Інші завдання дивись тут...

Завдання 276. 

567 –  623 : 7 + 13 = 491

_623 | 7  

 56     89

   63

   63

    0

_567

   89

 478 

+478

   13

  491

62 • 9 – 928 : 2 = 94

х 62

    9

 558

_928 | 2  

 8      464

 12

 12

    8

    8

    0

_558

 464

   94

825 • 1000 : 100 = 825000 : 100 = 8250

100000 : 100 : 100 = 1000 : 100 = 10

 

Завдання 277. Знайди периметр і площу прямокутника.

Розв'язання.

1 спосіб

Р = (5 см + 2 см) • 2 = 7 см • 2 = 14 см – периметр прямокутника.

Площа малого квадрата 1 см • 1 см = 1 см2

S = 1 см2 • 10 = 10 см2 площа прямокутника. 

 

Завдання 278. 

103 • 8 : 4 = 206

х 103

     8

  824

_824 | 4   

 8       206

  2

  0

  24

  24

   0

15 • 8 : 10 = (10 + 5) • 8 : 10 = (10 • 8 + 5 • 8) : 10 = (80 + 40) : 10 = 120 : 10 = 12
(952 – 315) : 7 • 8 = 728

_ 952

  315

  637

_637 | 7

 63     91

    7

    7

    0

х 91

    8

 728

 

Площа прямокутника.

Завдання 279

990 см2 – дев'ятсот дев'яносто квадратних сантиметрів.

12 дм2 – дванадцять квадратних дециметрів.

6 дм2 – шість квадратних дециметрів.

 

Завдання 280. Знайди площу екрана планшета, якщо його довжина 20 см, а ширина 25 см. 

Розв'язання.

1) 20 • 25 = (20 + 5) • 20 = 20 • 20 + 5 • 20 = 400 + 100 = 500 (см2) – площа екрана планшета.

Відповідь: площа екрана планшета 500 см2

 

Завдання 281. Знайди площу стільниці парти, якщо її довжина 8 дм, а ширина 5 дм.

Розв'язання.

1) 8 • 5 = 40 (дм2) – площа стільниці парти.

Відповідь: площа стільниці парти 40 дм2.

 

Завдання 282. Знайди площу підлоги аудиторії, якщо її довжина 10 м, а ширина 8 м.

Розв'язання.

1) 10 • 8 = 80 (м2) – площа підлоги.

Відповідь: площа підлоги 80 м2.

 

Завдання 283. 

Площа України становить шістсот три тисячі шістсот двадцять вісім квадратних кілометрів (площа України — 603 628 км2). 

Площа Франції становить п'ятсот п'ятдесят одну тисячу п'ятсот квадратних кілометрів (площа Франції — 551 500 км2). 

Площа Закарпатської області становить дванадцять тисяч вісімсот квадратних кілометрів (площа Закарпатської області — 12 800 км2). 

Площа Київського море становить дев'ятсот двадцять два квадратні кілометри (площа Київського моря — 922 км2).

 

Завдання 284. Знайди площу водосховища прямокутної форми, якщо його довжина 4 км, а ширина 2 км.

Розв'язання.

1) 4 • 2 = 8 (км2) – площа водосховища.

Відповідь: площа водосховища 8 км2.

 

Завдання 285. Для бібліотеки купили 7 столів по с грн за стіл. Скільки грошей заплатили за покупку? Скільки столів можна купити за b грн?

Розв'язання.

1) с • 7 (грн) – заплатили грошей за покупку.

2) b : c (ст.) – можна купити столів. 

 

Завдання 286. 

Якщо а = 304, то а + а : 8 = 304 + 304 : 8 = 342

_304 | 8  

  24     38

   64

   64

    0  

+ 304

    38

   342

Якщо а = 680, то а + а : 8 = 680 + 680 : 8 = 765

_680 | 8  

 64     85

  40

  40

   0 

+ 680

    85

   765

 

Завдання 287. В одній пляшці 2 л води. Скільки літрів води в s таких пляшках?

Обчисли, якщо s = 8; s = 100.

Розв'язання.

2 • s (л) – літрів у s таких пляшках.

2 • 8 = 16 (л) – літрів у 8 таких пляшках.

2 • 100 = 200 (л) – літрів у 100 таких пляшках.

 

Завдання 288. Знайди площу екрана телефону, якщо його ширина 6 см, а довжина — на 4 см більша, ніж ширина.

