Інші завдання дивись тут ...

Завдання 706 Знайди дріб від числа:
4/5 від 5000 — це 5000 : 5  4 = 4000
3/4 від 80000 — це 80000 : 4  3 = 60000
2/3 від 18000 — це 18000 : 3  2 = 12000
3/10 від 20000 — це 20000 : 10  3 = 6000
1/3 від 36993 — це 36993 : 3  1 = 12331
 
Завдання 707, 708 Письмове ділення

_255938 | 73  

 219       3506

 _369

   365

     _438

       438

          0

_196224 | 28  

 196       7008

    _224

      224

         0

_504448 | 56  

 504       9008

    _448

      448

         0

_192843 | 63  

 189       3061

   _384

     378

       _63

         63

           0

 

х 7008

     28

 56064

14016 

196224

х 9008

     56

 54048

45040 

504448

х  3061

      63

   9183

18366 

192843

Завдання 709
Дошку розрізали на три різні частини: завдовжки 6 дм, 7 дм і 8 дм. Скільки частин цієї дошки могли б бути довшими, ніж тепер, якби її розрізали на три однакові частини?

Розв'язання

1) 6 + 7 + 8 = 21 (дм) – довжина цілої дошки
2) 21 : 3 = 7 (дм) – довжина третини дошки
6 дм < 7 дм
Відповідь: одна частина дошки мала би бути довшою.
 
Завдання 710
Швидкість бабки 30 км/год, що вдвічі менше від швидкості галки. Скільки кілометрів пролетить галка за 2 години?

Розв'язання

1) 30  2 = 60 (км/год) – швидкість галки
2) 60  2 = 120 (км)
Відповідь: галка пролетить 120 кілометрів.
 
Завдання 711 Заповни порожні графи таблиці.

а

0

18

65

136

476

867

а • 9 + 52

52

214

637

1276 4327 7855
Завдання 712 Розв’язком якої з цих нерівностей є число 250?

а) х : 50 > 4000

  250 : 50 > 4000

  Хибне 

б) 20 • х > 4000

20 • 250 > 4000

Істинне

в) 1000 : х > 4000

1000 : 250 > 4000

Хибне

Завдання 713
Яку завдовжки частину потрібно переставити від довшої рейки до коротшої, щоб обидві рейки стали однаковими за довжиною?
Розв'язання
15 – х = 11 + х
х + х = 15 – 11
х + х = 4
• х = 4
х = 4 : 2
х = 2
Відповідь: потрібно переставити частину завздовжки 2 дм.
 
Завдання 714
З одного порту в протилежних напрямках одночасно вирушили катер і яхта. Швидкість катера 30 км/год, а швидкість яхти на 20 км/год менша. Через скільки годин відстань між катером і яхтою буде 120 км?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

Катер

30 км/год

?

120 км 


Яхта

?, на 20 км/год

Розв'язання

1) 30  20 = 10 (км/год) – швидкість яхти
2) 30 + 10 = 40 (км/год) – швидкість віддалення
3) 120 : 40 = 3 (год)
Відповідь: через 3 год відстань між катером і яхтою буде 120 км.
 
Завдання 715 Письмове ділення

_608532 | 76  

 608       8007

    _532

      532

         0

_531354 | 59  

 531       9006

    _354

      354

         0

_196736 | 64  

 192       3074

  _473

    448

    _256

      256

         0

х 8007

     76

 48042

56049 

608532

х 9006

     59

 81054

45030 

531354

х  3074

      64

  12296

18444 

196736

Завдання 716
Від кожної із 12 чорно-білих корів за день надоїли по 15 л молока, а від кожної із 8 червоних корів — по 20 л. Від яких корів надоїли більше молока і на скільки літрів більше?
Короткий запис
12 к.  ?, по 15 л
8 к.  ?, по 20 л
На скільки л більше  ?
Розв'язання
1) 15  12 = 180 (л) – надоїли від чорно-білих корів
2) 20  8 = 160 (л) – надоїли від червоних корів
3) 180  160 = 20 (л) 
Відповідь: на 20 л більше молока надоїли від чорно-білих корів.
 
