Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ № 13.

Завдання 1. На полі (на чому?, іменник з прийменником пишуть окремо) росте багато великих (бо велич)  яскравих голівок. То соняшники. Особливо гарні вони на світанку. Йдеш стежкою (бо стежок) і милуєшся (дієслово на -шся) їхньою красою. Прихилиш до себе соняшник, а він омитий чистою росою.

  Соняшник завжди повернений голівкою до сонця. Стоїш на полі, зачарований золотою нивою. І ніби багато маленьких (зменшуваний суфікс –еньк-) сонць тобі усміхнулись. (З журналу)

  На полі росте багато великих яскравих голівок. То соняшники. Особливо гарні вони на світанку. Йдеш стежкою  і милуєшся їхньою красою. Прихилиш до себе соняшник, а він омитий чистою росою.

  Соняшник завжди повернений голівкою до сонця. Стоїш на полі, зачарований золотою нивою. І ніби багато маленьких сонць тобі усміхнулись. 

 

Завдання 2. Усі прізвища поетів в алфавітному порядку.

А Тичина П., Забіла Н., Костецький А, Костенко Л.

Б Костецький А, Костенко Л., Тичина П., Забіла Н.

В Забіла Н., Костенко Л., Костецький А, Тичина П.

 

Завдання 3. Іменник матусі ужито в давальному відмінку.

А Рідній матусі присвячую пісню свою.

Б Обличчя матусі сяяло від щастя.

В На матусі був святковий одяг.

Міркуємо так.

Рідній матусі (кому?, нема прийменника, Д. в.) присвячую пісню свою.

Обличчя матусі (кого?, Р. в.) сяяло від щастя.

На матусі (на кому?, М. в.) був святковий одяг.

 

Завдання 4. У реченні Іде коза, брикає, головою хитає  однорідні члени

А іде, брикає, хитає

Б коза, головою

В іде коза

Міркуємо так.

Однорідні члени речення відповідають на однакове питання.

(що робить?) іде, брикає, хитає

(хто?) коза, (чим?) головою

(що робить?) іде, (хто?) коза

 

Завдання 5. Підкресли слова, де на місці пропуску можна поставити апостроф.

3…їхати, п…юре, по…єднати, об…єднати, р…юкзак, бур…ян, св…ято, здоров…я, під…їзд, по…їзд

Міркуємо так.

3'їхати, пюре, поєднати, об'єднати, рюкзак, бур'ян, свято, здоров'я, під'їзд, поїзд

 

Завдання 6. Слова зі своїми антонімами однакового кольору

високий 

тихий 

широкий

голосний

вузький

низький

 

Завдання 7. Моя улюблена іграшка.    Текст-розповідь.

Інші завдання дивись тут...