Інші завдання дивись тут...

Завдання 451. Запиши найбільше і найменше натуральні числа, що складаються із цифр:

1) 9, 0, 1, 2, 7;

97210 – найбільше число

10279 – найменше число

2) 1, 2, 5, 6, 0, 9; 

965210 – найбільше число

102569 – найменше число

3) 8, 7, 0, 3, 2, 1.

873210 – найбільше число

102378 – найменше число

 

Завдання 453. 

_ 209603

    50125

  159478

Перевірка.

+ 159478

    50125

   209603

_ 841560

    45349

   796211

Перевірка.

+ 796211

    45649

   841860

_ 348119

   210517

   137602

Перевірка.

+ 137602

   210517

   348119

 

Завдання 454. Як зміниться різниця, якщо змінити від'ємник? 

560 – 60 = 500

560 – (60 – 10) = 560 – 50 = 510      Різниця збільшиться на 10

560 – (60 + 10) = 560 – 70 = 490     Різниця зменшиться на 10

 

Завдання 455. 

1) Пекарні за день треба виготовити 394 тістечка. До обіду виготовили 84 тістечка з джемом і 104 тістечка з кремом. Скільки тістечок ще треба виготовити пекарні? 

Розв'язання. Вираз 394 – (84 + 104)

1) 104 + 84 = 188 (т.) – виготовили тістечок.

2) 394 – 188 = 206 (т.) – треба виготовити тістечок.

Відповідь: ще треба виготовити 206 тістечок.

2) До свята треба виготовити 394 тістечка. Із джемом вже виготовили 84 тістечка, а з кремом — шосту частину того, що виготовили із джемом. 

Скільки тістечок ще треба виготовити? 

Розв'язання. Вираз 394 – (84 + 84 : 6)

1) 84 : 6 = 14 (т.) – виготовили тістечок з кремом.

2) 84 + 14 = 98 (т.) – виготовили всього тістечок.

3) 394 – 98 = 296 (т.) – треба виготовити тістечок.

Відповідь: треба виготовити 296 тістечок.

 

Завдання 456. Користуючись значенням перших виразів, знайди значення інших виразів.

865 – 341 = 524 

865 – (341 + 19) = (865 – 341) – 19 = 524 – 19 = 524 – 14 – 5 = 510 – 5 = 505

865 – (341 – 19) = (865 – 341) + 19 = 524 + 19 = 524 + 16 + 3 = 540 + 3 = 543

709 – 340 = 369

709 – (340 – 40) = (709 – 340) + 40 = 369 + 40 = 409

709 – (340 + 40) = (709 – 340) – 40 = 369 – 40 = 329

 

Завдання 457. Розглянь пари рівнянь. Як зміниться значення невідомого в кожному другому рівнянні? 

389 –  х = 150 

389 –  х = 150 + 41

Від'ємник зменшиться на 41

Пояснення:

х = 389 - 150

х = 389 - 150 - 41

687 –  с = 287

687 –  с = 287 – 87

Від'ємник збільшиться на 87.

Пояснення:

с = 687 - 287

с = 687 - 287 + 87

 

Завдання 458. На двох платформах лежить по 365 цеглин. З першої платформи взяли 210 цеглин, а з другої — 275 цеглин. На якій платформі залишилося більше цеглин і на скільки? Який знак порівняння треба поставити між виразами?

365 – 210 * 365 – 275

Розв'язання.

Більше цеглин на першій платформі.

На 65 цеглин, бо 275 - 210 = 65.

365 – 210 ˃ 365 – 275

 

Завдання 459. 

+ 31281

   14268

   45549

_ 216248

    60359

  155889

_ 300125

    70156

   229969

_ 504030

    14300

   489730

 

Завдання 460. На осінньому розпродажу одягу ціну на футболку, яка коштувала 120 грн, знизили на п'яту частину, а потім ще на 16 грн. Яка ціна футболки після знижки?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 120 : 5 = 24 (грн) – перша знижка.

2) 24 + 16 = 40 (грн) – друга знижка.

3) 120 – 40 = 80 (грн) – ціна після знижок.

2 спосіб.

1) 120 : 5 = 24 (грн.) – перша знижка.

