Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Заїка А." 

Сторінка 51

Завдання 174 Порядок дій

350 – 150 • 2 + 280 = 330

1) 150 • 2 = 150 + 150 = 200 + 100 = 300

2) 350 – 300 = 50

3) 50 + 280 = 280 + 20 + 30 = 300 + 30 = 33

Завдання 175Доба

Назви годинників і час, який вони показують:

Годинник

Наручний

Настінний

Куранти

Будильник

Електронний

Година до полудня

6 год

3 год 10 хв

5 год 30 хв

3 год 5 хв

12 год 15 хв

Година після полудня

18 год

15 год 10 хв

17 год 30 хв

15 год 5 хв

 

Завдання 176

Скільки слив у вазі, якщо їх більше за 10, але менше за 20? Усі сливи можна поділити між трьома дітьми по­рівну. Якщо двоє або четверо дітей візьмуть їх порівну, то у вазі залишиться лише одна слива. Шляхом випро­бування досліди і знайди кількість слив.

Міркуємо так.

Слив у вазі більше за 10, але менше за 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Серед них усі сливи можна поділити між трьома дітьми по­рівну: 12, 15, 18 (12 : 3 = 4, 15 : 3 = 5, 18 : 3 = 6).

Потім двоє або четверо дітей візьмуть порівну, то у вазі залишиться лише одна слива: підходить число 15, бо тільки 5 ділиться з остачею і на 2, і на 4, 5 : 2 = 2 (ост. 1) і 5 : 4 = 1 (ост. 1).

Число 15 більше 10 і менше 20, ділиться на 3 порівну. Ця частка ділиться на 2 і 4 з остачею 1.

Відповідь: 15 слив.

 

Сторінка 52

Завдання 177

370 + 600 : 2 – 215 = 455

1) 600 : 2 = 300

2) 370 + 300 = 670

3) 670 – 215 = 670 – 220 + 5 = 455

39 : 13 – 60 : 60 = 2

1) 39 : 13 = 3

2) 60 : 60 = 1

3) 3 – 1 = 2

420 – 800 : 4 + 284 = 504

1) 800 : 4 = 200

2) 420 – 200 = 220

3) 220 + 284 = 400 + 100 + 4 = 504

16 • 5 – 80 : 1 = 0

1) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 50 + 30 = 80

2) 80 : 1 = 80

3) 80 – 80 = 0

311 – 240 : 40 – 290 = 15

1) 240 : 40 = 240 : 10 : 4 = 6

2) 311 – 6 = 311 – 10 + 4 = 305

3) 305 – 290 = 305 – 300 + 10 = 15

16 • 4 – 13 • 2 = 38

1) 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64

2) 13 • 2 = 13 + 13 = 26

3) 64 – 26 = 64 – 24 – 2 = 40 – 2 = 38

279 + 400 : 40 + 375 = 664

1) 400 : 40 = 400 : 10 : 4 = 10

2) 279 + 10 = 289

3) 289 + 375 = 500 + 150 + 14 = 664

15 • 6 + 18 • 4 = 162

1) 15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 60 + 30 = 90

2) 18 • 4 + (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

3) 90 + 72 = 160 + 2 = 162

Завдання 178 

I спосіб (послідовне ділення)

360 : З0 = 360 : (10 • 3) = 360 : 10 : 3 = 36 : 3 = 12

II спосіб (розподільний закон ділення відносно додавання):

360 : З0 = (300 + 60) : 30 = 300 : 30 + 60 : 30 = 10 + 2 = 12

III спосіб (укрупнення розрядів):

360 : З0 = 36 дес. : 3 дес. = 12

480 : 40 = 480 : 10 : 4 = 48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 10 + 2 = 12

640 : 20 = 640 : 10 : 2 = 64 : 2 = (60 + 4) : 2 = 30 + 2 = 32 

Завдання 179   Задача на послідовне ділення

За 3 дні двоє школярів-відмінників розв’язали 90 задач. Скільки задача розв’язував кожен школяр за 1 день? 

