Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 4 клас Листопад Н. (частина 1)"

Завдання 111 Розподільний закон множення  відносно додавання

111 • 4 = (100 + 10 + 1) • 4 = 400 + 40 + 4 = 444

242 • 2 = 242 + 242 = 400 + 80 + 4 = 484

333 • 3 = (300 + 30 + 3) • 3 = 900 + 90 + 9 = 999

423 • 2 = 423 + 423 = 800 + 40 + 6 = 846

 

Завдання 112 Сума розрядних доданків

543 = 500 + 40 + 3

207 = 200 + 7

501 = 500 + 1

399 = 300 + 90 + 9

217 = 200 + 10 + 7

306 = 300 + 6

Завдання 113

х307

    3

 921

х109

     7

  763

307 • 3 = (300 + 7) • 3 = 300 • 3 + 7 • 3 = 900 + 21 = 921

109 • 7 = (100 + 9) • 7 = 100 • 7 + 9 • 7 = 700 + 63 = 763

Завдання 114

207 • 3 – 575 = 621 – 575 = 46

890 – 209 • 4 = 890 – 836 = 54

307 • 3 – 207 • 4 = 921 – 828 = 93

х207

     3

 621

_621

  575

    46

х209

     4

 836

_890

  836

    54

х307

     3

 921

х207

     4

 828

_921

  828

    93

Завдання 115 Порівняння чисел

х24

   4

 96

х36

   3

108

х15

   5

 75

х47

   2

 94

Перевірили добутки стовпчиків

(де менший множник, там менший добуток)

24 • 4 < 204 • 4

36 • 3 < 306 • 3

15 • 5 < 105 • 5

47 • 2 < 407 • 2

х204

     4

  816

х306

     3

  918

х105

     5

  525

х407

     2

  814

Завдання 116 Знайшли значення виразів

Якщо а = 26, тоді а • 3 = 26 • 3 = (20 + 6) • 3 = 60 + 18 = 78

Якщо а = 206, тоді а • 3 = 206 • 3 = (200 + 6) • 3 = 600 + 18 = 618

Якщо а = 14, тоді а • 3 = 14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 30 + 12 = 42

Якщо а = 104, тоді а • 3 = 104 • 3 = (100 + 4) • 3 = 300 + 12 = 312

 

Завдання 117 Дії з іменованими числами

45 хв • 5 = (40 хв + 5 хв) • 5 = 225 хв

8 год • 20 = 160 год

15 с • 10 = 150 с

10 хв • 10 = 100 хв = 60 хв + 40 хв = 1 год 40 хв

1 год 30 хв + 30 хв = 1 год + 60 хв = 2 год

1 хв 40 с + 20 с = 1 хв + 60 с = 2 хв

Завдання 118 Проста задача на додавання

Для задач на час рекомендую будувати подібну таблицю:

Було (розпочалося)

Тривало

Стало (закінчилося)

17 год 20 хв

40 хв

?

Тренування з боксу розпочалося о 17 год 20 хв і тривало 40 хв. О котрій годині закінчилося тренування?

Короткий запис

Було (розпочалося) — 17 год 20 хв

Тривало тренування — 40 хв

Стало (закінчилося) — ?

Розв’язання

17 год 20 хв + 40 хв = 17 год 60 хв = 18 год

Відповідь: тренування закінчилось о 18 годині.

 

Завдання 119 У кінотеатрі починають демонструвати фільми о 10 год. Кожний сеанс триває 1 год 10 хв, а перерва між ними — 15 хв. О котрій годині закінчиться третій сеанс?

10 год ______П_______П________

Розв’язання

10 год + 1 год 10 хв + 15 хв + 1 год 10 хв + 15 хв + 1 год 10 хв = (10 год + 1 год + 1 год + 1 год) + (10 хв + 15 хв + 10 хв + 15 хв + 10 хв) = 13 год + 60 хв = 14 год

2 спосіб

1) 1 год 10 хв • 3 = (1 год + 10 хв) • 3 = 3 год 30 хв – тривалість трьох сеансів.

2) 15 + 15 = 30 (хв.) – тривалість двох перерв.

3) 10 год + 3 год 30 хв + 30 хв = 13 год 60 хв = 14 год

Відповідь: третій сеанс закінчиться о 14 годині. 

 

Завдання 120

137 + 107 • 6 = 137 + 642 = 779

9 • 104 – 899 = 936 – 899 = 37

104 • 5 + 219 • 2 = 520 + 438 = 958

х107

     6

 642

+137

  642

  779

х104

     9

 936

_936

  899

    37

х104

     5

  520

х219

     2

 438

+520

  438

  958

Завдання 121 Проста задача на додавання

Заняття гуртка з вишивки розпочалось о 15 год 15 хв і тривало 45 хв. О котрій годині закінчилося заняття гуртка?