2) 120 – 24 = 96 (грн.) – ціна після першої знижки.

3) 96 – 16 = 80 (грн.) – ціна після знижок.

Відповідь: після знижок ціна футболки 80 грн.

 

Завдання 461. 

8513 –  3468 –  2537 = 2408

_ 8513

  3568

  4945

_4945

  2537  

  2408

454 785 –  8 267 –  10 608 = 435910

_454785

     8267

  446518

_446518

   10608

  435910

35601 –  12809 –  859 = 21933

_35601

 12809

 22792

_22792

     859

  21933

581113 –  190 875 –  978 = 389 260

_581113

 190875

 390238

_390238

      978

  389260

 

Завдання 462. 

+ 3528

   5879

   9407

+ 5687

   2222 

   7909

+ 47831

  58379

 106210

+ 42905

   34276

   77181

 

Завдання 463. Розв'яжи задачу.

У переробний цех привезли 320 кг винограду, абрикосів — на 80 кг менше, а яблук і груш — по 375 кг. На скільки кілограмів більше привезли яблук і груш, ніж винограду й абрикосів?

Розв'язання.

1) 320 – 80 = 240 (кг) – привезли абрикосів.

2) 320 + 240 = 560 (кг) – привезли винограду та абрикосів.

3) 375 + 375 = 750 (кг) – привезли яблук і груш.

4) 750 – 560 = 190 (кг) – на стільки більше привезли яблук і груш, ніж винограду та абрикосів.

Відповідь: яблук і груш привезли на 190 кг більше, ніж винограду і абрикосів.  

Що треба змінити в задачі, щоб вона розв'язувалася виразом а + (а –  b) + с + d? Скільки всього разом винограду, абрикосів, яблук і груш привезли? 

 

Завдання 464. Прочитай числа: 405341, 930, 32698, 6894, 32806, 9875, 518341, 5, 715, 21367, 7, 56731.

Склади та обчисли з цими числами приклади.

1) На додавання п'ятицифрових чисел.

2) На віднімання п'ятицифрових чисел.

3) На додавання шестицифрового і двоцифрового чисел.

4) На додавання трьох доданків із різною кількістю розрядів.

5) На віднімання чотирицифрового числа від шестицифрового.

Розв'язання.

405341 (чотириста п'ять тисяч триста сорок один)

930 (дев'ятсот тридцять)

32698 (тридцять дві тисячі шістсот дев'яносто вісім)

6894 (шість тисяч вісімсот дев'яносто чотири)

32806 (тридцять дві тисячі вісімсот шість)

9875 (дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять)

518341 (п'ятсот вісімнадцять тисяч триста сорок один)

5 (п'ять)

715 (сімсот п'ятнадцять)

21367 (двадцять одна тисяча триста шістдесят сім)

7 (сім)

56731 (п'ятдесят шість тисяч сімсот тридцять один)

 

1) На додавання п'ятицифрових чисел.

+ 21367

   56731

   78098

2) На віднімання п'ятицифрових чисел.

_ 32698

   21367

   11331

3) На додавання шестицифрового і двоцифрового чисел.

518341 + 10 = 518351

4) На додавання трьох доданків із різною кількістю розрядів.

405341 + 715 + 5 = 406061

5) На віднімання чотирицифрового числа від шестицифрового.

_ 405341

      6894

  398447

 

Завдання 465. 

+ 6492

   8754

  15246

+ 2414

   1816

   4230

 

Завдання 466. Склади короткий запис задачі і розв'яжи її.

На складі було 870 ц добрив. Першого дня використали 254 ц добрив, а другого дня — на 197 ц більше. Скільки центнерів добрив використали третього дня?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 254 + 197 = 451 (ц) – використали другого дня.

2) 254 + 451 = 705 (ц) – використали першого і другого дня разом.

3) 870 – 705 = 165 (ц) – використали третього дня.

2 спосіб.

1) 254 + 197 = 451 (ц) – використали другого дня.

2) 870 – 254 – 451 = 165 (ц) – використали третього дня.

Відповідь: третього дня використали 165 ц добрив. 

