Інші завдання дивись тут...

Завдання 423 

56 + 87 = 143

96  27 = 69

37 + 19 = 56

58  49 = 9

78 + 26 = 104

87  58 = 29

39 + 67 = 106

53 - 48 = 5

2) Купили 5 м тканини ціною 120 грн. Яка вартість тканини?

120 • 5 = 600 (грн) – вартість тканини.

 

х 120

    5  

   600

3) Який периметр квадрата зі стороною 25 см?

25 • 4 = 100 (см) – периметр квадрата.

х 25

    4

  100

Завдання 424

Першого дня кравчиня пошила 2 однакові спідниці, а другого — 3. Усього вона витратила 10 м тканини. Скільки метрів тканини витратила кравчиня першого дня?

Короткий запис

І  2 сп. по ? м

ІІ — 3 сп. по ? м

Разом — 10 м

Розв’язання

1) 2 + 3 = 5 (сп.) – всього спідниць пошила.

2) 10 м : 5 = 2 (м) – витратила тканини на 1 спідницю.

3) 2 • 2 = 4 (м) – витратила тканини першого дня.

Відповідь: першого дня кравчиня витратила 4 м тканини.

 

Завдання 425

Підприємство для своєї швейної фабрики замовило 40 сувоїв тканини для пальт і 30 таких сувоїв тканини для костюмів. Усьо­го — 2800 м. Скільки метрів тканини кожно­го виду замовило підприємство?

Короткий запис

Пальта  40 с. по ? м

Костюми — 30 с. по ? м

Усього — 2800 м

Розв’язання

1) 40 + 30 = 70 (с.) – всього сувоїв тканини.

2) 2800 : 70 = 280 : 7 = 40 (м) – в одному сувої тканини.

3) 40 • 40 = 1600 (м) – тканини замовило для пальт.

4) 30 • 40 = 1200 (м) – тканини замовило для костюмів.

Відповідь: підприємство для пальт замовило 1600 м тканини, для костюмів  1200 м.

 

Завдання 426

Для пошиття 4 наметів використали 52 м тканини. Скільки наметів можна пошити з 39 м тканини?

Короткий запис

4 н.  52 м

 39 м

Розв’язання

1) 52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 13 (м) – тканини використали на один намет.

2) 39 : 13 = 3 (н.)

Відповідь: можна пошити 3 намети.

 

Завдання 427 Знайди а, щоб нерівності були істинними.

4 • а < 20

4 • а < 4 • 5

а < 5

20  а < 15

а > 20  15

а > 5

а : 6 < 9

а < 9 • 6

а < 54

36 : а < 9

а > 36 : 9

а > 4

Завдання 428 Обчисли. Порівняй значення кожної пари виразів.

54 : (2 • 9) = 54 : 18 = 3

54 : 2 : 9 = 27 : 9 = 3

Пара виразів рівна.

32 : (4 • 4) = 32 : 16 = 2

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2

Пара виразів рівна.

96 : (12 – 4) = 96 : 8 = 12

96 : 4 : 12 = 24 : 12 = 2

Пара вмразів рівна.

Завдання 429

Накресли квадрат зі стороною 4 см. Проведи в ньому два відрізки так, щоб утворилося 8 трикутників. Знайди площу кожного з утво­рених трикутників.

1) 4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата.

2) 16 : 4 = 4 (см2) – площа малих трикутників квадрата.

3) 16 : 2 = 8 (см2) – площа великих трикутників квадрата.

 

Завдання 430

На пошиття суконь майстрині використали 48 м сатину, витрачаючи по 3 м на кожну. А з 32 м шовку пошили стільки ж блузок. Скільки метрів шовку витрачали на пошиття однієї блузки?

 
Тканини на 1 виріб
Кількість виробів
Усього тканини
Сукні
3 м
?, однакова
 
48 м
Блузки
?
32 м

Розв’язання

1) 48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 16 (шт.) – кількість суконь або блузок.

2) 32 : 16 = 2 (м) – тканини витрачають на пошиття однієї блузки.

Відповідь: 2 м тканини.

 

Завдання 431

х 260

    90

 23400

х 420

    700

 294000

х 530

    800

 424000

х 830

    200

 166000

490 : 7 • 600 = 70 • 600 = 42000

320 : 8 • 300 = 40 • 300 = 12000 

х : 200 = 460

х = 460 • 200

х = 92000

х : 400 = 160

х = 160 • 400

х = 64000

х : 200 = 380

х = 380 • 200

х = 76000

36 : а < 9

а > 36 : 9

а > 4

Завдання 432 Ділення з остачею

1) 28 : 3 = 9 (ост. 1)

70 : 8 = 8 (ост. 6)

56 : 6 = 9 (ост. 2)

87 : 8 = 10 (ост. 7)

98 : 6 = 16 (ост. 2)

2) 300 • 5 = 1500

15 • 2 • 24 = 30 • 24 = 720

150 • 20 • 5 = 150 • 100 = 15000

50 • 4 • 220 = 200 • 220 = 44000

Завдання 433 Усне ділення на двоцифрове та розрядне числа.

