Інші завдання дивись тут...

Завдання 275  Натуральні числа

1) число, у якому на місці одиниць — цифра 3, на місці десятків — цифра 5, на місці сотень — 2: 253

2) число, у якому на першому місці зліва — цифра 3, на другому — 5, на третьому — 2: 352

Одиниць кожного розряду в цих числах:

253 = 2 сот. 5 од. 3 дес.     352 = 3 сот. 5 од. 2 дес.

 

Завдання 276 Розрядна лічба

Збільшили кожне число на 10 (додали число 10) :

272 + 10 = 282      364 + 10 = 374      591 + 10 = 601    888 + 10 = 898

Зменшили кожне число на 10 (відняли число 10) :

272 – 10 = 262       364 – 10 = 354      591 – 10 = 691     888 – 10 = 878

У числах змінилися цифри класу десятків

 

Завдання 277  Письмове додавання

Дія

Сотні

Десятки

Одиниці

Читаємо число

+

2

4

5

двісті сорок п’ять

5

1

3

п’ятсот тринадцять

 

7

5

8

сімсот п’ятдесят вісім

Завдання 278

+ 124

   235

   359

+573

  316

  889

+211

  138

  349

+342

    53

  395

Завдання 279  Рівняння

х – 114 = 732

х = 732 + 114

х = 846

846 – 114 = 732

732 = 732

 

Завдання 280

Турист-автомобіліст першого дня подолав 302 км, другого — на 22 км більше. Яку відстань подолав ту­рист за два дні?

Розв’язання

1)  302 + 22 = 324 (км) – відстань другого дня

2) 302 + 324 = 626 (км)

Відповідь: за два дні турист подолав 626 кілометрів

 

Завдання 281 Одиниці вимірювання

5 м 30 см = 5 • 100 см + 30 см = 500 см + 30 см = 530 см

7 дм 3 см = 7 • 10 см + 3 см = 70 см + 3 см = 73 см

7 м 4 дм = 7 • 10 дм + 4 дм = 70 дм + 4 дм = 74 дм

3 м 4 дм = 3 • 100 см + 40 см = 300 см + 40 см = 340 см

5 грн 15 коп. = 5 • 100 коп. + 15 коп. = 500 коп. + 15 коп. = 515 коп

8 грн 40 коп. = 8 • 100 коп. + 40 коп. = 800 коп. + 40 коп. = 840 коп

1 ц 58 кг = 100 кг + 58 кг = 158 кг

1 ц 20 кг = 100 кг + 20 кг = 120 кг

 

Завдання 282

І сп. +3 грн 40 коп.

         5 грн 50 коп.

         8 грн 90 коп.

ІІ сп. +340 коп.

           550 коп.

           890 коп.= 8 грн 90 коп.

Завдання 283

+317

  451

  768

+284

  315

  599

+426

  263

  689

28 : 4 + 56 : 8 = 7 + 7 = 14

8 • 5 – 5 • 4 = 5 • (8 – 4) = 5 • 4 = 20

32 : 8 + 64 : 8 = 4 + 8 = 12

9 • 6 – 9 • 3 = 9 • (6 – 3) = 9 • 3 = 27

320 – 160 = 320 – 200 + 40 = 160

640 – 320 = 320

Завдання 284

Ігор купив 6 кг моркви, ціна якої 7 грн за кілограм, та 9 кг картоплі, ціна якої 6 грн за 1 кг. У нього залишилося ще 100 грн. Скільки гривень було в Ігоря?

Розв’язання      

1) 7 • 6 = 42 (грн) – вартість моркви

2) 6 • 9 = 54 (грн) – вартість картоплі

3) 42 + 54 = 96 (грн) – вартість покупки

3) 100 + 96 = 196 (грн)

Відповідь: в Ігоря було 196 гривень

 

2) Склади й розв'яжи задачу про свої покупки.

Софійка купила 12 зошитів в клітинку, по 4 грн за кожен, та 6 зошити в лінійку, по 5 грн кожен. У неї залишилося ще 22 грн. Скільки гривень було у Софійки спочатку?

Розв’язання      

1) 12 • 4 = 48 (грн) – вартість зошитів в клітинку

2) 6 • 5 = 30 (грн) – вартість зошитів в лінійку

3) 48 + 30 = 78 (грн) – вартість покупки

3) 22 + 78 = 100 (грн)

Відповідь: у Софійки було 100 гривень

 

Завдання 285 Порозрядне додавання

463 + 326 = 789       463  + 326 = (400 + 60 + 3 + 300 + 20 + 6) = (400 + 300) + (60 + 20) + (3 + 6) = 700 + 80 + 9 = 789

463 + 326 = 789       463  + 326 = 463 + (300 + 20 + 6) = (463 + 300) + 20 + 6 = (763 + 20) + 6 = 783 + 6 = 789

