Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Листопад Н."

Сторінка 61

Завдання 1 Ознайомлення з дробами

3/7 від 6 км 230 м = 6 км 230 м : 7 • 3 = 6230 м : 7 • 3 = 2670 м = 2 км 670 м

3/7 від 8 т 771 кг = 8 т 771 кг : 7 • 3 = 8771 кг : 7 • 3 =  3759 кг = 3 т 759 кг

3/7 від 1638 грн = 1638 грн : 7 • 3 = 1638 грн

_6230 |   7

  56     890

  _63

    63

      0

_8771 |     7

  7       1253

_17

  14

  _37

    35

    _21

      21

        0 

_1638 |   7

  14     234

  _23

    21

    _28

      28

        0

х 890

    3

2670 (м) = 2 км 670 м

х1253

       3

  3759 (кг) = 3 т 759 кг

х234

     7

1638 грн

Завдання 2 Частки перевірили діленням

14 м 95 см : 65 см = 1495 см : 65 см = 23

20 ц 16 кг : 48 кг = 2016 кг : 48 кг = 42

_1495 | 65

  130    23

  _195

    195

        0

Перевірка:

_1495 | 23

  138    65

  _115

    115

        0 

_2016 | 48

 192     42

  _96

    96

      0

Перевірка:

_2016 | 42

 192     48

   _96

     96

       0

 Завдання 3 Знайди за планом площу кожної ділянки, якщо їхня загальна площа становить 3600, причому довжина першої ділянки 50 м, а другої – 40 м.

1) 50 + 40 = 90 (м) – довжина загальної ділянки.

2) 3600 : 90 = 360 : 9 = 40 (м) – ширина загальної ділянки.

3) 50 • 40 = 2000 (м2) – площа першої ділянки.

4) 40 • 40 = 1600 (м2) – площа другої ділянки.

2 спосіб

1) 50 + 40 = 90 (м) – довжина загальної ділянки.

2) 3600 : 90 = 360 : 9 = 40 (м) – ширина загальної ділянки.

3) 50 • 40 = 2000 (м2) – площа першої ділянки.

4) 3600 – 2000 = 1600 (м2) – площа другої ділянки.

Відповідь: І ділянка – 2000 м2, ІІ ділянка – 1600 м2

 

Сторінка 62-63

Завдання 1 Одиниці вимірювання

Червоний

12 ц : 300 = 1200 кг : 300 = 1200 кг : 100 : 3 = 12 кг : 3 = 4 кг

80 г + 3 кг = 3 кг 080 г

670 г • 5 = (600 г + 70 г) • 5 = 3000 г + 350 г = 3 кг 350 г

Блакитний

570 г • 5 = (500 г + 70 г) • 5 = 2500 г + 350 г = 2850 г = 2 кг 850 г

2 кг 10 г : 3 = 2010 г : 3 = (1800 г + 210 г) : 3 = 600 г + 70 г = 670 г

12 т : 500 = 12000 кг : 500 = 12000 кг : 100 : 5 = 120 кг : 5 = (100 кг + 20 кг) : 5 = 24 кг

Зелений

1 кг 200 г • 5 = (1 кг + 200 г) • 5 = 5 кг + 1000 г = 5 кг + 1 кг = 6 кг

2 кг 400 г : 60 = 2400 г : 60 = 2400 г : 10 : 6 = 240 г : 6 = 40 г

6 кг : 40 = 6000 г : 40 = 6000 г : 10 : 4 = 600 г : 4 = (400 г + 200 г) : 4 = 100 г + 50 г = 150 г

Коричневий

225 г • 4= (200 г + 20 г + 5 г) • 4 = 800 г + 80 г + 20 г = 900 г

7 кг 350 г : 3 = 7350 г : 3 = (6000 г + 1200 г + 150 г) : 3 = 2000 г + 400 г + 50 г = 2 кг 450 г

3 кг : 25 = 3000 г : 25 = 3000 г : 5 : 5 = 600 г : 5 = (500 г + 100 г) : 5 = 100 г + 20 г = 120 г

 

Сторінка 64

Завдання 1

_39215 | 341

 341       115

 _511

  341

_1705

  1705

       0

_11067 | 217

  1085     51

   _217

     217

        0

Завдання 2 Складена задача на ділення

3 двох міст, відстань між якими становить 1155 км, назустріч одна одній виїхали легко­ві автомобілі. Швидкість одного автомобіля — 80 км/год, а іншого — на 5 км/год більша. Через скільки годин автомобілі зустрінуться?

Автомобілі

Швидкість (км/год)

Час (год)

Відстань (км/год)

І

80

 

 

ІІ

?, на 5 км/год більше

 

 

Всього

?

?

