Інші завдання дивись тут...

 

Орфограма — правило, за яким треба перевіряти частину слова або речення.

Орфограми бувають буквені (велика чи мала буква) та небуквені (апостроф, перенос слова).

 

Велика літера і лапки у власних назвах

 

Перенос слів із рядка в рядок

 

Літери е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів

 

Літери и - і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

 

Літери а - о на позначення ненаголошених голосних у коренях слів

 

Літери и - і в словах іншомовного походження

 

Літери, що позначають приголосні, які уподібнюються

 

Буквосполучення -ться, -шся в дієсловах

 

Спрощення у групах приголосних

 

Знак м'якшення

 

Апостроф

 

Буквосполучення йо, ьо

 

Літери о - і, е - і,  є - ї в коренях слів

 

Літери е - і в коренях дієслів

 

Літери е - и в коренях дієслів

 

Літери о - а  в коренях дієслів

 

Літери е - о після ж, ч, ш, щ та й

 

Подвоєні літери

 

Літера з у кінці префіксів роз-, без-

 

Літери з - с у кінці префіксів з-(с-)

 

Літери е, и в префіксах пре-, при-

 Інші завдання дивись тут...

 • Стасік
  Було б добре якби тут приклади були
  13 січня 2018 13:18
 • Елена
  Ваш урок нечего моих детей не научил советую закрывать эту программу ----- чтобы увидеть правило, следует нажать ссылку зеленого цвета
  8 травня 2020 16:47
 • Name
  Елена, я неудивился когда даже вы не знаете что ничего пишется через "И'', а не через "Е". Сайт нормальный!
  1 листопада 2020 18:10
 • ArtemVol
  Name я согласен с вами. Люди, думайте когда хотя бы пишите!
  12 грудня 2020 22:01
 • Олег
  Єлєна, йдіть за руЗьким кораблем !
  16 січня 2023 16:47