Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С."

Завдання 52

380 – 200 = 180

420 – 100 = 320

520 – 100 = 420

620 – 100 = 520

530 – 300 = 230

250 – 70 = 250 – 50 – 20 = 180

350 – 70 = 350 – 50 – 20 = 280

450 – 70 = 450 – 50 – 20 = 380

250 – 90 = 250 – 50 – 40 = 160

360 – 80 = 360 – 60 – 20 = 280

460 – 80 = 460 – 60 – 20 = 380

560 – 80 = 560 – 60 – 20 = 480

Завдання 53 Проста задача  на знаходження невідомого доданку

Автомобіліст протягом двох днів подолав 450 км. Першого дня він проїхав 290 км. Яку відстань подо­лав автомобіліст другого дня?

І день

ІІ день

Всього

290 км

?

450 км

Короткий запис

І день — 290 км

ІІ день — ?

Всього — 450 км

Схема

Розв’язання

450 – 290 = 160 (км) відстань подо­лав автомобіліст другого дня.

Відповідь: другого дня автомобіліст подолав 160 кілометрів.

 

Завдання 54

Віднімання частинами:

450 – 290 = 450 – (200 + 90) = (450 – 200) – 90 = 250 – 90 = 160

Віднімання способом укрупнення розрядних одиниць:

450 – 290 = 45 дес. – 29 дес. = 16 дес. = 160

Віднімання способом округлення:

450 – 290 = 450 – (300 – 290) = 450 – 300 + 10 = 150 + 10 = 160

 

Завдання 55

640 – 380 = 640 – (340 + 40) = 640 – 340 – 40 = 300 – 40 = 260

640 – 70 = 64 дес. – 7 дес. = 64 дес. – 4 дес. – 3 дес. = 57 дес. = 570

340 + 90 = 340 + 60 + 30 = 400 + 30 = 430

180 + 180 = 180 + 20 + 160 = 200 + 160 = 360

Різниця між найбільшим і найменшим ре­зультатами:  590 – 260 = 330

 

Завдання 56 Складена задача на віднімання суми від числа

У п'ятиповерховому паркінгу розміщено 400 автомо­білів. До 9 год із паркінгу виїхало 130 автомобілів, з 9 до 12 год — ще 60. Скільки автомобілів залиши­лося опівдні в паркінгу?

1 спосіб

Короткий запис

Було — 400 автомобілів

Виїхало — ?, 130 автомобілів і 60 автомобілів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього автомобілів виїхало?

130 + 60 = 190 (ав.)

2) Скільки автомобілів залиши­лося опівдні в паркінгу?

400 – 190 = 210 (ав.) 

Розв'язання

400 – (130 + 60) = 210 (ав.)

2 спосіб

Оскільки спочатку виїхало декілька автомобілів, а потім ще декілька, тому

Короткий запис

Було — 400 автомобілів

Виїхало спочатку  — 130 автомобілів

Залишились (Було) — ?

Виїхало потім — 60 автомобілів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки автомобілів залиши­лося, коли виїхало 130?

400 – 130 = 270 (ав.)

2) Скільки автомобілів залиши­лося опівдні в паркінгу?

270 – 60 = 210 (ав.)

Розв’язання

(400 – 130) – 60 = 210 (ав.)

Відповідь: опівдні в паркінгу залишилося 210 автомобілів.

� Надлишкові дані: час до 9 год (спочатку, зранку), з 9 год до 12 год (потім, опівдні)

 

Завдання 57

а) Суму чисел 410 і 290 зменш на 40:

(410 + 290) – 40 = 700 – 40 = 660

б) Зменшуване 320, від'ємник — 90. Знайди різницю.

320 – 90 = 320 – 20 – 70 = 300 – 70 = 230

в) Від числа 370 відніми суму 110 і 180:

370 – (110 + 180) = 370 – 290 = 370 – 270 – 20 = 80

г) Різницю чисел 640 і 370 збільш на 300:

(640 – 370) + 300 = (640 – 340 – 30) + 300 = 270 + 300 = 570

 

Завдання 58  Прямокутник довжиною 6 см і шириною 4 см поділи на два рівні прямокутни­ки.

Якщо поділимо по довжині 6 см, то будемо мати два прямокутники довжиною 4 см і шириною 3 см.

Якщо поділимо по ширині 4 см, то матимемо два прямокутники довжиною 6 см і шириною 2 см.

Обчис­лимо суму периметрів двох довших прямокутників.

1) Р = (6 + 2) • 2 = 16 (см) – периметр довшого прямокутника.

2) 16 + 16 = 32 (см) – сума периметрів двох довших прямокутників.

�  Дослідили, чи буде сума периметрів менших пря­мокутників дорівнювати периметру великого прямокутника:

1) Р = (4 + 3) • 2 = 14 (см) – периметр меншого прямокутника.

2) 14 + 14 = 28 (см) – сума периметрів двох менших прямокутників.

