Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 4

Варіант ІІ

ВІТЕР І ВИХОР (Василь Чухліб)

Завдання 2

А Вітер тим часом летів до моря. Він відчував, що сили в нього збавляється і слід було б спуститися на землю, передихнути і відпочити. Але Вітер розумів, що треба швиденько долетіти до моря, поки інші вітри не порозбирали великих дощових хмар. Ну, а що робив Вихор? Той уже розгулював лугом.

 

Завдання 3  Заголовок тексту.

Справи Вітра і розваги Вихора.

Гарні справи у Вітра.

Добрі справи.

 

Завдання 4 Вітер поспішав тому, що ...

Вітер розумів, що йому треба швиденько долетіти до моря, поки інші вітри не порозбирали великих дощових хмар.

 

Завдання 5 Вислів «Вихор помчав шукати нових розваг», розумію ...

Продовжував розважатися.

 

Завдання 6

Пшениця [п ш е н и ц' а], огудиння [о г у д и н': а], цілющий [ц' і л' у ш ч и й], пов'язував [п о в й а з у в а в]

Пшениця (7 звуків, 7 букв), огудиння (7 звуків, 8 букв), цілющий (8 звуків, 7 букв), позв’язував (11 звуків, 10 букв).

 

Завдання 7 Будова слова.

Хмарка має основу хмарк-, закінчення –а (змінимо хмарки, хмаркою). Корінь хмар- (підберемо спільнокореневі слова хмара, хмароньки). Суфікс –к-.

Старий має основу стар-, закінчення –ий (змінимо стара, старі). Корінь стар- (підберемо спільнокореневі слова старість, старенький).

Прямо має основу прямо (прислівник є незмінною частиною мови). Корінь прям-. Суфікс –о.

 

Завдання 8 Поставили слова, що в дужках, у правильній формі.

У глибокому яру, куди й сонце ледь проникало, дрімав собі Вітер.

 

Завдання 9 Чого навчає твір «Вітер і Вихор» Василя чухліба?

Інші завдання дивись тут ...