Було (розпочалося)

Тривало

Стало (закінчилося)

15 год 15 хв

45 хв

?

Короткий запис

Було (розпочалося) — 15 год 15 хв

Тривало заняття — 45 хв

Стало (закінчилося) — ?

Розв’язання

15 год 15 хв + 45 хв = 15 год 60 хв = 16 год

Відповідь: заняття гуртка закінчилося о 16 годині.

 

Завдання 122

80 = 8 • 10     50 = 5 • 10      400 = 4 • 100     900 = 9 • 100

 

Завдання 123

1) 5 • 40 = 200     7 • 40 = 280    10 • 40 = 400    1 • 40 = 40

2) 3 • 60 = 180     0 • 60 = 0        9 • 60 = 540      4 • 60 = 240

 

Завдання 124, 125 Письмове множення

24 • 40 = 24 • (4 • 10) = (24 • 4) • 10 = 96 • 10 = 960

28 • 30 = 28 • (3 • 10) = (28 • 3) • 10 = 84 • 10 = 840

х24

   40

 960

х28

   30

 840

х17

   40

 680

х36

   20

 720

х29

   30

 870

х48

   20

  960

Завдання 126 Рівняння

х : 4 = 50

х = 50 • 4

х = 200

200 : 4 = 50

50 = 50

с : 40 = 23

с = 23 • 40

с = 920

920 : 40 = 23

23 = 23

b : 30 = 24

b = 24 • 30

b = 720

720 : 30 = 24

24 = 24

Завдання 127 Порядок дій

800 – 25 • 30 = 800 – 750 = 50

1) 25 • 30 = (20 + 5) • 30 = 20 • 30 + 5 • 30 = 600 + 150 = 750

2) 800 – 750 = 50

16 • 60 – 780 = 960 – 780 = 180

1) 16 • 60 = (10 + 6) • 60 = 600 + 360 = 960

2) 960 – 780 = 960 – 760 – 20 = 200 – 20 = 180

47 • 20 – 123 • 4 = 940 – 492 = 448

1) 47 • 20 = (40 + 7) • 20 = 800 + 140 = 940

2) 940 – 492 = 940 – 500 + 8 = 440 + 8 = 448

 

Завдання 128 Таймер у годиннику встановили так, що він по­дає сигнали щопівгодини. Уперше він просиг­налив о 9 год. О котрій годині він просигналить утретє?

9 годС____С____С

Розв’язання

9 год + 30 хв + 30 хв = 10 год – час третього сигналу.

2 спосіб

1) 30 хв • 2 = 60 хв = 1 год – загальна тривалість між сигналами.

2) 9 год + 1 год = 10 год – час третього сигналу.

Відповідь: утретє годинник просигналить о 10 годині.

 

Завдання 129 Доба

Тепер

7 год 50 хв

11 год 30 хв

3 год 20 хв

30 хв тому

7 год 20 хв

11 год

2 год 50 хв

Розв'язання

_7 год 50 хв

          30 хв

 7 год 20 хв

_11 год 30 хв

            30 хв

  11 год 00 хв

  3 год 20 хв

_2 год 80 хв

          30 хв

  2 год 50 хв       

Завдання 130 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Шкільний благодійний ярмарок тривав 3 год і закінчився о 15 год 30 хв. О котрій годині розпо­чався шкільний ярмарок?

Було (розпочався)

Тривав

Стало (закінчився)

?

3 год

15 год 30 хв

Короткий запис

Було (розпочався) — ?

Тривав ярмарок — 3 год

Стало (закінчився) — 15 год 30 хв

Розв’язання

15 год 30 хв – 3 год = 12 год 30 хв

Відповідь: шкільний ярмарок розпочався о 12 год 30 хв.

 

Завдання 131

889 – 44 • 20 = 889 – 880 = 9

37 • 20 – 555 = 740 – 555 = 185

42 • 20 + 40 • 4 = 840 + 160 = 1000

х44

   20

  880

_889

  880

     9

х37

   20

 740

_740

  555

  185

х42

   20

 840

+840

  160

 1000

Завдання 132 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Електропотяг був у дорозі 4 год і приїхав на кінцеву станцію о 20 год 45 хв. О котрій годині електропотяг вийшов на маршрут?

Було (вийшов)

Тривало

Стало (приїхав)

?

4 год

20 год 45 хв

Короткий запис

Було (вийшов) — ?

Був у дорозі — 4 год

Стало (приїхав) — 20 год 45 хв

Розв’язання

20 год 45 хв – 4 год = 16 год 45 хв

Відповідь: електропотяг вийшов на маршрут о 16 годині 45 хвилин.

Інші завдання дивись тут...

  • Аня
    в некоторих задач не написано условие ----> Не написано для прикладів, бо це ГДЗ, умову читайте в підручнику.
    1 грудня 2023 12:01