КРОК 63 
Завдання 567 Установи відповідність між числами та їх загальною кількістю сотень.
1) 12367 → А 123
2) 12645 → В 126 
3) 21365 → Б 213
 
Завдання 568 Установи відповідність між різними записами одного числа
1) 12 тис. 3 сот. 6 дес. 5 од. → Б 12365 
2) 7 тис. 4 сот. → А 7400
3) 32 тис. 5 сот. 7 од. → В 32507
 
Завдання 569 У якому випадку результат додавання 220000 + 120000 визначено правильно?
А 220120
Б 340000
В 240000

220000 + 120000 = 340000

 
Завдання 570 Установи відповідність між іменованими числами.
1) 12 дм 6 см → Б 126 см 
2) 6 м 45 мм → А 6045 мм
3) 3 дм 6 см 5 мм → В 365 мм
 
Завдання 571 Порядок дій
а) 875 : 25 + 28  34 = 987
б) 900 – (427 + (818 – 637)  2) = 111

_875 | 25  

 75        35

_125

  125

     0

х 28
  34
 112
 84 
 952
+  35
  952
  987
_ 818
   637
   181
х 181
     2
  362
+ 427
   362
   789
_ 900
   789
   111

Завдання 572

Мрійниця купила на 4 набори шкарпеток більше і на 12 шкарпеток більше, ніж Поспішайко. Скільки шкарпеток в одному наборі?

Розв'язання
12 : 4 = 3 (ш.)
Відповідь: в одному наборі 3 шкарпетки.
 
Завдання 573
Батьківський комітет купив 3 пачки зошитів у клітинку і 6 пачок зошитів у лінійку. Загалом за всі зошити заплатили 486 грн. Скільки коштує одна пачка зошита, якщо в пачках однакова кількість зошитів?
 
Ціна пачки
Кількість пачок
Загальна вартість
У клітинку
?, однакова
 
3
486 грн
У лінійку
6

Розв'язання

1) 3 + 6 = 9 (п.) – всього пачок

2) _486 | 9  

     45     54 (грн)

     _36

       36

         0

Відповідь: одна пачка зошита коштує 54 гривні.

КРОК 64 

Завдання 574

72  5 = 360

45  8 = 360
36  10 = 360
24  15 = 360

Завдання 575

Поспішайко зірвав три гарбузи загальною масою 9 кг 450 г. Два гарбузи мають однакову масу, а ось маса третього дорівнює половину маси одного з них. Знайди масу більшого гарбуза.
Короткий запис
Разом  9 кг 450 г
 ?
II  ?
III  ?, половина від І або від II
Розв'язання
9 кг 450 г = 9450 г
1-й спосіб
1) 2 + 2 + 1 = 5 (ч.) – всього частин
2) 9450 : 5 = 1890 (г)
3) 1890  2 = 3780 (г) = 3 кг 780 г
2-й спосіб
Нехай х  маса III гарбуза, тоді маса кожного іншого гарбуза 2х. Складаємо рівнянння:
2х + 2х + х = 9450 
5х = 9450
х = 9450 : 5
х = 1890
1890  2 = 3780 (г) = 3 кг 780 г
Відповідь: маса більшого гарбуза 3 кг 780 г.
 
Завдання 576
Яке число має стояти замість знака питання? 
Розв'язання
1) 74 + 60 = 134 – подвоєна кількість усіх автомобілів 
2) 134 : 2 = 67 – кількість усіх автомобілів
Відповідь: замість знака питання має стояти число 67.
 
Завдання 577
Який шлях найдовший? Р3
 
Завдання 578
Коли мамі було 24 роки, її синові було 4 роки. У скільки разів зараз мама старша за сина, якому 10 років?
Розв'язання
1) 24  4 = 20 (р.)  у цей вік народила сина
2) 20 + 10 = 30 (р.)  мамі зараз
3) 30 : 10 = 3 (р.)
Відповідь: мама старша за сина у 3 рази.
 
Завдання 579
Виріж розгортку для куба та намалюй на ній стрілки, як показано на малюнку. Склей із розгортки куб. Який із зображених кубів утворився?
 