1155

Вираз    1155 : (80 + (80 + 5))

План розв’язування

1) Яка швидкість другого автомобіля?

2) Яка швидкість зближення?

3) Через скільки годин автомобілі зустрінуться?

Розв’язання

1) 80 + 5 = 85 (км/год) – швидкість другого автомобіля.

2) 80 + 85 = 80 + 20 + 65 = 165 (км/год) – швидкість зближення.

3) 1155 : 165 = 7 (год) – час зустрічі.

Відповідь: автомобілі зустрінуться через 7 год.

Завдання 3 Складена задача на ділення на вміщення

Майстер може зібрати 48 комплектів деталей за 4 год, а практикант — за 2 зміни по 6 год. За скільки годин виконають цю роботу майстер і практикант, якщо працюватимуть разом?

 

Комплектів за 1 год

(продуктивність праці)

Кількість годин

Загальна кількість комплектів

Майстер

?

4

48

Практикант

?

?, 2 зміни по 6 год

48

Всього

?

?

48

Вираз    48 : (48 : 4 + 48 : (6 • 2))

План розв’язування

1) Скільки комплектів може зібрати майстер за 1 год? (Яка продуктивність праці майстра?)

2) Скільки годин потрібно практикантові?

3) Скільки комплектів може зібрати практикант за 1 год? (Яка продуктивність праці практиканта?)

4) Скільки всього комплектів можуть зібрати майстер і практикант за 1 год разом?

5) За скільки годин виконають цю роботу майстер і практикант, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 12 (к.) – комплектів може зібрати практикант за 1 год.

2) 6 • 2 = 12 (год) – годин потрібно практикантові.

3) 48 : 12 = 48 : 6 : 2 = 4 (к.) – комплектів може зібрати практикант за 1 год.

4) 12 + 4 = 16 (к.) – всього комплектів можуть зібрати майстер і практикант за 1 год разом.

5) 48 : 16 = 48 : 8 : 2 = 3 (год) – годин потрібно.

Відповідь: майстер і практикант разом виконають цю роботу за 3 години.

 

Сторінка 65

Завдання 1 Порядок дій

75 679 + (19 003 – 5773) : 315 = 75721

_19003

   5773

 13230

 

_13230 | 315

  1260     42

   _630

     630

         0

+75679

        42

  75721

Завдання 2 Рівняння

38092 : с + 747 = 836

38092 : с = 836 – 747

38092 : с = 89

с = 38092 : 89

с = 428

38092 : 428 + 747 = 89 + 747 = 836

836 = 836

Завдання 3 Складена задача на ділення на вміщення

Один насос наповнює басейн місткістю 1200 л за 20 хв, а інший — утричі повільніше (утричі більше хвилин). За скіль­ки хвилин наповнять басейн ці два насоси, якщо працюватимуть разом?

Насос

Літрів за 1 хв

Час (хв)

Загальна кількість літрів

І

?

20

1200

ІІ

?

?, 3 рази по 20

1200

Разом

?

?

1200

Вираз    1200 : (1200 : 20 + 1200 : (20 • 3))

План розв’язування

1) Скільки літрів води наповнює І насос за 1 хв?

2) Скільки часу потрібно другому насосові?

3) Скільки літрів води наповнює ІІ насос за 1 хв?

4) Скільки літрів води наповнюють І і ІІ насос за 1 хв, якщо працюватимуть разом?

5) За скіль­ки хвилин наповнять басейн ці два насоси, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 1200 : 20 = 120 : 2 = 60 (л) – літрів води наповнює І насос за 1 хв.

2) 20 • 3 = 60 (хв) – часу потрібно другому насосові.

3) 1200 : 60 = 120 : 6 = 20 (л) – літрів води наповнює ІІ насос за 1 хв.

4) 60 + 20 = 80 (л) – літрів води наповнюють І і ІІ насос за 1 хв, якщо працюватимуть разом.

5) 1200 : 80 = 120 : 8 = (80 + 40) : 8 = 15 (хв) – хвилин потрібно для наповнення басейну.

Відповідь: наповнять басейн за 15 хвилин.

 

Сторінка 66

Завдання 1  Число є значенням частки чисел 5696 і 647:  А 89

Завдання 2  Число є розв'язком рівняння b : 73 = 13462

Г  980 536

b : 73 = 13462

b = 13462 • 73

b = 980536

Завдання 3 За який час сухопутна черепаха подолає відстань 1 км 95м,якщо її швидкість становить 365 м/год?