Задач за 1 день 1 школяр

Кількість днів

Кількість школярів

Загальна кількість задач

?

3

2

90

Короткий запис

За З дні 2 школярі — 90 задач

За ? днів 2 школярі — ?

За 1 день 1 школяр — ?

Схема

Вираз     (90 : 3) : 2

Розв’язання

1) 90 : 3 = 30 (з.) – задач розв’язали 2 школярі за 1 день.

2) 30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15 (з.) – задач розв’язав 1 школяр за 1 день.

2 спосіб

Короткий запис

За З дні 2 школярі — 90 задач

За 3 дні 1  школяр — ?

За 1 день 1 школяр — ?

Схема

Вираз     (90 : 2) : 3

Розв’язання

1) 90 : 2 = (80 + 10) : 2 = 45 (з.) – задач розв’язав 1 школяр за 3 дні.

2) 45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 15 (з.) – задач розв’язав 1 школяр за 1 день.

Відповідь: за день школяр розв’язав 15 задач.

 

Сторінка 53 

Завдання 180  Розподільний закон множення відносно додавання

1) 42 • 3 = (40 + 2) • 3 = 40 • 3 + 2 • 3 = 120 + 6 = 126

103 • 3 = (100 + 3) • 3 = 100 • 3 + 3 • 3 = 300 + 9 = 309

123 • 3 = (100 + 20 + 3) • 3 = 100 • 3 + 20 • 3 + 3 • 3 = 300 + 60 + 9 = 369

224 • 3 = (200 + 20 + 4) • 3 = 200 • 3 + 20 • 3 + 4 • 3 = 600 + 60 + 12 = 672

250 • 3 = (200 + 50) • 3 = 200 • 3 + 50 • 3 = 600 + 150 = 750

333 • 3 = (300 + 30 + 3) • 3 = 300 • 3 + 30 • 3 + 3 • 3 = 900 + 90 + 9 = 999

2) 2 • 35 = 2 • (30 + 5) = 2 • 30 + 2 • 5 = 60 + 10 = 70

2 • 45 = 2 • (40 + 5) = 2 • 40 + 2 • 5 = 80 + 10 = 90

2 • 101 = 2 • (100 + 1) = 2 • 100 + 2 • 1 = 200 + 2 = 202

2 • 203 = 2 • (200 + 3) = 2 • 200 + 2 • 3 = 400 + 6 = 406

2 • 320 = 2 • (300 + 20) = 2 • 300 + 2 • 20 = 600 + 40 = 640

2 • 444 = 2 • (400 + 40 + 4) = 2 • 400 + 2 • 40 + 2 • 4 = 800 + 80 + 8 = 888

Завдання 181  Рівняння

57 : 19 = у

19 • у = 57

у = 57 : 19

у = 3

19 • 3 = 57

90 : 15 = z

15 z = 90

z = 90 : 15

z = 90 : 3 : 5

z = 6

15 6 = 90

84 : 28 = x

28 • х = 84

х = 84 : 28

х = 3

28 • 3 = 84

Завдання 182  Задача на зведення до одиниці

Прокинувшись, хлопчик полічив удари серця протя­гом 2 хв. Їх було 180. Після ранкової зарядки кількість ударів за 1 хв збільшилася на 20. Скільки ударів серця за З хв було в хлопчика після зарядки?

 

Кількість ударів за 1 хв

Кількість хвилин

Загальна кількість ударів

До зарядки

?

2

180

Після зарядки

?, на 20 ударів більше

3

?

Короткий запис

До зарядки — 2 хв — 180 ударів; 1 хв — ? ударів

Після зарядки — 3 хв — ? ударів; 1 хв — ?, на 20 ударів більше

Схема

Вираз     (180 : 2 + 20) • 3

Розв’язання

1) 180 : 2 = 90 (уд.) – ударів серця за 1 хв. до зарядки.

2) 90 + 20 = 90 + 10 + 10 = 110 (уд.) – ударів серця за 1 хв. після зарядки.