436 + 122 = 558       436 + 122 = (400 + 30 + 6) + (100 + 20 + 2) = (400 + 100) + (30 + 20) + ( 6 + 2) = 500 + 50 + 8 = 558

436 + 122 = 558       436 + 122 = 436 + (100 + 20 + 2) = (436 + 100) + 20 + 2 = (536 + 20) + 2 = 556 + 2 = 558

362 + 335 = 697       362 +335 = (300 + 60 + 2) + (300 + 30 + 5) = (300 + 300) + (60 + 30) + ( 2 + 5) = 600 + 90 + 7 = 697

 

Завдання 286 Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням

Письмове віднімання

Перевірка

_345

  123

  222

_823

  123

  700

_458

  123

  335

+222

  123

  345

_345

  222

  123

+700

  123

  823

_823

  700

  123

+335

  123

  458

_458 

  335

  123

Завдання 287

_374

  252

  122

_893

  622

  271

_158

  106

    52

Завдання 288Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результат.

254 + 113 > 254 – 113    (сума більша, ніж різниця)

254 + 113 < 254 + 115   (де менший доданок, там менша сума)

371 + 425 = 563 + 223   (786 = 786)

568 – 234 < 887 – 547    (334 < 340)

 

Завдання 289  Доба

1 доба = 24 год          2 доби = 24 год + 24 год = 48 год

4 доби = 24 год • 4 = 96 год

1 год = 60 хв              2 год = 60 хв + 60 хв = 120 хв

4 год = 60 хв • 4 = 240 хв

2 год 20 хв + 3 год 30 хв = 5 год 50 хв

10 год 40 хв – 2 год 30 хв = 8 год 10 хв

5 год + 3 год + 25 хв = 8 год 25 хв

 

Завдання 290

Назви час, який показують годинники.

1 год; 5 год; 9 год 15 хв; 11 год

Який час вони показуватимуть через 25 хв?

1 год + 25 хв = 1 год 25 хв
5 год + 25 хв = 5 год 25 хв
9 год 15 хв + 25 хв = 9 год 40 хв

11 год + 25 хв = 11 год 25 хв
Який час вони показуватимуть через 55 хв?

1 год + 55 хв = 1 год 55 хв
5 год + 55 хв = 5 год 55 хв

9 год 15 хв + 55 хв. = 10 год 10 хв

11 год + 55 хв = 11 год. 55 хв

Який час вони показуватимуть через 60 хв?

1 год + 60 хв =1 год + 1 год = 2 год

5 год + 60 хв = 5 год + 1 год = 6 год
9 год 15 хв + 60 хв = 9 год 15 хв + 1 год = 10 год 15 хв
11 год + 60 хв =11 год + 1 год = 12 год

 

Завдання 291 Ознайомлення з дробами

а) 1 км = 1000 м      

    1/2 км = 1 км : 2 = 1000 м : 2 = 500 м

    1/5 км = 1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м

    1/10 км = 1 км : 10 = 1000 м : 10 = 100 м

б) 1/3 доби = 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

    1/10 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

 

Завдання 292

Було

Забрали

Залишилося

Рівності

a

b

c

a – b = c      c + b = a

m

n

k

m – k = n     n + k = m

d

e

f

d – e = f     d – f = e

Завдання 293

5 діб + 7 діб = 12 діб

12 тижнів – 3 тижні = 9 тижнів

4 год 25 хв + 5 год 25 хв = 9 год 50 хв

120 років – 20 років = 100 років

115 років + 5 років = 120 років

4 год 50 хв – 1 год 50 хв = 3 год

Завдання 294

Сергійко вийшов з дому до школи  о 8 год, а повернувся о 12 год 30 хв. Скільки часу Сергійка не було вдома?

Розв’язання

12 год 30 хв. – 8 год = 4 год 30 хв

Відповідь: Сергійка не було вдома 4 години і 30 хвилин

 

Склали подібну задачу про час перебування в школі, на тренуванні чи прогулянці.

Софійка вийшла з дому до школи о 8 год 15 хвилин, а повернулась о 13 год 40 хв. Скільки часу Софійка була в школі?

Розв’язання

13 год 40 хв – 8 год 15 хв = 5 год 25 хв

Відповідь: Софійка була в школі 5 годин і 25 хвилин

 

Завдання 295 Віднімання частинами

356 – 132 = 356 – (100 + 30 + 2) = 356 – 100 – 30 – 2 = 256 – 30 – 2 = 226 – 2 = 224

489 – 247 = 489 – (200 + 40 + 7) = 489 – 200 – 40 – 7 = 289 – 40 – 7 = 249 – 7 = 242

257 – 42 = 257 – (40 + 2) = 257 – 40 – 2 = 217 – 2 = 215

Інші завдання дивись тут...