Інші завдання дивись тут...

Завдання 29 Кругові приклади

28 • 2 = (20 + 8) • 2 = 20 • 2 + 8 • 2 = 40 + 16 = 56

56 : 7 = 8

8 • 9 = 72

72 : 24 = 72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

3 • 27 = 3 • (20 + 7) = 3 • 20 + 3 • 7 = 60 + 21 = 81

81 : 9 = 9

9 • 5 = 45

45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 30 : 3 + 15 : 3 = 10 + 5 = 15

15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 10 • 4 + 5 • 4 = 40 + 20 = 60

60 – 32 = 20 + (40 – 32) = 20 + 8 = 28

 

Завдання 30

Мар'янка може пливти 3 хв, її брат Ілля — у 12 разів довше, а мама  у 2 рази довше, ніж Ілля. Скільки хвилин може пливти мама?

Короткий запис

Мар'янка  3 хв

Ілля  ?, у 12 разів більше, ніж Мар'янка

Мама  ?, у 2 рази більше, ніж Ілля

Розв'язання
1) 3  12 = 36 (хв) – може пливти Ілля
2) 36  2 = 72 (хв)
Відповідь: мама може пливти 72 хвилини.

 

Завдання 31

Першого дня продали 48 кг яблук, другого дня — у 4 рази менше, ніж першого, а третього дня  у 2 рази менше, ніж другого. Скільки кілограмів ябдук продали третього дня?

Короткий запис

І — 48 кг

ІІ — у 4 рази менше, ніж I

ІІІ — у 2 рази менше, ніж II

Розв'язання
1) 48 : 4 = 12 (кг) – продали яблук II дня
2) 12 : 2 = 6 (кг)
Відповідь: третього дня продали 6 кг яблук.

 

Завдання 32 Рівняння

х : 5 = 15

х = 15 • 5

х = 75

75 : 5 = 15

15 = 15

х : 120 = 3

х = 3 • 120

х = 360

360 : 120 = 3

3 = 3

х : 4 = 150

х = 150 • 4

х = 600

600 : 4 = 150

150 = 150

Завдання 33

8 • 100 : 10 = 800 : 10 = 80

10 • 20 : 100 = 200 : 100 = 2

100 • 7 : 10 = 700 : 10 = 70

10 • 5 • 10 = 50 • 10 = 500

Завдання 34 Перевід одиниць вимірювання

• Ловець перлів пірнув на дно моря на 4 хв. Скільки секунд він не дихав?

Розв'язання

4 хв = 60 с • 4 = 240 с
Відповідь: ловець не дихав 240 секунд.

• Щоб дістатися до бази, геологи 3 доби йшли через гори. Скільки годин тривала подорож?

Розв'язання

3 доби = 24 год • 3 = 72 год
Відповідь: подорож тривала 72 години.

• Астрономи 6 год спостерігали за рухом комети в телескоп. Скільки це хвилин?

Розв'язання

6 год = 60 хв • 6 = 360 хв
Відповідь: це 360 хвилин.

 

Завдання 35 Доба

12 год (у полудень)

20 год (о 8 год вечора)

15 год (о 3 год дня)

9 год (о 9 год ранку)

Завдання 36

Котра зараз година, якщо через 2 год З0 хв годинник покаже 11 год?

Розв'язання

11 год – 2 год 30 хв 10 год – 2 год + 60 хв – 30 хв = 8 год 30 хв
Відповідь: зараз 8 годин 30 хвилин.

 

Завдання 37

Протягом тижня k днів ішов дощ, ще 2 дні були похмурими, а решта сонячними. Скільки сонячних днів було протягом тижня?

• Розв'яжи задачу, якщо k = 3.

Розв'язання

Вираз: – (k + 2)

Якщо k = 3,  тоді – (3 + 2) = 2 (дн.)

Відповідь: було 2 сонячних днів протягом тижня.

 

Завдання 38

Покази електронного годинника:

22 год

16 год

5 год

12 год

Покази механічного годинника:

10 год

4 год

5 год

12 год

Завдання 39

Моряки налічили на першому острові 42 пінгвіни, на другому у 3 рази менше, а на третьому — у 2 рази більше, ніж на другому. Скільки всього пінгвінів налічили моряки?

Короткий запис

І — 42 п.