Завдання 580
Для друзів Олена підготувала 3 різні подарунки. Скільки різних варіантів існує, щоб розподілити їх між Олегом, Іриною і Миколою?
Нехай 1  перший подарунок, 2  другий подарунок, 3 — третій подарунок, тому маємо комбінації подарунків: 123, 132, 213, 231, 312, 321
Відповідь: існує 6 варіантів.
 
КРОК 65
Завдання 581 
Який дріб відповідає зафарбованій частині прямокутника? 1/6, 1/3, 1/2, 1/12, 1/4
А незафарбованій? 5/6, 2/3, 1/2, 11/12, 6/4
 
Завдання 582
Продовження ... Площа кожного прямокутника дорівнює 24 м2. Знайди площу зафарбованої частини кожного прямокутника.
Розв'язання
1) 24 : 6 = 4 (м2 площа зафарбованої частини першого прямокутника
2) 24 : 3 = 8 (м2 площа зафарбованої частини другого прямокутника
3) 24 : 2 = 12 (м2 площа зафарбованої частини третього прямокутника
4) 24 : 12 = 2 (м2 площа зафарбованої частини четвертого прямокутника
5) 24 : 4 = 6 (м2 площа зафарбованої частини п'ятого прямокутника
 
Завдання 583 Назвіть до кожного числа попереднє і наступне.
"Сусіди" числа 2345: 2344 і 2346
"Сусіди" числа 34567: 34566 і 34568
"Сусіди" числа 12561: 12560 і 12562
"Сусіди" числа 340560: 340559 і 340561
"Сусіди" числа 90786: 90785 і 90787
"Сусіди" числа 17349: 17348 і 17350
 
Завдання 584 Знайди половину від 1000; третину від 900; четвертину від 800.

1000 : 2 = 500

900 : 3 = 300
800 : 4 = 200

Завдання 585

Ураганний вітер за годину долає 188 км. Яку відстань він долає за пів години?
Короткий запис
1 год  188 км
1/2 год  ?
Розв'язання
188 : 2 = 94 (км) 
Відповідь: вітер долає 94 км за пів години. 
 
Завдання 586 Додавання чисел.
30 + 20 = 50
50 + 30 = 80
5000 + 3000 = 8000
300 + 200 = 500
500 + 300 = 800
50000 + 30000 = 80000
3000 + 2000 = 5000
30000 + 20000 = 50000
40 + 50000 = 50040

Завдання 587

45 000 + 42 000 = 45 тис. + 42 тис. = 87 тис. = 87 000
215 000 + 224 000 = 215 тис. + 224 тис. = 439 тис. = 439 000
12 300 + 54 300 = 123 сот. + 543 сот. = 666 сот. = 66 600
 
Завдання 588
3000 + 200 + 60 + 9 = 3269
4000 + 10 + 7 = 4017
1000 + 900 + 80 + 1 = 1981
7000 + 700 + 90 + 5 = 7795
2000 + 40 + 5 = 2045
5000 + 600 + 7 = 5607
54 ц : 9 ц = 6
156 дм : 3 = 52 дм
4 ц 8 кг : 2 кг = 408 кг : 2 кг = 204
5 т 16 кг : 8 + 3 т = 5016 кг : 8 + 3 т = 627 кг + 3 т = 3 т 627 кг
1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв
2 т – 1 ц : 5 = 2000 кг – 100 кг : 5 = 2000 кг – 20 кг = 1800 кг = 1 т 800 кг
 
Завдання 590, 591
45904 + 40 = 45944
17201 + 60 = 17261
145324 + 400 = 145724
354129 + 600 = 354729
145324 + 4000 = 149324
354129 + 6000 = 360129

Завдання 592

а) 205 – (342 : 19 + 112) = 75
б) (506 – 15  24) + 454 = 600

_342 | 19 

 19      18

_152

  152

     0

+ 18

  112

  130

_ 205

   130

    75

х 15
  24
  60
 30 
 360
_ 506
  360
  146
+ 146
   454
   600

Завдання 593 Установіть, які із чисел задовольняють нерівність

а) 12  x – 7 > 125 

   12  1 – 7 > 125 Хибне

   12  7 – 7 > 125 Хибне

   12  10 – 7 > 125 Хибне

   12  12 – 7 > 125 Істинне

б) 12  x – 12 < 33 

   12  6 – 12 < 33 Хибне

   12  12 – 12 < 33 Хибне

   12  21 – 12 < 33 Хибне

   12  22 – 12 < 33 Хибне

Завдання 594 Перетвори іменовані числа.