3) 110 • 3 = (100 + 10) • 3 = 330 (уд.) – ударів серця за 3 хв. після зарядки.

Відповідь: у хлопчика було 330 ударів серця.

 

Сторінка 54

Завдання 183

7 • 8 = 56

9 • 8 = 72

48 : 16 = 48 : 8 : 2 = 3

75 : 15 = 5  

56 : 8 = 7

72 : 8 = 9

13 • 6 = (10 + 3) • 6 = 78

25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 75

320 : 40 + 32 : 4 = 8 + 8 = 16

480 : 80 – 48 : 8 = 6 – 6 = 0

120 • 3 = (100 + 20) • 3 = 360

240 • 2 = 240 + 240 = 480

Завдання 184

18 • (60 : 15) + 28 – 12 • 3 = 64

1) 60 : 15 = 60 : (3 • 5) = 60 : 3 : 5 = 4

3) 12 • 3 = 12 + 12 + 12 = 36

5) 100 – 36 = 100 – 40 + 4 = 64

2) 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

4) 72 + 28 = 90 + 10 = 100

150 : (240 : 8) + 95 : 5 – 120 : 20 = 63

1) 240 : 8 = 30

3) 95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 10 + 9 = 19

5) 5 + 19 = 19 + 1 + 4 = 24

2) 150 : 30 = 18

4) 120 : 20 = 120 : 10 : 2 = 12 : 2 = 6

6) 24 – 6 = 24 – 4 – 2 = 18

Завдання 185 Частота дихання (кількість вдихів і ви­дихів за одиницю часу) за хвилину для дитини 10 років коливається від 12 до 20. Скільки вдихів ти зробиш за годину? За пів години?

Розв’язання

Частота дихання за хвилину 16 вдихів і видихів.

1) 16 • 60 = (10 + 6) • 60 = 600 + 360 = 960 (вд. і вид.) – частота дихання за 1 год.

2) 16 • 30 = (10 + 6) • 30 = 300 + 180 = 480 (вд. і вид.) – частота дихання за пів години.

2 спосіб

Частота дихання за хвилину 16 вдихів і видихів.

1) 16 • 60 = (10 + 6) • 60 = 600 + 360 = 960 (вд. і вид.) – частота дихання за 1 год.

2) 960 : 2 = (800 + 160) : 2 = 400 + 80 = 480 (вд. і вид.) – частота дихання за пів години.

Відповідь: 960 і 480 вдихів і видихів.

 

Сторінка 55

Завдання 186

10 : 2 : 5 = 5 : 5 = 1

40 : 4 : 10 = 10 : 10 = 1

800 : 4 : 10 = 200 : 10 = 20

800 : 2 : 2 : 10 = 800 : (2 • 2 • 10) = 800 : 400 = 2

40 : 2 : 4 = 20 : 4 = 5

400 : 2 : 100 = 200 : 100 = 2

600 : З : 2 = 200 : 2 = 100

24 : 2 : 2 : З = 24 : (2 • 2 • 3) = 24 : 12 = 2

Завдання 187   Спосіб послідовного ділення

24 : 12 = 24 : 6 : 2 = 2

36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 3

48 : 12 = 48 : 6 : 2 = 4

24 : 12 = 24 : (6 • 2) = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

36 : 12 = 36 : (6 • 2) = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

Завдання 188 Одиниці вимірювання

30 хв = 1/2 год

1 год : 30 хв = 60 хв : 30 хв = 2

1 с = 1/60 хв

1 хв : 1 с = 60 с : 1 с = 60

1 год = 1/24 доби

1 доба : 1 год = 24 год : 1 год = 24

20 хв = 1/3 год

1 год : 20 хв = 60 хв : 20 хв = 3

10 с = 1/6 хв

1 хв : 10 с = 60 с : 10 с = 6

6 год = 1/4 доби

1 доба : 6 год = 24 год : 6 год = 4

10 хв = 1/6 год

1 год : 10 хв = 60 хв : 10 хв = 6

30 с = 1/2 хв

1 хв : 30 = 60 с : 30 с = 2

12 год = 1/2 доби

1 доба : 12 год = 24 год : 12 год = 2

Завдання 189

Об’ємні фігури: куб, чотирикутна піраміда, трикутна піраміда.

