Завдання 344

1) Запиши п’ять чотирицифрових чисел, використавши цифри 3, 0, 7 і 1 (жодна цифра в записі

числа не повинна повторюватися).

2) Поясни, що означає цифра 7 у записі кожного числа.

 

Завдання 345 Запиши та прочитай числа, що містять указану кількість одиниць.

1) 30 одиниць класу тисяч і 693 одиниць класу одиниць;

2) 405 одиниць класу тисяч і 97 одиниць класу одиниць;

3) 100 одиниць класу тисяч і 100 одиниць класу одиниць.

 

Завдання 346 Прочитай пояснення про натуральний ряд чисел і його властивості на с. 141 цього підручника.

 

Завдання 347

1) Який із поданих записів можна назвати натуральним рядом чисел?

а) 1,2, 4, 5, 6, 7, 8... ;

б) 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8. ;

в) 2, 4, 6, 8, 10. ;

г) 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ;

ґ) 1,3, 5, 7, 9..

2) Чому інші записи не утворюють натуральний ряд чисел?

 

Завдання 348 Скільки двоцифрових чисел є в натуральному ряді чисел?

 

Завдання 349 Розклади на розрядні доданки кожне із чисел.

24 679, 30 704, 9006, 43 030, 5704.

 

Завдання 350

1) Пригадай, як визначити загальну кількість одиниць певного розряду в числі.

Щоб дізнатися, скільки всього в числі одиниць, треба назвати все число: у числі 72 453 — 72 453 одиниці.

Щоб дізнатися, скільки всього в числі десятків, треба відкинути останню цифру числа (розряд

одиниць): у числі 72 453 — 7245десятків.

Щоб дізнатися, скільки всього в числі сотень, треба відкинути останні дві цифри (розряд одиниць і розряд десятків): у числі 72 453 — 724 сотні.

Дізнаючись, скільки в числі тисяч, відкидають останні три цифри (розряди одиниць, десятків і сотень): у числі 72453 — 72 тисячі.

2) Продовж правило самостійно.

 

Завдання 351 Визнач, скільки в числі 15 030 усього одиниць; усього десятків; усього сотень.

 

Завдання 352 Визнач, скільки в числі 270 500 усього десятків; усього сотень; усього тисяч.

 

Завдання 353 Скільки всього тисяч у кожному числі?

3000, 10 000, 15 000, 41 300, 57 129.

 

Завдання 354 Запиши числа 100 005 і 100 007 як суми розрядних доданків.

 

Завдання 355 Скільки одиниць кожного розряду в числі 99 010?

 

Завдання 356 Запиши всі натуральні числа від 10 020до 10 032.

 

Завдання 357 Поясни, як утворено розрядні одиниці.

1 • 10 = 10 1000 • 10 = 10 000

10 • 10 = 100 10 000 • 10 = 100 000

100 • 10 = 1000 100 000 • 10 = 1 000 000

Що змінилося в записі числа при множенні його на 10? У скільки разів збільшується число при множенні на 10?

 

Завдання 358 Доповни висловлювання.

Щоб помножити число на десять, достатньо до нього справа дописати один нуль.

Щоб помножити число на сто, достатньо до нього справа дописати два нулі.

Щоб помножити число на тисячу, достатньо до нього справа дописати три нулі.

 

Завдання 359 Прочитай пари чисел у кожному стовпчику. Чим відрізняється друге число від першого?

8 90 100 13 25

80 900 1000 130 2500

 

Завдання 360 Відкинь справа один нуль у записі кожного числа. Як змінилося кожне число?

1000, 3000, 50 000, 400 000, 90 000, 30 000.

 

Завдання 361 Відкинь три нулі в записі кожного числа. Прочитай утворені числа. Як змінилося кожне число? 30 000, 450 000, 127 000, 7000, 99 000.

 

Завдання 362 Закінчи висловлювання.

Щоб поділити число на 10, достатньо відкинути від нього один нуль.

Щоб поділити число на 100, достатньо відкинути від нього два нулі.

Щоб поділити число на 1000, достатньо відкинути від нього три нулі.

Щоб поділити число, яке закінчується нулями, на розрядну одиницю, достатньо відкинути від нього стільки нулів, скільки їх є в розрядній одиниці.

