Інші завдання дивись тут ...

2020 рік 

Контрольна робота 1

Варіант ІІ

 

2019 рік 

Контрольна робота 4

Варіант І

ДВІ БІЛОЧКИ (українська народна казка)

Завдання 2

Минула вже й дощова осінь. Прийшла холодна зима. У лісі стало сумно й пусто: ні листячка на деревах, ні грибів. Тільки мороз і вітер, що снігами мете.

Сидить у тепленькому дуплі працьовита білочка й радіє. Усе літо працювала, щоб зимою спокійно відпочити. І мяко їй, і тепло. Спокійно живе собі.

 

Минула вже й дощова осінь (знак м’якшення). Прийшла (префікс дієслова) холодна зима (зим). У лісі (у чому?, прийменник з іменником) стало сумно й пусто: ні листячка на деревах (бо де́рево), ні грибів (бо гриб). Тільки мороз і вітер, що снігами мете (бо заме́тений).

Сидить (бо заси́джений) у тепленькому (бо те́плий, знак м’якшення) дуплі працьовита (буквосполучення ьо) білочка й радіє. Усе літо працювала, щоб зимою (бо зи́ми) спокійно відпочити. І мяко (апостроф) їй, і тепло. Спокійно живе (бо жи́ти) собі.

 

Завдання 3 Заголовок до тексту.

Працьовита і лінива білочки

Біда і нужда вчить

Будеш дбати – будеш мати

Праця для добра

 

2020 рік

Завдання 4 Вислів «без праці нема добра», розумію так….

Щоб добре жити, треба працювати.

Треба докладати зусилля для отримання благ.

 

Завдання 5 Працьовитій білочці гарно жилося взимку тому, що ….

Працьовита білочка мала всякі харчі, у її хатинці було тепло та м’яко взимку.

 

         2019 рік 

         Завдання 4 Працьовитій білочці гарно жилося взимку тому, що ….

         Працьовита білочка мала всякі харчі, у її хатинці було тепло та м’яко взимку.

 

         Завдання 5 Вислів «без праці нема добра», розумію так….

         Щоб добре жити, треба працювати. Треба докладати зусилля для отримання благ.

 

Завдання 6 Назви харчів, які працьовита білочка наносила собі за літо в дупло (в дужках кількість звуків і букв у виписаних словах).

Горішки [г о р' і ш к и], жолуді [ж о л у д' і], гриби [г р и б и ].

Горішки (7 звуків, 7 букв), жолуді (6 звуків, 6 букв), гриби (5 звуків, 5 букв).

 

Завдання 7 Будова слова.

Хатина має основу хатин- та закінчення –а (змінимо хатини, хатиною). Корінь хат-  (підберемо спільнокореневі слова хатній, хатка). Суфікс –ин-.

Холодний має основу холодн- та закінчення –ий (змінимо холодна, холодною). Корінь холод- (підберемо спільнокореневі слова холод, холодок). Суфікс –н-.

М’яко має основу м’яко (прислівник – незмінювана частина мови). Корінь м’як-. Суфікс –о.

 

Завдання 8 Поставили слова, що в дужках, у правильній формі.

Працьовита білочка наносила собі за літо в дупло повно всяких смачних харчів.

 

Завдання 9 Що навчило ліниву білочку працювати за українською народною казкою «Дві білочки»?

Інші завдання дивись тут ...