 

Сторінка 56 

Завдання 190 Порівняння чисел

420 < 421     410 > 332        785 < 790      1000 > 999

Завдання 191

120 : 30 < 150 : 30

(де менше ділене, там менша частка)

65 : 5 < 75 : 5

(де менше ділене, там менша частка)

25 • 2 < 24 • 3

(25 + 25 < 24 + 24 + 24)

630 : 30 > 480 : 40

(21 > 12)

78 : 3 > 78 : 6

(де менший дільник, там більша частка)

41 • 3 = 3 • 41

(переставний закон множення)

Завдання 192  Складена задача

У районних змаганнях від кожної школи брало участь 2 групи хортингістів, по 5 учасників у кожній, і 8 плав­ців. Скільки учасників брало участь у змаганнях від однієї школи? Скільки учасників буде з 5 шкіл?

Короткий запис

Хортингісти — ? уч., 2 групи по 5 учасників

Плавці — 8 плавців

Всього (1 школа) — ? учасників

5 шкіл — ? учасників

Розв’язання

1) 5 • 2 = 10 (х.) – учасників-хортингістів брало участь.

2) 10 + 8 = 18 (уч.) – всього учасників від 1 школи.

3) 18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 90 (уч.) – учасників буде від 5 шкіл.

Відповідь: буде 90 учасників.

Завдання 193 Часу був у дорозі кожен турист:

Час 

від … до …

 

 

 

 

12 год 30 хв

13 год

12 год 35 хв

13 год

Час в дорозі

13 год – 12 год 30 хв = 30 хв

13 год – 12 год 35 хв = 25 хв

12 год 60 хв – 12 год 35 хв = 25 хв

Час

від … до  …

 

 

 

 

15 год 20 хв

15 год 45 хв

15 год 45 хв

16 год 15 хв

Час в дорозі

15 год 45 хв – 15 год 20 хв =

= 25 хв

16 год 15 хв – 15 год 45 хв =

= 30 хв

15 год 75 хв – 15 год 45 хв = 30 хв

Сторінка 57

Завдання 194

а

44

60

75

108

160

340

b

22

12

15

18

40

17

а + b

66

72

90

126

200

357

a – b

22

48

60

90

120

323

а : b

2

30

5

6

4

20

44 + 22 = 66

60 + 12 = 72

72 + 15 = 80 + 10 = 90

108 + 18 = 108 + 2 + 16 = 126

160 + 40 = 100 + 100 = 200

340 + 17 = 357

44 – 22 = 22

60 – 12 = 60 – 20 + 8 = 48

75 – 15 = 60

108 – 18 = 108 – 10 – 8 = 90

160 – 40 = 120

 

340 – 17 = 340 – 20 + 3 = 323

44 : 22 = 2

60 : 2 = 30

75 : 15 = 5

108 : 18 = 6

160 : 40 = 16 : 4 = 4

 

340 : 17 = 20

Завдання 195

У мене менше З0, але більше 25 книг з пригодницьки­ми романами. Число книг ділиться на 3. Скільки я маю таких книг?

Розв’язання

Числа між 25 і 30: 26, 27, 28, 29.

27 – це число, яке задовольняє умові подільності на 3 (сума цифр такого числа також ділиться на 3).

Відповідь: я маю 27 книг.  

Завдання 196  Ознайомлення з дробами

Побудуй круг, радіус якого 1 см 5 мм. Поділи його на 8 однакових частин. Підпиши одну з цих частин. Зафар­буй різними кольорами половину й чверть цього круга.

