CТОРІНКА 41
Завдання 1
Фігура А має 40 клітинок (10 • 4 = 40) — це 10 см2 (40 : 4 = 10)
Фігура Б має 20 клітинок — це 5 см2 (20 : 4 = 5)
Фігура В має 16 клітинок — це 4 см2 (16 : 4 = 4)
Фігура Г має 8 клітинок — це 2 см2 (8 : 4 = 2)
Фігура Д має 12 клітинок — це 3 см2 (12 : 4 = 3)

 

Завдання 2
У фігурі праворуч повних квадратних сантиметрів — 6, неповних — 4, які становлять приблизно 2 повні квадратні сантиметри. S = 6 + 4 : 2 = 6 + 2 = 8 (см2).

 

Завдання 3
S1 = 4 см: 2 = 2 см2
S2 = 4 см: 2 = 2 см2
S3 = 4 см2 : 2 =  2 см2
S4 = 4 см+ 6 см: 2 = 7 см2
S5 = 2 см2 : 2 = 1 см2

S6 = 6 см: 2 = 3 см2

 
CТОРІНКА 42
Завдання 4
Периметр квадрата 40 см. Яка його площа?
Короткий запис
Периметр — 40 см
Площа — ?
Розв'язання
1) 40 : 4 = 10 (см)  довжина сторони квадрата
2) 10 • 10 = 100 (см2)
Відповідь: площа квадрата 100 см2.

 

Завдання 5
S1 = см2 + 14 см: 2 = 13 (см2)
S2 = см: 2 = 2 см2
S3 = см+ 12 см: 2 = 9 (см2)

 

Завдання 6
А. S1 = 2 + 10 : 2 = 7 (cм2)
   S2 = 4 + 12 : 2 = 11 (cм2)
Б. За допомогою палетки обчисли площу хмаринок.
S1 = 3 + 6 : 2 = 6 (cм2)
S2 = 6 + 8 : 2 = 10 (cм2)
S3 = 1 + 8 : 2 = 5 (cм2)

 

Завдання 7
Розв'яжіть задачу про прямокутник. Довжина прямокутника 42 мм, а ширина — у 6 разів менша. Обчисли площу прямокутника.
Короткий запис
Довжина — 42 мм 
Ширина — ?, у 6 разів менша
Площа — ?
Розв'язання
1) 42 : 6 = 7 (см)  довжина
2) 42 • 7 = 294 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 294 см2.
Обернена задача. Ширина прямокутника 7 мм, а площа — 294 мм2. Обчисли довжину прямокутника.
Короткий запис
Довжина — ?
Ширина — 7 мм
Площа — 294 мм2
Розв'язання
1) 294 : 7 = 42 (мм)
Відповідь: довжина прямокутника 42 мм.

 

Завдання 8
Довжина прямокутника 54 мм, а ширина — у 9 разів менша. Обчисли периметр і площу прямокутника.
Короткий запис
Довжина — 54 мм 
Ширина — ?, у 9 разів менша
Площа — ?
Периметр — ?
Розв'язання
1) 54 : 9 = 6 (мм)  ширина
2) (54 + 6) • 2 = 120 (мм)  периметр
3) 54 • 6 = 324 (мм2)
Відповідь: периметр прямокутника 120 мм, площа прямокутника 324 мм2.
 
CТОРІНКА 43
Завдання 1
 10 = 60
18  1000 = 18000
 100 = 600 
31  10 = 310
 1000 = 6000
31  100 = 3100
18  10 =180 
31  1000 = 31000
18  100 = 1800
45  100 = 4500

Завдання 2 Круглі числа у вигляді добутку двох чисел.

