Інші завдання дивись тут...

Завдання 174 Зменшили у 7 разів (поділили на число 7):

21 : 7 = 3      77 : 7 = 11   700 : 7 = 100   350 : 7 = 50    35 : 7 = 5    420 : 7 = 60

 

Завдання 175 Визначили, скільки в кожному числі всього сотень, усього десятків, усього одиниць:

Число

125

804

328

390

777

522

Всього одиниць

125

804

328

390

777

522

Всього десятків

12

80

32

39

77

52

Всього сотень

1

8

3

3

7

5

 

Завдання 176 

266 : 7 = (210 + 56) : 7 = 210 : 7 + 56 : 7 = 30 + 8 = 38

 

Завдання 177 Визначили, у яких частках у результаті буде двоцифрове число.

288 : 6  в частці 2 цифри.

783 : 9  в частці 2 цифри.

505 : 5  в частці 3 цифри.

376 : 4  в частці 2 цифри.

856 : 8  в частці 3 цифри.

 

Завдання 178 Ділення перевірили множенням 

_696 |  8 

 64      87

 _56

   56

     0

х 87

    8

 696

_261 |  3 

  24    87

  _21

    21

      0

х 87

    3

 261

_462 |  7 

  42     66

  _42

    42

      0 

х 66

    7

 462

_198 | 2 

  18     99

  _18

    18

      0

х 99

    2

 198

Завдання 179

315 : 5 + 135 = 63 + 135 = 198

336 + 336 : 7 = 336 + 48 = 384

(336 + 336) : 7 = 672 : 7 = 96

_315 |  5

 30     63

 _15

   15

     0

+135

    63

  198

_336 |  7

  28    48

  _56

    56

      0

+336

    48

  384

+336

  336

  672

_672 |  7

 63     96 

 _42

   42

     0 

Завдання 180 

Дорогу завдовжки 72 км перша бригада може відремонтувати за 3 тижні, а друга — за 6 тижнів. За скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом?

План розв’язування

1) Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень перша бригада?

2) Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень друга бригада?

3) Скільки кілометрів дороги можуть відремонтувати за тиждень перша і друга бригади

разом?

4) За скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (км) – І бригада за 1 тиждень. 

2) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (км) – ІІ бригада за 1 тиждень.

3) 24  + 12 = 36 (км) – можуть відремонтувати дві бригади за 1 тиждень.

4) 72 : 36 = 2 (т.)

Відповідь: цю дорогу дві бригади відремонтують за 2 тижні.

 

Завдання 181 

120 г сухого корму Рекс з’їдає за 3 дні, а Чапа — за 6 днів. На скільки днів їм обом вистачить цього корму?

Вираз   120 : (120 : 3 + 120 : 6)

Розв’язання

1) 120 : 3 = 40 (г) – Рекс за день.

2) 120 : 6 = 20 (г) – Чапа за день.

3) 40 + 20 = 60 (г) – Рекс і Чапа за день разом.

4) 120 : 60 = 2 (дні)

Відповідь: корму вистачить на 2 дні.

 

Завдання 182

256 – 256 : 4 = 256 – 64 = 192

688 + 688 : 8 = 688 + 86 = 774

672 : 4 – 672 : 8 = 168 – 84 = 84

_256 | 4 

 24     64

 _16

   16

     0

_256

   64

  192

_688 |  8 

  64     86

  _48

    48

      0

+688

    86

  774

_672 |  4 

 4      168

_27

  24

  _32

    32

      0

_672 |  8 

  64     84

  _32

    32

      0

_168

    84

    84

Завдання 183 Мама за 20 хв зліпила 40 вареників, а син за 10 хв — 10 вареників. Скільки вареників зліплять мама й син за 5 хв, якщо ліпитимуть їх разом?

Розв’язання

1) 40 : 20 = 2 (в.) – зліпила мама за 1 хв.

2) 10 : 10 = 1 (в.) – зліпив син за 1 хв.

3) 2 + 1 = 3 (в.) – зліпили мама і син разом за 1 хв.

4) 3 • 5 = 15 (в.)

Відповідь: за п’ять хвилин мама і син разом зліплять 15 вареників.