ІІ — у 3 рази менше, ніж на I

ІІІ — у 2 рази більше, ніж на II

Розв'язання
1) 42 : 3 = 14 (п.) – налічили пінгвінів на II острові
2) 14  2 = 28 (п.) – налічили пінгвінів на III острові
3) 14 + 28 = 42 (п.) – налічили пінгвінів на двох островах разом
4) 42 + 42 = 84 (п.)
Відповідь: всього налічили 84 пінгвінів.

 

Завдання 40   Хто залишив сліди на снігу? Вовк

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 10 • 6 + 4 • 6 = 60 + 24 = 84

84 : 12 = 7              7 • 6 = 42        

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70

 

Завдання 41 Рівняння

х • 100 = 800

х = 800 : 100

х = 8

8 • 100 = 800

800 = 800

10 • х = 400

х = 400 : 10

х = 40

10 • 40 = 400

400 = 400

Завдання 42 Порядок дій

460 + 150 • 3 – 730 = 180

1) 150 • 3 = (100 + 50) • 3 = 300 + 150 = 450

2) 460 + 450 = 460 + 40 + 410 = 500 + 410 = 910

3) 910 – 730 = 910 – 710 – 20 = 180

 

770 – 580 + 750 : 5 = 340

1) 750 : 5 = (500 + 250) : 5 = 100 + 50 = 150

2) 770 – 580 = 770 – 570 – 10 = 200 – 10 = 190

3) 190 + 150 = 190 + 10 + 140 = 200 + 140 = 340

 

Завдання 43 Значення виразів m - n та m : n, якщо m = 600, n = 40.

600 – 40 = 500 + (100 – 40) = 500 + 60 = 560

600 : 40 = 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 40 : 4 + 20 : 4 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 44

Учні 4-го класу разом з батьками і вчителями провели Свято осені в лісі. Для частування закупили 4 кавуни, по 60 грн кожен, і 6 динь, по 120 грн кожна. У скільки разів більше грошей заплатили за дині, ніж за кавуни?

Короткий запис

4 к. по  60 грн — ?

6 д. по 120 грн — ?

У скільки разів більше — ?

Розв'язання
1) 60  4 = 240 (грн) – заплатили грошей за кавуни
2) 120  6 = 720 (грн) – заплатили грошей за дині
3) 720 : 240 = 3 (р.)
Відповідь: у 3 рази більше грошей заплатили за дині, ніж за кавуни.

 

Завдання 45

8 білочок розділили між собою порівну 96 горіхів, а 9 бурундучків — 54 горіхи. У скільки разів менше горіхів отримав 1 бурундучок, ніж 1 білочка?

Короткий запис

96 г. — 8 б., по ?

54 г. — 9 б., по ?

У скільки разів менше — ?

Розв'язання
1) 96 : 8 = 12 (г.) – отримала горіхів 1 білочка
2) 54 : 9 = 6 (г.) – отримав горіхів 1 бурундучок
3) 12 : 6 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази менше горіхів отримав 1 бурундучок, ніж 1 білочка.

 

Завдання 46 Ділення і множення натуральних чисел

48 : 16 • 18 = 48 : 8 : 2 • 18 = 3 • 18 = 3 • (10 + 8) = 30 + 24 = 54

48 : 12 • 18 = 48 : 6 : 2 • 18 = 4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 40 + 32 = 72

48 : 24 • 18 = 48 : 8 : 3 • 18 = 2 • 18 = 2 • (10 + 8) = 20 + 16 = 36

25 • 4 : 5 = 25 : 5 • 4 = 5 • 4 = 20

25 • 3 : 5 = 25 : 5 • 3 = 5 • 3 = 15

25 • 2 : 5 = 25 : 5 • 2 = 5 • 2 = 10

 

Завдання 47   З чисел 40, 35, 20, 15 вибери ті, за яких нерівність x - 15 < 20 буде пра­вильною.

х – 15 < 20, якщо х = 15, 20

 

Завдання 48

96 : 6 + 96 : 12 = 24

1) 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

2) 96 : 12 = 96 : 3 : 4 = 32 : 4 = 8

3) 16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 24

 

92 + 80 : 5 : 2 = 100

1) 80 : 5 : 2 = 80 : 2 : 5 = 40 : 5 = 8

2) 92 + 8 = 100

 

4 • (7 + 9) : 8 = 8

1) 7 + 9 = 9 + 1 + 6 = 16

2) 16 : 8 = 2

3) 4 • 2 = 8

 

Завдання 49

Купили 30 скакалок, по 24 гривні кожна, і 2 обручі, по 120 гривень кожен. У скільки разів менше гривень заплатили за обручі, ніж за скакалки?

