Інші завдання дивись тут...

Завдання 31

Зменшили у 4 рази
Збільшили у 2 рази
360 : 4 = 90
280 : 4 = 70
400 : 4 = 100
480 : 4 = 120
440 : 4 = 110
360  2 = 720
280  2 = 560
400  2 = 800
480  2 = 960
440  2 = 880

Завдання 32 Обчисли площу замальованої фігури

• 10  3 • 4 = 50  12 = 38 (м)

 

Завдання 33, 34 Письмове ділення

_822 |  3  

 6       274

_22

  21

  _12

    12

      0

_972 |  4  

 8       243

_17

  16

  _12

    12

      0

_852 |  3  

 6       284

_25

  24

  _12

    12

      0

_756 |  2  

 6       378

_15

  14

  _16

    16

      0

_645 |  5  

 5       129

_14

  10

  _45

    45

      0

Завдання 35

748 : 4 = (400 + 320 + 28) : 4 = 100 + 80 + 7 = 187

_748 |  4  

 4       187

_34

  32

  _28

    28

      0

Завдання 36

Булька і Жулька вийшли зі своїх будиночків о 10 год назустріч одна одній і зустрілися через 8 хв.

• О котрій годині зустрілися собачки? 10 год 8 хв

• Скільки часу була в дорозі до зустрічі кожна собачка? 8 хв

• За схемою з'ясуй, чи з однаковими швидкостями рухалися собачки. Булька рухалася швидше.

 

Завдання  37

Із двох міст назустріч один одному одночасно вирушили два вантажні автомобілі. Один до зустрічі їхав 2 год і проїхав 140 км, а другий проїхав 160 км.

• Скільки годин до зустрічі був у дорозі другий вантажний автомобіль? 2 год

• Яка відстань між містами? 140 + 160 = 300 (км)

 

Завдання 38 Порядок дій

670 • 4 • 100 – 30653 = 237347

1706 • 3 • 10 + 6805 = 57985

х 670

    4 

 2680

х 2680

      100

  268000

_ 268000

    30653

  237347

х 1706

       3

  5118

х 5118

       10

  51180

+ 51180

    6805

   57985

Завдання 39

_558 |  2  

 4       279

_15

  14

  _18

    18

      0

_978 |  6  

 6       163

_37

  36

  _18

    18

      0

_792 |  3  

 6       264

_19

  18

  _12

    12

      0

_232 |  4  

 20       58

 _32

   32

     0

_588 |  7  

 56       84

 _28

   28

     0

_236 |  4  

 20        59

 _36

   36

     0

_395 |  5  

 35       79

 _45

   45

     0

_936 |  2  

 8       468

_13

  12

  _16

    16

      0

Завдання 40

Літак за 4 хв пролетів 48 км. Яку відстань пролетить літак за 10 хв, якщо його швидкість збільшиться на 3 км/хв?

Швидкість

Час

Відстань

?

4 хв

48 км

?, на 3 км/хв більша

10 хв

?

Розв'язання

1) 48 4 = 12 (км/хв) – спочатку 

2) 12 + 3 = 15 (км/хв) – потім

4) 15 • 10 = 150 (км)

Відповідь: літак пролетить 150 кілометрів.

 

Завдання 41

Із двох будинків назустріч один одному вирушили двоє друзів. Швидкість першого — 40 м/хв, а другого — 50 м/хв. На скільки метрів наблизяться один до одного друзі за 2 хв? За 3 хв?

(40 + 50) • 2 = 180 (км) – наблизяться один до одного за 2 хв

(40 + 50) • 3 = 270 (км) – наблизяться один до одного за 3 хв

 

Завдання 42 Письмове ділення

_728 |  2  

 6       364

_12

  12

    _8

      8

      0

_676 |  4  

 4       169

_27

  24

  _36

    36

      0

_935 |  5  

 5       187

_43

  40

  _35

    35

      0

_804 |  3  

 6       268

_20

  18

  _24

    24

      0

Завдання 43

Гвинтокрил був у польоті з 9 год ранку до 1 год дня і рухав­ся весь час із швидкістю 70 км/год. Скільки кілометрів про­летів гвинтокрил?

Розв'язання

(13 - 9) • 70 = 4 • 70 = 280 (км) 

Відповідь: гвинтокрил пролетів 280 кілометрів.

 

Завдання 44

Турист проїхав автобусом 240 км, що в 8 разів більше того шляху, який він пройшов пішки. Яку відстань подолав турист?

Розв'язання

1) 240 : 8 = 30 (км) – пішки

2) 240 + 30 = 270 (км)

Відповідь: турист подолав 270 кілометрів.

 

Завдання 45 Рівняння

2307 – х = 128
х = 2307 – 128
х = 2179
х – 50628 = 26372
х = 26372 + 50628
х = 77000

Завдання 46 Порядок дій

14680 • 5 + 3075 • 4 = 85700            

(80000 – 6945) • 6 = 438330

х 14680

       5 

  73400

х 3075

       4

 12300

+ 73400

   12300

   85700

_ 80000

    6945

  73055

х 73055

         6

 438330

Завдання 47

Довжина кімнати 6 м, її периметр 20 м. Яка площа кімнати?

Розв'язання

1) 20 : 2 – 6 = 4 (м) – ширина

2) 6  4 = 24 2)

Відповідь: площа кімнати 24 м2.