 

Завдання 184

Зменшили утричі (поділили на число 3) парні числа:

108 : 3 = (90 + 18) : 3 = 36           366 : 3 = (300 + 60 + 6) : 3 = 122

 714 : 3 = (600 + 90 + 24) : 3 = 238      60 : 3 = 20   

Збільшили удвічі (помножили на число 2) непарні числа:

99 • 2 = 2 • 99 = 2 • 100 – 2 = 198         51 • 2 = (50 + 1) • 2 = 100 + 2 = 102    333 • 2 = (300 + 30 + 3) • 2 = 600 + 60 + 6 =  662

 

Завдання 185 

721 : 7 = (700 + 21) : 7 = 700 : 7 + 21 : 7 = 100 + 3 = 103

 

Завдання 186

Письмове ділення

Перевірка письмовим множенням

_812 |   4

  8     203

 _12

   12

     0

_918 |  3

  9     306

  _18

    18

      0

_612 |  2

  6     306

  _12

    12

      0

_612 |   3

  6     204

  _12

    12

      0

_612 |   6

  6     102

  _12

    12

      0 

х203

     4

  812

х306

     3

  918

х306

     2

  612

х204

     3

  612

х102

     6

  612

Завдання 187

74 • 9 : 6 = 666 : 6 = 111

88 • 5 : 8 = 440 : 8 = 55

207 • 4 : 9 = 828 : 9 = 92

х74

   9

666

_666 |   6

  6     111

 _6

   6

   _6

     6

     0

х88

   5

440

_440 |  8

  40    55

  _40

    40

      0

х207

     4

 828 

 

_828 |  9 

  81     92

  _18

    18

      0

Завдання 188

(915 – 165) : 6 = 750 : 6 = 125         185 : 5 + 185 • 5 = 37 + 925 = 962

(269 + 147) : 4 = 416 : 4 = 104          3 • (1000 – 736) : 8 = 3 • 264 : 8 = 792 : 8 = 99

_750 |   6

  6     125

_15

  12

  _30

    30

      5

_185 |  5

  15    37

  _35

    35

      0

х185

     5

  925

+925

    37

  962

+269

  147

  416

_416 |   4

 4      104 

 _16

   16

     0

_1000

   736

   264

х264

     3

  792

_792 |  8

  72    99

  _72

    72

      0

Завдання 189 Рівняння

828 : х = 4

х = 828 : 4

х = 207

с • 7 = 714

с = 714 : 7

с = 102

6 • а = 372

а = 372 : 6

а = 62

_828 |   4 

  8      207

   _28

     28

       0

_714 |   7 

  7      102

  _14

    14

      0

_372 |  6 

 36     602

 _12

   12

     0

Завдання 190

1) Перший насос може викачати 12 т води за 6 год, а другий — за 3 год. За скільки годин ви­качають цю воду два насоси, якщо працювати­муть разом?

Вираз  12 : (12 : 6 + 12 : 3)

Розв’язання

1) 12 : 6 = 2 (т) – І насос за 1 год.

2) 12 : 3 = 4 (т) – ІІ насос за 1 год.

3) 2 + 4 = 6 (т) – І і ІІ насос за 1 год разом.

4) 12 : 6 = 2 (год)

Відповідь: два насоси викачають цю воду за 2 години.

2) Перший насос може викачати 12 т води за 6 год, а другий — за 3 год. За скільки годин ці насоси викачають 30 т води, якщо працювати­муть разом?

Вираз  30 : (12 : 6 + 12 : 3)

Розв’язання

1) 12 : 6 = 2 (т) – І насос за 1 год.

2) 12 : 3 = 4 (т) – ІІ насос за 1 год.

3) 2 + 4 = 6 (т) – І і ІІ насос за 1 год разом.

4) 30 : 6 = 5 (год)

Відповідь: два насоси викачають цю воду за 5 годин.

� Спільне: однаковий тип задачі, однакові дії.     Відмінне: перше ділене у виразах.

 

Завдання 191 Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 8 см, а ширина становить 1/2 довжини. Обчисли його периметр.

8 : 2 = 4 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см і шириною 4 см.

Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 16 + 8 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 24 сантиметри.

 

Завдання 192

За 2 год перший робітник обрізає 6 фруктових дерев, а другий — 4 дерева. За скільки годин ці робітники зможуть обрізати 15 дерев, якщо працювати­муть разом?

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (д.) – І робітник за 1 год.

2) 4 : 2 = 2 (д.) – ІІ робітник за 1 год.

3) 3 + 2 = 5 (д.) – обрізають І і ІІ робітник за 1 год разом.

4) 15 : 5 = 3 (год)

Відповідь: зможуть обрізати за 3 години.