Розв'язання.

1) 6 + 4 = 10 (см) - довжина екрана телефона.

6 • 10 = 60 (см2) – площа екрана телефону.

Відповідь: площа екрану телефону 60 см2.

 

Завдання 289. Знайди площу прямокутника зі сторонами 7 см і 9 см; 10 см і 30 см.

Розв'язання.

1) 7 • 9 = 63 (см2) – площа прямокутника зі сторонами 7 см і 9 см.

2) 10 • 30 = 300 (см2) – площа прямокутника зі сторонами 10 см і 30 см.

 

Завдання 290. Знайди площу квадрата зі стороною 5 м; 9 дм; 10 км.

Розв'язання.

1) 5 • 5 = 25 (м2) – площа квадрата зі стороною 5 м.

2) 9 • 9 = 81 (дм2) – площа квадрата зі стороною 9 дм.

3) 10 • 10 = 100 (см2) – площа квадрата зі стороною 10 см. 

 

Завдання 291. Накресли у зошиті квадрат зі стороною 5 см. Знайди його периметр і площу.

Розв'язання.

1) Р = 5 см • 4 = 20 см – периметр квадрата.

2) S = 5 см • 5 см = 25 см2 – площа квадрата.

 

Завдання 292. Знайди площу садової ділянки квадратної форми зі стороною 20 м.

Розв'язання.

1) 20 • 20 = 400 (м2) – площа садової ділянки.

Відповідь: площа садової ділянки 400 м2.

 

Завдання 293. 

1400 м2 = (1400 : 100) а = 14 а

700 м2 = (700 : 100) а = 7 а

2000 м2 = (2000 : 100) а = 20 а

34000 м2 = (34000 : 100) а = 340 а

 

Завдання 294. Знайди площу ділянки землі, засадженої полуницею, якщо ця ділянка має форму квадрата зі стороною 10 м. Скільки це арів?

Розв'язання.

1) 10 м • 10 м = 100 м2 = 1 а – площа ділянки. 

 

Завдання 295. Запиши площі у квадратних метрах (1 а = 100 м2, 1 га = 10000 м2).

50 а = 5000 м2

3 а = 300 м2

1 га = 10000 м2

5 га = 50000 м2

23 а = 2300 м2 

 

Завдання 296. Поміркуй і запиши, в яких одиницях вимірювали площу:

1) ґудзика — 50 мм2;

2) поштового конверта — 150 мм2;

3) квіткової клумби — 12 м2;

4) міста Києва — 836 км2.

 

Завдання 297. Площа грядки з огірками 8 м2, а площа грядки з буряками — на 3 м2 більша. Яку площу займають ці овочі?

Розв'язання.

1) 8 + 3 = 11 (м2) – площа грядки з буряками.

2) 8 + 11 = 19 (м2) – площу займають овочі.

Відповідь: овочі займають площу 19 м2.

 

Завдання 298. Площа футбольного поля 648 м2, а площа волейбольного майданчика — у 4 рази менша. Яка площа волейбольного майданчика?

Розв'язання.

1) 648 : 4 = (400 + 240 + 8) : 4 = 400 : 4 + 240 : 4 + 8 : 4 = 100 + 60 + 2 = 162 (м2) – площа волейбольного майданчика.

Відповідь: площа волейбольного майданчика 162 м2.

 

Завдання 299. Обчисли площу волейбольного майданчика, якщо його довжина 18 м, а ширина — у 2 рази менша.

Розв'язання.

1) 18 : 2 = 9 (м) – ширина майданчика.

2) 18 • 9 = (10 + 8) • 9 = 10 • 9 + 8 • 9 = 90 + 72 = 162 (м2) – площа волейбольного майданчика.

Відповідь: площа волейбольного майданчика 162 м2.

 

Завдання 300. 

1) Довжина прямокутника 8 см, ширина 5 см. Обчисли площу цього прямокутника.

Розв'язання.

8 • 5 = 40 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 40 см2.

2) Площа прямокутника 40 см2, довжина його 8 см. Чому дорівнює ширина цього прямокутника?

Розв'язання.

40 : 8 = 5 (см) – ширина прямокутника.

Відповідь: ширина прямокутника 5 см.

3) Площа прямокутника 40 см2, ширина його 5 см. Знайди його довжину.

Розв'язання.

40 : 5 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 8 см.

Інші завдання дивись тут...