Інші завдання дивись тут...

Завдання 470

1) Відстань 50 см мурашка подолала за 10 с. Яка швидкість мурашки?

50 : 10 = 5 (см/c) – швидкість мурашки

2) Озеро розташоване на відстані 3 км від села. Рибалки подолали цю відстань за 30 хв. З якою швидкістю йшли рибалки?

3 км = 3000 м

3000 : 30 = 100 (м/хв) – швидкість рибалок

 

Завдання 471

1) Від двох причалів, відстань між якими дорівнює 189 км, одночасно назустріч одне одному ви­рушили два теплоходи. Зустрілися вони через 3 год. Яка швидкість першого теплохода, якщо швидкість другого становить 28 км/год?

План розв'язування

1) Яка швидкість зближення двох теплоходів?

2) Яка швидкість другого теплохода?

2) З автовокзалу одночасно в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Через 2 год відстань між ними дорівнювала 250 км. Яка швидкість другого автобуса, якщо швидкість першого становила 60 км/год?

План розв'язування

1) Яка швидкість віддалення двох автобусів?

2) Яка швидкість другого автобуса?

3) Віктор і Євген бігли наввипередки на ков­занах з одного місця. Через 10 с Євген випе­редив Віктора на 20 м. З якою швидкістю біг Віктор, якщо швидкість Євгена становила 5 м/с?

План розв'язування

1) Яку відстань пробіг Євген за 10 с?

2) Яку відстань пробіг Віктор за 10 с?

3) Яка швидкість Віктора?

Розв’язання
1 10 = 50 (м) – пробіг Євген за 10 с
2) 50 – 20 = 30 (м) – пробіг Віктор за 10 с
3) 30 : 10 = 3 (м/с) – швидкість Віктора
Відповідь: Віктор біг зі швидкістю 3 м/с.

У першій задачі відбувався рух назустріч один одному, у другій задачі — в протилежних напрямках, а в третій задачі  в одному напрямку.

Хлопці бігли в одному напрямку.

 

Завдання 472 Рівняння

b : 83 = 894

b = 894 • 83

b = 74202

 

y – 548 = 105 • 62

y – 548 = 6510

y = 6510 + 548

y = 7058

х 894

    83

 2682

7152 

74202

х 105

    62

  210

 630 

 6510

+ 6510

    548

  7058

  

Завдання 473

Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Якщо на кожній сторінці розміщувати 32 рядки, то весь текст займе 52 сторінки. Скільки сто­рінок займе цей текст, якщо на кожній сторінці розміщувати 26 рядків?

Нехай х (стор.) – для нового розміщення, тоді 26 • х (р.) – рядків, тоді складемо рівняння

26 • х = 32 • 52

26 • х = 1664

х = 1664 : 26

х = 64 (стор.)

Відповідь: цей текст займе 64 сторінки.

 

Завдання 474 Запиши три розв'язки нерівності

х • 36 < 200, якщо х = 0, 1, 2

 

Завдання 475

Побудуй коло із центром у точці О й радіусом 2 см 5 мм. Проведи в колі діаметр.

Завдання 476

Тетяна й Олена живуть у протилежних напрямках від школи. Знайди відстань між їхніми будин­ками, якщо відомо, що вони йдуть з однаковою швидкістю — 65 м/хв і Олена дістається свого будинку за 12 хв, а Тетяна — за 9 хв.

 

Швидкість

Час

Відстань

Тетянка

65 м/хв

12 хв

?

 

Оленка

65 м/хв

9 хв

?

Розв’язання

1) х 65

      12

    130

    65  

    780 (м) – відстань від будинку Тетянки до школи

2) х 65

       9

    585 (м) – відстань від будинку Оленки до школи

3) + 780
      585
    1365 (м)
Відповідь: між будинками 1365 метрів.

Завдання 477 Рівняння

49  а = 6125

а = 6125 : 49

а = 125

 

d + 3467 = 1008 • 36

d + 3467 = 36288

d = 36288 – 3467

d = 32821

_6125 |  49

 49       125

_122

   98

  _245

    245

       0

х 1008

     36

  6048

 3024 

 36288

_ 36288

    3467

   32821

  

Завдання 478 Округли до сотень кожне із чисел:

511  5 сот. = 500

725  7 сот. = 700

399  4 сот. = 400

808  8 сот. = 800

613  6 сот. = 600

222  2 сот. = 200

Завдання 479, 480 Письмове ділення

_954 |  318

 954      3

    0

_424 |  106

 424     4

    0

_548 |  137

 548     4

    0

_744 |  248

 744     3

    0

_735 |  245

 735     3

    0

Завдання 481 Ділення з остачею

_639 |  34

 34     18

_299

  272

   27 (ост.)