Нерівність дробових чисел: 1/2 > 1/4

 

Сторінка 58

Завдання 197

450 + 50 = 400 + 100 = 500 (барабан)

400 – 60 = 340 (юнга)

360 – 180 = 360 – 200 + 20 = 180 (морква)

420 + 180 = 500 + 100 = 600 (лук)

58 + 42 = 90 + 10 = 100 (танк)

64 – 49 = 64 – 50 + 1 = 15 (антена)

370 + 150 = 400 + 120 = 520 (юрта)

25 • 5 = (20 + 5) • 5 = 125 (ананас)

200 : 40 = 5 (ирій)

300 : 100 = 3 (кіт)

42 • 20 = (40 + 2) • 20 = 840 (яблуко)

480 : 40 = 48 : 4 = 12 (тигр)

510 : 30 = 51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 17 (мед)

84 : 42 = 2 (удав)

240 • 2 = (200 + 40) • 2 = 480 (листок)

320 : 4 = 80 (телевізор)

Значення в порядку спадання:

840

600

520

500

480

340

180

125

100

80

17

15

12

5

3

2

Я

Л

Ю

Б

Л

Ю

М

А

Т

Е

М

А

Т

И

К

У

Сторінка 59

Завдання 198, 199

70 + 80 = 150            330 + 420 = 750       470 + 260 = 600 + 130 = 730

420 + 190 = 500 + 110 = 610      410 + 190 = 500 + 100 = 600      

 

Сторінка 60

Завдання 200

а) Оскільки 50 = 5 • 10, то

З • 50 = З • (5 • 10) = (З • 5) • 10 = 15 • 10 = 150

З • 50 = 50 • З = (5 • 10) • З = 5 • З • 10 = 15 • 10 = 150

8 • 50 = 50 • 8 = (5 • 10) • 8 = 5 • 8 • 10 = 40 • 10 = 400  

9 • 50 = 50 • 9 = (5 • 10) • 9 = 5 • 9 • 10 = 45 • 10 = 450   

5 • 50 = 50 • 5 = (5 • 10) • 5 = 5 • 5 • 10 = 25 • 10 = 250

б) Оскільки 50 = 100 : 2, то

16 • 50 = 16 • (100 : 2) = 16 : 2 • 100 = 8 • 100 = 800

18 • 50 = 18 • (100 : 2) = 18 : 2 • 100 = 9 • 100 = 900

14 • 50 = 14 • (100 : 2) = 14 : 2 • 100 = 7 • 100 = 700

Завдання 201

а) Оскільки 50 = 5 • 10, то

400 : 50 = 400 : (5 • 10) = 400 : 5 : 10 = 400 : 10 : 5 = 40 : 5 = 8

300 : 50 = 300 : (5 • 10) = 300 : 5 : 10 = 300 : 10 : 5 = 30 : 5 = 6

350 : 50 = 350 : (5 • 10) = 350 : 5 : 10 = 350 : 10 : 5 = 35 : 5 = 7

б) Оскільки 50 = 100 : 2, то

400 : 50 = 400 : (100 : 2) = 400 : 100 • 2 = 4 • 2 = 8

800 : 50 = 800 : (100 : 2) = 800 : 100 • 2 = 8 • 2 = 16

200 : 50 = 200 : (100 : 2) = 200 : 100 • 2 = 2 • 2 = 4

600 : 50 = 600 : (100 : 2) = 600 : 100 • 2 = 6 • 2 = 12

в) 400 : 50 = 40 : 5 = 8

300 : 50 = 30 : 5 = 6

 

Сторінка 61

Завдання 202

Оскільки 25 = 100 : 4, то

а) 8 • 25 = 8 • (100 : 4) = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200

4 • 25 = 4 • (100 : 4) = 4 • 100 : 4 = 400 : 4 = 100

6 • 25 = 6 • (100 : 4) = 6 • 100 : 4 = 600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 150

б) 8 • 25 = 8 • (100 : 4) = 8 : 4 • 100 = 2 • 100 = 200

4 • 25 = 4 • (100 : 4) = 4 : 4 • 100 = 1 • 100 = 100

6 • 25 = 6 • (100 : 4) = 6 : 4 • 100 (6 на 4 не ділиться націло, тому даний спосіб не підходить)

