Інші завдання дивись тут...

Завдання 344

1) Запиши п’ять чотирицифрових чисел, використавши цифри 3, 0, 7 і 1 (жодна цифра в записі числа не повинна повторюватися).

1037, 1073, 1703, 3107, 7130

2) Поясни, що означає цифра 7 у записі кожного числа.

1037

1073

1703

3107

7130

7 одиниць

7 десятків

7 сотень

7 одиниць

7 тисяч

Завдання 345 Запиши та прочитай числа, що містять указану кількість одиниць.

1) 30 одиниць класу тисяч і 693 одиниць класу одиниць;

30693  тридцять тисяч шістсот дев'яносто три

2) 405 одиниць класу тисяч і 97 одиниць класу одиниць;

405097  чотириста п'ять тисяч дев'яносто сім

3) 100 одиниць класу тисяч і 100 одиниць класу одиниць.

100100  сто тисяч сто

 

Завдання 347

1) Який із поданих записів можна назвати натуральним рядом чисел?

а) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8...

б) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

в) 2, 4, 6, 8, 10.

г) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

ґ) 1, 3, 5, 7, 9...

2) Чому інші записи не утворюють натуральний ряд чисел? Найменшим натуральним числом є 1. В натуральному ряді кожне наступне число більше від попереднього на 1.

 

Завдання 348 Скільки двоцифрових чисел є в натуральному ряді чисел? 90 таких чисел

Двоцифрові числа в натуральному ряді: 10, 11, 12, ..., 97, 98, 99 

 

Завдання 349 Розклади на розрядні доданки кожне із чисел.

24 679 = 20 000 + 4 000 + 600 + 70 + 9

30 704 = 30 000 + 700 + 4

9006 = 9 000 + 6

43 030 = 40 000 + 3 000 + 30

5704 = 5 000 + 700 + 4

 

Завдання 350

2) Щоб дізнатися, скільки в числі десятків тисяч, треба відкинути останні чотири цифри: у числі 72453  7 десятків тисяч.

 

Завдання 351

Число

усього сотень

усього десятків

усього одиниць

15 030

150

1 503

15 030

Завдання 352

Число

усього сотень

усього десятків

усього одиниць

270 500

2 705

27 050

270 500

Завдання 353

Число

усього тисяч

3 000

10 000

15 000

41 300

57 129

3

10

15

41

57

Завдання 354

100 005 = 100 000 + 5

100 007 = 100 000 + 7

 

Завдання 356 Запиши всі натуральні числа від 10 020 до 10 032.

10 020, 10 021, 10 022, 10 023, 10 024, 10 025, 10 026, 10 027, 10 028, 10 029, 10 030, 10 031, 10 032

 

Завдання 357 Поясни, як утворено розрядні одиниці.

1 • 10 = 10 1000 • 10 = 10 000

10 • 10 = 100 10 000 • 10 = 100 000

100 • 10 = 1000 100 000 • 10 = 1 000 000

Що змінилося в записі числа при множенні його на 10? Одиниця наступного розряду.

У скільки разів збільшується число при множенні на 10? У 10 разів.

 

Завдання 358 Доповни висловлювання.

Щоб помножити число на десять, достатньо до нього справа дописати один нуль.

Щоб помножити число на сто, достатньо до нього справа дописати два нулі.

Щоб помножити число на тисячу, достатньо до нього справа дописати три нулі.

 

Завдання 359

Число

8

90

100

13

25

Число

80

900

1000
130 2500

Різниця

у 10 разів

у 10 разів

у 10 разів у 10 разів у 100 разів

Завдання 360 Відкинь справа один нуль у записі кожного числа.

1000, 3000, 50 000, 400 000, 90 000, 30 000

100, 300, 5 000, 40 000, 9 000, 3 000

Кожне число зменшиться у 10 разів

 

Завдання 361 Відкинь три нулі в записі кожного числа.

30 000, 450 000, 127 000, 7000, 99 000

30, 450, 127, 7, 99

Кожне число зменшиться у 100 разів

 

Завдання 362 Закінчи висловлювання.

Щоб поділити число на 10, достатньо відкинути від нього один нуль.

Щоб поділити число на 100, достатньо відкинути від нього два нулі.

Щоб поділити число на 1000, достатньо відкинути від нього три нулі.

 

Завдання 363

300 000 : 100 = 3000

40 000 : 1000 • 10 = 400

3000 • 10 = 30000

50 000 : 10 = 5000

100 000 : 100 : 10 = 100

600 000 : 100 = 6000

 

Завдання 364 Маса пачки какао — 90 г. Знайди масу 10 таких пачок; 100 пачок.