70 = • 10
700 = • 100
1700 = 17 • 100
4500 = 45 • 100
7000 = • 1000
350 = 35 • 10

 

Завдання 3 Усне множення
35  400 = 35  (4  100) = (35  4)  100 = 140  100 = 14000
83  20 = 83  (2  10) = (83  2)  10 = 166  10 = 1660
×272
     400
  81600
×65
    500
 32500
×340
   200
 68000

Завдання 4

×460
   300
138000
×250
   500
125000
×46
    300
 13800
×16
   400
  6400
×462
     300
138600
×724
     500
362000

Завдання 5

У передмісті для ведення дачного господарства виділили 40 ділянок землі по 660 м2 кожна. Яку площу землі виділили для дач у передмісті?
Розв'язання
х 660
    40
 26400 (м2)
Відповідь: для дач виділили 26400 м2 землі.

 

Завдання 6
А. 28  400 = (28  4)  100 = 112  100 = 11200
   36  2000 = (36  2)  1000 = 72  1000 = 72000
   270  300 = (27  3)  1000 = 81  1000 = 81000
   72  5000 = (72  5)  1000 = 360  1000 = 360000
×351
     200
  70200
×420
   300
126000
×524
     400
 209600
 
CТОРІНКА 44
Завдання 7
У книжці 180 сторінок. За перший день бабуся прочитала третину всієї книжки, а за другий — чверть решти сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати бабусі?
Короткий запис
Усього — 180 с.
I — ?, 1/3 усього
II — ?, 1/4 решти
Залишилося — ?
Розв'язання
1) 180 : 3 = 60 (с.)  I дня
2) 180 – 60 = 120 (с.)  решта
3) 120 : 4 = 30 (с.)  II дня
4) 60 + 30 = 90 (с.)  прочитала за I i II дні разом
5) 180 – 90 = 90 (с.)
Відповідь: бабусі залишилося прочитати 90 сторінок.

 

×24000
   30
 720000
×600
  70 
42000
×8700
   30
261000
×4000
  50
200000
Завдання 9
Із 20 м бавовняної тканини пошили п’ять сорочок. Скільки таких сорочок пошиють із 40 м тканини?
Короткий запис
20 м — 5 с.
40 м — ?
Розв'язання
1) 20 : 5 = 4 (м)  потрібно для пошиття однієї сорочки
2) 40 : 4 = 10 (с.)
Відповідь: пошиють 10 таких сорочок із 40 м тканини.

 

Завдання 10
Мотоцикліст проїхав 234 км за три години, а мопедистка таку саму відстань — за шість годин. На скільки кілометрів за годину швидкість мотоцикліста більша, ніж мопедистки?
Короткий запис
Мотоцикліст — 3 год — 234 км
Мопедистка — 6 год — 234 км
На скільки більше — 1 год — 234 км
Розв'язання
1) 234 : 3 = 78 (км/год)  швидкість мотоцикліста
2) 234 : 6 = 39 (км/год)  швидкість мопедистки
3) 78 – 39 = 39 (км/год)
Відповідь: на 39 км/год швидкість мотоцикліста більша.

 

Скільки сосен, дубів, беріз припадає на 100 дерев в Україні?
33/100, 24/100, 6/100
Порівняйте дроби, які відображають частину дерев у лісах України: вільхи і акації, ялини і берези, дуба і бука.
6/100 > 5/100, 8/100 > 6/100, 24/100 > 7/100

 

×630
   400
252000
×834
     200 
166800
×45
   200 
  9000
×52
   300
15600
×620
   500
310000
×937
     200
187400
 
CТОРІНКА 45

_240 |  50 

  200   4 (ост. 40)

   40

_260 |  40  

  240   6 (ост. 20)

   20

_730 |  80  

  720    9 (ост. 10)

   10

_380 |  60  

  360   6 (ост. 20)

   20

_560 |  90  

  540   6 (ост. 20)

   20

_140 |  30  

  120   4 (ост. 20)

   20

_170 |  40  

  160   4 (ост. 10)

   10

_410 |  80  

  400   5 (ост. 10)

   10

Завдання 2, 3 Письмове ділення

_164100 |  300

  150        547

  _141

    120

    _210

      210

         0

_91200 |  200 

 800        456

_112

  100

  _120

    120

       0

Завдання 4
У кожному наборі ЛЕГО 174 деталі. Скільки разом деталей у 300 таких наборах? А в 600?
Короткий запис
1 н. — 174 д.
300 н. — ?
600 н. — ?
Розв'язання
1) ×174
        300
     52200 (д.)  у 300 наборах
2) ×174
         600
    104400 (д.)  у 600 наборах
Відповідь: 52200 деталей у 300 наборах, 104400 деталей у 600 наборах.