 

Завдання 193 Ділення перевірили множенням

_627 |  3 

  6     209

  _27

    27

      0

х 209

     3

  627

_972 | 9  

  9      108

  _72

    72

      0

х 108

     9

  972

_872 | 4   

  8      218

 _7

   4

 _32

   32

     0

_384 |  8 

  32     48

  _64

    64

      0

х 48

    8

 384

Завдання 194 Зменшили у 10 разів (поділили на число 10):

200 : 10 = 20   20 : 10 = 2    220 : 10 = 22   1000 : 10 = 100   990 : 10 = 99   500 : 10 = 50  340 : 10 = 34

 

Завдання 195 Ділення з остачею

72 : 10 = 7 (ост. 2)

255 : 10 = 25 (ост. 5)

720 : 100 = 7 (ост. 20)

355 : 100 = 3 (ост. 55)

427 : 10 = 42 (ост. 7)

Завдання 196 

Якщо b = 108, c = 801, d = 9, тоді (с – b) : d = (801 – 108) : 9 = 693 : 9 = 77

Якщо b = 108, c = 801, d = 9, тоді b + (с : d) = 108 + (801 : 9) = 108 + 89 = 197

Якщо b = 108, c = 801, d = 9, тоді (b + с) : d = (108 + 801) : 9 = 909 : 9 = 101

 

Завдання 197 Порядок дій

272 – 40 + 96 : 8 = 272 – 40 + 12 = 232 + 12 = 244

(272 – 40 + 96) : 8 = (232 + 96) : 8 = 328 : 8 = 41

272 – (40 + 96) : 8 = 272 – 136 : 8 = 272 – 17 = 255

272 – (40 + 96 : 8) = 272 – (40 + 12) = 272 – 52 = 220

Завдання 198 

1) З поля в овочесховище привезли 332 ц цибулі, а капусти — удвічі менше. Скільки всього центнерів цибулі й капусти привезли в овочесховище?

Вираз    332 + 332 : 2

Розв’язання

1) 332 : 2 = (200 + 120 + 12) : 2 = 166 (ц) – привезли капусти.

2) 332 + 166 = 498 (ц)

Відповідь: в овочесховище привезли 498 центнерів цибулі й капусти.

 

2) З поля привезли 336 ц моркви, а буряків — у 4 рази менше. Усі буряки розфасували в контейнери, по 2 ц в кожний. Скільки контейнерів знадобилося?

Вираз    (332 : 4) : 2

Розв’язання

1) 336 : 4 = (320 + 16) : 4 = 84 (ц) – привезли буряків.

2) 84 : 2 = (80 + 4) : 2 = 42 (к.)

Відповідь: знадобилося 42 контейнери.

 

Завдання 199 

На центральній площі міста висадили 186 кущів троянд, а в парку — утричі менше. Скільки всього кущів троянд висадили в парку й на площі?

Розв’язання

1) 186 : 3 = (180 + 6) : 3 = 62 (к.) – висадили в парку.

2) 186 + 62 = 186 + 14 + 48 = 248  (к.)

Відповідь: у парку й на площі висадили 248 кущів троянд.

Обернена задача на знаходження числа 3.

Висадили 248 кущів троянд, з них на центральній площі висадили 186 кущів троянд, а в парку решту. У скільки разів менше кущів висадили в парку, ніж на площі?

 

Завдання 200

1) На пошиття шести костюмів на швейній фабриці витрачають 18 м тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 324 м тканини?

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (м) – тканини витрачають на костюм.

2) 324 : 3 = (300 + 24) : 3 = 108 (к.)

Відповідь: можна пошити 108 костюмів.

2) Змінили число в запитанні так, щоб у відповіді одержати число 150.

Скільки таких костю­мів можна пошити із 450 м тканини?

 

Завдання 201 Поставте за даними діаграми ще кілька запитань.

1) Який динозавр мав найбільшу масу? Брахіозавр (50 т)

2) Хто з динозаврів мав меншу масу, ніж апатозавр (25 т)? Трицератопс (10 т), тиранозавр (15 т), спинозавр (5 т). 

3) На скільки тонн трицератопс легший, ніж брахіо­завр? 50 – 10 = 40 (т)

4) Які динозаври легші від тиранозавра (15 т)?  Трицератопс (10 т), спинозавр (5 т). 

5) Яка загальна маса усіх динозаврів? На скільки тонн трицератопс легший, ніж тиранозавр?

 

Завдання 202 

У супермаркет привезли 522 л мінеральної води, а солодкої — у 6 разів менше. Скільки всього літрів води привезли в супермаркет?

Розв’язання

1) 522 : 6 = (480 + 42) : 6 = 87 (л) – солодкої води привезли

2) 522 + 87 = 520 + 80 + 9 = 609  (л)

Відповідь: у супермаркет привезли 609 літрів води.

Обернена задача на знаходження числа 3.

У супермаркет привезли 522 л мінеральної води, а решту солодкої. У скільки разів менше привезли солодкої води, ніж мінеральної, якщо разом було 609 літрів?

 

Завдання 203 

Суму чисел 145 і 78 збільшити втричі. (145 + 78) • 3 = 223 • 3 = 669

Від числа 900 відняти частку чисел 972 і 9.  900 – (972 : 9) = 900 – 108 = 792

Добуток чисел 234 і 4 зменшити втричі. 234 • 4 : 3 = 936 : 3 = (300 + 30 + 6) : 3 = 312

Інші завдання дивись тут...