Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 34

Завдання 1  Групи виразів:

однакові доданки

різні доданки

7 + 7 + 7 + 7 + 7, 12 + 12 + 12

6 + 6 + 6 + 9

6 + 6 + 6 + 9 = 6 • 3 + 9 = 18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27

7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5 = 35

12 + 12 + 12 = 12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 10 • 3 + 2 • 3 = 30 + 6 = 36

 

Завдання 2  Групи виразів:

нульова різниця

ненульова різниця

27 – 9 – 9 – 9, 60 – 15 – 15 – 15 – 15

36 – 4 – 4

27 – 9 – 9 – 9 = 0                  27 : 9 = 3

60 – 15 – 15 – 15 – 15 = 0      60 : 15 = 4

 

Завдання 3

4 + 3 = 7        26 + 2 = 28 

4 • 3 = 12       26 • 2 = 26 + 26 = 52 

4 + 3 = 7   7 – 3 = 4    7 – 4 = 3

26 + 2 = 28   28 – 2 = 26   28 – 26 = 2

4 • 3 = 12     12 : 3 = 4     12 : 4 = 3

26 • 2 = 52   52 : 2 = 26    52 : 26 = 2

 

Завдання 4

Множення перевіряють діленням:

7 • 5 = 35   перевірка   35 : 5 = 7    35 : 7 = 5

Ділення перевіряють множенням і діленням:

72 : 9 = 7   перевірка   7 • 9 = 63    72 : 7 = 8

 

Завдання 5

8 • 4 = 32   перевірка   32 : 4 = 8    32 : 8 = 4

12 : 6 = 2    перевірка   2 • 6 = 12    12 : 2 = 6

7 • 8 = 56    перевірка   56 : 7 = 8    56 : 8 = 7

40 : 5 = 8    перевірка   8 • 5 = 40    40 : 8 = 5

 

СТОРІНКА 35

Завдання 6

24 : 8 = 3, тому що 3 • 8 = 24

49 : 7 = 7, тому що 7 • 7 = 49

54 : 6 = 9, тому що 96 = 54

 

Завдання 7

27 • 0 = 0     11 : 1 = 11    0 • 9 = 0   34 • 1 = 34

32 : 32 = 1   1 • 67 = 67    0 : 7 = 0   14 : 14 = 1

 

Завдання 8  Порядок дій

30 – 3 • 4 + 27 = 45

1) 3 • 4 = 12

2) 30 – 12 + 27 = 30 + 27 – 12 = 45

56 + 25 – 7 • 8 = 25

1) 7 • 8 = 56

2) 56 + 25 – 56 = 56 – 56 + 25 = 25

8 • 7 – 6 • 8 = 8

1) 8 • 7 = 56

2) 6 • 8 = 48

3) 56 – 48 = 8

17 + 42 : 6 – 16 = 8

1) 42 : 6 = 7

2) 17 + 7 – 16 = 17 – 16 + 7 = 8

48 : (15 – 27 : 3) • 4 = 32

1) 27 : 3 = 9

2) 15 – 9 = 6

3) 48 : 6 = 8

4) 8 • 4 = 32

7 • (16 : 2 – 56 : 7) = 0

1) 16 : 2 = 8

2) 56 : 7 = 8

3) 8 – 8 = 0

4) 7 • 0 = 0

Завдання 9

1) У першої лисиці 12 лисенят, що на 5 більше, ніж у другої лисиці. Скільки всього лисенят в обох лисиць?

Короткий запис

І — 12 л., це на 5 л. б., ніж ІІ

ІІ — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 12 – 5 = 7 (л) – лисенят у другої лисиці

2) 12 + 7 = 19 (л)

Відповідь: в обох лисиць 19 лисенят

 

2) У першої лисиці 12 лисенят, що на 5 більше, ніж у другої лисиці. А третя лисиця вигодовує ведмежат, що лиши­лися без мами, і цих ведмежат на 4 менше, ніж лисенят у другої лисиці. Скільки всього дитинчат у трьох лисиць?

Короткий запис

І — 12 л., це на 5 л. б., ніж ІІ

ІІ — ?

ІІІ — ?, на 4 в. м., ніж ІІ

Всього — ?

Розв’язання

1) 12 – 5 = 7 (л) – лисенят у другої лисиці

2) 7 – 4 = 3 (в.) – ведмежат

3) 12 + 7 + 3 = 22 (д.)