Розв'язання

1) 90 • 10 = 900 (г) – маса 10 пачок
2) 90 • 100 = 9000 (г) = 9 (кг)
Відповідь: маса 10 таких пачок 900 г, маса 100 таких пачок 9 кг.
 

Завдання 365 2600 лимонів розклали в ящики, по 100 штук у кожний. Скільки ящиків знадобилося?

Розв'язання

2600 : 100 = 26 (шт.)
Відповідь: знадобилося 26 ящиків.
 

Завдання 366 Перший учень записує числа, у 10 разів менші від поданих, а другий — у 10 разів більші за подані.

Числа: 60, 40, 720, 2030, 10 100.

Перший учень: 6, 4, 72, 203, 1010

Другий учень: 600, 400, 7200, 20300, 101000

 

Завдання 367 Виконай ділення з остачею.

652 : 10 = 65 (ост. 2)

345 : 10 = 34 (ост. 5)

5678 : 100 = 56 (ост. 8)

4500 : 1000 = 4 (ост. 500)

 

Завдання 368 У ящики розклали 53 ананаси, по 10 штук у кожний. Скільки ананасів виявилося в неповному ящику?

Розв'язання

53 : 10 = 5 (ост. 3) 

Відповідь: в неповному ящику виявилося 3 ананаси.
 

Завдання 369

1) Знайди периметр п’ятикутника.

Р = 1 см + 2 см + 2 см + 2 см + 3 см = 10 см

2) Побудуй прямокутник із таким самим пери­метром.

Р=(a + b)  2

За умовою задачі (a + b) • 2 = 10, тому (a + b)= 10 : 2 = 5 (см)

 

Завдання 370

45 000 : 100 + 50 = 450 + 50 = 500

(3599 + 1) : 100 = 3600 : 100 = 36

12 000 : 100 + 77 • 10 = 120 + 770 = 890

100 • (6789 – 6000) = 100 • 789 = 78 900

 

Завдання 371 У ящики розклали 125 кг слив, по 10 кг у кожний. Скільки кілограмів слив виявилося в неповному ящику?

Розв'язання

125 : 10 = 12 (ост. 5) 

Відповідь: в неповному ящику виявилося 5 кілограмів слив.
 

Завдання 372 Маса коня становить 700 кг, а маса поні — 100 кг. Хто з них важчий? У скільки разів важчий?

Розв'язання

700 > 100

700  100 = 600 (кг) 

Відповідь: на 600 кілограмів кінь важчий, ніж поні.
 

Завдання 373 Прочитай числа: 34, 805, 258, 709, 907, 111, 1000. Запиши ці числа від найменшого до найбільшого.

34, 111, 258, 709, 805, 907, 1000

 

Завдання 375 Порівняй числа

678 898 > 346

1123 < 11 230

4567 < 4904

12 237 > 12 045

56 778 > 56 557

90 008 < 90 009

Завдання 376

999, 1000, 8000, 30 909, 120 001, 208 909, 990 679

 

Завдання 377 Запиши числа в порядку зменшення.

901 001, 560 330, 99 999, 87 099, 67 000, 597, 100

 

Завдання 378 Запиши замість зірочок такі цифри, щоб нерівності стали правильними.

3676 > 3576

43 501 > 43 401

300 450 < 300 460

706 812 < 707 812

130 549 < 130 550

549 535 > 549 435

 

Завдання 379

100 = 10•10

1 000 < 10 000

10 000 = 100 • 100

1 000 > 100+100

10 000 > 1000 + 1000

100 + 100 + 100 < 1000

Завдання 380 Прочитай, яка чисельність населення в лівобережних районах Києва (станом на 1 липня 2020 року). У якому із цих районів найбільше мешканців?

Дарницький район — 3 412 443 осіб

Деснянський район — 366 098 осіб

Дніпровський район — 356 515 осіб

 

Завдання 382 У саду росте на 30 дерев вишень більше, ніж груш, і на 50 менше, ніж яблунь. Чого більше росте в саду — яблунь чи груш? На скільки дерев більше?

Розв'язання

30 + 50 = 80 (д.)

Відповідь: в саду росте на 80 дерев більше яблунь, ніж груш.

 

Завдання 383

734 906 > 734 806

37 676 < 38 676

888 888 > 88 888

44 444 = 44 444

Завдання 384 Лелека піднімається на максимальну висоту 2000 м, журавель — на 4000 м, а орел — на 3000 м. Хто з них злітає найвище? Журавель.

 

Інші завдання дивись тут...