Інші завдання дивись тут ...

2020 рік

Контрольна робота 1

Варіант І

 

2019 рік

Контрольна робота 4

Варіант ІІ

ВІТЕР І ВИХОР (Василь Чухліб)

Завдання 2

А Вітер тим часом летів до моря. Він відчував, що сили в нього збавляється і слід було б спуститися на землю, передихнути і відпочити. Але Вітер розумів, що треба швиденько долетіти до моря, поки інші вітри не порозбирали великих дощових хмар. Ну, а що робив Вихор? Той уже розгулював лугом.

 

А Вітер тим часом летів до (до чого?, прийменник з іменником) моря. Він відчував (префікс дієслова), що сили в нього (буквосполучення ьо) збавляється і слід було б спуститися на (на що?, прийменник з іменником) землю, передихнути (бо ди́хав) і відпочити (префікс дієслова). Але Вітер розумів, що треба швиденько (бо шви́дко) долетіти (префікс дієслова) до моря, поки інші вітри не порозбирали (не з дієсловом) великих (бо ве́лич) дощових (відмінки прикметників) хмар. Ну, а що робив Вихор? Той уже розгулював (префікс роз-) лугом.

 

Завдання 3  Заголовок тексту

Справи Вітра і розваги Вихора.

Гарні справи у Вітра.

Добрі справи.

 

2020 рік

Завдання 4 Вислів «Вихор помчав шукати нових розваг», розумію ...

Продовжував розважатися.

 

Завдання 5 Вітер поспішав тому, що ...

Вітер розумів, що йому треба швиденько долетіти до моря, поки інші вітри не порозбирали великих дощових хмар.

 

       2019 рік

       Завдання 4 Вітер поспішав тому, що ...

       Вітер розумів, що йому треба швиденько долетіти до моря, поки інші вітри не порозбирали великих дощових хмар.

 

       Завдання 5 Вислів «Вихор помчав шукати нових розваг», розумію ...

       Продовжував розважатися.

 

Завдання 6

Пшениця [п ш е н и ц' а], огудиння [о г у д и н': а], цілющий [ц' і л' у ш ч и й], пов'язував [п о в й а з у в а в]

Пшениця (7 звуків, 7 букв), огудиння (7 звуків, 8 букв), цілющий (8 звуків, 7 букв), позв’язував (11 звуків, 10 букв).

 

Завдання 7 Будова слова

Хмарка має основу хмарк-, закінчення –а (змінимо хмарки, хмаркою). Корінь хмар- (підберемо спільнокореневі слова хмара, хмароньки). Суфікс –к-.

Старий має основу стар-, закінчення –ий (змінимо стара, старі). Корінь стар- (підберемо спільнокореневі слова старість, старенький).

Прямо має основу прямо (прислівник є незмінною частиною мови). Корінь прям-. Суфікс –о.

 

Завдання 8 Поставили слова, що в дужках, у правильній формі

У глибокому яру, куди й сонце ледь проникало, дрімав собі Вітер.

 

Завдання 9 Чого навчає твір «Вітер і Вихор» Василя Чухліба?

Інші завдання дивись тут ...