+346
  231
  577
+725
  148
  873
_570
  326
  244
_352
  344
     8

Завдання 30

+146
  231
  377
+522
  348
  870
+546
  361
  907
+259
  304
  563
+486
  437
  923

Завдання 31

Установіть відстань, яку має подолати кожна мураха у сантиметрах. Порівняйте ці відстані.
267 + 440 + 193 = 900 (мм) = 90 (см)
123 + 202 + 475 = 800 (мм)  = 80 (см)
90 > 80

 

_457
  136
  321
_587
  147
  440
_583
  237
  346
_654
  306
  348
_422
  238
  184

Завдання 33 Виконай обчислення зручним способом.

222 + 325 + 128 = (222 + 128) + 325 350 + 325 = 675
428 – 225 – 128 = (428 – 128) – 225 = 300 – 225 = 75
326 + 350 + 124 = (326 + 124) + 350 450 + 350 = 800
842 – 522 – 118 = 320 – 118 = 202
203 + 306 + 427 = 203 + 427 + 306 630 + 306 = 936
547 – 228 – 315 = 319 – 315 = 4

 

Завдання 34 
У першій частині підручника 934 завдання. У першій чверті діти розв’язали 404 завдання, а в другій — на 1 завдання більше. Скільки ще завдань із цього підручника залишилося для розв’язування?
Короткий запис
Усього  934 з.
 404 з.
II  ?, на 1 з. більше
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 404 + 1 = 405 (з.) – задач у II частині
2) 404 + 405 = 809 (з.) – задач у I і II частинах разом
3) 934  809 = 125 (з.)
Відповідь: ще залишилося 125 завдань.

 

Завдання 35
Створи орнамент літерами П і п. ПпппПпппПпппПпппП

 

Завдання 36 Обчисли у сантиметрах двома способами іменовані числа
5 м 25 см + 2 м 3 см = (5 м + 2 м) + (25 см + 3 см) = 7 м 28 см
525 см + 203 см = 728 см

 

КРОК 6
Вправа 37
Назва кожної фігури: відрізок, промінь, трикутник, куб, куля, прямокутник, піраміда, квадрат

 

Завдання 38
Форму яких геометричних фігур мають предмети, зображені на малюнку: конус, куля, циліндр, круг, циліндр і конуси.

 

Завдання 39 
АВ = ВС = МN = 7 см і DE = EF = 5 см Обчисліть периметр кожної фігури. 
1) 7 • 4 = 32 (см) – периметр квадрата ABCD
2) 5 • 4 = 20 (см) – периметр квадрата DEFK
1) (9 + 7) • 2 = 16 • 2 = 32 (см) – периметр прямокутника KLMN

 

Завдання 40 Знайди число, яке: 
а) на 38 менше, ніж 75;
75 – 38 = 37
б) на 45 більше за 210;
210 + 45 = 255
в) удвічі більше за 350.
350  2 = 700

 

Завдання 41 Порядок дій
30 + 270 : 3 – 12  5 = 30 + 90 – 60 = 60
130 – 320 : 8 – 9  5 = 130 – 40 – 45 = 45

 

Завдання 42
Точки А і В розташовані на одній прямій по різні боки від точки С. Відомо, що АС = 30 мм, СВ = 50 мм. На якій відстані від точки С розташована середина відрізка АВ? Зобрази на рисунку.
А_____30 мм___С________50 мм__________B

 

Завдання 43
Установи відстань між серединами відрізків АС і СВ.
1) 30 : 2 = 15 (мм) – половина відрізка АС
2) 50 : 2 = 25 (мм) – половина відрізка СВ
3) 15 + 25 = 40 (мм)
Відповідь: відстань між серединами відрізків АС і СВ дорівнює 40 мм.

 

Завдання 44 Обчисли у хвилинах двома способами.
3 год 20 хв + 1 год 45 хв = (3 год + 1 год) + (20 хв + 45 хв) = 5 год 5 хв
3 год 20 хв + 1 год 45 хв = 200 хв + 105 хв = 305 хв

 

Завдання 45 Вирази у сантиметрах:
5 м = 500 см
45 дм  = 450 см
1 м 2 дм = 100 см + 20 см = 120 см
600 мм = 60 см
КРОК 7
+ 125
   175
   300
_327
  127
  200
+222
  333
  555
+482
  118
  600
Завдання 47
Діана й Аліса виконували вправи на ділення. За 6 хв Аліса розв’язала 54 завдання, а Діана — за 8 хв 64 таких самих завдання. Хто з дівчат виконував за 1 хв більше завдань і на скільки?
Короткий запис
Аліса  6 хв — 54 з.
Діана  8 хв — 64 з.
На скільки більше — 1 хв — ?
Розв'язання
1) 54 : 6 = 9 (з.) – розв'язала Аліса за 1 хв
2) 64 : 8 = 8 (з.) – розв'язала Діана за 1 хв
3) 9  8 = 1 (з.)
Відповідь: на 1 задачу більше розв'язала Аліса.