3) Р = (6 + 4) • 2 = 20 (см) – периметр великого прямокутника.

Ні, оскільки в сумі периметрів додатково двічі врахована сторона 4 см.

 

Завдання 59

12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7

120 – 50 = 12 дес. – 5 дес. = 7 дес. = 70

61 – 12 = 61 – 11 – 1 = 49

610 – 120 = 61 дес. – 12 дес. = 49 дес. = 490

63 – 15 = 63 – 13 – 2 = 48

630 – 150 = 480

54 – 38 = 54 – 34 – 4 = 16

540 – 380 = 160

Завдання 60 Складена задача на додавання числа до суми

У першій коробці було 45 ялинкових іграшок, у другій — 38. На ялинку повісили 29 іграшок. Скільки іграшок залишилося у двох коробках?

1 спосіб

Короткий запис

Було — ?, 45 іграшок і 38 іграшок

Повісили —  29 іграшок

Стало — ? 

План розв’язування

1) Скільки всього іграшок було в коробках?

45 + 38 = 83 (іг.)

2) Скільки іграшок залишилося у двох коробках?

83 – 29 = 54 (іг.)

Розв’язання

(45 + 38) – 29 = 54 (іг.)

2 спосіб

Нехай повісили іграшки з першої коробки, тоді

Короткий запис

Було в І коробці — 45 іграшок

Повісили — 29 іграшок

Залишилось (І коробка) — ?

ІІ коробка — 38 іграшок

Всього залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки іграшок залишилося у І коробці, коли взяли 29 іграшок?

45 – 29 = 16 (іг.)

2) Скільки іграшок залишилося у двох коробках?

16 + 38 = 54 (іг.)

Розв'язання

(45 – 29) + 38 = 54 (іг.)

3 спосіб

Нехай повісили іграшки з другої коробки, тоді

Короткий запис

Було в ІІ коробці — 38 іграшок

Повісили — 29 іграшок

Залишилось (ІІ коробка) — ?

І коробка — 45 іграшок

Всього залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки іграшок залишилося у ІІ коробці, коли взяли 29 іграшок?

38 – 29 = 9 (іг.)

2) Скільки іграшок залишилося у двох коробках?

9 + 45 = 54 (іг.)

Розв'язання

(38 – 29) + 45 = 54 (іг.)

Відповідь: у двох коробках залишилось 54 іграшки.

 

Завдання 61  Яким математичним правилом можна пояснити дії продавчині, коли вона обчислює, яку решту дати з 400 грн після покупки на 290 грн?

Даю 10 грн здачі та ще 290 грн (за покупку) — це ра­зом 300 грн. Щоб була загальна сума 400 грн, ще по­трібно до 300 грн додати 100 грн, буде 400 грн. Отже, решта: 10 + 100 = 110 (грн).

400 – 290 = 100 + (300 – 290) = 100 + 10 = 110  до числа додати різницю.

 

Завдання 62    «Родзинка» - додають і віднімають однакове число

Якщо деякого числа додати і відняти однакове число, то отримаємо початкове число.

Якщо від деякого числа відняти і додати однакове число, то отримаємо початкове число.

30 + 40 – 40 = 30                   300  100 + 100 = 300

100 + 10  10 = 100                325  175 + 175 = 325

20 + 50 – 50 = 20                   500  200 + 200 = 500

 

Завдання 63 Найближчі розрядні числа

70, 72, 80                 300, 320, 400      400, 490, 500

 

Завдання 64  Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Якщо зменшуване збільшити на декілька одиниць, тоді різниця також збільшиться на стільки ж одиниць:

15 – 10 = 5

22 – 10 = (15 + 7) – 10 = (15 – 10) + 7 = 5 + 7 = 12

Якщо зменшуване зменшити на декілька одиниць, тоді різниця також зменшиться на стільки ж одиниць:

120 – 30 = 90

100 – 30 = (120 – 20) – 30 = 120 – 20 – 30 = (120 – 30) – 20 = 90 – 20 = 70

380 – 180 = 200

320 – 180 = (380 – 60) – 180 = (380 – 180) – 60 = 200 – 60 = 140

 

Завдання64, 65  Порівняння чисел

100 – 30 < 110 – 30

де менше зменшуване, там менша різниця

340 – 70 > 300 – 70

де більше зменшуване, там більша різниця

76 – 15 <  80 – 15

де менше зменшуване, там менша різниця 

95 – 37 > 90 – 37

де більше зменшуване, там більша різниця

Завдання 66

Додали і відняли однакове число:

450 – 370 = 450 + 20 – 370 – 20 = 470 – 370 – 20 = 100 – 20 = 80

Віднімання способом округлення:

450 – 370 = 450 – (400 – 30) = 450 – 400 + 30 = 50 + 30 = 80

530 – 180 = 530 – (200 – 20) = 530 – 200 + 20 = 330 + 20 = 350

 

Завдання 6Складена задача на множення

Марійка й Дениско виготовляють браслети з бісеру. Марійка за 2 год зробила 6 браслетів, а Дениско — 4.