 

Завдання 48

Із двох кінців садової стежки назустріч одна одній одночасно вирушили дві черепахи і зустрілися через 2 хв. Швидкість руху першої черепахи 5 м/хв, а другої — 3 м/хв. Яка довжина садової стежки?

Розв'язання

I спосіб

1) 5 • 2 = 10 (м) — проповзла перша черепаха

2) 3 • 2 = 6 (м) — проповзла друга черепаха

3) 10 + 6 = 16 (м) — довжина стежки

II спосіб

1) 5 + 3 = 8 (м/хв) — швидкість зближення

2) 8 • 2 = 16 (м) — довжина стежки

Відповідь: довжина садової стежки 16 м.

 

Завдання 49 Письмове ділення

_952 |  2  

 8       476

_15

  16

  _12

    12

      0

_984 |  4  

 8       246

_18

  16

  _24

    24

      0

_558 |  3  

 3       186

_25

  24

  _18

    18

      0

_708 |  4  

 4       177

_30

  28

  _28

    28

      0

Завдання 50

Периметр рівностороннього п'ятикутника 10 см. Побудуй прямокут­ник, ширина якого дорівнює стороні п'ятикутника, а довжина в 6 разів дов­ша. Обчисли периметр і площу цього прямокутника.

Розв'язання

1) 10 : 5 = 2 (см) – ширина прямокутника

2) 2  6 = 12 (см) – довжина прямокутника

3) (12 + 2) • 2 = 28 (см) – периметр прямокутника

4) 12  2 = 24 (см)  периметр прямокутника

 

Завдання 51

1/3 від 240  це 240 : 3 • 1 = 80

1/7 від 420  це 420 : 7 • 1 = 60

1/3 від 651  це 651 : 3 • 1 = 217

1/2 від 956  це 478 : 2 • 1 = 239

 

Завдання 52

Два равлики, відстань між якими 60 см, вирушили назустріч один одному. Кожний равлик рухався зі швидкістю 10 см/хв. Через скіль­ки часу равлики зустрінуться?

Розв'язання

1) 10 + 10 = 20 (см/хв)  швидкість зближення равликів.

2) 60 : 20 = 3 (хв)

Відповідь: равлики зустрінуться через 3 хвилини.

 

Завдання 53

а) Із двох населених пунктів, відстань між якими 30 км, одночасно назустріч один одному вирушили два мандрівники. Швидкість першого мандрівника 6 км/год, а другого — 4 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?

Розв'язання

1) 6 + 4 = 10 (км/год)  швидкість зближення

2) 30 : 10 = 3 (год)

Відповідь: мандрівники зустрінуться через 3 години.

б) Із двох населених пунктів одночасно вирушили назустріч один одному два мандрівники і зустрілися через 3 год. Швидкість першого мандрівника 6 км/год, а другого — 4 км/год. Яка відстань між населеними пунктами?

Розв'язання

1) 6 + 4 = 10 (км/год)  швидкість зближення

2) 10  3 = 30 (км)

Відповідь: між населеними пунктами 30 кілометрів.

• Як пов'язані між собою ці дві задачі? Є оберненими.

 

Завдання 54

Довжина відрізка АB становить 6 дм. Накресли відрізок CD, довжина якого дорівнює 1/5 довжини відрізка АB.

60 : 5 = 12 (см) – довжина відрізка CD

Завдання 55 Порядок дій

54340 • 6  2068 • 8 = 309496           

(5130 : 3 + 720 : 4) • 3 = 5670

х 54340

       6 

 326040

х 2068

       8

 16544

_ 326040

    16544

  309496

_5130 |  3    

 3        1710

_21

  21

    _3

      3

      0

_720 |  4  

 4       180

_32

  32

    0

+ 1710

    180

   1890

х 1890

      3 

   5670

Завдання 56

Прямокутний газон завдовжки 10 м і завширшки 5 м збільшили й зроби­ли його в З рази довшим. Дослідіть, у скільки разів збільшилася площа газона.

10  5 = 50 (м2)    10  5 • 3 = 150 (м2)   150 : 50 = 3 (рази)

Якщо довжину прямокутника збільшити в 3 рази, то його площа збільшиться у 3 рази.

10  5 = 50 (м2)    (10 : 2)  5 = 25 (м2)   50 : 25 = 2 (рази)

Якщо довжину газона зменшити в 2 рази, то його площа зменшиться у 2 рази.

 

Завдання 57 Письмове ділення

_700 |  4  

 4       175

_30

  28

  _20

    20

      0

_855 |  9  

 81      95

 _45

   45

     0

_595 |  7  

 56       85

 _35

   35

     0

_872 |  4  

 8       218

 _7

   4

  _32

    32

      0

Завдання 58

Із двох пунктів одночасно виїхали назустріч одне одному велосипедистка і мотоцикліст. Вони зустрілися через 2 год. Швидкість велосипе­дистки 12 км/год, а мотоцикліста — 58 км/год. Яка відстань була між ними спочатку?

Розв'язання

1) 12 + 58 = 70 (км/год)  швидкість зближення

2) 70  2 = 140 (км)

Відповідь: між ними спочатку було 140 кілометрів.

Інші завдання дивись тут...

  • Олег
    Дуже кловий сайт для дорослих і для дітей
    15 січня 2024 15:51