 

Завдання 48
1) 10 год 5 хв – 9 год 45 хв = 20 хв
2) 10 год 40 хв – 10 год 5 хв = 35 хв

 

Завдання 49
За сорочку, штани і кросівки разом заплатили с грн. Ціна штанів — 120 грн, а кросівок — 530 грн. Склади вираз, за допомогою якого можна визначити ціну сорочки. Яких значень може набувати с?
Короткий запис
Сорочка  ?
Штани  120 грн
Кросівки — 530 грн
Разом — с грн
Розв'язання
с  (120 + 530) (грн) – ціна сорочки
120 + 530 = 650, тому с > 650 (грн)

 

Завдання 50
Для нового парку привезли саджанці лип, каштанів і платанів. Лип — 111, каштанів — на 27 менше, а платанів — на 50 більше, ніж каштанів. Скільки всього саджанців привезли для нового парку?
Короткий запис
Лип  111 с.
Каштанів  ?, на 27 с. менше
Платанів — ?, на 50 с. більше
Разом — ?
Розв'язання
1) 111 – 27 = 84 (с.) – каштанів
2) 84 + 50 = 134 (с.) – платанів
3) 84 + 134 = 218 (с.) – каштанів і платанів разом
4) 111 + 218 = 329 (с.)
Відповідь: для нового парку привезли 329 саджанців.

 

Завдання 51
Таня молодша від Олі у 4 рази, а Оля старша за Таню на 6 років. Скільки років кожній із дівчат?
Розв'язання
1) 4 – 1 = 3 (ч.) – на стільки частин вік Олі більший
2) 6 : 3 = 2 (р.) – років Тані
3) 2 + 6 = 8 (р.) – років Олі
Відповідь: Олі 8 років, Тані 2 роки.

 

Завдання 52
Підкиньте гральний кубик 20 разів і щоразу фіксуйте результат на верхній грані й заносьте його у таблицю. Підрахуйте загальну суму очків.

 

КРОК 8
Вправа 53 Поясни, хто що обчислив.
1) 5  6 = 30 (яг.) – ягід порахувала дівчинка 
2)  2 = 12 (л.) – листків порахував хлопчик

 

Завдання 54 Обчисли значення виразів.
 1 = 7
10 : 1 = 10
 10 = 70
10 : 10 = 1
 100 = 700
500 : 10 = 50
17  10 = 170
800 : 100 = 8
100  10 = 1000
1000 : 100 = 10
Завдання 55 Множення. До кожної рівності склади по 2 рівності на ділення.
12  4 = 48
48 : 4 = 12
48 : 12 = 4 
 25 = 75
75 : 25 = 3
75 : 3 = 25
123  3 = 369
369 : 3 = 123
369 : 123 = 3
Завдання 56
Колону з 8 вантажівок супроводжує 2 автомобілі охорони. Скільки усього коліс на цих машинах?
Розв'язання
1) 10 • 8 = 80 (к.) – коліс у вантажівках
2) • 2 = 8 (к.) – коліс у автомобілях
3) 80 + 8 = 88 (к.)
Відповідь: на машинах 88 коліс.

 

Завдання 57
Числа, що закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8 діляться на 2
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
4 : 2 = 2
8 : 2 = 4
Числа, що закінчуються цифрами 0 чи 5, діляться на 5
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
Завдання 58
На 10 діляться числа, які закінчуються на нуль.
На 100 діляться числа, які закінчуються на два нулі.

 

Завдання 59
Числа діляться без остачі на 2; 210 600 12 66 630 14
Числа діляться без остачі на 3; 12 45 66 630
Числа діляться без остачі на 5; 210 600 35 45 630
Числа діляться без остачі на 6; 600 12 66 630
Числа діляться без остачі на 7; 210 35 630 14
Числа діляться без остачі на 10? 210 600 630

 

Завдання 60 Порівняйте
15  2 < 100 : 2
40 : 10 = 4  1
25  4 < 99 + 9
500 : 100 > 5  0
17  2 = 12  7
48 : 6 = 64 : 8