КРОК 67 
Завдання 610 
Назви лише плоскі фігури. Трикутник, квадрат
Які ще плоскі фігури тобі відомі? Круг, прямокутник, многокутник
 
Завдання 611
На малюнку є конус і циліндр. Хибне
На малюнку є куб і піраміда. Істинне
На малюнку є дві призми. Істинне 
На малюнку є два куби. Хибне
 
Завдання 612
700 + 200 = 900
600 – 600 = 0
7600 – 4200 = 3400
1400 + 7300 = 8700
50300 + 11000 = 61300
91800 – 40200 = 51600

Завдання 613 Порядок дій

(17000 + 12000) – 9000 = 29000 – 9000 = 20000
(32000 + 10000) – 2000 = 42000 – 2000 = 40000
(71000 + 4000) – 50000 = 75000 – 50000 = 25000
(90000 – 40000) + 7000 = 50000 + 7000 = 57000
 
Завдання 614
20 метрів — це 1/8 частина висоти бізнес-центру «Гулівер» у Києві. Яка висота цієї споруди?
Короткий запис
1/8  20 м
 ?
Розв'язання
20  8 = 160 (м) 
Відповідь: висота цієї споруди 160 метрів. 
 
Завдання 615
Маса тролейбуса без пасажирів становить 11200 кг, а маса автомобіля — 1/10 від маси тролейбуса. Яка маса автомобіля?
Короткий запис
Тролейбус  11200 кг
Автомобіль  ?, 1/10 від маси тролейбуса
Розв'язання
11200 : 10 = 1120 (кг)
Відповідь: маса автомобіля 1120 кг. 
 
Завдання 616
Мрійниця під час тренування пробігає 1 км 200 м за 5 хв, а Поспішайко — 2 км 100 м за 7 хв. Чия швидкість більша?
Короткий запис
Мрійниця  5 хв — 1 км 200 м
Поспішайко  7 хв — 2 км 100 м
На скільки більша — 1 хв  ?
Розв'язання
1 км 200 м = 1200 м, 2 км 100 м = 2100 м
1) 1200 : 5 = 240 (м/хв) – швидкість Мрійниці 
2) 2100 : 7 = 300 (м/хв) – швидкість Поспішайка
3) 300 – 240 = 60 (м/хв)
Відповідь: на 60 м/хв більша швидкість Поспішайка.
 
Завдання 617
15204 + 3000 = 18204
214324 + 500000 = 714324
354744 – 40000 = 314744
27918 – 5000 = 22918

Завдання 618

9 + 1 = 10 
10 + 1 = 11
99 + 1 = 100
100 + 1 = 101
999 + 1 = 1000
1000 + 1 = 1001
9999 + 1 = 10000
10000 + 1 = 10001
99999 + 1 = 100000
100000 + 1 = 100001

Завдання 619

3400 + 7 = 3407
22200 + 2 = 22202
3400 + 17 = 3417
22200 + 62 = 22262
3405 + 4 = 3409
22207 + 2 = 22209

Завдання 620 Запиши як суму розрядних доданків кожну пару.

701 = 700 + 1 = 7 сот. + 1 од.
205 = 200 + 5 = 2 сот. + 5 од.
1260 = 1000 + 200 + 60 = 1 тис. + 2 сот. + 6 дес.
2310 = 2000 + 300 + 10 = 2 тис. + 3 сот. + 1 дес.
29800 = 20000 + 9000 + 800 = 2 дес. тис. + 9 тис. + 8 сот.
34500 = 30000 + 4000 + 500 = 3 дес. тис. + 4 тис. + 5 сот.
Завдання 621

5671 + 2211 = 7882

12345 + 23450 = 35795

23054 + 44121 = 67175
 

Завдання 622 Рівняння

а) 225 : (х – 175) = 15
   х – 175 = 225 : 15
   х – 175 = 15
   х = 15 + 175
   х = 190
б) 56 – 144 : х = 44
   144 : х = 56 – 44
   144 : х = 12
   х = 144 : 12
   х = 12

_225 | 15 

 15     15

 _75

   75

     0

+  15

  175

  190

_ 56
   44
   12

_144 | 12 

  14     12

  _24

    24

      0

Завдання 623 Установіть, які із чисел задовольняють нерівність

а) 312 – х > 175 

   312 – 21 > 175 Істинне

   312 – 110 > 175 Істинне

   312 – 135 > 175 Істинне

   312 – 146 > 175 Хибне

б) х – 64 < 303

   303 – 64 < 303 Істинне

   400 – 64 < 303 Хибне

   516 – 64 < 303 Хибне

   722 – 64 < 303 Хибне

КРОК 68

Завдання 624

Які плоскі фігури є гранями кожної зображеної фігури?
1) прямокутник, шестикутник
2) квадрат
3) трикутник
4) квадрат, трикутник
5) прямокутник, трикутник
6) трикутник, прямокутник

