Інші завдання дивись тут... 

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова та читання 3 клас Кравцова Н., Придаток О., Романова В.", 2020 року видання

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 312

Він розкаже нам, про кого чи про що розмова йде. Хто? чи що? — спитай про нього — зразу відповідь знайде.

Відгадка: підмет

Він про підмет нам розкаже, що він робить чи робив, дію він з предметом зв'яже, щоб ти думки не згубив.

Відгадка: присудок

Вправа 313  Прислів'я про працю

2� Граматична основа речення

Праця (що робить?) прикрашає.

Майстер (що робить?) ганьбить.

Людина (що робить?) встає.

Справа (що робить?) хвалить.

 

Вправа 314

Чи є в тебе домашні обов'язки, розкажи про них…

2� Підкреслили граматичну основу речення (підмет і присудок)

Котик хату підміта.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) котик (що робить?) підміта; підміта (що?) хату.

Вимів Мурчик дві смітинки.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) Мурчик (що зробив?) вимів; вимів (що?) смітинки; вимів (скільки?) дві.

 

Вправа 315  Утворили речення за схемами речень

______   =====.

Читаємо схему: розповідне речення з двох слів, перше слово – підмет, а друге – присудок.

Сонце пригріло. Весна прийшла.

Дерева розцвіли. Котик умивається.

 

______  =====  ●●●●●● .

Читаємо схему: розповідне речення з трьох слів, перше слово – підмет, друге – присудок, третє – другорядний член речення.

Сонце пригріло гаряче. Весна прийшла рано.

Дерева розцвіли навесні. Котик умивається завжди.

 

Вправа 316 Позначили головні і другорядні члени

Вітерець кущі колише.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) вітерець (що робить?) колише; колише (що?) кущі.

Місяць зорям пісню пише.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) місяць (що робить?) пише; пише (що?) пісню; пише (кому?) зорям.

 

Вправа 317

Рудохвості білочки живуть у лісі.

(Хто?) білочки (що роблять?) живуть; білочки (які?) рудохвості; живуть (де?) у лісі.

Основа речення: білочки живуть.

Схема речення:

(хто?) білочки <—————> (що роблять?) живуть

(які?) рудохвості                    (де?) у лісі

 

Вправа 318

Ведмеді чудово ловлять рибу.

(Хто?) ведмеді (що роблять?) ловлять, ловлять (що?) рибу, ловлять (як?) чудово.

Основа речення: ведмеді ловлять.

Схема речення:

(хто?) ведмеді <———> (що роблять?) ловлять

                                         (як?) чудово

 

Омелюхи взимку харчу­ються ягодами горобини.

(Хто?) омелюхи (що роблять?) харчуються, харчуються (коли?) взимку, харчу­ються (чим?) ягодами, ягодами (чого?) горобини.

Основа речення: омелюхи харчуються.

Схема речення:

(хто?) омелюхи <———> (що роблять?) харчуються

                                           (коли?) взимку

                                           (чим?) ягодами (чого?) горобини

 

Омари мають синій відтінок крові.

(Хто?) омари (що роблять?) мають, мають (що?) відтінок, відтінок (чого?) крові, відтінок (який?) синій.

Основа речення: омари мають.

Схема речення:

(хто?) омари <———> (що роблять?) мають

                                     (що?) відтінок (який?) синій

                                      (що?) відтінок (чого?) крові

 

Єноти впадають у зимову сплячку.

(Хто?) єноти (що роблять?) впадають, впадають (у що?) у сплячку, сплячку (яку?) зимову.

Основа речення: єноти впадають.

Схема речення:

(хто) єноти <———> (що роблять?) впадають

                                     (у що?) у сплячку (яку?) зимову

 

Вправа 319

1) Склали речення з підметом зайчик.

Взимку зайчик одягнув білу шубку.

(Хто?) зайчик (що зробив?) одягнув, одягнув (що?) шубку, одягнув (коли?) взимку, шубку (яку?) білу.

Зайчик швидко побіг від нас.

(Хто?) зайчик (що зробив?) побіг, побіг (як?) швидко, побіг (від кого?) нас.

2) Склали речення з присудком літає.

Над пшеничним полем літає жайворонок.

(Хто?) жайворонок (що робить?) літає, літає (де?) над полем, полем (яким?) пшеничним.

Високо літає паперовий змій у небі.

(Що?) змій (що робить?) літає, літає (як?) високо, літає (де?) над нами, змій (який?) паперовий.

 

Вправа 320

Таку картину можна побачити у мультфільмі, уявити в казці.

2� Підкреслили головні члени речення та встановили зв'язок між словами

Песик біля печі пиріжки пече.