 

Завдання 467. До санаторію привезли а кг груш, а яблук — на 240 кг більше. Скільки кілограмів фруктів привезли до санаторію? Склади вираз для розв'язання задачі.

Обчисли значення виразу, якщо а = 325; а = 185.

Розв'язання.

а + (а + 240) (кг) – привезли фруктів.

Якщо а = 325, тоді а + (а + 240) = 325 + (325 + 240) = 890

Якщо а = 185, тоді а + (а + 240) = 185 + (185 + 240) = 610 

 

Завдання 468. Накресли прямокутник ТОРК, ширина якого 3 см, довжина — 4 см. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання.

1) Р = (3 см + 4 см) • 2 = 14 см – периметр прямокутника.

2) S = 3 см • 4 см = 12 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 469. Розв'яжи рівняння.

х – (11725 – 9428) = 385 

х – 2297 = 385

х = 385 + 2297

х = 2682

х + (1975 – 348) = 3000

х + 1627 = 3000

х = 3000 – 1627

х = 1373

 

Завдання 470. Склади задачу за частинами умови.

У таборі відпочинку в першу зміну відпочивало 189 школярів, у другу зміну — 170 школярів, ...

1) а у третю зміну приїхало 156 дітей. Скільки всього дітей відпочило в таборі за три зміни?

Розв'язання.

2) а у третю зміну приїхало на 56 дітей більше, ніж у другу. Скільки всього дітей відпочило в таборі за три зміни?

Розв'язання.

У таборі відпочинку в першу зміну відпочивало 189 школярів, у другу зміну — 170 школярів, а у третю зміну приїхало 156 дітей. Скільки всього дітей відпочило в таборі за три зміни?

У таборі відпочинку в першу зміну відпочивало 189 школярів, у другу зміну — 170 школярів, а у третю зміну приїхало на 56 дітей більше, ніж у другу. Скільки всього дітей відпочило в таборі за три зміни?

Cклади інші задачі.

До кіоску першого дня завезли 200 кг картоплі, другого дня - 350 кг картоплі, а третього дня - 400 кг картоплі. Скільки всього картоплі завезли до магазину за три дні?

До кіоску першого дня завезли 200 кг картоплі, другого дня - 350 кг картоплі, а третього дня на 50 кг картоплі більше, ніж другого дня. Скільки всього картоплі завезли до магазину за три дні?

 

Завдання 471. 

1) Розв'яжи задачу.

У бібліотеці пригодницьких книжок було на 309 більше, ніж книжок із наукової фантастики. Купили ще 85 пригодницьких книжок і стільки само книжок із фантастики. Якої літератури стало більше і на скільки? 

Розв'язання.

Стало більше пригодницьких книжок. На скільки? На стільки, на скільки більше було спочатку, тобто, на 309 книжок, бо докупили однакову кількість пригодницьких книжок і книжок з наукової фантастики.

Відповідь: пригодницьких книжок стало на 309 більше, ніж книжок із наукової фантастики.

2) Поясни нерівність, складену до задачі:

а – 309 + 85 < а + 85, де

а (кн.) — кількість пригодницьких книжок.

а – 309 (кн.) – кількість книжок із наукової фантастики.

а + 85 (кн.) - стало пригодницьких книжок.

а - 309 + 85 (кн.) – стало книжок з наукової фантастики.

 

Завдання 472. 

+ 48430

    1876

   50306

+ 456790

    41593

   498383

_ 352214

     9894

  342320

+ 234536

    12796

   247332

 

Додавання і віднімання величин

Завдання 473. 

50 кг + 12 кг = 72 кг

135 кг –  49 кг = 86 кг

240 кг + 37 кг = 277 кг

157 кг –  95 кг = 62 кг

135 кг + 98 кг = 233 кг

235 г –  79 г = 156 г

 

Завдання 474. Знайди суму величин.

+ 18 кг 435 г

    9 кг 005 г

   27 кг 440 г

+ 5 т 308 кг

   2 т 894 кг

   8 т 202 кг

 

Завдання 475. 

_ 85 ц 16 кг 

  23 ц 25 кг

  61 ц 91 кг

_ 803 кг

  348 кг

  455 кг

Інші завдання дивись тут...