Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Листопад Н."

Сторінка 11

Завдання 1 Продовжили кожний ряд натуральних чисел ще трьома цифрами:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

100, 200, 300, 400, 500, 600

100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000

Завдання 2 Групування розрядів у класи

409 тисяч 800 одиниць: 409 800

723 тисячі 80 одиниць: 723 080

182 тисячі 6 одиниць: 182 006

50 тисяч 8 одиниць: 50 008

Сто двадцять п'ять одиниць класу тисяч і триста одиниць класу одиниць: 125 300

Двісті сім одиниць класу тисяч і тридцять оди­ниць класу одиниць: 207 030

Триста п'ять тисяч сімнадцять: 305 017

Завдання 3 Сума розрядних доданків

815 007 = 800 000 + 10 000 + 5 000 + 7

200 184 = 200 000 + 100 + 80 + 4

900 009 = 900 000 + 9

Завдання 4

300 000 + 1 = 300 001

200 000 + 1 000 = 201 000

670 000 + 10 000 = 680 000

199 000 + 1 000 = 200 000

Завдання 5  Використавши цифри 0,4,9, записали:

а) п'ять чотирицифрових чисел:

9004, 9040, 9044, 9400, 9404, 4009, 4090, 4900 …

б) три п'ятицифрові числа:

40009, 40090, 40900, 49000, 90004, 90040, 90400, 94000…

 

Сторінка 12

Завдання 1 Множення на розрядну одиницю

Помножити на 100 – приписати справа два нулі.

60

42

300

127

1248

6000

4200

30000

12700

124800

Завдання 2

Маса однієї цукерки «Гулівер» становить 48 г.

Маса 1 цукерки (г)

Кількість цукерок

Загальна маса (г)

48 г

10

480

48 г

100

4800

48 г

1000

48000

Завдання 3 Зменшили у 1000 разів (поділили на число 1000)

Поділити на 1000 – викреслити справа три нулі.

77 000

125 000

9 000

10 000

400 000

21 000

77

125

9

10

400

21

Завдання 4 

456 : 10 = 45 (ост. 6)

789 : 100 = 7 (ост. 89)

45 678 : 10 = 4 567 (ост. 8)

6 789 : 100 = 67 (ост. 89)

Завдання 5 Порядок дій

578 000 : 100 – 80 = 5 780 – 80 = 5 700

34 • 1 000 – 4 000 = 34 000 – 4 000 = 30 000

10 • (35 000 – З0 000) = 10 • 5 000 = 50 000

(458 + 42) : 100 = 500 : 100 = 5

Завдання 6 Знайди периметр трикутника зі сторонами 28 мм, 28 мм, 24 мм.

Р = 28 мм + 28 мм + 24 мм = 60 мм + 20 мм = 80 мм = 8 см

 

Сторінка 13

Завдання 1 Порівняння чисел

1385 > 278

чотирицифрове число більше,

 ніж трицифрове

12 723 < 138 009

п’ятицифрове число менше,

 ніж шестицифрове

48 120 > 9 879

п’ятицифрове число більше,

 ніж чотирицифрове

Завдання 2  Підкреслили цифри в розряді, за яким порівнювали числа

а)  5 423  < 5 819;   24 684 < 24 902;   3 131 < 3 311;

б)  1 626 > 1 607; 82 421 > 82 419; 19 191 > 19 119;

в) 487 < 5 784; 53 704 > 53 698; 12 508 < 12 509.

Завдання 3 Запиши такі числа, щоб нерівності стали правильними

4 789 > 4 788               23 600 > 23 599

4 769 > 4 768               23 600 < 23 601

Завдання 4 Розташували міста України з кількістю населення (за даними на 1 січня 2020 року) від найбільшого до найменшого, підкреслили на­зви міст, у яких понад 500 тисяч жителів:

Місто

 Кількість мешканців

Дніпро

990 724

Львів

724 314

Кривий Ріг

619 278

Чернігів

286 899

Прилуки

53 395

Буча

36 284

Богуслав

16 190

Прилуки

1 694

Сторінка 14

Перевір свої досягнення

Завдання 1 Розрядна лічба

23 тисячі 45 одиниць: 23 045

503 тисячі 7 одиниць: 503 007

7 тисяч 7 одиниць: 7 007

17 тисяч 80 одиниць: 17 080

Двісті три тисячі сто: 203 100

П'ятсот тридцять тисяч вісімсот: 530 800

Сто сорок сім тисяч двісті три: 147 203

Завдання 2

30 000 + 600 + 80 + 4 = 30 684

100 000 + 4 000 + 600 = 104 600

5600 : 10 – 300 : 10 = 560 – 30 = 530

67 000 : 1 000 + 3 000 : 100 = 67 + 30 = 97

Завдання 3 Одиниці вимірювання

345 211 > 45 678              28 ц < 3 т  (28 ц < 30 ц)

456 703 < 456 705             5 км = 5 000 м

Завдання 4  Дві групи велотуристів виїхали назустріч одна одній з різних міст, відстань між якими становить 120 км. Одна група вже проїхала третину шляху, а інша — чверть. Яка відстань між ними?

Короткий запис

Відстань І групи — ?, 1/3 всього

Відстань ІІ групи — ?, 1/4 всього

Відстань між ними — ?

Всього — 120 км

Вираз    120 – 120 : 3 – 120 : 4

План розв’язування

1) Яку відстань проїхала перша група?

2) Яку відстань проїхала друга група?

3) Яка відстань між ними?

Розв’язання

1) 120 : 3 = 40 (км) – відстань проїхала І група.

2) 120 : 4 = 30 (км) – відстань проїхала ІІ група.