(Хто?) песик (що робить?) пече, пече (що?) пиріжки, пече (де?) біля печі.

Котик у куточку сухарці товче.

(Хто?) котик (що робить?) товче, товче (що?) сухарці, товче (де?) у куточку.

Киця на віконці плаття пошива.

(Хто?) киця (що робить?) пошива, пошива (що?) плаття, пошива (де?) на віконці.

Півник у чоботях пісеньку співа.

(Хто?) півник (що робить?) співа, співа (що?) пісеньку, півник (у чому?) у чоботях.

 

Вправа 321

Тендітний пролісок несміливо визирнув з-під снігу.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) пролісок (що зробив?) визирнув, визирнув (звідки?) з-під снігу, визирнув (як?) несміливо, пролісок (який?) тендітний.

Основа речення: пролісок виглянув.

Схема речення:

(що?) пролісок <——> (що зробив?) виглянув

(який?) тендітний         (звідки?) з-під снігу

                                      (як?) несміливо

Словосполучення: тендітний пролісок, несміливо визирнув, визирнув з-під снігу.

Схема словосполучення:

тендітний <— (який?) пролісокХ

визирнув Х (як?) —> несміливо

визирнувХ (звідки?) —> з-під снігу

 

Вправа 322

2� Виписали словосполучення

Недавно ще гула метелиця.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) метелиця (що робила?) гула, гула (коли?) недавно.

Схема речення:

(що?) метелиця <——> (що робила?) гула

                                          (коли?) недавно

Основа речення: гула метелиця.

Словосполучення: недавно гула. Гула (коли?) недавно.

Схема словосполучення:

недавно <— (коли?) гулаХ

 

Іще лежить в низинах сніг.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) сніг (що робить?) лежить, лежить (де?)  в низинах.

Схема речення:

(що?) сніг <——> (що робить?) лежить

                                 (де?) в низинах

Основа речення: лежить сніг.

Словосполучення: лежить в низинах. Лежить (де?) в низинах.

Схема словосполучення:

лежитьХ (де?) —> в низинах

 

Уже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) листя (що робить?) стелиться, стелиться (чим?)  килимом, стелиться (до чого?) до ніг, листя (чого?) барвінку, килимом (яким?) зеленим.  

Схема речення:

(що?) листя <————> (що робить?) стелиться

(чого?) барвінку               (чим?) килимом (яким?) зеленим

                                          (до чого?) до ніг

Основа речення: листя стелиться.

Словосполучення: барвінку листя, стелиться килимом, стелиться до ніг, зеленим килимом. Листя (чого?) барвінку. Стелиться (чим?) килимом. Стелиться (до чого?) до ніг. Килимом (яким?) зеленим.

Схема словосполучення:

стелитьсяХ (чим?) —> килимом

стелитьсяХ (до чого?) —> до ніг

барвінку <— (чого?) листяХ

зеленим <— (яким?) килимомХ

 

Вправа 323

2� Сніг (який?) білий.

Струмок (який?) весняний.

Пливе (по чому?) по воді.

Летить (як?) швидко.

Пташка (яка?) гарна.

3� Підкреслили головне слово у словосполученнях.

Струмок весняний. Пливе по воді. Летить швидко. Пташка гарна.

4� Склали різні за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне) речення, вико­ристовуючи словосполучення.

Випав білий сніг. Коли випаде білий сніг? Нарешті випав білий сніг!

Тече весняний струмок. Чому тече весняний струмок? Задзвенів струмок весняний!

Пливе по воді саморобний човник. Гарно пливе по воді мій човник? Гарно мій човник пливе по воді!

Сьогодні вітер летить швидко. Як швидко летить вітер? Дуже швидко летить вітер!

Гарна пташка співає за вікном. Що співає тобі гарна пташка? Чудово за вікном співає гарна пташка!

 

Вправа 324 Підкреслили головне слово у словосполученнях

Ласкавий вітер

ласкавий <— (який?) вітерХ

Оченята квітів

оченятаХ (чого?) —> квітів

Муркочуть на вербичці

муркочутьХ (де?) —> на вербичці

Не спиться під снігами

не спитьсяХ (де?) —> під снігами

Вправа 325

Розказали про свій рідний край

 

Вправа 326

Заніс рідний вітер у серце зернину.

Зв’язок слів у реченні за питаннями: (що?) вітер (що зробив?) заніс; заніс (що?) зернину; заніс (куди?) у серце; вітер (який?) рідний.

Схема речення:

(що?) вітер <——> (що зробив?) заніс

(який?) рідний         (що?) зернину

                               (куди?) у серце

Основа речення: заніс вітер.

