Інші завдання дивись тут...

Завдання 52

380 – 200 = 180

420 – 100 = 320

520 – 100 = 420

620 – 100 = 520

530 – 300 = 230

250 – 70 = 250 – 50 – 20 = 180

350 – 70 = 350 – 50 – 20 = 280

450 – 70 = 450 – 50 – 20 = 380

250 – 90 = 250 – 50 – 40 = 160

360 – 80 = 360 – 60 – 20 = 280

460 – 80 = 460 – 60 – 20 = 380

560 – 80 = 560 – 60 – 20 = 480

Завдання 53 Проста задача

Автомобіліст протягом двох днів подолав 450 км. Першого дня він проїхав 290 км. Яку відстань подо­лав автомобіліст другого дня?

Розв'язування

450 – 290 = 160 (км)

Відповідь: другого дня автомобіліст подолав 160 кілометрів

 

Завдання 54

Віднімання частинами:

450 – 290 = 450 – (200 + 90) = (450 – 200) – 90 = 250 – 90 = 160

Віднімання способом укрупнення розрядних одиниць:

450 – 290 = 45 дес. – 29 дес. = 16 дес. = 160

Віднімання способом округлення:

450 – 290 = 450 – (300 – 290) = 450 – 300 + 10 = 150 + 10 = 160

 

Завдання 55

640 – 380 = 640 – (340 + 40) = 640 – 340 – 40 = 300 – 40 = 260

640 – 70 = 64 дес. – 7 дес. = 64 дес. – 6 дес. – 1 дес. = 59 дес. = 590

340 + 90 = 340 + 60 + 30 = 400 + 30 = 430

180 + 180 = 180 + 20 + 160 = 200 + 160 = 360

Різниця між найбільшим і найменшим ре­зультатами:  590 – 260 = 330

 

Завдання 56

У п'ятиповерховому паркінгу розміщено 400 автомо­білів. До 9 год із паркінгу виїхало 130 автомобілів, з 9 до 12 год — ще 60. Скільки автомобілів залиши­лося опівдні в паркінгу?

Розв’язання

1 спосіб

400 – (130 + 60) = 210 (ав.) – автомобілів залиши­лося опівдні в паркінгу

2 спосіб

(400 – 130) – 60 = 210 (ав.) – автомобілів залиши­лося опівдні в паркінгу

Відповідь: опівдні в паркінгу залишилося 210 автомобілів

Які дані в задачі надлишкові? З 9 до 12 год

 

Завдання 57

а) Суму чисел 410 і 290 зменш на 40:

(410 + 290) – 40 = 700 – 40 = 660

б) Зменшуване 320, від'ємник — 90. Знайди різницю.

320 – 90 = 320 – 20 – 70 = 300 – 70 = 230

в) Від числа 370 відніми суму 110 і 180:

370 – (110 + 180) = 370 – 290 = 370 – 170 – 20 = 180

г) Різницю чисел 640 і 370 збільш на 300:

(640 – 370) + 300 = (640 – 340 – 30) + 300 = 270 + 30 = 300

 

Завдання 58  Прямокутник довжиною 6 см і шириною 4 см поділи на два рівні прямокутни­ки.

Якщо поділимо по довжині 6 см, то будемо мати два прямокутники довжиною 4 см і шириною 3 см.

Якщо поділимо по ширині 4 см, то матимемо два прямокутники довжиною 6 см і шириною 2 см.

Обчис­лимо суму периметрів двох довших прямокутників.

1) Р = (6 + 2) • 2 = 16 (см) – периметр довшого прямокутника

2) 16 + 16 = 32 (см) – сума периметрів двох довших прямокутників

�  Досліди, чи буде сума периметрів менших пря­мокутників дорівнювати периметру великого прямокутника. Чому?

1) Р = (4 + 3) • 2 = 14 (см) – периметр меншого прямокутника

2) 14 + 14 = 28 (см) – сума периметрів двох менших прямокутників

3) Р = (6 + 4) • 2 = 20 (см) – периметр великого прямокутника

Ні, оскільки в сумі периметрів додатково двічі врахована сторона 4 см

 

Завдання 59

12 – 5 = 7

120 – 50 = 70

61 – 12 = 49

610 – 120 = 490

63 – 15 = 48

630 –150 = 480

54 – 38 = 16

540 – 380 = 160

Завдання 60

У першій коробці було 45 ялинкових іграшок, у другій — 38. На ялинку повісили 29 іграшок. Скільки іграшок залишилося у двох коробках?