Відповідь: у трьох лисиць 22 дитинчат

 

СТОРІНКА 36

Завдання 1 Таблиця множення будь-якого числа від 2 до 9:

таблиця множення числа 5

 

Завдання 2  Відтворили попередній і наступний результати таблиці множення

6 • 7 = 6 • 8 – 6 = 48 – 6 = 42

6 • 8 = 48

6 • 9 = 6 • 8 + 6 = 48 + 6 = 54

5 • 4 = 5 • 5 – 5 = 25 – 5 = 20

5 • 5 = 25

5 • 6 = 5 • 5 + 5 = 25 + 5 = 30

7 • 6 = 7 • 7 – 7 = 49 – 7 = 42

7 • 7 = 49

7 • 8 = 7 • 7 + 7 = 49 + 7 = 56

 

Завдання 8  Переставний закон множення

8 • 2 = 2 • 8 = 16     8 • 6 = 6 • 8 = 48

8 • 3 = 3 • 8 = 24     8 • 7 = 7 • 8 = 56

8 • 4 = 4 • 8 = 32     8 • 8 = 8 • 8 = 64

8 • 5 = 5 • 8 = 40     8 • 9 = 9 • 8 = 72

 

Завдання 4 Вадим знайшов власний спосіб відтворення результатів таблиці множення числа 7

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21

7 • 6 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 21 + 21 = 42

7 • 9 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 21 + 21 + 21 = 63

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28

7 • 8 = (7 + 7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7 + 7) = 28 + 28 = 56

7 • 2 = 7 + 7 = 14

7 • 4 = (7 + 7) + (7 + 7) = 14 + 14 = 28

7 • 6 = (7 + 7) + (7 + 7) + (7 + 7) = 14 + 14 + 14 = 42

7 • 8 = (7 + 7) + (7 + 7) + (7 + 7) + (7 + 7) = 14 + 14 + 14 + 14 = 56

 

СТОРІНКА 37

Завдання 5  Таблиця множення будь-якого числа від 2 до 9:

таблиця множення числа 6, таблиця ділення на число 6, таблиця ділення числа 6

 

Завдання 6  Ділення перевіряємо множенням і діленням

27 : 9 = 3  перевірка  3 • 9 = 27   27 : 3 = 9

36 : 4 = 9  перевірка  9 • 4 = 36   36 : 9 = 4

24 : 8 = 3  перевірка  3 • 8 = 24   24 : 3 = 8

72 : 8 = 9  перевірка  9 • 8 = 72   72 : 9 = 8

42 : 7 = 6  перевірка  6 • 7 = 42   42 : 6 = 7

48 : 6 = 8  перевірка  8 • 6 = 48   48 : 8 = 6

32 : 8 = 4  перевірка  4 • 8 = 32   32 : 4 = 8

72 : 9 = 8  перевірка  8 • 9 = 72   72 : 8 = 9

 

Завдання 7

Ведмедиця та ведмежата виру­шили до галявини. Уздовж бе­рега річки вони рухались 1 го­дину (60 хв), а на перепливання річки вони витратили на 45 хвилин менше. Останній відрізок часу ведмеді бігли, витративши часу на 37 хвилин більше, ніж вони витратили, перепливаючи річ­ку. Скільки всього часу тривав шлях ведмедів до галявини?

Короткий запис

І —  60 хв

ІІ — ?, на 45 хв м., ніж І

ІІІ — ?, на 37 хв б., ніж ІІ

Всього — ?

Розв’язання

1) 60 – 45 = 15 (хв.) – час на перепливання річки

2) 15 + 37 = 52 (хв.) – час бігу

3) 60 хв + 15 хв + 52 хв = 127 хв = 2 год 7 хв

Відповідь: шлях ведмедів до галявини тривав 2 год 7 хв

 

Завдання 8 

(60 – (91 – 49)) : 6 + 8 • 5 = 43

1) 91 – 49 = 42

2) 60 – 42 = 18

3) 18 : 6 = 3

4) 8 • 5 = 40

5) 3 + 40 = 43

((54 – 57) • 6 : 7 • 4) – 32 : 8 • 4 = 8

1) 54 – 47 = 7

2) 7 • 6 = 42

3) 42 : 7 = 6

4) 6 • 4 = 24

5) 32 : 8 = 4

6) 4 • 4 = 16

7) 24 – 16 = 8

 