 

Браслетів за 1 год

(продуктивність праці)

Час

Загальна кількість браслетів

Марійка

?

 

2

4

 

Дениско

?

2

6

Разом

 

?

2

 

?

План розв’язування

1) Скільки браслетів за 1 год виготовила Марійка?

2) Скільки браслетів за 1 год виготовив Дениско?

3) Скільки браслетів виготовили діти разом за 1 год?

4) Скільки браслетів виготовили діти разом за 2 год?

5) Хто працює спритніше?

Розв’язання

6 : 2 = 3 (бр.) – браслетів за 1 год виготовила Марійка.

4 : 2 = 2 (бр.) – браслетів за 1 год виготовив Дениско.

3 + 2 = 5 (бр.) – браслетів виготовили діти разом за 1 год.

5 • 2 = 10 (бр.) – браслетів виготовили діти разом за 2 год.

3 > 2  Марійка працює спритніше

Спритніше працює той, хто виготовляє більше браслетів за одиницю часу (більша продуктивність праці)

Чим захоплюєшся ти? Яке твоє хобі?...

 

Завдання 68

Обладнання для вимірювання на місцевості: землемірний циркуль (метр), сантиметрова стрічка, рулетка, далекомір.

а) Виміряй довжину й ширину шкільного подвір'я прямокутної форми

Довжина 300 м, ширина 100 м.

б) Обчислили довжину огорожі цього подвір'я (знайшли периметр прямокутника):

1 спосіб

Р = (300 + 100) • 2 = 400 • 2 = 800 (м)

2 спосіб

Р = 300 • 2 + 100 • 2 = 600 + 200 = 800 (м)

3 спосіб

Р = 300 + 100 + 300 + 100 = 800 (м)

Завдання 6Порядок дій

2 • 8 + 10 = 16 + 10 = 26

32:4 + 20 = 8 + 20 = 28

470 – 1003 = 470 – 300 = 170

240 – 58 = 240 – 40 = 200

310 – 60 = 310 – 100 + 40 = 250

310 – 160 = 310 – 110 – 50 = 150

Результати в порядку зростання (від меншого до більшого): 26, 28, 170, 150, 200, 250

 

Завдання 70  Задача на зведення до одиниці

У двох однакових пакетах 12 вафель. Скільки вафель у чотирьох таких пакетах? У трьох таких пакетах?

Вафель в 1 пакеті

Кількість пакетів

Загальна кількість вафель

?

2

12

однакова

4

?

однакова

5

?

Короткий запис

2 пакети — 12 вафель

1 пакет — ? вафель

4 пакети — ? вафель

5 пакетів — ? вафель

План розв’язування

1) Скільки вафель у одному такому пакеті?

2) Скільки вафель у чотирьох таких пакетах?

3) Скільки вафель у трьох таких пакетах?

Розв’язання

1 спосіб

1) 12 : 2 = 6 (в.) – вафель в одному пакеті.

2) 6 • 4 = 24 (в.) – вафель у чотирьох таких пакетах.

3) 6 • 3 = 18 (в.) – вафель у трьох таких пакетах.

2 спосіб

1) 12 : 2 = 6 (в.) – вафель в одному пакеті.

2) оскільки у 2 пакетах 12 вафель, а 4 пакети – це у 2 рази більше, ніж 2 пакети, то відповідно вафель у 2 рази більше тому

12 • 2 = 24 (в.) – вафель у чотирьох таких пакетах.

3) 6 • 3 = 18 (в.) – вафель у трьох таких пакетах.

Завдання 71  

Визнач, на якій відстані від школи проживає кожна дитина. Відомо, що Сергійко проживає на 200 м далі, ніж Галинка. Настуня проживає на 50 м ближче, ніж Петрик.

1 спосіб

Міркуємо так. Якщо Сергійко проживає на 200 м далі, ніж Галинка, тоді 950 – 750 = 200 (м.). Сергійко проживає на відстані 950 м, а Галинка – 750 м. Якщо Настуня проживає на 50 м ближче, ніж Петрик, тоді 960 – 910 = 50 (м). Настуня проживає на відстані 910 м, а Петрик – 960 м. Залишається Олег, котрий проживає на відстані 1000 м.

2 спосіб (табличний) 

750 м

910 м

950 м

960 м

1000 м

Умови

Галинка

 

Сергійко

 

 

Сергійко проживає на 200 м далі, ніж Галинка

 

Настуня

 

Петрик

 

Настуня проживає на 50 м ближче, ніж Петрик

 

 

 

 

Олег

 

Імена дітей у порядку збільшення відстані їхнього помешкання від школи:

Галинка, Настуня, Сергійко, Петрик, Олег. 

Інші завдання дивись тут...