Інші завдання дивись тут...

Завдання 423

1) 56 + 87

37 + 19

78 + 26

39 + 67

96 - 27

58 - 49

87 - 58

53 - 48

 

2) Купили 5 м тканини ціною 120 грн. Яка вартість тканини?

 

3) Який периметр квадрата зі стороною 25 см?

Завдання 424

Першого дня кравчиня пошила 2 однакові спідниці, а другого — 3. Усього вона витратила 10 м тканини. Скільки метрів тканини витратила кравчиня першого дня?

 

Завдання 425

Підприємство для своєї швейної фабрики замовило 40 сувоїв тканини для пальт і 30 таких сувоїв тканини для костюмів. Усьо­го — 2800 м. Скільки метрів тканини кожно­го виду замовило підприємство?

Завдання 426

Для пошиття 4 наметів використали 52 м тканини. Скільки наметів можна пошити з 39 м тканини?

 

Завдання 427

Знайди а, щоб нерівності були істинними.

4 • а < 20

20 - а < 15

а : 6 < 9

36 : а < 9

 

Завдання 428

Обчисли. Порівняй значення кожної нари виразів.

54  :(2 • 9)

32 : (4 • 4)

96 : (12 - 4)

54 : 2 : 9

32 : 4 : 4

96 : 4 : 12

 

Завдання 429

Накресли квадрат зі стороною 4 см. Проведи в ньому два відрізки так, щоб утворилося 8 трикутників. Знайди площу кожного з утво­рених трикутників.

 

Завдання 430

На пошиття суконь майстрині використали 48 м сатину, витрачаючи по 3 м на кожну. А з 32 м шовку пошили стільки ж блузок. Скільки метрів шовку витрачали на пошиття однієї блузки?

 

Завдання 431

1) 260 • 90

 420•700

530•800

830•200

490 : 7 • 600

320 : 8 • 300

2) х : 200 = 460

х:400=160

х:200 = 380

 

Завдання 432

Виконай одне завдання (на вибір).

1) 28 : 3

70 : 8

56 : 6

87 : 8

98 : 6

2)300 • 5

15 • 2 • 24

150 • 20 • 5

 50 • 4 • 220

 

Завдання 433

Розглянь записи та поясни застосування пра­вила ділення числа на добуток для усного ділення на двоцифрове та розрядне числа.

1) 168 : 28 = 168 : (4 • 7) = 168 : 4 : 7 = 6

2) 56 000 : 800 = 56 000 : (100 • 8) = = 56 000 : 100 : 8 = 560 : 8 = 70

 

Завдання 434

540 : (2 • 5) = 540 : 10 = 54

540 : (6 • 18) = (540 : 6) : 18 = 90 : 18 = 5

5600 : (14 • 100) = (5600 : 100) : 14 = 56 : 14 = 4

 

Завдання 435

Для оригамі купили 20 пачок чер­воного, зеленого й блакитного па­перу. Кількість аркушів паперу в пачці була однакова. Скільки ку­пили окремо пачок кожного виду паперу, якщо червоного паперу бу­ло 120 аркушів, а зеленого й бла­китного — по 140 аркушів?

 

Завдання 436

Хлопчик і дівчинка купили разом 9 ручок по однаковій ціні. Хлопчик заплатив за ручки 36 грн, а дівчинка — 72 грн. Скільки ручок купив кожний із них окремо?

 

Завдання 437

За зошити заплатили 546 грн, а за альбоми — 432 грн. Витратила — всіх грошей. На скільки менше грошей залишилося, ніж витратили?

 

Завдання 438

Як зміниться периметр квадрата, якщо сторо­ни збільшити на 2 см? збільшити у 2 рази? Доведи правильність своєї думки, використо­вуючи квадрати зі сторонами 2 см, 6 см.

 

Завдання 439

Знайди значення виразу 250 b = 200.

 

Завдання 440

Скільки нулів буде в кінці добутку? 1 • 2 • 3 • 4 _ • 14 • 15

 

Завдання 441 Відстань між двома пунктами 1456 км. Із цих пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Яка відстань буде між автобусами на той час, коли перший проїде 5/8, а другий — 2/7  усієї відстані?

 

Завдання 442

1080 : 70

3200 : 50

6000 : 40

6300 : 300

Інші завдання дивись тут...