Інші завдання дивись тут...

Завдання 733 Додавання і віднімання чисел.

5800 + 900 – 1800 = 6700 – 1800 = 4900

4500 + 900 – 1800 = 5400 – 1800 = 3600

2100 + 900 – 1800 = 3000 – 1800 = 1200

7300 + 900 – 1800 = 8200 – 1800 = 6400

1000 • 740 – 150000 = 740000 – 150000 = 590000

1000 • 740 – 90000 = 740000 – 90000 = 650000

1000 • 740 – 260000 = 740000 – 26000 = 480000

1000 • 740 – 470000 = 740000 – 470000 = 270000

 

Завдання 734
Садову доріжку завдовжки 15 м і завширшки 2 м посипали піском. Пізніше посипану доріжку продовжили ще на 10 м. Якою стала площа доріжки, посипаної піском? Розв’яжи задачу двома способами. Запиши вираз для кожного способу розв’язання.

1 спосіб

(15 + 10)  2 • = 25 • 2 = 50 (м²)

2 спосіб

15 • 2 + 10 2 • 2 = 30 + 20 = 50 (м²)

Відповідь: площа доріжки 50 м².

 

Завдання 735 Рівняння
Площа прямокутника 16 см². Його ширина 2 см. Чому дорівнює довжина прямокутника?
Розв'язання
Якщо невідому довжину позначити за х, то можна записати рівність:
х  2 = 16
х = 16 : 2
х = 8 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 8 см.

 

Завдання 736
Площа горо́ду 200 м². Його довжина 20 м. Яка ширина горо́ду?
Розв'язання
Якщо невідому ширину позначити за х, то можна записати рівність:
20  х = 200
х = 200 : 20
х = 10 (м)
Відповідь: ширина городу 10 м.

 

Завдання 737
Площа поверхні стола 32 дм². Його ширина 40 см. Яка довжина стола?
Розв'язання
40 см = 4 дм
Якщо невідому довжину стола позначити за х, то можна записати рівність:
х  4 = 32
х = 32 : 4
х = 8 (дм)
Відповідь: ширина стола 8 дм.

 

Завдання 738
Кінь пробіг 1500 м за 5 хв, після чого протягом 8 хв пройшов 240 м ґрунтовою дорогою і 560 м — стежкою. У скільки разів більша швидкість бігу коня, ніж швидкість його ходи?
Розв'язання

1) 1500 : 5 = 300 (м/хв) – швидкість бігу коня.

2) 240 + 560 = 800 (м) – пройшов пішки кінь.

3) 800 : 8 = 100 (м/хв) – швидкість ходи коня.

4) 300 : 100 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази більша швидкість бігу коня, ніж швидкість його ходи.

 

3 ц • 4 = 300 кг • 4 = 1200 кг

2 м : 5 = 200 см : 5 = 40 см

18 ц : 6 = 1800 кг : 6 = 300 кг

15 дм : 3 = 1500 мм : 3 = 500 мм

4 км • 2 = 4000 м • 2 = 8000 м

10 т : 5 = 100 ц : 5 = 20 ц

Завдання 740 Розглянь термометри.
Температура знизилась на 15°С (25°С – 10°С = 15°С)

Температура підвіщилася на 10°С (5°С + 5°С = 10°С)

Визнач різницю показів твого термометра о 8 год і о 15 год.

 

Завдання 741 Письмове множення

х 76520

      

 612160

х 103507

          7

  724549

х 34506

         5

 172530

Завдання 742
Коли будівельна компанія збудувала вісім 16-квартирних будинків і п’ять 25-квартирних, їй залишилось збудувати ще сім 12-квартирних будинків. Скільки всього квартир буде в цих будинках?
Короткий запис

8 б. по 16 кв.  ?
5 б. по 25 кв.  ?
7 б. по 12 кв.  ?
Усього  ?

Розв'язання
1) 16 • 8 = 128 (кв.) – квартир у 8 будинках.

2) 25 • 5 = 125 (кв.) – квартир у 5 будинках.

3) 12 • 7 = 84 (кв.) – квартир у  7 будинках.

4) 128 + 125 + 84 = 337 (кв.)

Відповідь: буде 337 квартир.

 

Завдання 743
Площа будь-яких двох граней куба рівні. S1 = S2
Площа розгортки куба за схемою: 3 • 3 • 6 = 54 (см²)
Площа поверхні куба дорівнює: 3 • 3 = 9 (см²)

 

Завдання 744
Акваріум має форму куба з ребром 50 см. Скільки квадратних сантиметрів скла витратили на цей акваріум?
Розв'язання

1) 50 • 50 = 2500 (см²) – площа грані.

2) 2500 • 6 = 15000 (см²– площа поверхні куба.

Відповідь: на цей акваріум витратили 15000 см² скла.

 

Завдання 745
Площа прямокутника 50 см². Його довжина — 10 см. Прямокутник розрізали на два однакові квадрати. Визнач довжину сторони квадрата і його площу.
Розв'язання

1) 50 : 10 = 5 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 10 : 2 = 5 (см) – довжина розрізаного квадрата.

3) 5 • 5 = 25 (см²) – площа квадрата.

Відповідь: довжина сторони квадрата 5 см і його площа 25 см².

Як по-іншому можна обчислити площу квадрата? 50 : 2 = 25 (см²)

 

Завдання 746
Обчисли масу 4 однакових годинників.
Розв'язання

1) 2 кг 500 г • 4 = 8 кг 2000 г = 10 (кг) – маса 4 менших годинників.

2) 28 кг 780 г • 4 = 111 кг 3120 г = 115 кг 120 г – маса 4 великих годинників.

Відповідь: 10 кг, 115 кг 120 г.

 

Завдання 747 
Нерівність х  6 > 24 правильна при таких двох значеннях х = 5, 6. 

 

Завдання 748
Обчисли частку 8000 : 2. Результат знову поділи на 2. Виконуй ділення до отримання в частці 125. Скільки часток обчислено? Шість.

8000 : 2 = 4000

4000 : 2 = 2000

2000 : 2 = 1000

1000 : 2 = 500

500 : 2 = 250

250 : 2 = 125

Завдання 749

Заєць стрибає зі швидкістю 240 м/хв. Визнач його швидкість у метрах за секунду.

Розв'язання

240 м/хв = (240 : 60) м/с = 4 м/с 

Відповідь: швидкість зайця 4 м/с.

 

Завдання  750 Порядок дій

(76809 • 4 – 57629  3)  5 = 671 745

1000 : 4  9  8 – 5748 = 122 52

х 76809

        4

 307236

х 57629

        5

 172887

_ 307236

   172887

   134349

х 134349

          5

  671745

_1000 | 4   

   8      250

  _20

    20

      0

х 250

    9 

 2250

х 2250

     8 

 18000

_ 18000

    5748

   12252

Завдання 751 

х : 7 = 490
х = 490 • 7
х = 3430    
3430 : 7 = 490
490 = 490

х – 7 = 5693
х = 5693 + 7
х = 5700          
5700 – 7 = 5693
5693 = 5693

Завдання 752
Скляний флакон з парфумами разом із пластиковим корком має форму куба з ребром 5 см. Грані корка займають 1/5 площі поверхні флакона. Чому дорівнює площа пластикової поверхні флакона? Скляної поверхні?
Розв'язання

1) 5 • 5 • 6 = 150 (см²) – площа поверхні куба.

2) 150 : 5 = 30 (см²) – площа пластикової поверхні корка.

3) 150  30 = 120 (см²) – площа скляної поверхні флакона.

Відповідь: 30 см², 120 см².

Інші завдання дивись тут...