Завдання 203

Оскільки 25 = 100 : 4, то

а) 600 : 25 = 600 : (100 : 4) = 600 : 100 • 4 = 6 • 4 = 24

700 : 25 = 700 : (100 : 4) = 700 : 100 4 = 7 • 4 = 28

500 : 25 = 500 : (100 : 4) = 500 : 100 • 4 = 5 • 4 = 20

400 : 25 = 400 : (100 : 4) = 400 : 100 • 4 = 4 • 4 = 16

б) 300 : 25 = (З • 100) : (100 : 4) = З • 100 : 100 • 4 = З • 4 = 12

400 : 25 = (4 • 100) : (100 : 4) = 4 • 100 : 100 • 4 = 4 • 4 = 16

500 : 25 = (5 • 100) : (100 : 4) = 5 • 100 : 100 • 4 = 5 • 4 = 20

800 : 25 = (8 • 100) : (100 : 4) = 8 • 100 : 100 • 4 = 8 • 4 = 32

 

Сторінка 62

Завдання 204    Обчислення виразу виду а • 11

(b + c) = • b + • b

5 • 11 = 5 • (10 + 1) = 5 • 10 + 5 • 1 = 50 + 5 = 5

Завдання 205

Оскільки 11 = 10 + 1, то

24 • 11 = 24 • (10 + 1) = 24 • 10 + 24 • 1 = 240 + 24 = 264

7 • 11 = 7 • (10 + 1) = 7 • 10 + 7 • 1 = 70 + 7 = 77

35 • 11 = 35 • (10 + 1) = 35 • 10 + 35 • 1 = 350 + 35 = 385

41 • 11 = 41 • (10 + 1) = 41 • 10 + 41 • 1 = 410 + 41 = 451

24 • 11 = 24 • (10 + 1) = 24 • 10 + 24 • 1 = 240 + 24 = 264

36 • 11 = 36 • (10 + 1) = 36 • 10 + 36 • 1 = 360 + 36 = 396

Завдання 206

52 11 = 52 • (10 + 1) = 52 • 10 + 52 • 1 = 520 + 52 = 572

52 • 10 = 520

52 • 1 = 52

+520

     52

   572

63 • 11 = 63 • (10 + 1) = 63 • 10 + 63 • 1 = 630 + 63 = 693

 

+630

     63

   693

27 • 11 = 27 • (10 + 1) = 27 • 10 + 27 • 1 = 270 + 27 = 297

 

+270

     27

   297

Сторінка 63

Завдання 207   Обчислення виразу виду а • 99

a • (b – c) = a • b – a • c

7 99 = 7 • (100 – 1) = 7 • 100 – 7 • 1 = 700 – 7 = 693

Завдання 208

Оскільки 99 = 100 – 1 , то

5 • 99 = 5 • (100 – 1) = 5 • 100 – 5 • 1 = 500 – 5 = 495

8 • 99 = 8 • (100 – 1) = 8 • 100 – 8 • 1 = 800 – 8 = 792

7 • 99 = 7 • (100 – 1) = 7 • 100 – 7 • 1 = 700 – 7 = 693

4 • 99 = 4 • (100 – 1) = 4 • 100 – 4 • 1 = 400 – 4 = 396

Або: 

7 • 99 = 7 • (100 – 1) = 7 • 100 – 7 • 1 = 700 – 7 = 693

7 • 99

_7 • 100

  7 • 1

_700

     7

  693

6 • 99 = 6 • (100 – 1) = 6 • 100 – 6 • 1 = 600 – 6 = 594

6 • 99

_6 • 100

  6 • 1

_600

      6

  594

3 • 99 = 3 • (100 – 1) = 3 • 100 – 3 • 1 = 300 – 3 = 297

3 • 99

_3 • 100

  3 • 1

_300

      3

  297

Інші завдання дивись тут...