Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 4 клас Листопад Н. (частина 1)"

Завдання 45  Натуральні числа

804 (вісімсот чотири), 307 (триста сім), 502 (п’ятсот два), 105 (сто п’ять), 206 (двісті шість)

Сума розрядних доданків

804 = 800 + 4

307 = 300 + 7

502 = 500 + 2

105 = 100 + 5

206 = 200 + 6

Завдання 46 Порозрядне додавання

703 + 40 = 743

206 + 80 = 286

801 + 90 = 891

101 + 90 = 191

604 + 30 = 634

307 + 40 = 347

909 + 90 = 999

405 + 50 = 455

Завдання 47 Рівняння

а – 50 = 407

а = 407 + 50

а = 457

457 – 50 = 407

407 = 407

874 – х = 804

х = 874 – 804

х = 70

874 – 70 = 804

804 = 804

с + 70 = 174

с = 174 – 70

с = 104

104 + 70 = 174

174 = 174

Завдання 48 Порядок дій у числових виразах

(789 – 709) • 4 = 320

1) 789 – 709 = 80

2) 80 • 4 = 320

8 • (40 : 5) = 64

1) 40 : 5 = 8

2) 8 • 8 = 64

72 : 9 • (12 : 6) = 16

1) 12 : 6 = 2

2) 72 : 9 = 8

3) 8 • 2 = 16

Завдання 49

300 • 3 – 800 = 900 – 100 = 100

400 • 2 – 500 = 800 – 500 = 300

100 • 8 – 576 = 800 – 576 = 800 – 600 + 24 = 224

200 • 3 + 367 = 600 + 367 = 967

815 – 40 • 5 = 815 – 200 = 615

728 – 50 • 6 = 728 – 300 = 428

Завдання 50 Обернені задачі

1) Проста задача на знаходження суми

У саду зібрали 7 ящиків яблук і 3 ящики груш. Скільки всього ящиків яблук і груш зібрали? 

7 + 3 = 10 (ящ.)

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У саду зібрали всього 10 ящиків яблук і груш. Сім ящиків були з яблуками. Скільки зібрали ящиків груш? 

10 – 7 = 3 (ящ.)

3) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У саду зібрали 10 ящиків яблук і груш. Три ящики були з грушами. Скільки зібрали ящиків яблук? 

10 – 3 = 7 (ящ.)

 

Завдання 51  Складена задача на знаходження невідомого доданка

У зоомагазині продається 126 рибок. У шести малих акваріумах міститься по 15 рибок, а решта — у великому акваріумі. Скільки рибок міститься у великому акваріумі?

Короткий запис

Малі акваріуми — ? р., у 6 акв. по 15 рибок

Великий акваріум — ?

Всього — 126 рибок

Розв’язання

1) 15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 90 (р.) – рибок у малих акваріумах.

2) 126 – 90 = 36 (р.)

Відповідь: у великому акваріумі міститься 36 рибок.

� Склали обернені задачі 

1) Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У шести малих акваріумах зоомагазину міститься по 15 рибок, а у великому — 36 рибок. Скільки всього рибок продається в зоомагазині?

Короткий запис

Малі акваріуми — ? р., у 6 акв. по 15 рибок

Великий акваріум — 36 рибок

Всього — ?

Розв’язання

1) 15 • 6 = 90 (р.) – рибок у малих акваріумах.

2) 90 + 36 = 126 (р.)

Відповідь: у зоомагазині продається 126 рибок.

2) Складена задача на ділення

У зоомагазині продається 126 рибок. У великому акваріумі міститься 36 рибок, а решта – порівну у шести малих акваріумах. Скільки рибок міститься у малому акваріумі?

Короткий запис

Малі акваріуми — ? р., у 6 акв. по ? рибок

Великий акваріум — 36 рибок

Всього — 126 рибок

Розв’язання

1) 126 – 36 = 90 (р.) – рибок у малих акваріумах.

2) 90 : 6 = 15 (р.)

Відповідь: у малому акваріумі міститься 15 рибок.

3) Складена задача на ділення на вміщення

У зоомагазині продається 126 рибок. У великому акваріумі міститься 36 рибок, а решта у декількох малих акваріумах по 15 рибок в кожному. Скільки малих акваріумів використали?

Короткий запис

Малі акваріуми — ? р., у ? акв. по 15 рибок

Великі акваріуми — 36 рибок

Всього — 126 рибок

Розв’язання

1) 126 – 36 = 90 (р.) – рибок у малих акваріумах.