1 км 3 м = 1003 м 
420 с = 7 хв
4 год = 240 хв
50 ц = 5 т
6 ц = 600000 г

Завдання 595 Порівняй значення виразів.

а) 450 : 15 = 630 : 21, бо 30 = 30 
б) 793 – 417 > 25 ∙ 15, бо 376 > 375
 
Завдання 596
Білка пробігла 840 м за 3 хв. Яка швидкість білки?
Швидкість
Час
Відстань
? 3 хв 840 м

Розв'язання

840 : 3 = 280 (м/хв) 
Відповідь: швидкість білки 280 м/хв.
 
КРОК 66
Завдання 597 
Яку частину зафарбовано? 1/10, 1/8, 1/6, 1/4
 
Завдання 598
Продовження ... Площа зафарбованої частини кожного круга дорівнює 10 м2. Знайди площу кожного круга.
Розв'язання
1) 10  10 = 1 (м2 площа зафарбованої частини першого круга
2) 10  8 = 80 (м2 площа зафарбованої частини другого круга
3) 10  6 = 60 (м2 площа зафарбованої частини третього круга
4) 10  4 = 40 (м2 площа зафарбованої частини четвертого круга
 
Завдання 599
У селі Озерна Київської області було знайдено величезну печерицю. 191 г — це лише 1/20 від маси гриба. Яка маса цієї печериці?
Короткий запис
1/20  191 г
 ?
Розв'язання
191  20 = 3820 (г) = 3 кг 820 г
Відповідь: маса печериці 3 кг 820 г.
 
Завдання 600 Назвіть попереднє і наступне числа.
"Сусіди" числа 205239205238 і 205240
"Сусіди" числа 434375434374 і 434376
"Сусіди" числа 517800517799 і 517801
"Сусіди" числа 401240401239 і 401241
"Сусіди" числа 156551156550 і 156552
"Сусіди" числа 724570724569 і 724571
"Сусіди" числа 399990399989 і 399991
"Сусіди" числа 37013700 і 3702
 
Завдання 601 Які числа зашифровано на малюнку?
1) 11323, 2) 131134, 3) 23423, 4) 351434, 5) 541354
 
Завдання 602 Запиши кожну суму як одне число.
30000 + 100 = 30100
500000 + 6000 = 506000
8000 + 100 + 40 + 9 = 8149
5000 + 700 + 10 + 3 = 5713
4000 + 700 + 40 + 1 = 4741
9000 + 900 + 90 + 1 = 9991

Завдання 603 Віднімання чисел

700 – 200 = 500
900 – 500 = 400
9000 – 4000 = 5000
8000 – 7000 = 1000
50000 – 30000 = 20000
60000 – 40000 = 20000

Завдання 604

73000 – 60500 = 730 сот. – 605 сот. = 125 сот. = 12500
48300 – 24100 = 483 сот. – 241 сот. = 242 сот. = 24200
876500 – 800300 = 8765 дес. – 8003 дес. = 762 дес. = 7620
 
Завдання 605, 606
45904 – 300 = 45604
37881 – 500 = 37381
345744 – 4000 = 341744
159129 – 2000 = 158129
514324 – 500000 = 414324
954129 – 700000 = 254129

Завдання 607

В американському заповіднику Малур росте найбільша у світі грибниця опеньків. 960 000 м2 — це лише 1/10 площі, що займає вся грибниця. Яка площа грибниці?
Розв’язання
960000  10 = 9600000 (м2)
Відповідь: 9600000 м2 займає вся грибниця.
 
Завдання 608
На оглядовому колесі «Лондонське око» у Великій Британії перебуває 200 туристів. Зайнято 1/4 всіх місць. Скільки всього місць на цьому колесі?
Короткий запис
1/4  200 т.
 ?
Розв'язання
200  4 = 800 (т.)
Відповідь: на цьому колесі 800 туристів.
 
Завдання 609 Рівняння
а) 18  х – 700 = 110
   18  х = 110 + 700
   18  х = 810
   х = 810 : 18
   х = 45
б) (980 – х) + 45 = 321
    980 – х = 321  45
    980 – х = 276
    х = 980 –  276
    х = 704