  Ціна
Кількість
Вартість
Скакалки
24 грн
30
у ? разів
Обручі
120 грн
2
Розв'язання
1) 24  30 = 720 (грн) – заплатили за скакалки
2) 120  2 = 240 (грн) – заплатили за обручі
3) 720 : 240 = 3 (р.)
Відповідь: у 3 рази менше гривень заплатили за обручі, ніж за скакалки.

 

Завдання 50 Склали за малюнком дві рівності на ділення з остачею

Вправо — 21 риба, униз — 5           21 : 5 = 4 (ост. 1)

Вліво — 7, вниз — 5                        7 : 5 = 1 (ост. 2)

 

Завдання 51

Ділення з остачею:

Перевірка:

76 : 8 = 9 (ост. 4)

9 • 8 + 4 = 72 + 4 = 76

55 : 7 = 7 (ост. 6)

7 • 7 + 6 = 49 + 6 = 55

45 : 6 = 7 (ост. 3)

7 • 6 + 3 = 42 + 3 = 45

40 : 9 = 4 (ост. 4) 4 • 9 + 4 = 36 + 4 = 40

Завдання 52

(960 – 120 • 5) : 60 = 6

1) 120 • 5 = (100 + 20) • 5 = 500 + 100 = 600

2) 960 – 600 = 360

3) 360 : 60 = 36 : 6 = 6

 

840 + 640 : 4 – 730 = 270

1) 640 : 4 = (400 + 240) : 4 = 100 + 60 = 160

2) 840 + 160 – 730 = 840 – 730 + 160 = 110 + 160 = 270

 

Завдання 53

56 : х = 8

х = 56 : 8

х = 7

56 : 7 = 8

8 = 8

42 : х = 6

х = 42 : 6

х = 7

42 : 7 = 6

6 = 6

х : 4 = 12

х = 12 • 4

х = 48

48 : 4 = 12

12 = 12

Завдання 54 Дії з іменованими величинами

3 ц 60 кг + 4 ц 60 кг = 7 ц + 120 кг = 7 ц + 1 ц + 20 кг = 8 ц 20 кг

10 ц – 20 кг = 9 ц + (100 кг – 20 кг) = 9 ц 80 кг

5 м 40 см – 4 м 50 см = 1 м 40 см – 50 см = 140 см – 50 см = 90 см

9 м 50 см + 50 см = 9 м + 100 см = 10 м

6 дм – 1 см = 5 дм + (10 см – 1 см) = 5 дм 9 см

6 дм – 1 мм = 5 дм + (100 мм – 1 мм) = 5 дм 99 мм = 5 дм 9 см 9 мм

 

Завдання 55 Письмове віднімання

+476

  188

  664

_607

 329

 278

_1000

   764

   236

_820

  545

  275

Завдання 56

У партері театру 15 однакових рядів стільців, а всього — 450 стільців. Учні 4 класів прийшли на виставу і зайняли 90 стільців. Скільки це рядів?

Короткий запис

15 р. — 450 ст.

? р. — 90 ст.

Розв'язання

1) 450 : 15 = 30 (ст.) – стільців в 1 ряді
2) 90 : 30 = 3 (р.)
Відповідь: це 3 ряди.

 

Завдання 57

Брат на 4 роки старший за сестру. Він народився у 2004 році. Дай відповіді на питання, якщо сьогодні 2022 рік.

• У якому році народилась сестра? 2000 році (2004  4 = 2000)

• Скільки років їй зараз? 22 років (2022 – 2000 = 22)

• Скільки років братові? 26 років (22 + 4 = 26)

 

Завдання 58  Письмове додавання

+372

  598

  970

_808

 159

 649

+678

  124

  802

_900

  607

  293

Завдання 59

Вартість 7 однакових м'ячів 630 грн. Скільки таких м'ячів можна купити на 900 грн?

Короткий запис

7 м. — 630 грн

? м. — 900 грн

Розв'язання

1) 630 : 7 = 90 (грн) – коштує 1 м'яч
2) 900 : 90 = 10 (м.)
Відповідь: на 900 грн можна купити 10 м'ячів.

Інші завдання дивись тут...