_554 |  125

 504     4

  54 (ост.)

_900 |  225

 900     4

    0 (ост.)

_736 |  310

 620     2

 116 (ост.)

Завдання 482 Кількість цифр у частці

У кожному діленому є чотири цифри, у дільнику — три цифри, у частці  одна цифра.

_3283 | 469

 3283     7

      0

_2168 | 271

 2168     8

      0

Завдання 483 

_5808|726

 3283    7

      0

_2925|325

 2168    8

      0

_5616|624

 5616    9

      0

_1001|143

 1001    7

      0

_3283|469

 3283    7

      0

_1784|223

 1784    8

      0

Завдання 484

Перший насос викачує з басейна 315 л за 1 хв, а другий — 135 л за 1 хв. За скільки хвилин ці насоси викачають 18000 л, якщо працюватимуть разом?

Короткий запис

 1 хв  315 л

II  1 хв  135 л

Разом  ? хв  18000 л

Розв’язання

1+ 315

      135

      450 (л) – разом за 1 хвилину

2) _18000 |  450 

     1800     40 (хв)

         0

Відповідь: за 40 хвилин насоси викачають 18000 л, якщо працюватимуть разом.

Завдання 485

Накресли прямокутник зі сторонами 5 см і 6 см. Зафарбуй 1/2 прямокутника. Яка площа зафар­бованої частини?

Розв’язання

5 см • 6 см = 30 см2  площа прямокутника

30 : 2 = 15 (см2 площа зафарбованої частини

Відповідь: площа зафарбованої частини 15 см2.

 

Завдання 486

За планом шкільної дослідної ділянки обчисли площі, відведені для жита й картоплі.

Розв’язання

1) 15 • 10 = 150 (м2) – площа під картоплею

2) 20 • 18 = 360 (м2) – площа ділянки

3) 360 – 150 = 210 (м2) – площа для жита

 

Завдання 487

Бабуся ліпить 24 вареники за 12 хв, а її внучка — 10 вареників за 10 хв. За скільки хвилин вони разом зліплять 30 вареників?

Короткий запис

Бабуся  12 хв  24 в.

Внучка  10 хв  10 в.

Разом  ? хв  30 в.

Розв’язання

1) 24 : 12 = 2 (в.) – ліпить бабуся за 1 хв

2) 10 : 10 = 1 (в.) – ліпить внучка за 1 хв

3) 2 + 1 = 3 (в.) – разом зліплять за 1 хв

4) 30 : 3 = 10 (хв)

Відповідь: за 10 хв вони разом зліплять 30 вареників.  

 

Завдання 488

х 10008

       47

  70056

 40032 

 470376

_357348 | 97  

 291       3684

 _663

   582

   _814

     776

      _388

        388

           0

56300 : 4 – 17442 : 51 = 13733

64309 : 7 + 1109 • 59 – 8048 = 66570

 

 

_56300 | 4     

 4         14075

_16

  16

    _30

      28

      _20

        20

          0

_17442 | 51   

 153       342

 _214

   204

   _102

     102

        0

_ 14075

      342

   13733

_64309 | 7   

  63       9187

  _13

     7

    _60

      56

      _49

        49

          0

х 1109

     59

  9981

 5545 

 65431

+  9187

  65431

  74618

 

 

_ 74618

    8048

   66570

Інші завдання дивись тут...

 • Ольга
  Номер 477, рівняння №2 не вірна перевірка в стовпчик. --------- Не бачимо помилки
  17 квітня 2023 18:00
 • Степан
  Вирази 488 не правильно 2 приклад ---> Правильно!
  4 квітня 2024 14:00
 • maksmorales123
  в номері 477 там помилка в 2 прикладі там замість 1008*3467 там d+3467 ---> Усе правильно. Спочатку виконуємо множення, а потім віднімання.
  15 квітня 2024 19:54