили дужки. Проте вони не впливають на результат.
    26 вересня 2023 15:57