3) 120 – 40 – 30 = 80 – 30 = 50 (км)

2 спосіб

Короткий запис

Відстань І групи — ?, 1/3 всього

Відстань ІІ групи — ?, 1/4 всього

Всього (Відстань І і ІІ групи) — ?

Відстань між ними — ?

Всього — 120 км

Вираз    120 – (120 : 3 + 120 : 4)

План розв’язування

1) Яку відстань проїхала перша група?

2) Яку відстань проїхала друга група?

3) Яку всього відстань проїхали перша і друга групи?

4) Яка відстань між ними?

Розв’язання

1) 120 : 3 = 40 (км) – відстань проїхала І група.

2) 120 : 4 = 30 (км) – відстань проїхала ІІ група.

3) 40 + 30 = 70 (км) – всього відстань проїхали І і ІІ групи.

4) 120 – 70 = 50 (км)

Відповідь: між ними 50 кілометрів.

 

Сторінка 15

Завдання 1

Довжина парти — 90 см

висота гори Стримба — 1719 м

Довжина річки Прип'ять — 775 км

Ширина планшета — 2 дм

Глибина озера Китай (Одеська область) — 5 м

Завдання 2  Виразили в метрах

47 км 350 м = 47 000 м + 350 м = 47 350 м          

2 км 7 м = 2 000 м + 7 м = 2 007 м

10 км 700 м = 10 000 м + 700 м = 10 700 м

300 см = (300 : 100) м = 3 м

1200 см = (1 200 : 100) м = 12 м

24000 см = (2 4000 : 100) м = 240 м

Завдання 3  Літній світовий рекорд 1995 року в потрійному стрибкові належить українці Інесі Кравець і становить 15 м 50 см. Запиши цю довжину в сантиметрах.

15 м 50 см =  15 м + 50 см = 1 500 см + 50 см = 1 550 см

Завдання 4  Виразили в кілометрах і метрах кожну висоту.

Говерла — 2 061 м = 2 000 м + 61 м = 2 км 61 м

Арарат — 5 166 м = 5 000 м + 166 м = 5 км 166 м

Піп Іван — 2 022 м = 2 000 м + 22 м = 2 км 22 м

Еверест — 8 848 м = 8 000 м + 848 м = 8 км 484 м

Монблан — 4 810 м = 4 000 м + 810 м = 4 км 810 м

Завдання 5 Олесь проїхав на велосипеді менше, ніж 13 км, але більше, ніж 11 км. Скільки кілометрів проїхав Олесь? 12 км

 

Сторінка 16

Завдання 1  Виразили в кілограмах

50 ц = 100 ц • 50 = 5000 кг

23 т = 1000 кг • 23 = 23 000 кг

5 т 250 кг = 1000 кг • 5 + 250 кг = 5 250 кг

3000 г = (3000 : 1000) кг = З кг

10000 г = (10000 : 1000) кг = 10 кг

13 ц 10 кг = 100 кг • 13 + 10 кг = 1310 кг

Завдання 2 Проста задача на збільшення у декілька разів

З 1 ц молока отримують 8 кг сиру. Скільки кіло­грамів сиру можна отримати з 1 т (10 ц) молока?

Короткий запис

1 ц — 8 кг

10 ц — ?, у 10 разів більше

Схема

Розв’язання

1 т = 10 ц

Якщо з 1 ц отримують 8 кг, тоді з 10 ц отримують у 10 разів більше, тому

8 • 10 = 80 (кг) – кілограмів сиру.

Відповідь: можна отримати 80 кілограмів сиру.

Завдання 3 

Мішок картоплі — 55 кг, пачка масла — 200 г, маса індика — 13 кг, маса зебри — 4 ц, маса слона — 4 т

Завдання 4  Фермер хоче відвезти до млина 24 ц пшениці. Він може вибрати одну із трьох різних вантажівок: найменшу – вантажністю 1 т 500 кг, середню – вантажністю 3 т і найбільшу – вантажністю 5 т. Обведи автомобіль, на якому найвигідніше везти пшеницю до млина.

Міркуємо так. 24 ц = 20 ц + 4 ц = 2 т 400 кг, тому найкраще підходить вантажівка 3 т. 

Сторінка 17

Завдання 1  Виразили кожний час у менших одиницях вимірю­вання

З доби = 24 год • 3 = 72 год           5 років = 12 міс. • 5 = 60 міс.

15 xв = 60 с • 15 = 900 с                З роки 2 міс. = 12 міс. • 3 + 2 міс. = З8 міс.

7 год = 60 хв • 7 = 420 хв              4 доби 10 год = 24 год • 4 + 10 год = 106 год

Завдання 2

Прізвище

Результат

Місце

У порядку збільшення:

4 хв 40 с, 4 хв 43 с, 4 хв 48, 5 хв, 5 хв 3 с, 5 хв 6 с

І — Богма Дмитро

ІІ — Червоненко Артем

ІІІ — Власенко Микита і Лісовий Богдан.

Бабенко Сергій

5 хв 6 с

6

Лісовий Богдан

4 хв 48 с

3

Червоненко Артем

4 хв 43 с

2

Тимко Олег

5 хв

4

Власенко Микита

4 хв 48 с

3

Богма Дмитро

4 хв 40 с

1

Шуляк Петро

5 хв 3 с

5

Завдання 3

Подія

Століття

а) Село Кобижча на Чернігівщині засноване в 1100 році.

11 століття

б) Балет «Лускунчик» Чайковського П. вперше поставлений у театрі 6 грудня 1892 року.

19 століття

в) Київський академічний театр ляльок заснова­ний у 1927 році.

20 століття

г) Свято День вишиванки було засноване в Чер­нівцях у 2006 році.

21 століття

Інші завдання дивись тут...