Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ № 12.

Завдання 1. Лебеді  — красиві й сильні птахи. Паруються (дієслово на -ться) на все життя (середній рід іменника). Подружня лебедина вірність (м'який звук) оспівана в народних казках, оповіданнях (середній рід іменника), піснях.

  Не обійшли (дієслово з не пишемо окремо) увагою лебедів і скульптори. У Лейпцигу на невисокому (бо вись) постаменті — фігури двох лебедів. Ця скульптура є окрасою міста і нагадуванням кожному про необхідність  берегти (бо обереги) цих чудових птахів. (3 журналу)

  Лебеді  — красиві й сильні птахи. Паруються на все життя. Подружня лебедина вірність оспівана в народних казках, оповіданнях, піснях.

  Не обійшли увагою лебедів і скульптори. У Лейпцигу на невисокому постаменті — фігури двох лебедів. Ця скульптура є окрасою міста і нагадуванням кожному про необхідність  берегти цих чудових птахів.

 

Завдання 2. Усі прізвища композиторів у алфавітному  порядку.

А Лисенко М., Скорик М., Бортнянський Д., Поклад І.

Б Поклад І., Скорик М., Бортнянський Д., Лисенко М.

В Бортнянський Д., Лисенко М., Поклад І., Скорик М.

 

Завдання 3. Прислів'я з дієсловами у 3-ій особі однини. 

А Доля сміливим помагає, а несміливих обганяє.

Б Бережи одяг знову, а честь змолоду.

В Де працюють — мають густо, де гайнують, то там пусто.

Міркуємо так.

Вона допомагає, обганяє (3-тя особа однини).

Ти бережи (2-а особа однини)

Вони працюють, гайнують (3-тя особа множини)

 

Завдання 4. У реченні Травичка усміхнулася, привіталася, закивала стебельцем однорідні члени 

А травичка, стебельцем

Б усміхнулася, привіталася, закивала

В травичка привіталася

 

Завдання 5. Підкресли слова, у яких на місці пропусків слід поставити апостроф.

Бур…я, бур..ян, роз..єднати, роз…їзд, в…язанка, цв…яхи, гр…ядка, Мар…яна, по…яснення, розв…язок.

Міркуємо так.

Буря, бур'ян, роз'єднати, роз'їзд, в'язанка, цвяхи, грядка, Мар'яна, пояснення, розв'язок.

 

Завдання 6. Кількісні числівники (відповідають на питання скільки?) з відповідними порядковими числівниками (відповідають на питання котрий?) однакового кольору.

чотири

чотирнадцять

сорок чотири

чотирнадцятий

сорок четвертий

четвертий

 

Завдання 7. Цікавий пам'ятник, який тобі доводилося бачити або про який ти читав.      Текст-розповідь.

Інші завдання дивись тут...