Інші завдання дивись тут...

Завдання 851. Розглянь малюнок.

Скільки в цілому прямокутнику половин? Дві.

Четвертих частин? Чотири. 

Восьмих частин? Вісім.

 

Завдання 852.

1) Користуючись малюнком з попередньої задачі, назви пропущені чисельники дробів, запиши ці рівності у зошит.

1/2 = 2/4,  1/4 = 2/8,  1/2 = 4/8,   2/4 = 4/8

2) Користуючись малюнком і рівностями, дай відповіді на запитання.

Скільки четвертих частин у половині прямокутника? Дві.

Скільки восьмих частин у четвертій частині прямокутника? Дві.

Скільки восьмих частин у половині прямокутника? Чотири.

 

Завдання 853. У книжці 259 сторінок. Оля прочитала першого дня а сторінок, а другого дня 1/3 від того, що вона прочитала першого дня. Скільки сторінок залишилося прочитати Олі? Склади вираз і знайди його значення, якщо а = 42.

Розв'язання.

Вираз 259 – (а + а/3) = 259 – а – а/3

1) а : 3 = 42 : 3 = 14 (с.) – сторінок прочитала другого дня.

2) а + а : 3 = 42 + 14 = 56 (с.) – сторінок прочитала першого і другого дня разом.

2) 259 – (а + а/3) = 259 – 56 = 203 (с.) – сторінок залишилося прочитати.

Відповідь: Олі залишилося прочитати 203 сторінки. 

 

Завдання 854. Порівняй числа. З двох дробів, у яких однакові знаменники, більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, а меншим той дріб, у якого чисельник менший.

1/3 < 2/3 5/7 > 3/7 10/100 < 80/100 4/5 < 5/5

 

Завдання 855. На грядці 24 рядки полуниці. Зранку мама прополола 1/3 від усіх рядків, а після обіду 1/2 від того, що залишилося. Скільки рядків полуниці залишилося прополоти?

Розв'язання.

1) 24 : 3 • 1 = 8 (р.) – рядків прополола зранку.

2) 24 - 8 = 16 (р.) - рядків залишилося прополоти.

2) 16 : 2 • 1 = 8 (р.) – рядків прополола після обіду.

3) 8 + 8 = 16 (р.) – рядків прополола всього.

4) 24 – 16 = 8 (р.) – рядків залишилося прополоти.

Відповідь: залишилося прополоти 8 рядків полуниці.

 

Завдання 856. Знайди – 1/5 чисел: 105, 200, 310.

Розв'язання.

105 : 5 = (100 + 5) : 5 = 100 : 5 + 5 : 5 = 21

200 : 5 = 40

310 : 5 = (300 + 10) : 5 = 300 : 5 + 10 : 5 = 60 + 2 = 62

 

Завдання 857. Скільки копійок у 1/10 гривні? У 1/5 гривні?

Розв'язання.

1 грн : 10 = 100 к. : 10 = 10 к.

1 грн : 5 = 100 к. : 5 = 20 к.

 

Завдання 858. Скільки хвилин у 1/3 години? У 1/6 години?

Розв'язання.

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

1 год : 6 = 60 хв : 6 = 10 хв

 

Завдання 859. Довжина відрізка 8 см. Скільки сантиметрів у 3/4 цього відрізка? Прочитай пояснення до розв'язування задачі.

1) Спочатку знайдемо, скільки сантиметрів у 1/4  цього відрізка. 

8 : 4 = 2 (см)

2) Тепер знайдемо, скільки сантиметрів у 3/4 цього відрізка. 

2 • 3 = 6 (см) 

Запишемо коротше: 8 : 4 • 3 = 6 (см).

 

Завдання 860. Знайди 2/3  від чисел: 54, 102, 783.

54 : 3 • 2 = 18 • 2 = 36

102 : 3 • 2 = 34 • 2 = 68

783 : 3 • 2 = 261 • 2 = 522

 

Завдання 861. Урок триває 3/4 години, а перерва — 1/6 години. Скільки

хвилин триває урок? Перерва?

Розв'язання.

1 год = 60 хв.

1) 60 : 4 • 3 = 45 (хв) – тривалість уроку.

2) 60 : 6 • 1 = 10 (хв) – тривалість перерви.

Відповідь: урок триває 45 хв, перерва – 10 хв.

 

Завдання 862. На дереві сиділо 32 горобці. Через гавкіт собаки 3/4 усіх горобців полетіли. Скільки горобців залишилося на дереві?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 32 : 4 • 3 = 24 (г.) – горобців полетіло.

2) 32 – 24 = 8 (г.) – горобців залишилося.

2 спосіб.

1) 4 – 3 = 1 (частина) – частина усіх горобців залишилась.

2) 32 : 4 • 1 = 8 (г.) – горобців залишилося.

Відповідь: залишилося 8 горобців.

 

Завдання 863. Прочитай задачі.

1) Площа прямокутника — 860 дм2, а його довжина — 10 дм. Чому дорівнює периметр цього прямокутника?

Розв'язання.

1) 860 : 10 = 86 (дм2) – ширина прямокутника.

2) Р = (86 дм + 10 дм)  2 = 192 дм – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 192 дм.