2) 90 : 15 = 90 : 3 : 5 = 6 (акв.)

Відповідь: для малих рибок використали 6 акваріумів.

 

Завдання 52, 53

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Посадили 4 ряди червоних півоній, по 8 кущів у кожному ряду, і 5 рядів білих півоній, по 5 кущів у кожному. Скільки всього кущів білих і червоних півоній посадили?

 

Кущів у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість кущів

червоні півонії

8

4

?

?

білі півонії

15

5

?

8 • 4 + 5 • 15 = 107 (к.)

До задачі можна скласти 4 обернені задачі.

� Обернена задача. Складена задача на ділення на вміщення

Посадили 107 кущів червоних і білих півоній, з них у декілька рядів червоних півоній, по 8 кущів у кожному ряду, і 5 рядів білих півоній, по 5 кущів у кожному. Скільки рядів червоних півоній посадили?

 

Кущів у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість кущів

червоні півонії

8

?

?

107

білі півонії

15

5

?

(107 – 5 • 15) : 8 = 4 (р.)

 

Завдання 54  Складена задача на віднімання числа від добутку

Дмитро купив 3 коробки тістечок, по 8 штук у кожній. 20 тістечок він роздав друзям. Скільки тістечок залишилось у Дмитра?

Короткий запис

Було (купив) — ? т., 3 коробки по 8 штук

Роздав — 20 тістечок

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (т.) – тістечок купив Дмитро.

2) 24 – 20 = 4 (т.)

Відповідь: у Дмитра залишилось 4 тістечка.

� Склади до неї обернену задачу.

1) Обернена складена задача на ділення на вміщення

Дмитро купив декілька коробок тістечок, по 8 штук у кожній. Коли він роздав друзям 20 тістечок, у нього ще залишилося 4. Скільки коробок тістечок купив хлопчик?

(20 + 4) : 8 = 3 (к.)

2) Обернена складена задача на ділення

Дмитро купив 3 однакові коробки з тістечками. Коли він роздав друзям 20 тістечок, у нього ще залишилося 4. Скільки тістечок в кожній коробці?

(20 + 4) : 3 = 8 (т.)

3) Обернена задача на знаходження від’ємника

Дмитро купив 3 коробки тістечок, по 8 штук у кожній. Після того, як він роздав друзям декілька тістечок, у нього ще залишилося 4 тістечка. Скільки тістечок роздав друзям?

8 • 3 – 4 = 20 (т.)

 

Завдання 55

753 – 300 • 2 = 753 – 600 = 153

48 : 8 + 486 = 6 + 486 = 486 + 4 + 2 = 492

64 : (32 : 4) = 64 : 8 = 8

 

Завдання 56

Із чисел 67, 20, 15, 44, 25, 35, 33, 105, 99, 500 діляться на 5 ті, що закінчуються цифрою 0 або 5: 20, 15, 25, 35, 105, 500

 

Завдання 57

Чис­ла діляться на 10 (якщо вони закінчуються цифрою 0): 10, 50, 800, 150

 

Завдання 58 Парні числа

Закономірність: наступне число на 2 більше, ніж попереднє.

16, 18, 20, 22, продовжили 24, 26, 28, 30, 32,…

150, 152, 154, продовжили 156, 158, 160, 162, 164,

 

Завдання 59 Ділення

25 : 5 = 5

48 : 8 = 6

60 : 5 = (50 + 10) : 2 = 30

48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 12

500 : 5 = 100

48 : 12 = 48 : 6 : 2 = 4

5 : 5 = 1

48 : 1 = 48

Завдання 60

Якщо b = 10, тоді b : 5 = 10 : 5 = 2

Якщо b = 15, тоді b : 5 = 15 : 5 = 3

Якщо b = 30, тоді b : 5 = 30 : 5 = 6

Якщо b = 0, тоді b : 5 = 0 : 5 = 0

Якщо b = 100, тоді b : 5 = 100 : 5 = 20

 

Завдання 61  Ділення на число 3

1) У виразі y : 3 значенням y можуть бути числа 3, 18, 33, 300.

Із чисел 15, 25, 33, 43, 100, 300 значеннями виразу у : 3 не можуть бути значеннями ті, що не діляться на 3:  25, 43, 100

2) Дописали три будь–які числа та з'ясуй, чи мо­жуть вони бути значеннями y виразі у : 3.