_52200 |  300

 300       174

_2220

  2100

  _1200

    1200

         0

_104400 |  600 

   600         174

  _4440

    4200

    _2400

      2400

           0

 
CТОРІНКА 43
Завдання 5
1) до частки чисел 143600 і 400 додати число 857;
143600 : 400 + 857 = 1216

_143600 |  400

 1200       359

 _2360

   2000

   _3600

     3600

          0

+ 359
   857
 1216
2) від числа 675 відняти частку чисел 171000 і 300;
675 – 171000 : 300 = 105

_171000 |  300

 1500       570

 _2100

   2100

        0

_ 675
   570
   105
3) від добутку чисел 452 і 30 відняти частку чисел 259500 і 500.
452 • 30 – 259500 : 500 = 13041

х 452

     30

 13560

 

_259500 |  500

 2500       519

   _950

     500

    _4500

      4500

           0

_ 13560
      519
   13041
Завдання 6

_24220 |  70

 210       346

 _322

   280

   _420

     420

        0

_5670 |  30   

  30       189

 _267

   240

   _270

     270

        0

_3750 |  30   

  30       125

  _75

    60

   _150

     150

        0

_14160 |  40  

  120       354

  _221

    200

    _210

      210

          0

Б. Перевірка письмовим діленням

_20280 |  40   

  200       507

   _280

     280

        0

_19920 |  80   

  160       249

  _392

    320

    _720

      720

         0

_62120 |  20   

  60       3106

  _21

    20

    _120

      120

         0

Завдання 7
2 дм2 = 200 см2; 5 дм2 = 500 см2; 17 дм2 = 1700 см2
200 см2 = 2 дм2; 400 см2 = 4 дм2
5600 см2 = 560000 мм2; 3750 см2 = 375000 мм2

 

Завдання 8
У касі театру було 468 квитків у партер, на балкон — на 124 квитки менше, ніж у партер, а в амфітеатр — у чотири рази менше, ніж на балкон. Скільки всього квитків було в касі театру?
Короткий запис
У партер — 468 кв.
На балкон — ?, на 124 кв. менше, ніж у партер
У амфітеатр — ?, у 4 рази менше, ніж на балкон
Разом — ?
Розв'язання
1) _468
     124
     344 (кв.)  на балкон
2) _344 |  4

     32     86 (кв.)  у амфітеатр

     _24

       24

         0

3) +468
     344
      86
     898 (кв.)
Відповідь: у касі було 898 квитків.
Завдання 9
У квадрата зі стороною 4 см числові значення площі й периметра однакові, а числові значення площі й периметра чверті такого квадрата — різні.
• 4 = 16 (см)  периметр квадрата
• 4 = 16 (см2 площа квадрата
4 : 4 = 1 (см)  довжина чверті квадрата
• 4 = 4 (см)  периметр чверті квадрата
• 1 = 1 (см2 площа чверті квадрата

 

Завдання 10 Рівняння
500  (х : 70) = 2500
х : 70 = 2500 : 500
х : 70 = 5
х = 5 • 70
х = 350
500 • (350 : 70) = 2500
2500 = 2500
40  (х + 25) = 13000
х + 25 = 13000 : 40
х + 25 = 325
х = 325  25
х = 300
40  (300 + 25) = 13000
13000 = 13000
Завдання 11 Порядок дій
146800 : 200 – 40600 : 700 = 676
29160 : 90 + 6300 : 50 = 450

_146800 |  200 

  1400       734

   _680

     600

     _800

       800

          0

_40600 |  700 

  3500      58

  _5600

    5600

         0

_734

   58

  676

_29160 |  90 

  270     324

  _216

    180

    _360

      360

         0

_6300 |  50 

  50       126

 _130

   100

   _300

     300

        0

+324

  126

  450