1) 168 : 28 = 168 : (4 • 7) = 168 : 4 : 7 = 6

2) 56 000 : 800 = 56 000 : (100 • 8) = = 56 000 : 100 : 8 = 560 : 8 = 70

 

Завдання 434

540 : (2 • 5) = 540 : 10 = 54

540 : (6 • 18) = (540 : 6) : 18 = 90 : 18 = 5

5600 : (14 • 100) = (5600 : 100) : 14 = 56 : 14 = 4

 

Завдання 435

Для оригамі купили 20 пачок чер­воного, зеленого й блакитного па­перу. Кількість аркушів паперу в пачці була однакова. Скільки ку­пили окремо пачок кожного виду паперу, якщо червоного паперу бу­ло 120 аркушів, а зеленого й бла­китного — по 140 аркушів?

Розв’язання

1) 120 + 140 • 2 = 120 + 280 = 400 (арк.) – всього аркушів паперу.

2) 400 : 20 = 20 (арк.) – аркушів в 1 пачці.

3) 120 : 20 = 6 (п.) – пачок червоного паперу.

4) 140 : 20 = 7 (п.) – пачок зеленого або блакитного паперу.

Відповідь: купили 6 пачок червоного паперу, 7 пачок зеленого і 7 пачок блакитного паперу.

 

Завдання 436

Хлопчик і дівчинка купили разом 9 ручок по однаковій ціні. Хлопчик заплатив за ручки 36 грн, а дівчинка — 72 грн. Скільки ручок купив кожний із них окремо?

 
Ціна
Кількість ручок
Загальна вартість
Хлопчик
?, однакова
 
?
9
36 грн
Дівчинка
?
72 грн

Розв’язання

1) 36 + 72 = 108 (грн) – вартість всіх ручок.

2) 108 : 9 = 12 (грн) – ціна ручки.

3) 36 : 12 = 3 (р.) – ручок купив хлопчик.

4) 72 : 12 = 6 (р.) – ручок купила дівчинка.

Відповідь: хлопчик купив 3 ручки, дівчинка купила 6 ручок.

 

Завдання 437

За зошити заплатили 546 грн, а за альбоми — 432 грн. Витратила — 3/4 всіх грошей. На скільки менше грошей залишилося, ніж витратили?

Короткий запис

546 грн і 432 грн  це 3/4 всіх грошей

Усього грошей  ?

Залишилося  ? 

На скільки  ?

Розв’язання

1) 546 + 432 = 978 (грн) – витратила грошей.

2) 978 : 3 • 4 = 326 • 4 = 1304 (грн) – було грошей.

3) 1304  978 = 326 (грн) – залишилося грошей.

4) 978 – 326 = 652 (грн)

Відповідь: на 652 гривні менше залишилося, ніж витратили.

 

Завдання 438

Як зміниться периметр квадрата, якщо сторо­ни збільшити на 2 см? збільшити у 2 рази? Доведи правильність своєї думки, використо­вуючи квадрати зі сторонами 2 см, 6 см.

Розв’язання

1) Р1 = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

Р2 = (2 + 2) • 4 = 4 • 4 = 16 (см) – периметр квадрата зі стороною 4 см.

16 : 8 = 2 (рази) – у стільки разів збільшиться периметр.

Відповідь: збільшиться у 2 рази.

2) Р1 = 6 • 4 = 24 (см) – периметр квадрата зі стороною 6 см.

Р2 = (6 • 2) • 4 = 12 • 4 = 48 (см) – периметр квадрата зі стороною 12 см.

48 : 24 = 2 (рази) – у стільки разів збільшиться периметр.

Відповідь: збільшиться у 2 рази.

 

Завдання 439 Вирази

Якщо b = 200, тоді 

250 • b – b • 5 = 250 • 200 – 200 • 5 = 200 • (250 – 5) = 200 • 245 = 49000

 

Завдання 440

Скільки нулів буде в кінці добутку 1 • 2 • 3 • 4 ... • 14 • 15? Три нулі.

Нулі отримаємо при множенні 2 • 5 =10, при множенні на 10, та при множені 12 • 15 = 180.

 

Завдання 441

Відстань між двома пунктами 1456 км. Із цих пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Яка відстань буде між автобусами на той час, коли перший проїде 5/8, а другий — 2/7  усієї відстані?

Розв’язання

1) 1456 : 8 • 5 = 910 (км) – проїде І автобус.

2) 1456 : 7 • 2 = 416 (км) – проїде ІІ автобус.

3) 910 + 416 = 1326 (км) – проїдуть автобуси разом.

4) 1456 – 1326 = 130 (км) – відстань між автобусами.

Відповідь: між автобусами буде 130 кілометрів.

 

Завдання 442  Письмове ділення

_1080 | 70 

   70     15

  _380

    350

       8 (ост.)

_3200 | 50 

  300     64

  _200

    200

       0

_6000 | 40

  400    150

 _2000

   2000

       0

6300 | 300 

600       21

 _300

   300

      0

Перевірка:

 15 • 70 + 8 = 1080

х 64

    50

 3200

х 150

    40

   6000

х 21

    300

  6300

Інші завдання дивись тут...