Завдання 625 

Продовження ... Скільки вершин, граней і ребер має кожна фігура?
1) 12 вершин, 8 граней і 18 ребер
2) 8 вершин, 6 граней і 12 ребер
3) 4 вершин, 4 граней і 6 ребер
4) 6 вершин, 5 граней і 9 ребер
5) 6 вершин, 5 граней і 9 ребер
6) 5 вершин, 5 граней і 8 ребер

Завдання 626

У скарбничці 7 грн 50 коп. монетами — по 50 копійок і 9 грн 30 коп. — по 10 копійок. Скільки монет у скарбничці?
Короткий запис
7 грн 50 коп. по 50 коп.  ?
9 грн 30 коп. по 10 коп.   ?
Разом ?
Розв'язання
7 грн 59 коп. = 750 коп., 9 грн 30 коп. = 930 коп.
1) 750 : 50 = 15 (м.) – монет по 50 коп.
2) 930 : 10 = 93 (м.) – монет по 10 коп.
3) 15 + 93 = 108 (м.)
Відповідь: у скарбничці 108 монет.
 
Завдання 827
Політ розпочався о 12:35, а закінчився о 15:10. Скільки часу тривав політ?
Короткий запис
Розпочався  12 год 35 хв
Закінчився  15 год 10 хв
Тривав — ?
Розв'язання
15 год 10 хв – 12 год 35 хв =  14 год 70 хв – 12 год 35 хв = 2 год 35 хв
Відповідь: політ тривав 2 год 35 хв.
 
Завдання 628
700 – 200 = 500
800 – 600 = 200
4600 – 2400 = 2200
5400 + 1300 = 6700
30300 + 11000 = 41300
28800 – 14200 = 14600

Завдання 629

(37000 – 12000) – 5000 = 25000 – 5000 = 20000
(32100 + 12300) – 4400 = 44400 – 4400 = 40000
(78000 – 4000) – 50000 = 74000 – 50000 = 24000
(60700 – 40100) – 600 = 20600 – 600 = 20000
 
Завдання 630
43000 – 40500 = 2500
73400 – 41200 = 32200
954900 – 700300 = 254600

Завдання 631

101 – 1 = 100
100 – 1 = 99
1001 – 1 = 1000
1000 – 1 = 999
10001 – 1 = 10000
10000 – 1 = 9999
100001 – 1 = 100000
100000 – 1 = 99999

Завдання 632

1428 – 7 = 1421
76202 – 2 = 76200
5449 – 17 = 5432
76274 – 62 = 76212
2227 – 7 = 2220
76210 – 2 = 76208

Завдання 633

У порядку зростання: 1400 г, 3000 г, 4 кг, 5 ц, 14 ц, 2000 кг
 
Завдання 634 Розглянь і поясни, як виконали дію віднімання
5345 = 5000 + 300 + 40 + 5 = 5 тис. + 3 сот. + 4 дес. + 5 од.
2123 = 2000 + 100 + 20 + 3 = 2 тис. + 1 сот. + 2 дес. + 3 од.
5345 – 2123 = 5 тис. – 2 тис. + 3 сот. – 1 сот. + 4 дес. – 2 дес. +
+ 5 од. – 3 од. = 3 тис. + 2 сот. + 2 дес. + 2 дес. = 3222
 
Завдання 635
54287 – 21035 = 33252
48534 – 23420 = 25114
73354 – 41121 = 32233

Завдання 636 Порівняй значення виразів

 196 < 947 – 411
17  23 < 170 + 222
х 196
      2
   392
_ 947 
   411
   536 
х 17
   23
   51
  34 
  391
+ 170
   122
   392

Завдання 637 Перетворіть на інші одиниці вимірювання.

2 грн 50 коп. = 250 коп.
5 т 4 ц = 5400 кг
700 мм = 70 см
76 см = 760 мм
400 коп. = 4 грн
3000 кг = 3 т

Завдання 638

До місця відпочинку, що розташоване на відстані 616 км, сім’я доїхала автомобілем за 8 год. Знайди швидкість автомобіля.
Швидкість
Час
Відстань
? 8 год 616 км

Розв'язання

_616 | 8   

 56     77 (км/год)

 _56

   56

     0

Відповідь: швидкість автомобіля 77 км/год.
 
