Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

Варіант 1

ЖИВІ ЛІХТАРИКИ

Завдання 2

Улітку, коли стемніє, світяться старі пні. У дубових лісах світиться ще й злежане листя. Що ж викликає це світіння?

У відмерлій деревині оселяється безліч різних бактерій і грибів. Живляться вони за рахунок решток рослин. Отже, світиться не відмерле дерево. А бактерії та гриби, що на ньому оселилися.

 

Улітку (прислівник пишемо разом), коли стемніє, світяться (дієслово на -ться) старі пні. У дубових лісах світиться (дієслово на ться) ще й злежане листя. Що ж викликає це світіння (подовжений приголосний звук)?

У відмерлій деревині (бо де́рево) оселяється (бо осе́ля) безліч різних бактерій і грибів (бо гриб). Живляться вони за рахунок решток рослин. Отже, світиться (дієслово на –ться) не відмерле дерево (бо дере́ва). А бактерії та гриби (бо гриб), що на (прийменник) ньому (буквосполучення ьо) оселилися (бо осе́ля).

 

Завдання 3 Правильне твердження про текст

А Головна думка — це заголовок тексту

Б Головна думка — це те, чого навчає текст

В Головна думка — це те, про що розповідається в тексті.

 

Завдання 4 Хто де живе.

жуки-світлячки —> у траві, на кущах

гриби й бактерії —> на старих пнях, деревах

риби —> у глибинах морів

 

Завдання 5 Речення з науковими фактами.

Вони виділяють особливі хімічні речовини, які сві­тяться.

 

Завдання 6 Антонім до виділеного  слова у реченні «Світло, що його випромінюють ці жуки, досить сильне».

А ніч

Б темрява

В світіння

 

Завдання 7 Орфограму містить подане слово…

улітку —> правопис прислівників

 

Завдання 8

За допомогою світла риби орієнтуються в темряві.

 

Завдання 9 Поясни, які світлячки тебе найбільше зацікавили та чому

Інші завдання дивись тут ...