Завдання 717
400 • 300 = 120000
900 • 20 = 18000
200 • 100 = 20000
45000 : 90 = 500
5000 : 2 = 2500
8000 : 1 = 8000
Завдання 718 Рівняння
490 : х = 70
х = 490 : 70
х = 7
х : 4 = 80
х = 80 • 4
х = 320
х • 4 = 360
х = 360 : 4
х = 90
х – 545 = 975
х = 975 + 545
х = 1520
840 – х = 512
х = 840 – 512
х = 328
х + 240 = 620
х = 620  240
х = 380
Завдання 719 Письмове ділення

_178560 | 72   

 144        2480

 _345

   288

    _576

      576

         0

_820800 | 18    

 72         45600

_100

   90

  _108

    108

       0

Завдання 720 Письмове ділення

_96000 | 75    

 75       1280

_210

  150

  _600

    600

       0

_103200 | 86  

   86       1200

  _172

    172

       0

_91140 | 49   

 49        1860

_421

  392

   _294

     294

        0

х 1280

    96 

   768

1152   

122880

х 1200

  86

  72

 96    

103200

х 1860

    49 

 1674

 744   

 91140

Завдання 721 Число ділиться на 6, якщо воно водночас ділиться і на 2, і на 3.
15360 ділиться на 6, бо 15360 : 2 = 7680 і 15360 : 3 = 5120
33674 — не ділиться на 6
69217 — не ділиться на 6
32100 ділиться на 6, бо 32100 : 2 = 16050 і 32100 : 3 = 10700
 
Завдання 722
Синій стовпчик вищий за червоний на стільки, на скільки червоний вищий від зеленого. Знайди висоту червоного стовпчика, якщо висота зеленого становить 8 мм, а синього — 2 см. Перевір результат вимірюванням. 2 см?
Розв'язання
2 см = 20 мм
1) 20 - 8 = 12 (мм)  на стільки синій стовпчик вищий за зелений
2) 12 : 2 = 6 (мм)  на стільки синій стовпчик вищий за червоний
3) 20 - 6 = 14 (мм)  висота червоного стовпчика
 
Завдання 723 Порядок дій
456682 : (64 : 32) – 121212 = 107129
693609 : (75 : 25) • 2 = 462406

 

_64 | 32 

 64    2

   0

_456682 | 2       

  4         228341

  _5

    4

  _16

    16

      _6

        6

        _8

          8

          _2

            2

            0

_ 228341

   121212

   107129

_75 | 25 

  75    3

    0

_693609 | 3       

 6          231203

 _9

   9

    _3

      3

       _6

         6

          _9

            9

            0

х 231203

          2

   462406

Завдання 724
Для виготовлення світлової реклами використали 256 жовтих лампочок, що в 4 рази більше, ніж червоних. Скільки червоних лампочок використали для виготовлення реклами?
Короткий запис
Жовтих  256 л.
Червоних  ?, у 4 р. більше
Розв'язання
256 : 4 = (240 + 16) : 4 = 60 + 4 = 64 (л.)
Відповідь: використали 1024 лампочок для виготовлення реклами.
 
Завдання 725
Вертоліт пролетів 2400 км за 6 годин. За скільки годин подолає цю відстань автомобіль, якщо його швидкість становить 3/10 від швидкості вертольота?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

Вертоліт

?

6 год

 2400 км 

Автомобіль

?, 3/10

 ? 2400 км

Розв'язання

1) 2400 : 6 = 400 (км/год) – швидкість вертольота
2) 400 : 10  3 = 120 (км/год) – швидкість автомобіля
3) 2400 : 120 = 20 (год) 
Відповідь: автомобіль подолає цю відстань за 20 год.
 
Завдання 726 Письмове ділення

_66780 | 53    

 53        1260

_137

  106

  _318

    318

       0

_691600 | 19    

  57        36400

 _121

   114

     _76

       76

         0

_415800 | 27   

 27         15400

_145

  135

   _108

     108

        0

х 1260

    53 

  378

 630   

 66780

х 36400

    19

 3276

 364    

 691600

х 15400

    27

 1078

 308    

 415800

Завдання 727
Вершник їхав під гору 5 год зі швидкістю 12 км/год, а з гори — 3 год зі швидкістю 20 км/год. Коли він подолав більшу відстань: рухаючись під гору чи з гори?

 

Швидкість

 Час 

Загальна відстань

Під гору

12 км/год

5 год

На скільки км більша - ?

З гори

20 км/год

 3 год ?

Розв'язання

1) 12  5 = 60 (км) – відстань під гору
2) 20  3 = 60 (км) – відстань з гори
3) 60 – 60 = 0 (км) 
Відповідь: автомобілі подолали однакову відстань.