 

Завдання 363

300 000 : 100 = 3000

40 000 : 1000 • 10 = 400

3000 • 10 = 30000

50 000 : 10 = 5000

100 000 : 100 : 10 = 100

600 000 : 100 = 6000

 

Завдання 364 Маса пачки какао — 90 г. Знайди масу 10 таких пачок; 100 пачок.

 

Завдання 365 2600 лимонів розклали в ящики, по 100 штук у кожний. Скільки ящиків знадобилося?

 

Завдання 366 Перший учень записує числа, у 10 разів менші від поданих, а другий — у 10 разів більші за подані.

60, 40, 720, 2030, 10 100.

Зробіть взаємоперевірку.

 

Завдання 367 Виконай ділення з остачею.

652 : 10 = 65 (ост. 2)

345 : 10 = 34 (ост. 5)

5678 : 100 = 56 (ост. 8)

4500 : 1000 = 4 (ост. 500)

 

Завдання 368 У ящики розклали 53 ананаси, по 10 штук у кожний. Скільки ананасів виявилося в неповному ящику?

 

Завдання 369

1) Знайди периметр п’ятикутника.

2) Побудуй прямокутник із таким самим пери­

 

Завдання 370

445 000 : 100 + 50 = 4 450

(3599 + 1) : 100 = 3600 : 100 = 36

12 000 : 100 + 77 • 10 = 120 + 770 = 890

100 • (6789 – 6000) = 100 • 789 = 78 900

 

Завдання 371 У ящики розклали 125 кг слив, по 10 кг у кожний. Скільки кілограмів слив виявилося в неповному ящику?

 

Завдання 372 Маса коня становить 700 кг, а маса поні — 100 кг. Хто з них важчий? У скільки разів важчий?

 

Завдання 373 Прочитай числа: 34, 805, 258, 709, 907, 111, 1000. Запиши ці числа від найменшого до найбільшого.

 

Завдання 374 Прочитай інформацію про різні способи порівняння натуральних чисел.

Під час порівняння чисел користуються різними способами.

I спосіб. Спосіб порівняння чисел визначенням їх місця в натуральному ряді. Число а більше, ніж число b, якщо в натуральному ряді воно стоїть правіше, ніж число b.

II спосіб. Спосіб порозрядного порівняння.

Якщо два натуральні числа мають різну кількість цифр, то більшим буде те число, у якого більше цифр.

Наприклад: 18 678 > 1278, 5567 < 19 743, 11 111 >888.

Якщо два натуральні числа мають однакову кількість цифр, то більшим є те число, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Якщо кількість одиниць у цьому розряді однакова, то порівнюють одиниці нижчого розряду і т. д.

Наприклад:

3456 > 1456

234 > 204

14 567 > 14 560

125 304 > 125 300

 

Завдання 375 Порівняй числа.

678 898 > 346

1123 < 11 230

4567 < 4904

12 237 > 12 045

56 778 > 56 557

90 008 < 90 009

 

Завдання 376

999, 1000, 8000, 30 909, 120 001, 208 909, 990 679 

 

Завдання 377 Запиши числа в порядку зменшення.

901 001, 560 330, 99 999, 87 099, 67 000, 597, 100

 

Завдання 378 Запиши замість зірочок такі цифри, щоб нерівності стали правильними.

3 * 76 > 3576

43 501 > 434 * 1

300 4 * 0 < 300 460

70 * 812 < 707 812

130 549 < 130 5 * 0

549 * 35 > 549 435

 

Завдання 379

100 = 10•10

1000 < 10000

10 000 = 100 • 100

1000 > 100+100

10 000 > 1000 + 1000

100 + 100 + 100 < 1000

Завдання 380 Прочитай, яка чисельність населення в лівобережних районах Києва (станом на 1 липня 2020 року). У якому із цих районів найбільше мешканців?

Дарницький район — 3 412 443 осіб;

Деснянський район — 366 098 осіб;

Дніпровський район — 356 515 осіб.

Дізнайся, скільки осіб мешкає у твоєму районі, місті чи селі.

 

Завдання 382 У саду росте на 30 дерев вишень більше, ніж груш, і на 50 менше, ніж яблунь. Чого більше росте в саду — яблунь чи груш? На скільки дерев більше?

 

Завдання 383

734 906 > 734 806

37 676 < 38 676

888 888 > 88 888

44 444 = 44 444

Завдання 384 Лелека піднімається на максимальну висоту 2000 м, журавель — на 4000 м, а орел — на 3000 м. Хто з них злітає найвище?