Завдання 639
Площа прямокутника 24 см2. Знайди його ширину, якщо довжина 6 см. Розв’яжи задачу, склавши рівняння.
Розв'язання
Незай х  ширина прямокутника, тоді
• х = 24
х = 24 : 6
х = 4 (см)
Відповідь: ширина прямокутника 4 см.
 
КРОК 69
Завдання 640
2700 – 1200 = 1500
3800 – 1600 = 2200
14600 – 12400 = 2200
25400 + 41300 = 66700
35300 + 31000 = 66300
78800 – 54200 = 24600

Завдання 641

а) 46200 + х = 156300
   х = 156300 – 46200 
   х = 110100
б) 56700  х = 6000
    х = 56700 – 6000
    х = 50700

Завдання 642 Знайдіть пару

2020 кг = 2 кг 20 г
2 кг 200 г = 2200 г
2 кг 22 г = 2022 г
2 кг 2 г = 2002 г
2 кг 202 г = 2202 г
 
Завдання 643
Продовження... Знайди суму іменованих величин, яким не знайшлося пари.
402 г + 141 г + 2220 г + 557 г + 3 кг 220 г = 6540 г = 6 кг 540 г
 
Завдання 644
1 кг вершкового морозива розклали в стаканчики по 100 г, а 900 г фруктового морозива — у стаканчики по 150 г. Скільки разом стаканчиків із вершковим і фруктовим морозивом?
Короткий запис
1 кг по 100 г — ?
900 г по 150 г — ?
Разом — ?
Розв'язання
1 кг = 1000 г
1) 1000 : 100 = 10 (ст.) – стаканчиків із вершковим морозивом
2) 900 : 150 = 6 (ст.) – стаканчиків із фруктовим морозивом
3) 10 + 6 = 16 (ст.) – разом стаканчиків із вершковим і фруктовим морозивом
Відповідь: 16 стаканчиків.
 
Завдання 645
Для тренажерної зали купили бігові доріжки по 120 кг і по 180 кг. Скільки всього купили бігових доріжок, якщо загальна маса легших 480 кг, а важчих — 360 кг?
Короткий запис
480 кг по 120 кг — ?
360 кг по 180 кг — ?
Разом — ?
Розв'язання
1) 480 : 120 = 4 (д.) – доріжки по 120 кг
2) 360 : 180 = 2 (д.) – доріжки по 180 кг
3) 4 + 2 = 6 (д.) – разом доріжок по 120 кг і 180 кг
Відповідь: 6 бігових доріжок.
 
Завдання 646
а) Якщо а = 25400, тоді а + 123000 = 25400 + 123000 = 148400
б) Якщо а = 152000, тоді а + 123000 = 152000 + 123000 = 275000 
в) Якщо а = 2450, тоді а + 123000 = 2450 + 123000 = 125450
 
Завдання 647 Знайди значення виразу , якщо:
а) Якщо х = 345400, тоді 456700 – х = 456700 – 345400 = 111300 
б) Якщо х = 44000, тоді 456700 – х = 456700 – 44000 = 412700 
в) Якщо х = 5400, тоді 456700 – х = 456700 – 5400 = 451300
 
Завдання 648 Порядок дій
а) (92  6 – 256) : 37 + 42  12 = 512
б) 918 : 51 + 475 : (6  17 – 77) = 37

х 92

    6

  552

_ 552

  256

  296

х 42
  12
  84
 42 
 504

_296 | 37

 296     8

    0

+ 504

      8

   512

х 17
    6
 102
_ 102
    77
    25

_918 | 51

  51    18

 _408

   408

      0

_475 | 25

 25     19

_225

  225

     0

+ 18
   19
   37

Завдання 649

Поспішайко сів за виконання домашнього завдання о 18:32, а закінчив його виконувати о 19:19. Скільки часу Поспішайко витратив на виконання домашнього завдання?
Короткий запис
Почав  18 год 32 хв
Закінчився  19 год 19 хв
Тривав — ?
Розв'язання
19 год 19 хв – 18 год 32 хв =  18 год 79 хв – 18 год 32 хв = 47 хв
Відповідь: Поспішайко витратив 47 хвилин.
 
Завдання 650 
У порядку спадання іменовані числа: 15 м, 600 см, 5 м, 30 дм, 50 см, 40 мм, 20 мм
 
Завдання 651
На 1 малюнку зображено рух із відставанням, а на 2 малюнку — рух навздогін.
 
Завдання 652
У притулку для тварин зараз 100 котів і собак. Це п’ята частина від тієї кількості тварин, яку може прийняти притулок. Скільки тварин може прийняти притулок?
Короткий запис
1/5 — 100 тв.
1 — ?
Розв'язання
100  5 = 600 (тв.)
Відповідь: притулок може прийняти 600 тварин.