Для перевірки чисел 45, 61, 12  застосуємо умову подільності на 3, тоді

45 ділиться на 3, бо 4 + 5 = 9, а 9 ділиться на 3;

61 не ділиться на 3, бо 6 + 1 = 7, а 7 не ділиться на 3;

12 ділиться на 3, бо 1 + 2 = 3, а 3 ділиться на 3.

 

Завдання 62

1) Суму чисел 80 і 70 зменшити втричі:  

(80 + 70) : 3 = 150 : 3 = 50

2) До числа 89 додати добуток чисел 12 і 6: 

89 + 12 • 6 = 89 + (10 + 2) • 6 = 89 + 72 = 89 + 80 – 8 = 161

3) Різницю чисел 100 і 82 збільшити вдвічі:

(100 – 82) • 2 = 18 • 2 = (10 + 8) • 2 = 20 + 16 = 36

4) Добуток чисел 20 і 4 зменшити на 50:

20 • 4 – 50 = 80 – 50 = 30

 

Завдання 63, 64  Складена задача на віднімання числа від добутку

На кондитерській фабриці виготовили грушевий зефір і розклали його у 100 коробок, по 7 кг у кожну. У магазини повезли 4 ц (400 кг) зефіру. Яка маса грушевого зефіру залишилася на фабриці?

Короткий запис

Було (виготовили) — ? кг, 100 коробок по 7 кг

Повезли — 400 кг

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 7 • 100 = 700 (кг) – грушевого зефіру виготовили.

2) 700 – 400 = 300 (кг)

Відповідь: на фабриці залишилося 300 кілограмів грушевого зефіру.

� Утворили нові задачі

а) замінивши число 7 на число 6

На кондитерській фабриці виготовили грушевий зефір і розклали його у 100 коробок, по 6 кг у кожну. У магазини повезли 400 кг зефіру. Яка маса грушевого зефіру залишилася на фабриці?

Розв’язання

1) 6 • 100 – 400 = (7 • 100 – 1 • 100) – 400 = (7 • 100 – 400) – 1 • 100 = 300 – 1 • 100 = 300 – 100 = 200 (кг)

Відповідь: на фабриці залишилося 200 кілограмів грушевого зефіру.

б) замінивши число 7 на число 5

На кондитерській фабриці виготовили грушевий зефір і розклали його у 100 коробок, по 5 кг у кожну. У магазини повезли 400 кг зефіру. Яка маса грушевого зефіру залишилася на фабриці?

Розв’язання

1) 5 • 100 – 400 = (7 • 100 – 2 • 100) – 400 = (7 • 100 – 400) – 2 • 100 = 300 – 2 • 100 = 300 – 200 = 100 (кг)

Відповідь: на фабриці залишилося 100 кілограмів грушевого зефіру.

в) замінивши число 7 на число 5

На кондитерській фабриці виготовили грушевий зефір і розклали його у 100 коробок, по 4 кг у кожну. У магазини повезли 400 кг зефіру. Яка маса грушевого зефіру залишилася на фабриці?

Розв’язання

1) 4 • 100 – 400 = (7 • 100 – 3 • 100) – 400 = (7 • 100 – 400) – 3 • 100 = 300 – 3 • 100 = 300 – 300 = 0 (кг)

Відповідь: на фабриці не залишилося грушевого зефіру.

 

Завдання 65

1) До числа 100 додати частку чисел 200 і 10:

100 + (200 : 10) = 100 + 20 = 120

2) Число 5 помножити на суму чисел 35 і 10:

5 • (35 + 10) = 5 • (40 + 5) = 200 + 25 = 225

3) Число 48 поділити на частку чисел 16 і 2:

48 : (16 : 2) = 48 : 8 = 6

 

Завдання 66  Складена задача на віднімання суми від числа

На птахоферму привезли 240 ц зерна. Щодня впродовж тижня (7 днів) на корм для птиці витрачали 8 ц зерна. Скільки центнерів зерна залишилося?

Короткий запис

Було (привезли) — 240 ц

Витрачали — ? дн., 7 днів по 8 ц

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 8 • 7 = 56 (ц) – центнерів зерна витратили.

2) 240 – 56 = 240 – 40 – 16 = 184 (ц)

Відповідь: залишилося 184 центнери зерна.

Інші завдання дивись тут...