2) Площа прямокутника — 432 см2, а його ширина — 8 см. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв'язання.

1) 432 : 8 = (400 + 32) : 8 = 54 (см) – довжина прямокутника.

2) Р = (54 см + 8 см) • 2 = 124 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 124 см.

 

Завдання 864. Знайди 3/5 від чисел: 45, 160, 275. 

Розв'язання.

45 : 5 • 3 = 9 • 3 = 27 

160 : 5 • 3 = 32 • 3 = 96

275 : 5 • 3 = 55 • 3 = 165

 

Завдання 865. Під час сушіння яблука втрачають 3/4 своєї маси. Скільки вийде сухих яблук із 200 кг свіжих яблук?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 200 : 4 • 3 = 150 (кг) – масу втрачають.

2) 200 – 150 = 50 (кг) – маса сухих яблук.

2 спосіб.

1) 4 – 3 = 1 (частини) – частини усіх яблук припадає на сухі.

2) 200 : 4 • 1 = 50 (кг) – маса сухих яблук.

Відповідь: вийде 50 кг сухих яблук.

 

Завдання 866. Запиши, яку частину доби спить людина певного віку. Скільки це годин?

Доросла людина 1/3 

Дитина дошкільного віку 1/2

Немовля 2/3

Доба = 24 год

Розв'язання.

24 год : 3 = 8 год

24 год : 2 = 12 год

24 год : 3 • 2 = 16 год.

 

Завдання 867. З двох дробів, у яких однакові знаменники, більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, а меншим той дріб, у якого чисельник менший.

1/3 доби > 7 год,    бо 1/3 доби = 24 год : 3 = 8 год.

1/6 хв > 6 с,           бо  1/6 хв = 60 с : 6 = 10 с     

1/3 год = 20 хв,      1/3 год = 60 хв : 3 = 20 хв

1/4 доби = 6 год,       1/4 доби = 24 год : 4 = 6 год   

 

Завдання 868. Розглянь малюнок і поясни розв'язання задачі.

Заасфальтували 3/5 дороги, що становить 15 км. Яка довжина всієї дороги?

Розв'язання.

1) Скільки кілометрів в 1/5 дороги? 

15 : 3 = 5 (км)

2) Яка довжина всієї дороги? 

5 • 5= 25 (км)

Запишемо виразом: 15 : 3 • 5 = 25 (км) 

Відповідь: довжина всієї дороги 25 км.

 

Завдання 869. Знайди число, якщо 1/5 від нього дорівнює 27, 78, 100, 500.

Розв'язання. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник і результат помножити на знаменник.

27 : 1 • 5 = 135 78 : 1 • 5 = 390 100 : 1 • 5 = 500 500 : 1 • 5 = 2500

 

Завдання 870. Іванко прочитав 45 сторінок, це 3/4 книжки. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання.

1) 45 : 3 • 4 = 15 • 4 = 60 (с.) – сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 60 сторінок.

 

Завдання 871. На фасаді будинку на кожному поверсі однакова кількість вікон. На першому поверсі 8 вікон, це 1/4 від усієї кількості вікон на фасаді. Скільки поверхів у будинку і скільки всього вікон на фасаді?

Розв'язання.

1) 8 : 1 • 4 = 32 (в.) – вікон на фасаді будинку.

2) 32 : 8 = 4 (п.) – поверхів у будинку.

Відповідь: у будинку 4 поверхи, на фасаді будинку 32 вікна.

 

Завдання 872. 

1) Знайди 5/6 числа 34260.

34260 : 6 • 5 = 28550

 

 

 

 

 

_34260 | 6  

 30       5710

  42

  42

     6

     6

     0

х 5710

      5

 28550

 

 

 

 

2) Від числа 2040 відніми 2/5.

2040 – 2040 : 5 • 2 = 2040 – 408 • 2 = 2040 – 816 = 1224

 

 

 

 

 

_2040 | 5  

 20       408

   4

   0

   40

   40

    0

_2040

   816

 1224

 

 

 

 

 

Завдання 873. Кожний із трьох онуків отримав від бабусі по 2 пиріжки. Це 3/11 від усіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки пиріжків спекла бабуся?

Розв'язання.

1) 2 • 3 = 6 (п.) – пиріжків отримали онуки.

1) 6 : 3 • 11 = 22 (п.) – пиріжків спекла бабуся.

Відповідь: бабуся спекла 22 пиріжки.

 

Завдання 874. З 1/4 поля дідусь зібрав 9 мішків картоплі. Скільки картоплі зібрав дідусь з усього поля?

Розв'язання.

1) 9 : 1 • 4 = 36 (м.) – мішків картоплі зібрав з усього поля.

Відповідь: з усього поля дідусь зібрав 36 мішків картоплі.

 

Завдання 875. Знайди число, 2/3 якого дорівнює: 16, 78, 204, 500.

Розв'язання.

Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник і результат помножити на знаменник.

16 : 2 • 3 = 12

78 : 2 • 3 = 39 • 3 = 117

204 : 2 • 3 = 306

500 : 2 • 3 = 250 • 3 = 750

Інші завдання дивись тут...