СТОРІНКА 38

Завдання 1

Впорядкували числа в порядку зростання (від меншого до більшого)

14, 21, 28, 35, 49, 56, 63  «зайве» число 20 (не ділиться на 7)

6, 12, 18, 21, 24, 27, 35 «зайве» число 15 (не ділиться на 6 або 7)

16, 24, 32, 40, 48, 56, 64  «зайве» число 58 (не ділиться на 8)

 

Завдання 2

Результати таблиці множення числа 8 у порядку спадання:

72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8

Результати таблиці множення числа 6 у порядку зростання:

54, 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6

Результати таблиці множення числа 5 в порядку спадання:

45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

 

Завдання 3

Аліса добре знає таблицю множення на 2. Допомогли використати її знання для інших обчислень:

4 • 2 = 2 • 4 = 8

4 • 4 = (4 + 4) + (4 + 4) = 4 • 2 + 4 • 2 = 8 + 8 = 16

4 • 6 = (4 + 4) + (4 + 4) + (4 + 4) = 4 2 + 42 + 42 = 8 + 8 + 8 = 24

4 • 8 = (4 + 4) + (4 + 4) + (4 + 4) + (4 + 4) = 4 • 2 + 4 • 2 + 4 • 2 + 4 • 2 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32

Федір добре знає таблицю множення на 3. Допомогли використати його знання для інших обчислень:

7 • 3 = 3 • 7 = 21

7 • 6 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 7 • 3 + 7 • 3 = 21 + 21 = 42

7 • 9 = (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7) = 21 + 21 + 21 = 63

 

СТОРІНКА 39

Завдання 4

8 • 2 = 2 • 8 = 16

8 • 4 = (8 + 8) + (8 + 8) = 8 • 2 + 8 • 2 = 16 + 16 = 32

8 • 6 = (8 + 8) + (8 + 8) + (8 + 8) = 8 • 2 + 8 • 2 + 8 • 2 = 16 + 16 + 16 = 48

8 • 3 = 24

8 • 6 = (8 + 8 + 8) + (8 + 8 + 8) = 8 • 3 + 83 = 24 + 24 = 48

8 • 9 = (8 + 8 + 8) + (8 + 8 + 8) + (8 + 8 + 8) = 83 + 83 + 83 = 24 + 24 + 24 = 72

 

Завдання 5  Множення замінили додаванням, а ділення — відніманням

6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 18

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 36

12 • 4 = 12 + 12 + 12 + 12 = 40 + 8 = 48

36 : 12 = 3, бо  36 – 12 – 12 – 12 = 0

27 • 3 = 27 + 27 + 27 = 60 + 21 = 81

81 : 27 = 3, бо 81 – 27 – 27 – 27 = 0

24 : 12 = 2, бо 24 – 12 – 12 = 0

28 • 3 = 28 + 28 + 28 = 60 + 24 = 84

 

Завдання 6  Якщо множник збільшити у декілька разів, тоді добуток також збільшиться у стільки ж разів

6 • 2 = 12

2 • 3 = 6

6 • 6 = 36

12 • 3 = 12 + 12 + 12 = 36

4 • 3 = 12

3 • 2 = 6

4 • 6 = 24

12 • 2 = 12 + 12 = 24

9 • 3 = 27

3 • 3 = 9

9 • 9 = 81

27 • 3 = 27 + 27 + 27 = 81

6 • 2 = 12

6 • 6 = 6 • (2 • 3) = (6 • 2) • 3 = 12 • 3 = 36

4 • 3 = 12

4 • 6 = 4 • (3 • 2) = (4 • 3) • 2 = 12 • 2 = 24

9 • 3 = 27

9 • 9 = 9 • (3 • 3) = (9 • 3) • 3 = 27 • 3 = 81

 

Завдання 7

У лебедів 14 дитинчат, а в трьох качок по 5 каченят. Скільки всього дитинчат у лебедів і качок?

Короткий запис

І —  14 д.

ІІ — ?, по 5 к. взяти 3 р.  

Всього — ?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (к.) – каченят у трьох качок

2) 14 + 15 = 29 (д.)

Відповідь: всього дитинчат у лебедів і качок

Інші завдання дивись тут...

  • Настя
    ДЯКУЮ☺️
    22 вересня 2020 18:06