Словосполучення: рідний вітер, заніс зернину, заніс у серце.

Схема словосполучення:

рідний <— (який?) вітерХ

занісХ (що?) —> зернину

занісХ (куди?) —> у серце

 

І чисте колосся з душі проросло.

Зв’язок слів у реченні за питаннями: (що?) колосся (що зробило?) проросло; проросло (звідки?) з душі; колосся (яке?) чисте.

Схема речення:

(що?) колосся <——> (що зробило?) проросло

(яке?) чисте                (звідки?) з душі

Основа речення: колосся проросло.

Словосполучення: чисте колосся, проросло з душі.

Схема словосполучення:

чисте <— (яке?) колоссяХ

пророслоХ (звідки?) —> з душі

 

Вправа 327

Місяць над рікою срібло розлива. (Розповідне неокличне речення)

Вкрилася росою зоряна трава. (Розповідне неокличне речення)

Калиновий краю, пісне солов'їна, я тебе кохаю, рідна Україно! (Розповідне окличне речення)

2� Останнє речення зі звертанням. Розповідне речення за метою висловлювання, окличне речення за інтонацією.

3� Вкрилася росою зоряна трава.

Зв’язок слів у реченні за питаннями: (що?) трава (що зробила?) вкрилася; вкрилася (чим?) росою; трава (яка?) зоряна.

Схема речення:

(що?) трава <——> (що зробила?) вкрилася

(яка?) зоряна               (чим?) росою

Основа речення: трава вкрилася.

Словосполучення: вкрилася росою, зоряна трава.

Вкрилася (чим?) росою; трава (яка?) зоряна.

Схема словосполучення:

вкриласяХ (чим?) —> росою

зоряна <— (яка?) траваХ

 

Вправа 328

2� Визначили підмет і присудок, словосполучення

1) Рідна Вітчизна народові дарує сонце.

Зв’язок слів у реченні за питаннями: (що?) Вітчизна (що робить?) дарує; дарує (що?) сонце; дарує (кому?) народові; Вітчизна (яка?) рідна.

Схема речення:

(що?) Вітчизна <——> (що робить?) дарує

(яка?) рідна                   (кому?) народові

                                     (що?) сонце

Основа речення: Вітчизна дарує.

Словосполучення: рідна Вітчизна, народові дарує, дарує сонце.

Вітчизна (яка?) рідна, дарує (що?) сонце, дарує (кому?) народові.

Схема словосполучення:

рідна <— (яка?) ВітчизнаХ

даруєХ (що?) —> сонце

народові <— (кому?) даруєХ 

 

2) Гарна троянда на рідній землі росте.

Зв’язок слів у реченні за питаннями: (що?) троянда (що робить?) росте; росте (де?) на землі; троянда (яка?) гарна; землі (якій?) рідній.

Схема речення:

(що?) троянда <——> (що робить?) росте

(яка?) гарна                  (де?) на землі (якій?) гарні

Основа речення: троянда росте.

Словосполучення: гарна троянда, на землі росте, рідній землі.

Троянда (яка?) гарна, росте (де?) на землі, землі (якій?) рідній.

Схема словосполучення:

гарна <— (яка?) трояндаХ

на землі <— (де?) ростеХ

рідній <— (якій?) земліХ

 

Вправа 329 Уривок з вірша Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати».

2� Підкреслили підмет і присудок

Садок вишневий коло хати.

Хрущі над вишнями гудуть.

3� Просте речення

Садок вишневий коло хати.

Зв’язок слів у реченні за питаннями: (що?) садок (що робить?); садок (який?) вишневий; садок (де?) біля хати.

Основа речення: садок.

Словосполучення: садок вишневий, садок коло хати.

Садок (який?) вишневий, садок (де?) коло хати.

 

Хрущі над вишнями гудуть.

Зв’язок слів у реченні за питаннями: (що?) хрущі (що роблять?) гудуть; гудуть (де?)  над вишнями.

Основа речення: хрущі гудуть.

Словосполучення: над вишнями гудуть.

Гудуть (де?) над вишнями.

 

Вправа 330  

Космонавт, космонавтка.

2� Склали сенкан до слова космонавт...

Вправа 331, 332

2� Тема тексту: розповідь про космонавтику.

Головна думка: учені йшли до здійснення людської мрії.

Мета: уславлення досягнень космонавтики.

3,4� Здавна людей притягувало небо, темна безодня космосу.

    Учені йшли до здійснення людської мрії. Український авіаконструктор Сергій Корольов створив перший космічний корабель. На ньому людина вперше облетіла Землю.

   Підкорювачі космосу втілюють давню мрію.

Інші завдання дивись тут...