Б  3 год

1 км 5 м = 1095 м, 1095 : 365 = 3 (год)

Завдання 4

4137 • 42 + 43 260 : 35 – 29 642 = 145348

х   4137

        42

    8274

16548

173754

_43260 |   35

  35        1234

  _82

    70

  _126

    105

    _210

      210

          0

+173754

      1234

   174990

_174990

    29642

  145348

Завдання 5 Складена задача на ділення на вміщення

У басейн місткістю 36 000 л занурено 2 насоси. Відомо, що перший насос може відкачати всю воду з басейна за 12 год, а другий — 6000 л за 1 год. За скільки годин відкачають усю воду два насоси, якщо працюватимуть разом?

Насос

Літрів за 1 год

Час (год)

Загальна кількість літрів

І

?

12

36000

ІІ

6000

 

 

Разом

?

?

36000

Вираз    36000 : (36000 : 12 + 6000)

План розв’язування

1) Скільки літрів води відкачує І насос за 1 год?

2) Скільки всього літрів води відкачають І і ІІ насос за 1 год, якщо працюватимуть разом?

3) За скільки годин відкачають усю воду два насоси, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 36000 : 12 = 3000 (л) – літрів води відкачує І насос за 1 год.

2) 3000 + 6000 = 9000 (л) – всього літрів води відкачають І і ІІ насос за 1 год, якщо працюватимуть разом.

3) 36000 : 9000 = 36 : 9 = 4 (год) – час для відкачки води.

Відповідь: насоси відкачають воду за 4 години.

 

Сторінка 67

Завдання 1 Натуральні числа в порядку збільшення:

531, 1235, 7867, 11528, 50001, 91200

Завдання 2 Установи закономірність і продовж кожний ряд

90 000, 80 000, 70 000, 60 000, 50 000, 40 000, 30 000

(наступне число на 10 000 менше, ніж попереднє).

63 000, 62 000, 61 000, 60 000, 59 000, 58 000, 57 000

(наступне число на 10 000 менше, ніж попереднє).

600 000, 60 000, 6 000, 600, 60, 6

(наступне число у 10 разів менше, ніж попереднє).

 

Сторінка 68

Завдання 3

Вантажні машини

50 000

150 000

250 000

350 000

450 000

Трактори

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Потяги

150 000

250 000

350 000

450 000

550 000

Автомобілі

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Катери

250 000

350 000

450 000

550 000

650 000

Сторінка 69

Завдання 5 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Будівництво Дніпровської ГЕС у Запоріжжі розпочалось у 1927 році. Не повну потужність ГЕС запрацювала в 1939 році. Скільки років тривало будівництво станції?

Короткий запис

Було — 1927 рік

Тривало — ?

Стало — 1939 рік

Розв’язання

1939 – 1927 = 12 (років)

Відповідь: будівництво станції тривало 12 років.

Завдання 6

Ролики коштують 989 грн, а шолом – 379 грн.  У кого з хлопчиків вистачить грошей на купівлю роликових ковзанів і захисного шолома?

+989

  379

1368 (грн) – вартість цих двох товарів.

Денис має 1450 грн = 1000 грн + 200 грн • 2 + 50 грн

Павло має 1300 грн = 500 грн • 2 + 100 грн • 3

Селім має 1550 грн = 500 грн • 3 + 20 грн + 10 грн • 3

Обидва товари можуть купити Денис і Селім.

 

Сторінка 70

Завдання 7

З першої ділянки зібрали 25 мішків цибулі, а з другої — 33. Скільки кілограмів цибулі зібрали з кожної ділянки, якщо з першої зібрали на 200 кг менше, ніж із другої?

Ділянка

Маса 1 мішка (кг)

Кількість мішків

Загальна маса (кг)

І

?

25, на ? м. менше

?, на 200 кг менше

ІІ

однакова

33

?

План розв’язування

1) На скільки менше мішків цибулі зібрали з І ділянки, ніж з ІІ?

2) Яка маса 1 мішка цибулі?

3) Скільки кілограмів цибулі зібрали з І ділянки?

4) Скільки кілограмів цибулі зібрали з ІІ ділянки?

Розв’язання

1) 33 – 25 = 33 – 30 + 5 = 8 (м.) – на стільки менше мішків цибулі зібрали з І ділянки.

2) 200 : 8 = (160 + 40) : 8 = 25 (кг) – маса 1 мішка цибулі.

3) 25 • 25 = 625 (кг) – кілограмів цибулі зібрали з І ділянки.

4) 25 • 33 = 825 (кг)кілограмів цибулі зібрали з ІІ ділянки.

Відповідь: І ділянка – 625 кг, ІІ ділянка – 825 кг.

Завдання 8

Після уроків 7 четвертокласників відвідують спортив­ну секцію, 5 — музичну школу, 3 — танцюваль­ний гурток, а 6 — проводять вільний час удома.

 

 

 

 

 

 

 

Спортивна

секція

Музична

школа

Танцювальний

гурток

Удома

Інші завдання дивись тут...