Розв’язання

1 спосіб

(45 + 38) – 29 = 54 (ігр.)

2 спосіб

Нехай повісили іграшки з першої коробки, тоді

(45 – 29) + 38 = 54 (ігр.)

З спосіб

Нехай повісили іграшки з другої коробки, тоді

(38 – 29) + 45 = 54 (ігр.)

Відповідь: у двох коробках залишилось 54 іграшки

 

Завдання 61  Яким математичним правилом можна пояснити дії продавчині, коли вона обчислює, яку решту дати з 400 грн після покупки на 290 грн?

Даю 10 грн здачі та ще 290 грн (за покупку) — це ра­зом 300 грн. Щоб була загальна сума 400 грн, ще по­трібно до 300 грн додати 100 грн, буде 400 грн. Отже, решта: 10 + 100 = 110 (грн).

400 – 290 = 100 + (300 – 290) = 100 + 10 = 110  до числа додати різницю

 

Завдання 62    «Родзинка» - додають і віднімають однакове число

30 + 40 – 40 = 30                   300  100 + 100 = 300

100 + 10  10 = 100                325  175 + 175 = 325

20 + 50 – 50 = 20                   500  200 + 200 = 500

 

Завдання 63 Найближчі розрядні числа

70, 72, 80                 300, 320, 400      400, 490, 500

 

Завдання64, 65  Порівняння чисел

100 – 30 < 110 – 30     де менше зменшуване, там менша різниця

340 – 70 > 300 – 70     де більше зменшуване, там більша різниця

76 – 15 <  80 – 15       де менше зменшуване, там менша різниця 

95 – 37 > 90 – 37       де більше зменшуване, там більша різниця

 

Завдання 66

Додали і відняли однакове число:

450 – 370 = 450 + 20 – 370 – 20 = 470 – 370 – 20 = 100 – 20 = 80

Віднімання способом округлення:

450 – 370 = 450 – (400 – 30) = 450 – 400 + 30 = 50 + 30 = 80

530 – 180 = 530 – (200 – 20) = 530 – 200 + 20 = 330 + 20 = 350

 

Завдання 67

Марійка й Дениско виготовляють браслети з бісеру. Марійка за 2 год зробила 6 браслетів, а Дениско — 4.

Хто працює спритніше? Той, хто виготовляє більше браслетів за одиницю часу (більша продуктивність праці)

6 : 2 = 3 (бр.) – браслетів за 1 год виготовила Марійка

4 : 2 = 2 (бр.) – браслетів за 1 год виготовив Дениско

3 + 2 = 5 (бр.) – браслетів виготовили діти разом за 1 год

6 + 4 = 10 (бр.) – браслетів виготовили діти разом за 2 год

Чим захоплюєшся ти? Яке твоє хобі?...

 

Завдання 68

Обладнання для вимірювання на місцевості: землемірний циркуль (метр), сантиметрова стрічка, рулетка.

а) Виміряй довжину й ширину шкільного подвір'я прямокутної форми

Довжина 300 м, ширина 100 м

б) Обчисли довжину огорожі цього подвір'я

Р = (300 + 100) • 2 = 800 (м) – периметр огорожі

 

Завдання 6Порядок дій

2 • 8 + 10 = 16 + 10 = 26                 32 : 4 + 20 = 8 + 20 = 28

470 – 100 • 3 = 470 – 300 = 170       240 – 5 • 8 = 240 – 40 = 200

310 – 60 = 250                                  310 – 160 = 150

Результати в порядку зростання: 26  28   170  150  200  250

 

Завдання 70  У двох однакових пакетах 12 вафель. Скільки вафель у чотирьох таких пакетах? У трьох таких пакетах?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (в.) – вафель в одному пакеті

2) 6 • 4 = 24 (в.) – вафель у чотирьох таких пакетах

3) 6 • 3 = 18 (в.) – вафель у трьох таких пакетах

 

Завдання 71  Визнач, на якій відстані від школи проживає кожна дитина

750 м

910 м

950 м

960 м

1000 м

Умови

Галинка

 

Сергійко

 

 

Сергійко проживає на 200 м далі, ніж Галинка

 

Настуня

 

Петрик

 

Настуня проживає на 50 м ближче, ніж Петрик

 

 

 

 

Олег

 

Імена дітей у порядку збільшення відстані їхнього помешкання від школи:

Галинка, Настуня, Сергійко, Петрик, Олег 

Інші завдання дивись тут...