Інші завдання дивись тут...

Варіант 15

ОБІЦЯНКА

 

Завдання 2

  Такий уже розумний отой собачка Булька! Тільки й того, що говорити не вміє.  Хлоп'ята й дівчатка з усього двору люблять його, пригощають ласощами.

  От і сьогодні Костик схопив шматок ковбаси і вискочив на подвір'я. Булька почув, що апетитно пахне, підбіг, завертів хвостом. Мабуть, ковбаски захотів.

 

  Такий уже розумний отой собачка Булька (велика буква у кличках тварин)! Тільки й того, що говорити не вміє (частку не з дієсловом пишемо окремо). Хлоп'ята (апостроф) й дівчатка з усього (знак м’якшення) двору люблять його (буквосполучення йо), пригощають (за словником) ласощами (орудний відмінок іменника).

  От і сьогодні (знак м’якшення) Костик схопив (префікс с-) шматок ковбаси і вискочив на подвір'я (апостроф). Булька почув, що апетитно (за словником) пахне, підбіг (бо бігом), завертів хвостом. Мабуть, ковбаски захотів.

 

Завдання 3 Жанр тексту

А Легенда

Б Оповідання

В Літературна казка

 

Завдання 4 Слова-синоніми

нагримати ———> насварити

нишпорити ———> шукати

щеміти ———> боліти

 

Завдання 5

Перш ніж обіцяти, добре зваж, чи зможеш виконати обіцянку.

 

Завдання 6 Речення з однорідними підметами

А Хлоп'ята й дівчатка з усього двору пригощають Бульку

Б Булька почув, що апетитно пахне, підбіг, завертів хвостом

В Костик уминав борщ і кашу

Міркуємо так про головні члени речення

Хлоп'ята й дівчатка з усього двору пригощають Бульку

Булька почув, що апетитно пахне, підбіг, завертів хвостом

Костик уминав борщ і кашу

 

Завдання 7 Правильна послідовність частин мови в реченні

А Іменник, дієслово, займенник, іменник, прийменник, іменник

Б Іменник, дієслово, прийменник, іменник, іменник, прийменник, іменник

В Іменник, дієслово, прийменник, іменник, іменник, прикметник, іменник

Міркуємо так

Костик (хто?, іменник) попросив (що зробив?, дієслово) у (прийменник)  мами (у кого?, іменник) грошей (що?, іменник) на (прийменник) ковбасу (на що?, іменник).

 

Завдання 8 Орфограма

під'їзд ———> правопис апострофа після префіксів

Міркуємо так

Правопис апострофа в іменниках в орудному відмінку не підходить (що? під’їзд – це іменник в називному або знахідному відмінку)

Правопис апострофа після префіксів перед я, ю, є , ї (префікс під-, бо заїзд, від’їзд)

Правопис апострофа після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї не підходить (префікс під-)

 

Завдання 9 Напиши, яким ти уявляєш Бульку (за оповіданням «Обіцянка» Пилипа Бабинського)

Інші завдання дивись тут...