Інші завдання дивись тут...

РОБОТА № 2.  Варіант 1

Завдання 1. Кілька членів речення, які відносяться до того самого слова і відповідають на те саме питання

А головними

Б другорядними 

В однорідними

 

Завдання 2. Схема речення для 

Осіннє сонце розфарбувало обрій у багряні кольори. 

А ••• ___  = ••• ••• •••

Б ••• ___  ••• = •••  •••

В ••• ___  = ••• •••

Міркуємо так.

Розповідне речення має 6 слів, що є членами речення.

(Що?) сонце <―> (що зробило?) розфарбувало

Друге слово підмет, третє слово присудок.

 

Завдання 3. Правильно встановлено зв'язок слів речення

З почорнілих дерев злітає останнє листя.

А листя злітає, листя з дерев, з дерев почорнілих, листя останнє 

Б листя злітає, листя останнє, злітає з дерев, дерев почорнілих

В листя з дерев, злітає листя, з почорнілих дерев, листя останнє

Міркуємо так.

(Що?) листя <―> (що робить?) злітає.

Листя ―> (яке?) останнє.

Злітає ―> (з чого?) з дерев.

Дерев ―> (яких ?) почорнілих.

 

Завдання 4. Відповідність між реченнями та однорідними членами однакового кольору.

Він серед зелені з'явився, капелюшком накрився.

Яблука містять безліч мікроелементів та вітамінів.

Апельсини, мандарини, лимони, банани потрапили до нас з тропічних країн.

Однорідні підмети

Однорідні присудки

Однорідні другорядні члени речення.

Міркуємо так.

Він серед зелені з'явився, капелюшком накрився.

___                =====                   ======

Яблука містять безліч мікроелементів та вітамінів.

______ =====

Апельсини, мандарини, лимони, банани потрапили до нас з тропічних країн.

----------------------------------------------- =======

 

Завдання 5. Кроти мешкають на луках, лісових ділянках, схилах балок та ярів, у парках, садах, на городах. Тобто там, де вдосталь дощових (родовий відмінок прикметника) черв'яків (пишемо апостроф) — основної їжі кротів. Орних земель кріт уникає, оскільки від глибокої (бо вглиб) оранки руйнуються (дієслово на -ться) його нори. На городах та присадибних (префікс при-) ділянках, де для них є вдосталь їжі, кроти почуваються чудово.

  Кроти мешкають на луках, лісових ділянках, схилах балок та ярів, у парках, садах, на городах. Тобто там, де вдосталь дощових черв'яків — основної їжі кротів. Орних земель кріт уникає, оскільки від глибокої оранки руйнуються його нори. На городах та присадибних ділянках, де для них є вдосталь їжі, кроти почуваються чудово.

 

Завдання 6. Тема поданого вище тексту.

Розповідь про те, як живуть кроти.

 

Завдання 7. Склади розповідь про життя тварин восени.

 

 

РОБОТА № 2.  Варіант 2

Завдання 1. За метою висловлювання речення бувають

А окличними і неокличними

Б поширеними і непоширеними

В розповідними, питальними, спонукальними

 

Завдання 2. Схема речення для 

Півень гучно оповістив про початок нового дня. 

А  ___ •••  •••  = •••   

Б ___ •••  = ••• ••• •••   

В ••• ___  = •••  •••  •••   

Міркуємо так.

Розповідне речення має 6 слів, що є членами речення.

Півень гучно оповістив про початок нового дня. 

(Хто?) півень <―> (що зробив?) сповістив.

Перше слово підмет, третє слово присудок.

 

Завдання 3. Правильно встановлено зв'язок слів речення

У нічному небі мерехтять далекі зорі.

А зорі мерехтять, зорі далекі, мерехтять у небі, у небі нічному.

Б зорі мерехтять, у небі мерехтять, у нічному далекі.

В мерехтять далекі, у нічному мерехтять, у небі зорі, зорі далекі

Міркуємо так.

(Що) зорі <―> (що роблять?) мерехтять.

Зорі ―> (які?) далекі.

Мерехтять ―> (у чому?) у небі.

У небі ―> (якому?) нічному.

 

Завдання 4. Відповідність між реченнями та однорідними членами однакового кольору.

Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло

Спрут має довжелезні щупальця з гачками й присосками.

Йшли дорогою цап та баран.

Однорідні підмети

Однорідні присудки

Однорідні другорядні члени речення.

Міркуємо так.

Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. 

_______ .......... =====  =======   =====

Спрут має довжелезні щупальця з гачками й присосками.

_____ == ......................................................................

Йшли дорогою цап та баран.

=== ............. ___     _____

 

Завдання 5. Україну називають   світовою житницею. Жито — один з головних хлібних злаків у нашій країні. Його вирощують майже повсюдно в Україні. З житнього (знак ь) борошна випікають смачний хліб. Один із його сортів так і називають — український (суфікс –ськ-). А із житнього зерна варять (2-а дієвідміна дієслова) поживну і корисну кашу.

  Україну називають світовою житницею. Жито — один з головних хлібних злаків у нашій країні. Його вирощують майже повсюдно в Україні. З житнього борошна випікають смачний хліб. Один із його сортів так і називають — український. А із житнього зерна варять поживну і корисну кашу.

 

Завдання 6. Мета поданого вище тексту.

Уславлення України – світової житниці.

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Про багатий урожай».  

Щедра осінь. 

Інші завдання дивись тут...